Test Çöz

Coğrafi Konum Test | Online Test ÇözCoğrafi Konum Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin konusu olan Coğrafi Konum Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Coğrafi Konum Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) Coğrafya Test Çöz

 

Coğrafi Konum Testi

Tebrikler - Coğrafi Konum Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Herhangi bir yerin ekvatora ve baş meridyene göre durumuna matematik konum denir.

Aşağıdakilerden hangisi matematik konuma bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biridir?
A
Antalya'nın yıllık sıcaklık ortalamasının İstanbul'dan fazla olması
B
Rize'de yağış miktarının Samsun'dan fazla olması
C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turunçgillerin yetişememesi
D
Ankara'nın yağış miktarının Balıkesir' den az olması
E
Erzurum'da yıllık sıcaklık farkının Bursa'dan fazla olması
Soru 2
Bir kutuptan başlayıp diğer kutup noktasına doğru uzanan yarım dairelere meridyen adı verilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait bir özellik değildir?
A
Uzunlukları birbirine eşittir.
B
Ardışık iki meridyen arasında dört dakikalık yerel saat farkı vardır.
C
Paralelleri dik olarak keserler.
D
Bir meridyenin antimeridyeni ile arasında 180° Iik uzaklık vardır.
E
Birbirlerine paralel olarak çizilirler.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, ekvatorun özelliklerinden biri değildir?
A
Güneş'in doğuş ve batış süresinin en kısa olması
B
Çizgisel hızın en fazla olması
C
Kutup noktalarına eşit uzaklıkta olması
D
İki meridyenin arasındaki uzaklığın en fazla olması
E
Üzerinden 360 meridyen yayının geçmesi
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde, enlemin etkisinden söz edilemez?
A
Gölge boylarının kutuplara gidildikçe uzaması
B
Ekvatora gidildikçe deniz suyu tuzluluğunun artması
C
Türkiye'de, kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
D
Ekvatora gidildikçe sıcaklığın artması
E
İstanbul'da Güneş'in Ankara'dan sonra doğması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin Kuzey Yarımküre'de bulunduğunun kanıtıdır?
A
Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde fazla değişmesi
B
Birden fazla saat uygulamasının olması
C
Paralellerin çevre uzunluklarının güneye doğru artması
D
Yıl içinde dört farklı mevsimi yaşaması
E
Ekvatora doğru gidildikçe hava sıcaklığının artması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin matematik konumu ile ilgilidir?
A
Doğusu ile batısı arasında saat farkının olması
B
Yükseltisinin fazla olması
C
Batı kıyılarının girintili çıkıntılı olması
D
Üç tarafının denizlerle çevrili olması
E
Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
Soru 7
Bir merkezin yalnızca hangi paralel üzerinde yer aldığı bilgisinden, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Bulunduğu ana iklim kuşağına
B
Okyanusa olan uzaklığına
C
Ekvatora olan uzaklığına
D
Kutuplara olan uzaklığına
E
Tarım ürünlerinin genel çeşidine
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin hem matematik konumu hem de özel konumunun sonucunda değişir?
A
Güneş'in doğuş ve batış zamanı
B
Doğal bitki örtüsü
C
Yerel saat farkı
D
Gurup vakti süresi
E
Yeraltı kaynakları
Soru 9
Ortadoğu olarak bilinen bölge, 13° - 42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.

Sadece yukarıdaki bilgiden yararlanarak, Ortadoğu ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyunun yıl içinde sıfır olduğu
B
Yengeç dönencesinin bu bölgeden geçtiği
C
Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu
D
Tropikal ve orta kuşakta topraklarının bulunduğu
E
Yıl boyunda termik alçak basıncın etkisinde kaldığı
Soru 10
Özel konum, dünya üzerindeki bir yerin; kıtalara, okyanuslara, boğazlara ve önemli geçitlere göre konumudur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi özel konumun içinde yer almaz?
A
Rusya'nın Avrupa ülkelerine komşu olması
B
Japonya'da depremlerin sıklıkla görülmesi
C
Kanada'nın yerel saatinin başlangıç meridyeninden geri olması
D
Dünya petrol rezervlerinin yarıdan fazlasının Ortadoğu ülkelerinde olması
E
Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması
Soru 11
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, doğu-batı yönünde 800 km. lik yol alındığında daha fazla meridyen geçilir?
A
Brezilya
B
Japonya
C
Malezya
D
Cezayir
E
İsveç
Soru 12
I. Yerel saatinin Ankara'ya göre ileri olması
II. Tarım ürünlerinin Mardin'e göre çeşitli olması
III. Deniz suyu sıcaklığının istanbul'a göre fazla olması
IV. Kıyı ovalarının Ordu'dan geniş olması

Adana'nın yukarıdaki özelliklerinden hangileri matematik konumunun sonuçlarından değildir?
A
III. ve IV.
B
I. ve II.
C
I. ve IV.
D
II. ve IV.
E
II. ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+