Test Çöz

Şiir Bilgisi Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Şiir Bilgisi” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Şiir Bilgisi Testi

Tebrikler - Şiir Bilgisi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, şiirin ahenk un­surlarından biri değildir?
A
İmge
B
Aliterasyon
C
Redif
D
Uyak
E
Ölçü
Soru 2
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen uyak çeşidi kullanılmamış­tır?
A
Seni kim şimdi bağlayıp saracak Kim şifalar verip de kurtaracak (tam uyak)
B
Bütün neşeleri toplayıp götüren Ey şimal rüzgarı, hasret dolu tren (zengin uyak)
C
Onu korkuyla seyreder gibidir Duyulan hep onun hikayesidir (yarım uyak)
D
Bülbül eyler güle naz Ağlayan çok gülen az (cinaslı uyak)
E
Bir umut önünde koştuğum zaman Geçmişi anarak coştuğum zaman (tunç uyak)
Soru 3
Gün batmada istanbul'un üstünde Haliç'ten
Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten

Gök şimdi yeşil, şimdi kızıl, şimdi turuncu
Camilerin andırmada mermerleri tuncu

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Yineleme
B
Ölçü
C
Yarım uyak
D
Redif
E
Zengin uyak
Soru 4
Bir sır ki yalnız, yalnız gözlerimiz konuştu
Bir sır ki yalnız, yalnız sen ve ben biliyoruz
Bir sır ki ruhumuzu enginlerinde uçtu
Bir sır ki gece gibi, deniz gibi hudutsuz

Bu dörtlüğün uyak türü ve düzeni aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Zengin uyak - abab
B
Yarım uyak - abab
C
Tam uyak - abaa
D
Tam uyak - abab
E
Zengin uyak - aabb
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.
B
Uyak; yazılışları, okunuşları aynı; anlam ve görevleri farklı olan ek veya sözcüklerdir.
C
Dize sonlarında uyak olmadan da redif bulunabilir.
D
İki ses benzerliğine dayanan uyağa tam uyak denir.
E
Bir şiirde uyak, rediften sonra gelir.
Soru 6
Sallanı sallanı gelen sevgilim
Söyle kömür gözlüm kimin yarisin
Kız senin derdinle derbeder oldum
Söyle ince bellim kimin yarisin

Bu dizelerdeki duraklar ve ölçü aşağıdakilerin hangisin­de doğru verilmiştir?
A
6+5= 11'li hece ölçüsü
B
6+4= 10'lu hece ölçüsü
C
5+6= 11'li hece ölçüsü
D
4+4+3= 11'li hece ölçüsü
E
5+7= 12'Ii hece ölçüsü
Soru 7
Birbiri ile uyaklı sözcüklerden biri, diğerinin içinde aynen yer alırsa tunç kafiye oluşur. Tunç kafiye, bir zengin uyak türü­dür.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde tunç uyak kulla­nılmıştır?
A
Kandilli yüzerken uykularda Mehtabı sürükledik sularda
B
Çünkü Mevla'm kul eyledi sana özümü Bastığın yerlere sürsem yüzüm gözümü
C
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar
D
Giydi al kanlarımın tuncunu yıllarca etim Boğdu düşmanı yurdumda benim iskeletim
E
Alemde gündüz gönlüme işkencedir Bence bayram ufukta gün bitincedir
Soru 8
I. Şiirde verilmek istenen duyguya göre ses tonunun dü­zenlenmesidir.
II. Sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkile­yici bir bütün oluşturmasıdır.
III. Dizelerdeki bazı sözcüklerin veya hecelerin diğerlerine göre daha güçlü, baskılı söylenmesidir.
IV. Şiirin dizelerinde hecelerin sayısına ya da açıklık-ka­palılık özelliklerine göre oluşturduğu ahenktir.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki terimlerden han­gisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir?
A
Tonlama
B
Ölçü
C
Redif
D
Vurgu
E
Ritim
Soru 9
Oturmuş ak gelin taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Bir selam gönderdim başın üstüne
Alırım kız seni komam ellere

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Düz uyağın aaab biçimi kullanılmıştır.
B
11 'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
C
Zengin uyak kullanılmıştır.
D
Halk edebiyatına ait özellikler sergilemektedir.
E
Hem ek hem de sözcük biçiminde redif kullanılmıştır.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kafiye türü kullanılmıştır?
A
Belki de bir hayaldi o, bir düştü bu yerde Bitmeyen bir şarkıydı, bir gülüştü bu yerde
B
Bastığın her noktada nabzımı duymalıydın Masasına mum diye ruhumu koymalıydın
C
Gözlerimden kalbine çağlayan akar gülüm Kurduğun tüm bentleri bir anda yıkar gülüm
D
O gülsün çünkü handan olurum güldüğünde Selam söyle kalbimden sana her geldiğinde
E
Önünde saygıyla eğilsin dağlar Parlasın yurdunda cihangir tuğlar
Soru 11
Bu dünyaya kalmayalum
Fanidür aldanmayalum
Bir iken ayrılmayalum
Gel dosta gidelüm gönül

Biz bu cihandan göçelüm
Ol dost iline uçalum
Arzu hevadan geçelüm
Gel dosta gidelüm gönül

Yukarıda iki dörtlüğü alınan şiirin teması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Bu dünya yaşanmaya değmez, en iyisi bir an önce ölmek ve dosta kavuşmaktır.
B
Her insanın mutlaka bir dosta ihtiyacı vardır.
C
İnsan ne yaşarsa yaşasın dünya güzelliklerine doymaz.
D
İnsanlar arasında ayrım yapmak, ikilik çıkarmak yanlıştır.
E
Dünyaya kanmayıp, arzularından uzaklaşan insan Allah'a ulaşır.
Soru 12
Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar
Her yıl biraz daha benimsediğim
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar?

Bu şiirin teması bir cümleyle verilmek istense aşağıdakiler­den hangisi doğru cümle olur?
A
İnsanlar istemeseler de yaşlanmayı kabul etmek zorundadır.
B
Ölüm duygusu her zaman insanları rahatsız etmiştir.
C
İnsan kimi zaman yaşadığı olaylara bir anlam veremez.
D
Tabiattaki değişmeler insan ruhu üstünde etkilidir.
E
Yaşlanmak insana olumsuzluk ve üzüntü verir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+