Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir, Fıkranın Özellikleri

Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir, Fıkranın Özellikleri

Taban Puanları İçin Tıklayınız.Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir?


Bir yazarın toplumu ilgilendiren günlük olaylar ve sorunlarla ilgili kişisel görüşlerini yansıtan, gazetelerde yayımlanan kısa yazılara fıkra denir. Genellikle kısadır. Sade bir dil kullanılır. Gazete ve dergi yazıları olarak bilinir.

Konuların ilgi çekici ve farklı olmasına dikkat edilir. Okuyucu düşündürülür. Konuların sunulmasında tarafsızlık esastır. Giriş, gelişme ve sonuç fıkrada da dikkate alınan bir özelliktir.

Fıkranın Özellikleri

 • Gazetelerin belirli köşelerinde yazılan, genel bir başlık adı altında olan, kısa yoğun günübirlik yazılara fıkra denir.
 • Bir fikri kabul ettirmekten çok yazarın yorumunu aktarmak amacını taşır. Dolayısıyla da fıkralar öznel yazılardır.
 • Konunun ayrıntılarına girmez, Yalın bir dille yazılır.
 • Gazete ile birlikte ortaya çıkmıştır.
 • Yer yer düşündürücü sözlere yer verilir.
 • Yazarın zengin bir kültür ve bilgi birikimi olmalıdır.
 • Güncel konular işlediği için genelde kalıcılığı yoktur.
 • Fıkranın ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir.

Türk Edebiyatında Fıkra


Türk edebiyatında fıkra, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ilk gazetelerle birlikte görüldü. Başlangıçta sadece siyasî ve sosyal konular etrafında yazılan fıkralar, zaman içinde sınırlarını genişletmiş, bugün sanattan spora, ekonomiden siyasete kadar toplumun günlük bütün sorunlarını kuşatmıştır. Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın, Falih Rıfkı Atay başlıca fıkra yazarlarımızdandır.

Fıkra ile Makale Arasındaki Farklar


Fıkra ile Makale arasında bazı farklar bulunmaktadır:

 • Makalede savunulan fikre inandırma çabası vardır.
 • Makalede fikrin, delillere dayandırılması, ispatı konusudur. Fıkra yazarı böyle bir zorunluluk taşımaz.
 • Makalenin anlatım anlatım tarzında ciddi bir üslup söz konusu iken, fıkrada anlatım rahat, devrik cümle kullanımı serbesttir. Gerektiğinde komik unsurlar taşıyabilir.
 • Makalede olaylar genel bir çerçevede değerlendirilirken, fıkrada kişisel bir yaklaşım bulunmaktadır.
 • Fıkrada yazar, okuyucuyla sohbet eden bir tarz takınır.

Fıkra Türündeki Önemli Eserler

 • Ahmet Rasim – Şehir Mektupları
 • Ahmet Haşim – Bize Göre
 • Ahmet Haşim – Gurabahane-i Laklakan

Fıkra Örneği


KARGALAR - Ahmet Haşim
Hani bu sene kargalara savaş ilan edilmişti? Ya bu te­pemizde sürü sürü uçuşan kara kuşlar ne? Her sabah gözlerimi semalardan gelen paslı sesler gıcırtısıyla açıyorum. Sanki binlerce çelik makas, semaların laci­vert rengini doğramak için sürekli açılıp kapanarak ha­vada cehennemi andıran bir gürültü ile şakırdıyor. Ba­har geleli kargalar sonsuz bir neşe içinde! Sanki insan silahına karşı yeni galibiyetlerini kutluyorlar. Vapura gitmek için geçtiğim tarlaya konan kargalar, şimdi ge­lip geçenden zerre kadar korkmuyor. Aksine, bu tank gibi madeni bir zırhla her tarafı kaplı kuşların yuvarlak kanlı gözü ve çelikten gagası, garip bir tehditle insana doğru çevriliyor! Öyle ya! Galip mağluba başka türlü mü bakacaktı? Kargalara karşı her sene açılan muaz­zam savaşın böyle boş sonuçlar vermesi, düşmanımı­zın zekası hakkındaki eksik bilgilenmemizden ileri ge­liyor. Serçe gibi zayıf bir düşmanla dövüşmediğimizi bilmeliyiz. Evliliği insanlardan daha iyi uygulayan ve koku alma duyusu köpeklerden bin kere daha kuvvet­li olan bu et yiyici kuş, bir sopayı bir tüfekten ayırmak hususunda en hızlı bir anlayış kabiliyeti gösteren sayı­lı kanatlı hayvanlardan biridir. Yapılan bazı araştırmala­ra göre karga üç sayısına kadar saymayı da biliyor: İki avcı, bir adaya karga avına gitmişler. İlk tüfek patladık­tan sonra tabi kargalar adadan uzaklaşmışlar. Avcılar­dan biri adayı terk etmiş, kargalar dönmemişler ve an­cak ikinci avcının da adadan çıktığını gözleriyle gör­dükten sonra ağaçlarına dönmüşler. Üç avcı ile aynı deneme, aynı sonucu vermiş. Fakat avcı sayısı üçü geçince, rakamı seçmek hususunda karga zekasının dumanlanmaya başladığı görülmüştür. Çoğumuzdan akıllı olan bu çelikten dökülmüş zeki kuşla uğraşmak için avcı tüfeği değil, mitralyöz lazım!

Üniversite Taban Puanları 2019 İçin Tıklayınız.


Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

1
0
0
1
0
0

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS Puan Hesaplama Uygulamamızı İndirdiniz mi?Hemen İndir
+