Kimdir

Erzurumlu Emrah Kimdir? Erzurumlu Emrah Edebi Kişiliği[baslik tip=”h4″ renk=”#c94a30″]Erzurumlu Emrah Kimdir?[/baslik] Halk edebiyatının 19. yüzyıldaki önemli temsıicilerin­den biridir. Erzurum’da medrese eğitimi almış, ömrü, nün büyük bir bölümünü seyahatle geçirmiştir. İyi bir tahsil gördüğü, şiirlerinde kullandığı dil ve sanatlı söyleyişten anlaşılmaktadır. Başta Fuzuli olmak üzere Baki ve Nedim’den etkilenmiş, hem Divan hem de Halk şiiri tarzında eserler vermiştir. Halk şiiri geleneği­ne bağlı olarak yazdığı eserleri sanat yönünden daha başarılıdır. Pek çok şiiri türkü ve şarkı formuna soku­larak okunmuştur. Şiirleri “Divan-ı Emrah” adıyla ya­yımlanmıştır. Emrahoğulları adıyla anılan ailelerin birbirinden uzak yerlerde yaşamakta oluşları, bir çok yerde adına bağlı mezarların bulunuşu, şiirlerinin dilden dile geçerek yayılış genişliği kazanışı, aruzla yazdıklarının basılışı, asıl mezar taşının Niksar’da bulunuşuna kadar onun ününün yaygınlığını gösteren işaretlerdir. Bu açıdan 19. yy’ın Dertli ve Seyrani gibi adı herkesçe bilinen bir kaç sanatçısından biridir.

[baslik tip=”h4″ renk=”#c94a30″]Erzurumlu Emrah Edebi Kişiliği[/baslik]
  • Hem hece ölçüsü hem aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  • Aruzla yazdığı şiirlerinden oluşan Divan’ı vardır.
  • Divan edebiyatından etkilenmiştir.
  • Kendi adıyla anılan bir aşık kolunun kurucusudur.
  • Gezgin bir derviş ve saz şairidir.
  • Dini-tasavvufi temaları da işler, hem de Aşıklık geleneğini devam ettirir.
  • Saz şiiri geleneği yolundaki içten ve etkili aşk, gurbet şiirleriyle tanınmıştır.
  • Koşma ve semailerde çok başarılıdır.
[baslik tip=”h4″ renk=”#c94a30″]Erzurumlu Emrah Eserleri[/baslik] Divân-ı Emrah (1312/1916) XIX. Asır Saz şairlerinden Erzurumlu Emrah (Köprülü Mehmet Fuat, 1929),
Âşık Emrah, Hayat ve Şiirleri (Murat Uraz, 1943),
Erzurumlu Hayatı ve Şiirleri (Eflâtun Cem Guney-Çetin Güney, 1958)

[baslik tip=”h4″ renk=”#c94a30″]Erzurumlu Emrah Şiir Örnekleri[/baslik]
El Aldı Gitti
Çağrışır bülbüller gelmiyor bağban
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti..
Yüz bin mihnet çektim bir bağ bezettim
Yari ben besledim el aldı gitti..

Nice mihnet çektim bin daha gerek
Hayli ômür ister bir daha görek
Nazlı yarim aldı o kanlı felek
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti..

Nazlı yardan kem haberler geliyor
Dostlarım ağlıyor düşmanlar gülüyor
Dediler ki sefil Emrah ölüyor
Kimi kazma kürek bel aldı gitti…

Bilmez
Surette Mevla’ya aşık olanlar
Surette kakül-i Leyla’yı bilmez
Arayıp dünyada Hakk’ı bulanlar
Değil kim dünyayı ukbayı bilmez

Devlet-i dehr içre olanlar mesrur
Derunu harabdır birun ma’mur
Safi dil olmayan sofi-i mağrur
Çektiği gussa-i esmayı bilmez

Emrahi akıbet olursun fani
Tutalım ki oldun Yusuf’u sani
İsbat-ı Hak edüb nefsini tanı
Nefsini bilmeyen Mevla’yı bilmez

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+