Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test | Online Test Çöz

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test | Online Test Çöz


Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Güzel Sanatlar ve Edebiyat” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test

Tebrikler - Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sanat eseri kapsamında değerlendirilir?
A
Bir kuğunun gölde salınışı
B
Bir kanaryanın şakıması
C
Rüzgârın oluşturduğu oyuklar
D
Bir şelalenin doğal görüntüsü
E
Aşk temalı bir şiir
Soru 2
İnsanların maddeye dayalı ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ortaya konan; öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere zanaat denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi zanaat faaliyeti kapsamında değerlendirilemez?
A
Marangozluk
B
Kuyumculuk
C
Hattatlık
D
Kunduracılık
E
Dokumacılık
Soru 3
Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla daha ya­kın ilişki içerisindedir?
A
Heykel
B
Ebru
C
Resim
D
Tiyatro
E
Mimari
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat eserlerinin nitelik­leri arasında yer almaz?
A
Estetik değere sahip olmak
B
Özgün olmak
C
Etkileyici nitelik taşımak
D
Sanatçısının izini taşımak
E
Nesnel olmak
Soru 5
I. Bir güzellik, tasarı vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan yaratıcılıktır. Bir başka deyişle bir duygunun, dü­şüncenin kişiyi etkileyecek biçimde anlatımıdır.
II. insanda coşku uyandıran, insanı duygulandıran eser­lerdir (resim, müzik, heykel, mimarlık, edebiyat...).

Numaralanmış cümlelerde sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin tanımı yapılmıştır?
A
Edebiyat - Güzel sanatlar
B
Sanatçı - Sanat
C
Güzel Sanatlar - Edebiyat
D
Sanat - Güzel sanatlar
E
Zanaat - Edebiyat
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde insan ile güzel sanatlar ara­sındaki ilişkiyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
Sanat eserlerinin hepsinin konusunu insan ve insana dair olaylar, durumlar, duygular oluşturur.
B
Sanat eserleri yine insan aracılığıyla başka insanlara su­nulur, başka insanlarla buluşturulur.
C
İnsan; elini, bedenini, sesini, aklını kullanarak sanat eserlerini oluşturur, çeşitlendirir.
D
Güzel sanatlar çağın zihniyetinden etkilenmez, çizgi­sinde değişiklik yapmaz.
E
Güzel sanatlar ancak insan ile gerçekleşebilir, güzel sanatlar insanın varlığıyla hayat bulur ve ancak insanla hayatta kalabilir.
Soru 7
Bir duygunun yazıya, notalara, görselliğe dökülebilmesi ve sanatsal değer taşıyabilmesi, sanatın kilidi açan anahtar kadar eksiksiz olmasını gerektirir. Kendini tekrarlamadan sadece kendisi olabilmek, bir ülke topraklarından doğup herkesi kucaklayabilmek, bize gerçekmiş izlenimi vermek. bizi derinden sarsmak sanatın birinci önceliğidir. Sanatın beslendiği konular, duyumsattığı hisler, aktarımdaki bütün­sellik, tasarımdaki akılcılık dinleyene, seyredene, okuyana düşünsel bir yol çizmelidir.

Bu parçada altı çizili bölümde sanatın özellikleri arasın­dan aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A
Evrensellik
B
Doğallık
C
Etkileyicilik
D
Özgünlük
E
Yoğunluk
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde bir sanat dalı olarak edebiyatın tanımı yapılmıştır?
A
Gerçek ya da gerçeğe uygun olayların dile getirildiği metinlerdir.
B
Duygu, düşünce ve hayallerin güzel ve etkili bir biçimde dile getirilmesidir.
C
Belirli bir dönem ya da sanat anlayışına bağlı kalınarak yazılan eserlerdir.
D
Herhangi bir bilim dalıyla ilgili eserler bütünüdür.
E
Edebiyat ile ilgili kuralları öğreten bilim dalıdır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi görsel bir sanat değildir?
A
Resim
B
Edebiyat
C
Heykel
D
Hat
E
Minyatür
Soru 10
Güzel sanatların sınıflandırılmasında kullanılan en önemli ölçüt kullanılan malzemedir. Örneğin mermer, beton ve taş gibi malzemelerin kullanılmasıyla .... , sanatçının kostüm, sahne ve dil gibi malzemeleri kullanmasıyla .... dilin etkin ve estetik bir şekilde kullanılmasıyla da .... ortaya çıkar.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki verilenlerin hangisi getirilmelidir?
A
mimari – tiyatro – edebiyat
B
mimari – heykel – müzik
C
resim – tiyatro – mimari
D
müzik – heykel – edebiyat
E
müzik – mimari – resim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

2
1
1
0
0
1

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+