Test Çöz

Varlık Felsefesi Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Felsefe dersinin konusu olan Varlık Felsefesi testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Felsefe testi için;
 

TYT Felsefe Testleri

 

Varlık Felsefesi Testi

Tebrikler - Varlık Felsefesi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Varlığı, felsefe parçalayarak, bilim bütün olarak inceler.
II. Varlığın var olması konusunda, bilim dogmatik; felsefe kuşkucu bir tutum içindedir.
III. Bilim varlığı sadece madde olarak, felsefe hem madde hem düşünsel olarak ele alır.
IV. Varlıkla ilgili sorulara, bilimin cevabı kesindir; felsefenin cevabı olasılıklıdır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
I ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ontolojinin ilgi alanına giren sorulardan biri değildir?
A
Varlık bir midir, yoksa çok mudur?
B
İnsan eylemlerinde gerçekten özgür müdür?
C
Evrende her şey değişir mi, her şey değişirse ben nasıl aynı kişi olarak kalabiliyorum?
D
Evrende özgürlük mü, yoksa amaçlılık mı vardır?
E
Evren sonlu mudur, yoksa sonsuz mudur?
Soru 3
Evrende başıboş bırakılmış hiçbir nesne yoktur. Nerede bir nesne görsek onun evren sistemi içinde bir işlevi vardır. Evrendeki canlı, cansız her varlığın doğası gereği bir işlevi vardır. Bu varlık gerek bir sinek olsun gerek yuvarlanıp giden bir taş olsun. İşlevini yerine getiren varlık, başarılı, yeterli ve erdemli bir varlıktır. Buna göre her varlığın payına düşen bir işlevi vardır; hiçbiri başıboş değildir.

Bu parça, ontolojinin hangi sorusuna yanıt niteliğindedir?
A
Evrende özgürlük var mıdır?
B
Evrenin ilk ögesi nedir?
C
Evrende amaçlılık var mıdır?
D
Evrende sürekli bir değişim var mıdır?
E
Özneden ayrı idealar evreni var mıdır?
Soru 4
  • Bütün olaylar mekanik bir şekilde birbirlerine bağlıdır.
  • Düşünce ve onun etkinlikleri beyinde meydana gelen süreçlerdir.
  • Değerler ve idealler farklı fiziksel etkileşimlere verilen adlardır.


Bu açıklamalar, aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?
A
Nihilizm
B
Nominalizm
C
İdealizm
D
Materyalizm
E
Fenomenoloji
Soru 5
Eğitim-öğretim hayatım boyunca elimden onlarca kalem geçti; mavi, kırmızı, siyah, yeşil, uzun, kısa, ince, kalın. Her biri bir an var oldu, sonra yok oldu. Buna karşın zihnimdeki kalem ben doğduğumdan beri hep var; ne eskiyor ne eksiliyor ne değişiyor ne de yıpranıyor.

Bu parçadaki varlık görüşünün dayandığı temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Varlık fenomendir.
B
Varlık oluştur.
C
Varlık varoluştur.
D
Varlık maddedir.
E
Varlık ideadır.
Soru 6
Son yüzyıllarda insan hayatının her alanına egemen olan pozitivist felsefenin etkisiyle insan aklı realitelere bağlı düşünceler ortaya koymaktadır. Oysa varlık, insan duyularının algılamalarıyla, görünür gerçeklikle sınırlı değildir. Bu nedenle insan algılayamadığı, göremediği varlık alanlarına ait düşünceler de geliştirmiştir. Bu bağlamda da insan, sık sık bilimsel bilginin sınırları dışına açılmış ve o alana dair kurgular geliştirmiştir. Bu düşünceler her ne kadar bilimsel düşünceye aykırı olduğu varsayılarak felsefeden uzaklaştırılmaya çalışılsa da gerek tarih boyunca felsefede gerekse günümüzde çeşitli bilim alanlarında ondan kurtulmak mümkün olmamıştır. Bu nedenle hemen her alanda bilimsel bilgiyi ve realist-rasyonel düşünceyi kuşatmıştır.

Parçada sözü edilen felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
A
Epistemoloji
B
Ontoloji
C
Felsefi Antropoloji
D
Etik
E
Metafizik
Soru 7
Varlık var mıdır, yok mudur; bunu tartışmasının ne yararı var? Varlığın idea mı, yoksa madde mi olmasının ne önemi var ki? Asıl olan eğer bir şey var ise; ve o şeyin insan yararına olup olmamasıdır.

Bunları söyleyen kişi, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir?
A
İdealist
B
Nihilist
C
Septik
D
Pragmatist
E
Materyalist
Soru 8
Ontoloji, varlığın imkanı, varlığın niteliği ve niceliği üzerine yapılan tartışmalara dayanan felsefe disiplinidir. Bu tartışmalar sonucunda çeşitli varlık görüşleri ortaya çıkmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi varlığın niceliği üzerine ortaya çıkan görüşlerden biridir?
A
Monizm
B
İdealizm
C
Fenomenoloji
D
Nihilizm
E
Materyalizm
Soru 9
Bireysel olan duyum olayından başka herhangi bir duyu gerçekliğini gözlemleyemeyiz. Duyusal gerçekliğin gerisinde kalan metafizik bir varlığı ya da ilk olan durumda olan ana maddeyi bilmemiz ve onun hakkında bir bilince sahip olmamız da mümkün değildir.

Bu görüşler, aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine yakındır?
A
Empirizm
B
İdealizm
C
Nihilizm
D
Materyalizm
E
Rasyonalizm
Soru 10
İnsan, ruh ve bedenden bileşik bir varlıktır. Ruhun özünü düşünmek, bedenin özünü yer kaplamak oluşturur. Buna göre, ruh ve beden özleri ayrı olan varlıklardır. Fakat insanın varlığından söz etmek ruh ile bedenin birleşmesiyle olanaklıdır.

Parçadaki varlık görüşü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
A
İdealizm
B
Monizm
C
Materyalizm
D
Düalizm
E
Plüralizm
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+