Tarih

İskan Politikası Nedir?

[baslik tip=”h4″ renk=”951b81″]İskan Politikası Nedir?[/baslik] Arapça kökenli bir kelimeden gelip yerleşim yeri yerleşmek anlamlarına gelir. Osmanlı devleti Rumeli ve Balkanlar’da fethedilen yerlere Anadolu da ki Türk aileleri yerleştirerek oranın Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamaktır.
[baslik tip=”h4″ renk=”951b81″]Tarihi[/baslik]
 • İlk olarak Abbasiler Türklerin askeri gücünden yararlanmak için Samarra denilen sınır şehirleri kurmuşlardır.
 • Osmanlıda ilk defa kullanan Orhan Bey’dir.
 • I. Murat sistematik hale getirmiştir.
[baslik tip=”h4″ renk=”951b81″]Faydaları[/baslik]
 • Sınırlarda kalıcı egemenlik sağlanmıştır.
 • Bölgedeki tarım, ekonomi gibi çeşitli faaliyetler canlandırılmıştır.
 • Savaşçılık faaliyetlerinden dolayı ilk önce konargöçer Türkmenler yerleştirilmiştir.
 • Bölgedeki Türkmen ailelerin yerleşik hayata geçirilmesiyle asker alma ve vergi toplama işi kolaylaştırılmıştır.
 • Anadolu’da birbiriyle anlaşmazlık içerisinde olan aileler sınırlara yerleştirilerek merkezdeki iç çatışmalar engellenmiştir.
 • Yapılacak olan yeni fetihlere zemin hazırlamıştır.
 • İskan faaliyetlerine toplumun kanaat önderleri Ahilik teşkilatı yardımıyla öncülük etmiştir.
 • Yeni yerleşim yerlerinde camii, medrese gibi yapılar yapılarak bölgeye Türk-İslam kimliği kazandırılmaya çalışılmıştır.
 • Bu sistemle devletin hazine geliri tarım yoluyla artmıştır.
 • Fethedilen yerlerin sosyal, Siyasal ve askeri yönden güvenliği sağlanmıştır.
 • Temel olarak Müslüman ve gayr-i Müslim halk bir arada tutularak gayr-i Müslimlerin İslama ısınması amaçlanmıştır.
 • Buradaki halk devlete bağlanmış ve iç isyanlar engellenmiştir.
 • Tarım aracılığıyla yetiştirilen tımarlı sipahiler sayesinde sürekli düzenli bir ordunun varlığı sağlanmıştır.
 • Buraya yerleştirilen ailelerden kısa bir süre vergi alınmaz ve bunların Anadolu’ya geri dönüşlerine izin verilmezdi.
 • Burada işletilen toprakların tüm gelirleri tamamen padişaha aittir. Bu yöntemle Avrupa da ki feodalite sistemi engellenmiştir.
[baslik tip=”h4″ renk=”951b81″]Amaçları[/baslik]
 • Balkanları Türkleştirmek.
 • Bölge de ki egemenliği kalıcı hale getirmek.
 • Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek.
 • Bölge de ki kavgalı aşiretleri birbirinden ayırmak.
 • Merkezi otoriteye karşı yapılacak herhangi bir isyanı engellemek.
 • Fetih hareketlerinde askere lojistik ve gıda yardımı sağlamak.
 • İlerleyen fetih hareketlerinde geride düşman bırakmamak.
 • Haçlı saldırılarına karşı ön tedbir almak.
 • Tımar sistemini uygulayarak bölgede ki üretimi artırmak.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+