Kimdir

Erzurumlu Emrah Kimdir? Edebi Kişiliği ve Şiir ÖrnekleriErzurumlu Emrah Kimdir?

Halk edebiyatının 19. yüzyıldaki önemli temsilcilerin­den biridir. Erzurum’da medrese eğitimi almış, ömrünün büyük bir bölümünü seyahatle geçirmiştir. İyi bir tahsil gördüğü, şiirlerinde kullandığı dil ve sanatlı söyleyişten anlaşılmaktadır. Başta Fuzuli olmak üzere Baki ve Nedim’den etkilenmiş, hem Divan hem de Halk şiiri tarzında eserler vermiştir.

Halk şiiri geleneği­ne bağlı olarak yazdığı eserleri sanat yönünden daha başarılıdır. Pek çok şiiri türkü ve şarkı formuna soku­larak okunmuştur. Şiirleri “Divan-ı Emrah” adıyla ya­yımlanmıştır. Emrahoğulları adıyla anılan ailelerin birbirinden uzak yerlerde yaşamakta oluşları, bir çok yerde adına bağlı mezarların bulunuşu, şiirlerinin dilden dile geçerek yayılış genişliği kazanışı, aruzla yazdıklarının basılışı, asıl mezar taşının Niksar’da bulunuşuna kadar onun ününün yaygınlığını gösteren işaretlerdir. Bu açıdan 19. yy.ın Dertli ve Seyrani gibi adı herkesçe bilinen bir kaç sanatçısından biridir.
 

Erzurumlu Emrah’ın Edebi Kişiliği

  • Hem hece ölçüsü hem aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  • Aruzla yazdığı şiirlerinden oluşan Divanı vardır.
  • Divan edebiyatından etkilenmiştir.
  • Kendi adıyla anılan bir aşık kolunun kurucusudur.
  • Gezgin bir derviş ve saz şairidir.
  • Dini-tasavvufi temaları da işler, hem de Aşıklık geleneğini devam ettirir.
  • Saz şiiri geleneği yolundaki içten ve etkili aşk, gurbet şiirleriyle tanınmıştır.
  • Koşma ve Semailerde çok başarılıdır.

 

Erzurumlu Emrah Şiir Örnekleri

El Aldı Gitti
Çağrışır bülbüller gelmiyor bağban
Hoyrat dost bağından gül aldı gitti..
Yüz bin mihnet çektim bir bağ bezettim
Yari ben besledim el aldı gitti..

Nice mihnet çektim bin daha gerek
Hayli ômür ister bir daha görek
Nazlı yarim aldı o kanlı felek
Aktı gözüm yaşı sel oldu gitti..

Nazlı yardan kem haberler geliyor
Dostlarım ağlıyor düşmanlar gülüyor
Dediler ki sefil Emrah ölüyor
Kimi kazma kürek bel aldı gitti…

Bilmez
Surette Mevla’ya aşık olanlar
Surette kakül-i Leyla’yı bilmez
Arayıp dünyada Hakk’ı bulanlar
Değil kim dünyayı ukbayı bilmez

Devlet-i dehr içre olanlar mesrur
Derunu harabdır birun ma’mur
Safi dil olmayan sofi-i mağrur
Çektiği gussa-i esmayı bilmez

Emrahi akıbet olursun fani
Tutalım ki oldun Yusuf’u sani
İsbat-ı Hak edüb nefsini tanı
Nefsini bilmeyen Mevla’yı bilmez


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+