Coğrafya

Coğrafi Konum Test | Online Test ÇözCoğrafi Konum Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin konusu olan Coğrafi Konum Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Coğrafi Konum Konu Anlatımı

 

Coğrafi Konum Testi

Tebrikler - Coğrafi Konum Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Herhangi bir yerin ekvatora ve baş meridyene göre durumuna matematik konum denir.

Aşağıdakilerden hangisi matematik konuma bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biridir?
A
Erzurum'da yıllık sıcaklık farkının Bursa'dan fazla olması
B
Rize'de yağış miktarının Samsun'dan fazla olması
C
Antalya'nın yıllık sıcaklık ortalamasının İstanbul'dan fazla olması
D
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde turunçgillerin yetişememesi
E
Ankara'nın yağış miktarının Balıkesir' den az olması
Soru 2
Bir kutuptan başlayıp diğer kutup noktasına doğru uzanan yarım dairelere meridyen adı verilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait bir özellik değildir?
A
Ardışık iki meridyen arasında dört dakikalık yerel saat farkı vardır.
B
Paralelleri dik olarak keserler.
C
Uzunlukları birbirine eşittir.
D
Birbirlerine paralel olarak çizilirler.
E
Bir meridyenin antimeridyeni ile arasında 180° Iik uzaklık vardır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, ekvatorun özelliklerinden biri değildir?
A
Kutup noktalarına eşit uzaklıkta olması
B
Üzerinden 360 meridyen yayının geçmesi
C
Çizgisel hızın en fazla olması
D
İki meridyenin arasındaki uzaklığın en fazla olması
E
Güneş'in doğuş ve batış süresinin en kısa olması
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde, enlemin etkisinden söz edilemez?
A
İstanbul'da Güneş'in Ankara'dan sonra doğması
B
Ekvatora gidildikçe sıcaklığın artması
C
Ekvatora gidildikçe deniz suyu tuzluluğunun artması
D
Türkiye'de, kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi
E
Gölge boylarının kutuplara gidildikçe uzaması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin Kuzey Yarımküre'de bulunduğunun kanıtıdır?
A
Paralellerin çevre uzunluklarının güneye doğru artması
B
Birden fazla saat uygulamasının olması
C
Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde fazla değişmesi
D
Ekvatora doğru gidildikçe hava sıcaklığının artması
E
Yıl içinde dört farklı mevsimi yaşaması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin matematik konumu ile ilgilidir?
A
Batı kıyılarının girintili çıkıntılı olması
B
Yükseltisinin fazla olması
C
Doğusu ile batısı arasında saat farkının olması
D
Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
E
Üç tarafının denizlerle çevrili olması
Soru 7
Bir merkezin yalnızca hangi paralel üzerinde yer aldığı bilgisinden, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Okyanusa olan uzaklığına
B
Bulunduğu ana iklim kuşağına
C
Ekvatora olan uzaklığına
D
Kutuplara olan uzaklığına
E
Tarım ürünlerinin genel çeşidine
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin hem matematik konumu hem de özel konumunun sonucunda değişir?
A
Gurup vakti süresi
B
Doğal bitki örtüsü
C
Yeraltı kaynakları
D
Güneş'in doğuş ve batış zamanı
E
Yerel saat farkı
Soru 9
Ortadoğu olarak bilinen bölge, 13° - 42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.

Sadece yukarıdaki bilgiden yararlanarak, Ortadoğu ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Akdeniz iklim kuşağında bulunduğu
B
Tropikal ve orta kuşakta topraklarının bulunduğu
C
Yengeç dönencesinin bu bölgeden geçtiği
D
Yıl boyunda termik alçak basıncın etkisinde kaldığı
E
Yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyunun yıl içinde sıfır olduğu
Soru 10
Özel konum, dünya üzerindeki bir yerin; kıtalara, okyanuslara, boğazlara ve önemli geçitlere göre konumudur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi özel konumun içinde yer almaz?
A
Dünya petrol rezervlerinin yarıdan fazlasının Ortadoğu ülkelerinde olması
B
Kanada'nın yerel saatinin başlangıç meridyeninden geri olması
C
Rusya'nın Avrupa ülkelerine komşu olması
D
Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması
E
Japonya'da depremlerin sıklıkla görülmesi
Soru 11
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, doğu-batı yönünde 800 km. lik yol alındığında daha fazla meridyen geçilir?
A
Cezayir
B
İsveç
C
Brezilya
D
Japonya
E
Malezya
Soru 12
I. Yerel saatinin Ankara'ya göre ileri olması
II. Tarım ürünlerinin Mardin'e göre çeşitli olması
III. Deniz suyu sıcaklığının istanbul'a göre fazla olması
IV. Kıyı ovalarının Ordu'dan geniş olması

Adana'nın yukarıdaki özelliklerinden hangileri matematik konumunun sonuçlarından değildir?
A
II. ve IV.
B
III. ve IV.
C
II. ve III.
D
I. ve II.
E
I. ve IV.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.