Test Çöz

İslam Medeniyetinin Doğuşu Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan İslam Medeniyetinin Doğuşu testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

İslam Medeniyeti'nin Doğuşu Testi

Tebrikler - İslam Medeniyeti'nin Doğuşu Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Halkının çoğunluğunu Arapların oluşturduğu Arap Yarımadası’nda İslamiyet öncesinde aynı dönemde birden fazla devlet kurulmuştur.

Bu durum Arap Yarımadası ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?
A
Çok uluslu toplum yapısının olduğunun
B
Tek tanrılı dinlerin yaygın olduğunun
C
Siyasi birliğin olmadığının
D
Göçebe yaşamın yaygın olduğunun
E
Kültür ve uygarlığının geliştiğinin
Soru 2
Mekkeli müşriklerin İslamiyet’e şiddetle karşı çıkmalarında İslamiyet’in insanlar arasında eşitliği savunması ve köle ile efendiyi bir tutması etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
İslamiyet toplumsal adalet ve eşitlik anlayışına sahiptir.
B
Müşriklerin İslam’a karşı çıkmasında İslam’ın toplum yapısı ile ilgili öngörüleri de etkili olmuştur.
C
İslamiyet sosyal sınıflaşmaya karşı çıkmıştır.
D
Müşrikler sınıflı toplumsal yapının devamını istemiştir.
E
Müslümanlar, müşriklerin Mekke’deki siyasi varlığına son vermiştir.
Soru 3
Mekkeli müşriklerin İslamiyet’e şiddetle karşı çıkmalarında İslamiyet’in insanlar arasında eşitliği savunması ve köle ile efendiyi bir tutması etkili olmuştur.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A
İslamiyet toplumsal adalet ve eşitlik anlayışına sahiptir.
B
Müslümanlar, müşriklerin Mekke’deki siyasi varlığına son vermiştir.
C
Müşriklerin İslam’a karşı çıkmasında İslam’ın toplum yapısı ile ilgili öngörüleri de etkili olmuştur.
D
İslamiyet sosyal sınıflaşmaya karşı çıkmıştır.
E
Müşrikler sınıflı toplumsal yapının devamını istemiştir.
Soru 4
Medine Vatandaşlık Sözleşmesi’nde "şehrin birlikte savunulacağı, ibadet ve dinî özgürlüğün sağlanacağı" Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kabul edilmiştir.

Bu duruma bakarak Medine Vatandaşlık Sözleşmesi’yle, Medine’de aşağıdakilerden hangisinin sağlandığı söylenebilir?
A
Arabistan’da siyasi birliğin
B
Toplumsal ve siyasi yaşayışın düzenlenmesinin
C
Çok hukuklu yapının ortaya çıkmasının
D
Dinî birliğin
E
Fetih hareketlerine tüm halkın katılmasının
Soru 5
Hz. Muhammed, Arap kabileleriyle dostluk ilişkilerini geliştirmeye, ayrıca bu kabilelerle saldırmazlık ve ittifak anlaşmaları yapmaya çalışmıştır.

Hz. Muhammed’in bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?
A
İslam devletinin siyasal açıdan etkinliğini artırmaya
B
Mekkeli müşrikleri askerî açıdan yalnız bırakmaya
C
İslam Devleti’nin, Mekkeli müşrikler karşısında mücadele gücünü artırmaya
D
Mekkeli müşrikleri silah zoruyla Müslüman yapmaya
E
Bölgedeki güçler dengesini Müslümanlar lehine değiştirmeye
Soru 6
Hz. Ebubekir Dönemi’nde Hz. Muhammed’in ölümünü fırsat bilen bazı kişiler peygamberlik iddiasında bulunmaya başlamıştır. Bazı kabileler ise zekât vermek istemedikleri için dinden dönmeye çalışmışlardır.

Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisini tehdit ettiği savunulamaz?
A
Devlet gelirlerini
B
İnanç birliğini
C
Etnik yapıyı
D
Merkezî otoriteyi
E
Siyasi birliği
Soru 7
Hz. Ömer zamanında İslam Devleti’nin sınırlarının kısa süre içerisinde çok geniş alanlara yayılması ve devletin birçok milleti hâkimiyeti altına almasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A
Devletin kurumsallaşma sürecinin hızlanması
B
İslamiyet’in farklı toplumlar arasında yayılması
C
Devlet hazinesinin gelirlerinin artması
D
İslam dininin Arap dinî şekline dönüştürülmesi
E
Arapların diğer toplumlarla etkileşimlerinin artması
Soru 8
Hz. Osman devlet kademelerine daha çok Ümeyyeoğullarına mensup akrabalarını atamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Kabile üstünlüğü anlayışının yeniden ortaya çıkmasına
B
Türklerle Araplar arasında savaşların başlamasına
C
Halifenin belirlenmesinde seçim geleneğinin sona ermesine
D
İslam toplumunda sosyal adalet ve eşitliğin hâkim olmasına
E
İslam toplumunda mezhepsel ayrılıkların yaşanmasına
Soru 9
Hz. Ali başkenti Medine’den taraftarlarının çoğunlukta olduğu Küfe’ye, Muaviye ise başkenti Küfe’den Şam’a taşımıştır.

Halifelerin bu tutumlarında aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A
Halifeliğin saltanata dönüşmesini önleme
B
Merkezî yönetim anlayışını güçlendirme
C
Fetih hareketlerini daha kolay idare etme
D
Halifeliklerini güvence altına alma
E
Halifelik seçimlerinin serbestçe yapılmasını sağlama
Soru 10
Emeviler Dönemi’nde Muaviye’nin oğlu Yezid’i halife tayin ederek halifelerin seçimle belirlenmesi uygulamasına son vermesinin İslam Devleti’nde aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?
A
Yönetiminde çoğulculuğun hâkim olmasına
B
İslam’dan ayrılmaların hızlanmasına
C
Hâkimiyet anlayışının değişmesine
D
Halkın devlete bağlılığının artmasına
E
İslam hukukunun uygulamaya koyulmasına
Soru 11
Endülüs Emeviler bilimsel ve kültürel çalışmalara ağırlık vererek antikite eserlerini Kurtuba Medresesi aracılığıyla Avrupa’ya tanıtmışlardır.

Bu durumun Avrupa’da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A
Coğrafi Keşifler
B
Reform Hareketleri
C
Mezhep Savaşları
D
Haçlı Seferleri
E
Rönesans Hareketleri
Soru 12
Abbasiler Dönemi’nde, İspanya’da Endülüs Emevi halifeliği, Mısır’da Şii Fatımi halifeliği ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A
İslam Devleti federatif bir şekilde örgütlenmiştir.
B
Müslümanlar Abbasiler Dönemi’nde Avrupa’da toprak elde etmiştir.
C
İslam Devleti laik bir anlayışla yönetilmiştir.
D
Halifeliğin birleştirici ve bütünleyici gücü zayıflamıştır.
E
Abbasiler Dönemi’nde mezhep birliği sağlanmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+