Tarih

Kavimler Göçünün Nedenleri ve SonuçlarıKavimler Göçünün Nedenleri

Göç, bir topluluğun çeşitli nedenlerle yaşadıkları topraklardan, yurtlarından ayrılarak başka yerlere gitmeleri ve oralarda yerleşmeleridir.

Topluluklar, çok önemli nedenler, zorunluluklar olmadığı sürece yurtlarından ayrılıp sonucunun ne olacağını bilemedikleri hareketlerde bulunmazlar. Gittikleri yerlerde yaşayanlarla mücadele etmek zorunda kalırlar. Bu mücadelede ya onları yaşadıkları yerlerden uzaklaştırırlar ya da egemenlikleri altına alırlar.

Kavimler Göçü olarak tarihe geçen bu hareket sonuçları bakımından diğer göçlerden farklı özellikler göstermiştir. Bu göç yalnız bir toplumu değil birçok toplumu da göçe sürükleyen, yarattığı sonuçları bakımından farklı toplumları da etkileyen büyük bir olaydır.

Asya Hun Devleti’nin yıkılmaya yüz tuttuğu sıralarda Çin’in, egemenliği altına girmek istemeyen Türk Boylarının batıya doğru çekilmeleri sırasında Hazar, Karadeniz, Balkanlar ve Orta Avrupa’da yaşayan Romalıların “Barbar Kavimler” olarak nitelendirdikleri Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Germenler gibi kavimleri etkileyerek Avrupa’nın içlerine doğru çekilmelerine, Roma sınırlarına yığılan kavimlerin kitleler halinde Roma İmparatorluğu topraklarına girmelerine neden olmuşlardır. MS IV. yy.ın sonlarına doğru (375) Avrupa’da görülen kavimlerin yer değiştirmeleri olayına “Kavimler Göçü” denilmiştir.

Kavimler Göçü Haritası
 

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

  • Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Bugünkü Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere gibi devletlerin temelleri atıldı.
  • Hunların bir bölümü, Macaristan’a yerleşerek Avrupa Hun Devleti’ni kurdular, Avrupa’nın siyasi yapısını etkilediler. Avrupa’da Türk kültürünün yayılmasını sağladılar.
  • Barbar akınlarına dayanamayan Roma imparatorluğu, 395 de Doğu ve Batı Roma imparatorlukları diye ikiye ayrılmış Batı Roma imparatorluğu 476’da Cermen kökenli Barbar kavimler tarafından yıkılmıştır.
  • Romalılardan öğrendikleri Hıristiyanlığı benimseyen Barbar kavimleri Hıristiyanlığın Avrupa’da yayılmasını sağlamışlardır. Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması üzerine, Orta Çağ Avrupa’sına damgasını vuran “Feodalite/Derebeylik” rejimi ortaya çıkmıştır. Kilise güç kazanmış “Skolastik düşünce” gelişmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+