Test Çöz

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İslam Medeniyetinin Doğuşu testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT Tarih Testleri

 

İslam Medeniyeti'nin Doğuşu Testi

Tebrikler - İslam Medeniyeti'nin Doğuşu Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Halkının çoğunluğunu Arapların oluşturduğu Arap Yarımadası’nda İslamiyet öncesinde aynı dönemde birden fazla devlet kurulmuştur.

Bu durum Arap Yarımadası ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Göçebe yaşamın yaygın olduğunun
B
Tek tanrılı dinlerin yaygın olduğunun
C
Kültür ve uygarlığının geliştiğinin
D
Siyasi birliğin olmadığının
E
Çok uluslu toplum yapısının olduğunun
Soru 2
Mekkeli müşriklerin İslamiyet’e şiddetle karşı çıkmalarında İslamiyet’in insanlar arasında eşitliği savunması ve köle ile efendiyi bir tutması etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
İslamiyet toplumsal adalet ve eşitlik anlayışına sahiptir.
B
Müşriklerin İslam’a karşı çıkmasında İslam’ın toplum yapısı ile ilgili öngörüleri de etkili olmuştur.
C
Müşrikler sınıflı toplumsal yapının devamını istemiştir.
D
İslamiyet sosyal sınıflaşmaya karşı çıkmıştır.
E
Müslümanlar, müşriklerin Mekke’deki siyasi varlığına son vermiştir.
Soru 3
Mekkeli müşriklerin İslamiyet’e şiddetle karşı çıkmalarında İslamiyet’in insanlar arasında eşitliği savunması ve köle ile efendiyi bir tutması etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
Müşriklerin İslam’a karşı çıkmasında İslam’ın toplum yapısı ile ilgili öngörüleri de etkili olmuştur.
B
Müşrikler sınıflı toplumsal yapının devamını istemiştir.
C
İslamiyet toplumsal adalet ve eşitlik anlayışına sahiptir.
D
İslamiyet sosyal sınıflaşmaya karşı çıkmıştır.
E
Müslümanlar, müşriklerin Mekke’deki siyasi varlığına son vermiştir.
Soru 4
Medine Vatandaşlık Sözleşmesi’nde "şehrin birlikte savunulacağı, ibadet ve dinî özgürlüğün sağlanacağı" Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kabul edilmiştir.

Bu duruma bakarak Medine Vatandaşlık Sözleşmesi’yle, Medine’de aşağıdakilerden hangisinin sağlandığı söylenebilir?
A
Toplumsal ve siyasi yaşayışın düzenlenmesinin
B
Çok hukuklu yapının ortaya çıkmasının
C
Fetih hareketlerine tüm halkın katılmasının
D
Dinî birliğin
E
Arabistan’da siyasi birliğin
Soru 5
Hz. Muhammed, Arap kabileleriyle dostluk ilişkilerini geliştirmeye, ayrıca bu kabilelerle saldırmazlık ve ittifak anlaşmaları yapmaya çalışmıştır.

Hz. Muhammed’in bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?
A
Bölgedeki güçler dengesini Müslümanlar lehine değiştirmeye
B
İslam Devleti’nin, Mekkeli müşrikler karşısında mücadele gücünü artırmaya
C
Mekkeli müşrikleri silah zoruyla Müslüman yapmaya
D
İslam devletinin siyasal açıdan etkinliğini artırmaya
E
Mekkeli müşrikleri askerî açıdan yalnız bırakmaya
Soru 6
Hz. Ebubekir Dönemi’nde Hz. Muhammed’in ölümünü fırsat bilen bazı kişiler peygamberlik iddiasında bulunmaya başlamıştır. Bazı kabileler ise zekât vermek istemedikleri için dinden dönmeye çalışmışlardır.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisini tehdit ettiği savunulamaz?
A
Siyasi birliği
B
Merkezî otoriteyi
C
Etnik yapıyı
D
İnanç birliğini
E
Devlet gelirlerini
Soru 7
Hz. Ömer zamanında İslam Devleti’nin sınırlarının kısa süre içerisinde çok geniş alanlara yayılması ve devletin birçok milleti hâkimiyeti altına almasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
İslamiyet’in farklı toplumlar arasında yayılması
B
Devlet hazinesinin gelirlerinin artması
C
Devletin kurumsallaşma sürecinin hızlanması
D
İslam dininin Arap dinî şekline dönüştürülmesi
E
Arapların diğer toplumlarla etkileşimlerinin artması
Soru 8
Hz. Osman devlet kademelerine daha çok Ümeyyeoğullarına mensup akrabalarını atamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Türklerle Araplar arasında savaşların başlamasına
B
Halifenin belirlenmesinde seçim geleneğinin sona ermesine
C
Kabile üstünlüğü anlayışının yeniden ortaya çıkmasına
D
İslam toplumunda sosyal adalet ve eşitliğin hâkim olmasına
E
İslam toplumunda mezhepsel ayrılıkların yaşanmasına
Soru 9
Hz. Ali başkenti Medine’den taraftarlarının çoğunlukta olduğu Küfe’ye, Muaviye ise başkenti Küfe’den Şam’a taşımıştır.

Halifelerin bu tutumlarında aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A
Halifeliklerini güvence altına alma
B
Halifeliğin saltanata dönüşmesini önleme
C
Halifelik seçimlerinin serbestçe yapılmasını sağlama
D
Merkezî yönetim anlayışını güçlendirme
E
Fetih hareketlerini daha kolay idare etme
Soru 10
Emeviler Dönemi’nde Muaviye’nin oğlu Yezid’i halife tayin ederek halifelerin seçimle belirlenmesi uygulamasına son vermesinin İslam Devleti’nde aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A
Halkın devlete bağlılığının artmasına
B
Yönetiminde çoğulculuğun hâkim olmasına
C
Hâkimiyet anlayışının değişmesine
D
İslam hukukunun uygulamaya koyulmasına
E
İslam’dan ayrılmaların hızlanmasına
Soru 11
Endülüs Emeviler bilimsel ve kültürel çalışmalara ağırlık vererek antikite eserlerini Kurtuba Medresesi aracılığıyla Avrupa’ya tanıtmışlardır.

Bu durumun Avrupa’da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Mezhep Savaşları
B
Coğrafi Keşifler
C
Haçlı Seferleri
D
Reform Hareketleri
E
Rönesans Hareketleri
Soru 12
Abbasiler Dönemi’nde, İspanya’da Endülüs Emevi halifeliği, Mısır’da Şii Fatımi halifeliği ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A
İslam Devleti laik bir anlayışla yönetilmiştir.
B
Halifeliğin birleştirici ve bütünleyici gücü zayıflamıştır.
C
Abbasiler Dönemi’nde mezhep birliği sağlanmıştır.
D
İslam Devleti federatif bir şekilde örgütlenmiştir.
E
Müslümanlar Abbasiler Dönemi’nde Avrupa’da toprak elde etmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+