Edebiyat

Tartışmacı Anlatım Nedir? Tartışmacı Anlatımın ÖzellikleriTartışmacı Anlatım Nedir?

Herhangi bir düşünceyi, yargıyı veya teklifi savunmak, değiştirmek, çürütmek ya da yeni ve farklı görüşler ileri sürmek amacıyla başvurulan anlatım biçimidir. Bazen açıklayıcı anlatımla da benzerlik gösterir. Genellikle öznel bir anlatımdan yararlanılır. Sohbet havası, konuşma üslubu hâkimdir. Örnek olarak aşağıdaki parçaya bir bakalım:

 

Tartışmacı Anlatımın Özellikleri

  • Bir düşünceye karşı çıkışı ifade eden anlatımlardır.
  • Dil, göndergesel işlevde kullanılır.
  • Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.
  • Yalın, sanatsız bir dil kullanılır.
  • Kesin ve kanıtlanmış bilgiler kullanılır.
  • Gereksiz ifadelere yer verilmez.
  • Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir.
  • Eleştirel bir bakış açısı egemendir.
  • İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde iş­lenmeye daha elverişlidir.
  • Yazar, karşı görüşü çürütüp kendi görüşünü savunmak amacında olduğu için düşüncelerini kanıtlama yoluna gider, inandırıcılığı sağlamaya çalışır. Bunun için de kanıtlayıcı örnekler verme, istatistiklerden yararlanma, karşılaştırma, tanık gösterme gibi yollara başvurur.

 

Tartışmacı Anlatım Örnekleri

Örnek-1
Yeni İstanbul’da eskiye ağlamak, eskiye ağıt yakmak mı; yoksa eskiyi aramak, eskinin izlerinin peşine düşmek mi? Biz bu sorunun cevabını bulduk, hem de hiç sıkıntıya girmeden. İşin kolayına kaçıp “Eski İstanbul bitti, onlara yetişemedik, geriye hiçbir iz kalmadı.” demek yerine “Ölen öldü, kalan sağlar bizimdir.” felsefesiyle yola çıktık. Yokluktan şikâyete karşı çıkıp “varlığa şükretmek”, mevcudun kıymetini bilip kabullenmek yolunu denemeye çalıştık. Elimizin altındakilerin, henüz gözümüzün önünden gitmeyenlerin peşinden gitmeye kararlıyız.

Yukarıdaki parçada soru cümleleriyle eleştirel bir üslup kullanılmış, öznel bir anlatımla sohbet havası yakalanmıştır.

Örnek-2
Babalarla çocuklar birbirlerini anlamıyor diye yapılan eleştiriye katılmıyorum. Çünkü uygarlık değiştiren bir toplumda babalarla çocuklar elbette anlaşamayacak. Bugün babalarla çocuklar arasındaki bilgi, inanç, töre, dünya görüşü vb. bakımdan neden yadırganıyor. Biz babalarla çocukları anlaşamamalarından değil, anlaşmalarından korkmalıyız. Eğer anlaşırlarsa gelişme durmuş demektir.

Bu parçada yazar “babalarla çocukların anlaşmaları gerektiği” düşüncesine karşı çıkmaktadır. Yazar, çocukların babalarına göre daha ileride olmaları gerektiğini savunmakta ve bunu okuyucuya da kabul ettirmeye çalışmaktadır. Yazarın savunduğu düşünce (tez) “çünkü” bağlacıyla da desteklenmiştir.

Örnek-3
Bakıyorum çevremdeki insanlara, çevrelerinde gördükleri ve bazı konularda bilgisi olanlara “bilge insan” diyorlar. Şaşırıyorum bu değerlendirmeye. Salt öğrenme, bazı konularda bilgi sahibi olmak bilgelik midir? Bence önemli olan sahip olunan bilgilerin hayata geçirilmesidir. Çünkü hayatta öğrenilecek o kadar çok şey var ki… Bana göre bilgelik, bilgilerin hayata uygulanmasıdır. Bilgelik, insanın bilmediği şeylerin farkına varmasıdır. Bilgelik, “Kafam her şeye açık, daha işin başındayım. Bilmediğim şeylerin yüz katı kadar çok şey var öğrenilecek” diyebilmektir. Bence bilgelik tüm bunların toplamıdır.

Bu parçada yazar, bazı konularda bilgisi olan kişilere “bilge insan” sıfatının verilmesine karşı çıkmakta, karşı çıkma nedenini ortaya koymakta, okuyucuya sorular sorarak “bence, bana göre, çünkü…” gibi sözcüklerle okuru düşündürüp bu düşüncesine inandırmaya çalışmaktadır. Yazarın amacı okuru kendi düşüncesinin doğruluğuna ikna etmektir. Bundan dolayı burada bir tartışma söz konusudur.

Daha fazla örnek için Tartışmacı Anlatım Örnekleri adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+