Test Çöz

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İslam Medeniyetinin Doğuşu testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

İslam Medeniyeti'nin Doğuşu Testi

Tebrikler - İslam Medeniyeti'nin Doğuşu Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Halkının çoğunluğunu Arapların oluşturduğu Arap Yarımadası’nda İslamiyet öncesinde aynı dönemde birden fazla devlet kurulmuştur.

Bu durum Arap Yarımadası ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Kültür ve uygarlığının geliştiğinin
B
Çok uluslu toplum yapısının olduğunun
C
Tek tanrılı dinlerin yaygın olduğunun
D
Siyasi birliğin olmadığının
E
Göçebe yaşamın yaygın olduğunun
Soru 2
Mekkeli müşriklerin İslamiyet’e şiddetle karşı çıkmalarında İslamiyet’in insanlar arasında eşitliği savunması ve köle ile efendiyi bir tutması etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
Müslümanlar, müşriklerin Mekke’deki siyasi varlığına son vermiştir.
B
Müşrikler sınıflı toplumsal yapının devamını istemiştir.
C
İslamiyet sosyal sınıflaşmaya karşı çıkmıştır.
D
Müşriklerin İslam’a karşı çıkmasında İslam’ın toplum yapısı ile ilgili öngörüleri de etkili olmuştur.
E
İslamiyet toplumsal adalet ve eşitlik anlayışına sahiptir.
Soru 3
Mekkeli müşriklerin İslamiyet’e şiddetle karşı çıkmalarında İslamiyet’in insanlar arasında eşitliği savunması ve köle ile efendiyi bir tutması etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
Müşrikler sınıflı toplumsal yapının devamını istemiştir.
B
İslamiyet toplumsal adalet ve eşitlik anlayışına sahiptir.
C
İslamiyet sosyal sınıflaşmaya karşı çıkmıştır.
D
Müşriklerin İslam’a karşı çıkmasında İslam’ın toplum yapısı ile ilgili öngörüleri de etkili olmuştur.
E
Müslümanlar, müşriklerin Mekke’deki siyasi varlığına son vermiştir.
Soru 4
Medine Vatandaşlık Sözleşmesi’nde "şehrin birlikte savunulacağı, ibadet ve dinî özgürlüğün sağlanacağı" Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kabul edilmiştir.

Bu duruma bakarak Medine Vatandaşlık Sözleşmesi’yle, Medine’de aşağıdakilerden hangisinin sağlandığı söylenebilir?
A
Toplumsal ve siyasi yaşayışın düzenlenmesinin
B
Arabistan’da siyasi birliğin
C
Dinî birliğin
D
Fetih hareketlerine tüm halkın katılmasının
E
Çok hukuklu yapının ortaya çıkmasının
Soru 5
Hz. Muhammed, Arap kabileleriyle dostluk ilişkilerini geliştirmeye, ayrıca bu kabilelerle saldırmazlık ve ittifak anlaşmaları yapmaya çalışmıştır.

Hz. Muhammed’in bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?
A
İslam devletinin siyasal açıdan etkinliğini artırmaya
B
İslam Devleti’nin, Mekkeli müşrikler karşısında mücadele gücünü artırmaya
C
Bölgedeki güçler dengesini Müslümanlar lehine değiştirmeye
D
Mekkeli müşrikleri silah zoruyla Müslüman yapmaya
E
Mekkeli müşrikleri askerî açıdan yalnız bırakmaya
Soru 6
Hz. Ebubekir Dönemi’nde Hz. Muhammed’in ölümünü fırsat bilen bazı kişiler peygamberlik iddiasında bulunmaya başlamıştır. Bazı kabileler ise zekât vermek istemedikleri için dinden dönmeye çalışmışlardır.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisini tehdit ettiği savunulamaz?
A
İnanç birliğini
B
Merkezî otoriteyi
C
Siyasi birliği
D
Devlet gelirlerini
E
Etnik yapıyı
Soru 7
Hz. Ömer zamanında İslam Devleti’nin sınırlarının kısa süre içerisinde çok geniş alanlara yayılması ve devletin birçok milleti hâkimiyeti altına almasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
Devletin kurumsallaşma sürecinin hızlanması
B
Arapların diğer toplumlarla etkileşimlerinin artması
C
Devlet hazinesinin gelirlerinin artması
D
İslamiyet’in farklı toplumlar arasında yayılması
E
İslam dininin Arap dinî şekline dönüştürülmesi
Soru 8
Hz. Osman devlet kademelerine daha çok Ümeyyeoğullarına mensup akrabalarını atamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Kabile üstünlüğü anlayışının yeniden ortaya çıkmasına
B
İslam toplumunda mezhepsel ayrılıkların yaşanmasına
C
Halifenin belirlenmesinde seçim geleneğinin sona ermesine
D
İslam toplumunda sosyal adalet ve eşitliğin hâkim olmasına
E
Türklerle Araplar arasında savaşların başlamasına
Soru 9
Hz. Ali başkenti Medine’den taraftarlarının çoğunlukta olduğu Küfe’ye, Muaviye ise başkenti Küfe’den Şam’a taşımıştır.

Halifelerin bu tutumlarında aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A
Fetih hareketlerini daha kolay idare etme
B
Merkezî yönetim anlayışını güçlendirme
C
Halifeliğin saltanata dönüşmesini önleme
D
Halifelik seçimlerinin serbestçe yapılmasını sağlama
E
Halifeliklerini güvence altına alma
Soru 10
Emeviler Dönemi’nde Muaviye’nin oğlu Yezid’i halife tayin ederek halifelerin seçimle belirlenmesi uygulamasına son vermesinin İslam Devleti’nde aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A
Yönetiminde çoğulculuğun hâkim olmasına
B
Halkın devlete bağlılığının artmasına
C
Hâkimiyet anlayışının değişmesine
D
İslam’dan ayrılmaların hızlanmasına
E
İslam hukukunun uygulamaya koyulmasına
Soru 11
Endülüs Emeviler bilimsel ve kültürel çalışmalara ağırlık vererek antikite eserlerini Kurtuba Medresesi aracılığıyla Avrupa’ya tanıtmışlardır.

Bu durumun Avrupa’da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Rönesans Hareketleri
B
Reform Hareketleri
C
Mezhep Savaşları
D
Coğrafi Keşifler
E
Haçlı Seferleri
Soru 12
Abbasiler Dönemi’nde, İspanya’da Endülüs Emevi halifeliği, Mısır’da Şii Fatımi halifeliği ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A
Abbasiler Dönemi’nde mezhep birliği sağlanmıştır.
B
İslam Devleti laik bir anlayışla yönetilmiştir.
C
İslam Devleti federatif bir şekilde örgütlenmiştir.
D
Halifeliğin birleştirici ve bütünleyici gücü zayıflamıştır.
E
Müslümanlar Abbasiler Dönemi’nde Avrupa’da toprak elde etmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.