Test Çöz

Coğrafi Konum Test | Online Test ÇözCoğrafi Konum Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin konusu olan Coğrafi Konum Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Coğrafi Konum Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) Coğrafya Test Çöz

 

Coğrafi Konum Testi

Tebrikler - Coğrafi Konum Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Herhangi bir yerin ekvatora ve baş meridyene göre durumuna matematik konum denir.

Aşağıdakilerden hangisi matematik konuma bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biridir?
A
Rize'de yağış miktarının Samsun'dan fazla olması
B
Ankara'nın yağış miktarının Balıkesir' den az olması
C
Antalya'nın yıllık sıcaklık ortalamasının İstanbul'dan fazla olması
D
Erzurum'da yıllık sıcaklık farkının Bursa'dan fazla olması
E
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turunçgillerin yetişememesi
Soru 2
Bir kutuptan başlayıp diğer kutup noktasına doğru uzanan yarım dairelere meridyen adı verilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait bir özellik değildir?
A
Paralelleri dik olarak keserler.
B
Ardışık iki meridyen arasında dört dakikalık yerel saat farkı vardır.
C
Uzunlukları birbirine eşittir.
D
Birbirlerine paralel olarak çizilirler.
E
Bir meridyenin antimeridyeni ile arasında 180° Iik uzaklık vardır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, ekvatorun özelliklerinden biri değildir?
A
Üzerinden 360 meridyen yayının geçmesi
B
İki meridyenin arasındaki uzaklığın en fazla olması
C
Kutup noktalarına eşit uzaklıkta olması
D
Çizgisel hızın en fazla olması
E
Güneş'in doğuş ve batış süresinin en kısa olması
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde, enlemin etkisinden söz edilemez?
A
Gölge boylarının kutuplara gidildikçe uzaması
B
Ekvatora gidildikçe deniz suyu tuzluluğunun artması
C
İstanbul'da Güneş'in Ankara'dan sonra doğması
D
Ekvatora gidildikçe sıcaklığın artması
E
Türkiye'de, kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin Kuzey Yarımküre'de bulunduğunun kanıtıdır?
A
Birden fazla saat uygulamasının olması
B
Ekvatora doğru gidildikçe hava sıcaklığının artması
C
Yıl içinde dört farklı mevsimi yaşaması
D
Paralellerin çevre uzunluklarının güneye doğru artması
E
Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde fazla değişmesi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin matematik konumu ile ilgilidir?
A
Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
B
Yükseltisinin fazla olması
C
Üç tarafının denizlerle çevrili olması
D
Batı kıyılarının girintili çıkıntılı olması
E
Doğusu ile batısı arasında saat farkının olması
Soru 7
Bir merkezin yalnızca hangi paralel üzerinde yer aldığı bilgisinden, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Bulunduğu ana iklim kuşağına
B
Tarım ürünlerinin genel çeşidine
C
Kutuplara olan uzaklığına
D
Okyanusa olan uzaklığına
E
Ekvatora olan uzaklığına
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin hem matematik konumu hem de özel konumunun sonucunda değişir?
A
Gurup vakti süresi
B
Doğal bitki örtüsü
C
Yeraltı kaynakları
D
Yerel saat farkı
E
Güneş'in doğuş ve batış zamanı
Soru 9
Ortadoğu olarak bilinen bölge, 13° - 42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.

Sadece yukarıdaki bilgiden yararlanarak, Ortadoğu ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yengeç dönencesinin bu bölgeden geçtiği
B
Tropikal ve orta kuşakta topraklarının bulunduğu
C
Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu
D
Yıl boyunda termik alçak basıncın etkisinde kaldığı
E
Yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyunun yıl içinde sıfır olduğu
Soru 10
Özel konum, dünya üzerindeki bir yerin; kıtalara, okyanuslara, boğazlara ve önemli geçitlere göre konumudur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi özel konumun içinde yer almaz?
A
Rusya'nın Avrupa ülkelerine komşu olması
B
Kanada'nın yerel saatinin başlangıç meridyeninden geri olması
C
Japonya'da depremlerin sıklıkla görülmesi
D
Dünya petrol rezervlerinin yarıdan fazlasının Ortadoğu ülkelerinde olması
E
Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması
Soru 11
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, doğu-batı yönünde 800 km. lik yol alındığında daha fazla meridyen geçilir?
A
Brezilya
B
Malezya
C
İsveç
D
Cezayir
E
Japonya
Soru 12
I. Yerel saatinin Ankara'ya göre ileri olması
II. Tarım ürünlerinin Mardin'e göre çeşitli olması
III. Deniz suyu sıcaklığının istanbul'a göre fazla olması
IV. Kıyı ovalarının Ordu'dan geniş olması

Adana'nın yukarıdaki özelliklerinden hangileri matematik konumunun sonuçlarından değildir?
A
III. ve IV.
B
I. ve IV.
C
I. ve II.
D
II. ve III.
E
II. ve IV.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+