Tarih

İlk Çağın Tüccar Topluluklarıİlk Çağın Tüccar Kavimleri

Bu yazımızda İlk Çağ’da bulunan ve ticaret yaprak gelişen kavimlere yer vereceğiz.

İlk Çağın Tüccar Toplulukları
 

Asurlular

  • Yaşadıkları coğrafyanın tarıma elverişli olmamasından dolayı MÖ 1950-1750 (Asur Ticaret Kolonileri Çağı) arasında Anadolu ile ticarete önem vermiş ve kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
  • Kayseri Kültepe’yi (Kaniş) kendilerine merkez seçmişler ve karum adı verilen büyük pazarlar kurmuşlardır.
  • Asurlular böylece Anadolu’nun yazı ile tanışmasını sağlamışlardır.

 

Fenikeliler

  • Doğu Akdeniz’de devletlerini kuran Fenikeliler, bulundukları coğrafyanın tarım ve hayvancılığa çok fazla elverişli olmamasının da etkisiyle ticarete yönelmişlerdir.
  • Fenikeliler, deniz ticaretini başlatan ve uzak ülkelerde koloniler kuran ilk uygarlıklardan biri olmuşlardır. Ancak koloni kurdukları yerleri vatan olarak görmemişler ve bu yüzden kolonilerde uzun süre varlıklarını devam ettirememişlerdir.

 

Lidyalılar

  • Lidyalılar, Ege Bölgesi’nde hâkimiyet kurmuş, “para”yı (sikke) icat ederek dünya tarihinde önemli bir yer edinmişlerdir.
  • Batı Anadolu’dan Mezopotamya’ya kadar uzanan “Kral Yolu”nu yapan ve maden ayrıştırma tekniğini keşfeden Lidyalılar, toprağa bağlı ürünleri, seramik ve tekstilleriyle uluslararası ticaretin gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır.

 

Soğdlar

  • Merkezi Semerkant olan ve bağımsız prenslikler şeklinde bir siyasi örgütlenme kuran Soğdlar, İran kökenli bir topluluktur.
  • Köktürk Devleti zamanında önemli bir ticaret merkezi hâline gelen Soğd ülkesi ayrıca kültür medeniyet alanında da gelişme göstermiştir.
  • İpek Yolu ticaretini uzun bir süre kontrol eden Soğdlar, kendi dillerini yaymayı da başarmışlardır.

2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.