Türk Dili ve Edebiyatı

Konferans Nedir | Konferansın Özellikleri NelerdirKonferans Nedir?

Yazar, düşünür ve sanatçıların ya da alanında uzman olan kişilerin gündemde olan bir konuyu açıklamak ve öğretmek, bir çalışmayı tanıtmak amacıyla kapalı bir salonda ve topluluk önünde yaptıkları konuşmaya konferans adı verilir.

Konferansın amacı, bir düşünceyi/görüşü dinleyicilere benimsetmektir. Buna göre konu dinleyenlerin ilgisini çekecek tarzda olmalı; düşünceler bir bütünlük içinde verilmeli; düşünceler açıklıkla örneklerle ve belgelerle desteklenmeli, dinleyiciyi sıkacak derecede uzun değil, açık, anlaşılır ve akıcı olmalıdır.

Konferansta önce konu ortaya konur. Dinleyicilerin zihinlerinde şekillenen sorular belirlenir, söylenir; sonra bu sorular çeşitli açılım yollarıyla örnek ve kaynaklar yardımıyla açıklanır. Sonuç bölümünde ise genel bir yargıya ulaşılır.

Konuşmanın etkili olması için konuşmacı, sözlü anlatım tekniklerine uymalı, belli bir plana göre hazırladığı elindeki notları okumak yerine, onlara, ancak anımsamak ve konudan uzaklaşmamak için bakmalıdır.

Konferanslar, halkın türlü konularda eğitimi ve aydınlatılmasını sağladığı için üniversiteler ve diğer bilim kuruluşları sürekli konferans düzenlerler.

Konferans, dinleyiciye bilgi vermek amacına yönelik olduğu için konusu ilginç olmalı ve herkesin bilmediği, merak ettiği konuları gözler önüne sermelidir. Konferansçı kendi alanında uzman olmalı; bilgi ve birikimini dinleyiciye aktarabilecek donanıma sahip olmalıdır. Ayrıca konferansçı dilin imkanlarını iyi kullanmalı, uzun ve anlaşılması güç cümleler kullanmamalıdır. Konuşmacı düşüncelerini bir bütünlük içinde aktarmalı, gerekirse günlük hayattan örneklerle somutlaştırılmalıdır. Konferans süresini iyi ayarlamalı; ses tonu, jest ve mimiklerini yerinde ve doğru kullanmalıdır.

Konferans verilmeden önce konuşmacı bir başkası tarafından dinleyicilere tanıtılmalıdır. Konferans verecek kişi, yapacağı konuşma ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yapmalı, konferans bitiminde kendisine sorulabilecek sorulara da hazırlıklı olmalıdır. Sorular sözlü olabileceği gibi yazılı da olabilir. Konuşmacı bu sorulardan konuya açıklık getireceğine inandıklarını cevaplamalıdır. Soru sorma süresi konferansın üçte birini geçmemelidir.

Konferanslar, bir organizasyon sonucu gerçekleşen konuşmalardır. Bunun için alanında uzman kişiler ilgi duyulan konuda konuşmak için önceden davet edilir, konferansın yapılacağı salon, tarih ve konu hakkında duyuru yapılır. Konferanslar konularına ve uzmanlık alanlarına göre edebiyat, eğitim, tarih, felsefe, tıp, sanat konferansları gibi adlar alabilirler.

Konferansın en belirgin özelliği öğretici olmasıdır. Bazı yönleriyle nutuk ile benzeşir. Ancak konferans, öğreticilik yönünün ön planda olması ve konuşur gibi bir üslupla sunulması yönleriyle nutuktan ayrılır.
 

Konferansın Özellikleri Nelerdir?

 • Konferansın en belirgin özelliği, öğretici olmasıdır. Bu bakımdan dil, göndergesel işlevde kullanılır.
 • Konferanslar, hazırlıklı konuşmalardır. Yani konferans öncesinde ciddi bir çalışma gerekir.
 • Konferansın girişinde konferansın konusu açıklanır.Konferanslarda konu, dinleyicinin ilgisini çekecek nitelikte olmalı, konuşma süresi dinleyiciyi sıkmayacak uzunlukta olmalıdır.
 • Konu seçiminde dinleyicinin durumu, ilgi ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Konferansın amacı, geniş bir kitleye veya uzmanlar grubuna bir konu hakkında bilgi vermektir.
 • Konferansta hitap cümlesi protokol sırasına göre söylenir. Örneğin: Sayın Müdürüm, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler…
 • Konuşmacı, herkesin bildiği, sıradan veya geçerliliğini yitirmiş bilgilerden uzak durmalıdır.
 • İyi bir konferansçı, değişik kaynaklardan topladığı bilgilerden hangilerini kullanacağına karar verip konuyu dağıtmadan, düşünsel bir düzenle, planla sunmalıdır.
 • Dil, açık ve akıcı olmalıdır.
 • Anlatım, terimlerle boğulmamalıdır. Yargı ve iddialar günlük hayattan örneklerle desteklenmelidir.
 • Konuşmacı sık sık konuşma metnine bakmamalıdır.
 • Konuşmacı ses tonunu ayarlayabilmeli, heyecanıyla değil aklıyla hareket etmelidir.
 • Ağırbaşlı bir edayla, belirli bir amaca yönelik yapılan konferanslarda duygusal, coşkusal bir tonlama bulunmaz.
 • Süre, dinleyicileri sıkmayacak kadar kısa olmalıdır, yani konuşmacı, az ve öz konuşulmalıdır.
 • Konferansın sonunda dinleyicilere soru sorma imkanı verilir.

 

Konferansın Planı

İyi bir konferans şöyle bir planla sunulabilir:

 • Seslenme: Konuşmacı, katılımcılara merhaba der, kendisine bu konferansı vermesi için çağıranlara ve gelenlere teşekkür eder.
 • Konferansın amacı ve içeriği: Konferansın amacını açıklar; konferansta anlatacaklarını özet olarak verir.
 • Konferansın metni: Konferansın ana bölümüdür. Bütün anlatacaklarını bu bölümde dile getirir.
 • Sonuç: Konferansta anlattıklarını ve çıkan sonuçları özetler, teşekkür eder.
 • Sorular-yanıtlar: Dinleyenlerden gelebilecek soruları yanıtlar.

 
» Diğer sözlü anlatım türleri hakkında bilgi almak için Sözlü Anlatım Türleri adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+