Coğrafya

Coğrafi Konum Test | Online Test ÇözCoğrafi Konum Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin konusu olan Coğrafi Konum Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Coğrafi Konum Konu Anlatımı

 

Coğrafi Konum Testi

Tebrikler - Coğrafi Konum Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Herhangi bir yerin ekvatora ve baş meridyene göre durumuna matematik konum denir.

Aşağıdakilerden hangisi matematik konuma bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biridir?
A
Ankara'nın yağış miktarının Balıkesir' den az olması
B
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turunçgillerin yetişememesi
C
Erzurum'da yıllık sıcaklık farkının Bursa'dan fazla olması
D
Antalya'nın yıllık sıcaklık ortalamasının İstanbul'dan fazla olması
E
Rize'de yağış miktarının Samsun'dan fazla olması
Soru 2
Bir kutuptan başlayıp diğer kutup noktasına doğru uzanan yarım dairelere meridyen adı verilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait bir özellik değildir?
A
Ardışık iki meridyen arasında dört dakikalık yerel saat farkı vardır.
B
Paralelleri dik olarak keserler.
C
Birbirlerine paralel olarak çizilirler.
D
Uzunlukları birbirine eşittir.
E
Bir meridyenin antimeridyeni ile arasında 180° Iik uzaklık vardır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, ekvatorun özelliklerinden biri değildir?
A
Güneş'in doğuş ve batış süresinin en kısa olması
B
Çizgisel hızın en fazla olması
C
Kutup noktalarına eşit uzaklıkta olması
D
Üzerinden 360 meridyen yayının geçmesi
E
İki meridyenin arasındaki uzaklığın en fazla olması
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde, enlemin etkisinden söz edilemez?
A
Gölge boylarının kutuplara gidildikçe uzaması
B
İstanbul'da Güneş'in Ankara'dan sonra doğması
C
Ekvatora gidildikçe deniz suyu tuzluluğunun artması
D
Türkiye'de, kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
E
Ekvatora gidildikçe sıcaklığın artması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin Kuzey Yarımküre'de bulunduğunun kanıtıdır?
A
Paralellerin çevre uzunluklarının güneye doğru artması
B
Yıl içinde dört farklı mevsimi yaşaması
C
Ekvatora doğru gidildikçe hava sıcaklığının artması
D
Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde fazla değişmesi
E
Birden fazla saat uygulamasının olması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin matematik konumu ile ilgilidir?
A
Batı kıyılarının girintili çıkıntılı olması
B
Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
C
Doğusu ile batısı arasında saat farkının olması
D
Yükseltisinin fazla olması
E
Üç tarafının denizlerle çevrili olması
Soru 7
Bir merkezin yalnızca hangi paralel üzerinde yer aldığı bilgisinden, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Bulunduğu ana iklim kuşağına
B
Kutuplara olan uzaklığına
C
Ekvatora olan uzaklığına
D
Okyanusa olan uzaklığına
E
Tarım ürünlerinin genel çeşidine
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin hem matematik konumu hem de özel konumunun sonucunda değişir?
A
Yerel saat farkı
B
Gurup vakti süresi
C
Güneş'in doğuş ve batış zamanı
D
Doğal bitki örtüsü
E
Yeraltı kaynakları
Soru 9
Ortadoğu olarak bilinen bölge, 13° - 42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.

Sadece yukarıdaki bilgiden yararlanarak, Ortadoğu ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyunun yıl içinde sıfır olduğu
B
Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu
C
Tropikal ve orta kuşakta topraklarının bulunduğu
D
Yengeç dönencesinin bu bölgeden geçtiği
E
Yıl boyunda termik alçak basıncın etkisinde kaldığı
Soru 10
Özel konum, dünya üzerindeki bir yerin; kıtalara, okyanuslara, boğazlara ve önemli geçitlere göre konumudur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi özel konumun içinde yer almaz?
A
Japonya'da depremlerin sıklıkla görülmesi
B
Rusya'nın Avrupa ülkelerine komşu olması
C
Dünya petrol rezervlerinin yarıdan fazlasının Ortadoğu ülkelerinde olması
D
Kanada'nın yerel saatinin başlangıç meridyeninden geri olması
E
Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması
Soru 11
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, doğu-batı yönünde 800 km. lik yol alındığında daha fazla meridyen geçilir?
A
Cezayir
B
Brezilya
C
Malezya
D
İsveç
E
Japonya
Soru 12
I. Yerel saatinin Ankara'ya göre ileri olması
II. Tarım ürünlerinin Mardin'e göre çeşitli olması
III. Deniz suyu sıcaklığının istanbul'a göre fazla olması
IV. Kıyı ovalarının Ordu'dan geniş olması

Adana'nın yukarıdaki özelliklerinden hangileri matematik konumunun sonuçlarından değildir?
A
I. ve IV.
B
II. ve III.
C
II. ve IV.
D
III. ve IV.
E
I. ve II.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+