Türkçe

Paragrafta Yardımcı Düşünce Konu Anlatımı

Paragrafta Yardımcı Düşünce Konu Anlatımı

Paragraf bir ana düşünce etrafında kurulur. Bu adana düşünceyi geliştirmek, açıklamak desteklemek amacıyla kurulan cümleler yardımcı düşünceleri oluşturur Bu tip sorularda paragraftaki yardımcı düşünceler içinde bulunmayan söylenmeyen değinilmeyen bir düşünce veya bir özellik sorulmaktadır. Dolaysıyla yardımcı düşünce soruları; olumsuz ifadelerle karşımıza çıkarmaktadır. Sorular buna dikkat edilerek çözülmelidir.

Paragrafın asıl anlatmak istediği, merkezine yerleşmiş bir düşünce, bir anlam vardır ve bu, ana düşüncedir.

Yazar, ana düşünceyi kurarken paragrafta birçok şeye değinir. Amacı, bunlardan yararlanarak ana düşünceyi inşa etmektir. Kısacası, bir paragrafta, ana düşünceden başka sözü edilen düşünceler vardır. Bunların her biri ana düşünce ile, paragrafın konusu ile bir şekilde bağlantılıdır.

İşte, paragrafın genişlemesini sağlayan, anlatılmak isteneni destekleyen her türlü düşünce, kavram, örnek vb. ifadeler yardımcı düşünce olarak adlandırılır. Yani paragrafta değinilen her şey yardımcı düşüncedir.

Bir paragrafta bir ana düşünce varken pek çok yardımcı düşünce bulunabilir. Çünkü paragrafta az veya çok değinilen her şey yardımcı düşünce sayılır.

Örnek
1906 yılında Adapazarı’nda doğan Sait Faik, ilk öğretimini burada, orta öğretimini İstanbul ve Bursa ‘da tamamlamıştır. Üç yıllık Avrupa hayatından sonra İstanbul’a yerleşmiştir Öykülerinde de mekan olarak hep burayı kullanmıştır. Bursa Lisesi’ndeyken başlayan ilk yazı denemeleriyle öykücülüğümüzde o güne değin alışılagelmiş bir anlatımın dışına çıkan örnekler verilmiştir. Yazarın hayatı da böylece başlamış olur.

Sait Faik’ten söz eden bu parçanın yardımcı düşüncelerini “değişik şehirlerde öğrenim görmüştür.”, “Yaşamının bir bölümünü Avrupa’da geçirmiştir.”, “Öykülerini özgün bir söyleyişle oluşturmuştur.”, “Öykülerinde yer olarak İstanbul’u konu edinmiştir.”, “Özgün bir anlatımla öyküleri yazmıştır.” Şeklinde sıralayabiliriz.

 
Örnek Soru (1994 ÖSS)
Karagöz oyunu Osmanlı – Türk toplumunun yüzyıllarca yaşamış sanat dallarından biridir. Tanzimat’tan bu yana özellikle Cumhuriyet döneminde yerini Batı’dan gelen sinema ve tiyatroya bırakmıştır. Bu sanat dalı, bugün bize çok uzak ve yabancı gelen islam uygarlığı döneminde, halkın dilini, inançlarını yansıtan zengin bir kaynaktır. Geçmişi tanımak ve öğrenmek isteyenler bu kaynağı değişik açılardan değerlendirebilir.

Bu parçada, Karagöz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Toplumsal yaşamı yansıtan bir geçmişi olduğuna
B) Günümüzde yerini başka sanat dallarının aldığına
C) Güldürü öğelerinden yararlanarak oluşturulduğuna
D) Farklı yönlerden incelenmeye uygun bir kapsamı bulunduğuna
E) Eski dönemler hakknıda bilgi verdiğine

Çözüm: Şıkları incelediğimizde A, B, D ve E şıklarına değinilmiştir. Fakat Karagöz oyununun güldürü öğelerinden yararlanılarak oluşturulduğuna değinilmemiştir. Dolayısı ile doğru cevap C seçeneği olmalıdır.

 

Paragrafta Yardımcı Düşünce Test Çöz

Paragraf Konu Anlatımı

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+