Şiir Bilgisi Test | Online Test Çöz

Şiir Bilgisi Test | Online Test Çöz


Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Şiir Bilgisi” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Şiir Bilgisi Testi

Tebrikler - Şiir Bilgisi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, şiirin ahenk un­surlarından biri değildir?
A
Aliterasyon
B
Uyak
C
Redif
D
İmge
E
Ölçü
Soru 2
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen uyak çeşidi kullanılmamış­tır?
A
Onu korkuyla seyreder gibidir Duyulan hep onun hikayesidir (yarım uyak)
B
Bülbül eyler güle naz Ağlayan çok gülen az (cinaslı uyak)
C
Seni kim şimdi bağlayıp saracak Kim şifalar verip de kurtaracak (tam uyak)
D
Bütün neşeleri toplayıp götüren Ey şimal rüzgarı, hasret dolu tren (zengin uyak)
E
Bir umut önünde koştuğum zaman Geçmişi anarak coştuğum zaman (tunç uyak)
Soru 3
Gün batmada istanbul'un üstünde Haliç'ten
Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten

Gök şimdi yeşil, şimdi kızıl, şimdi turuncu
Camilerin andırmada mermerleri tuncu

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Zengin uyak
B
Yineleme
C
Ölçü
D
Redif
E
Yarım uyak
Soru 4
Bir sır ki yalnız, yalnız gözlerimiz konuştu
Bir sır ki yalnız, yalnız sen ve ben biliyoruz
Bir sır ki ruhumuzu enginlerinde uçtu
Bir sır ki gece gibi, deniz gibi hudutsuz

Bu dörtlüğün uyak türü ve düzeni aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Yarım uyak - abab
B
Tam uyak - abaa
C
Zengin uyak - aabb
D
Zengin uyak - abab
E
Tam uyak - abab
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.
B
Bir şiirde uyak, rediften sonra gelir.
C
Dize sonlarında uyak olmadan da redif bulunabilir.
D
İki ses benzerliğine dayanan uyağa tam uyak denir.
E
Uyak; yazılışları, okunuşları aynı; anlam ve görevleri farklı olan ek veya sözcüklerdir.
Soru 6
Sallanı sallanı gelen sevgilim
Söyle kömür gözlüm kimin yarisin
Kız senin derdinle derbeder oldum
Söyle ince bellim kimin yarisin

Bu dizelerdeki duraklar ve ölçü aşağıdakilerin hangisin­de doğru verilmiştir?
A
5+7= 12'Ii hece ölçüsü
B
5+6= 11'li hece ölçüsü
C
4+4+3= 11'li hece ölçüsü
D
6+4= 10'lu hece ölçüsü
E
6+5= 11'li hece ölçüsü
Soru 7
Birbiri ile uyaklı sözcüklerden biri, diğerinin içinde aynen yer alırsa tunç kafiye oluşur. Tunç kafiye, bir zengin uyak türü­dür.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde tunç uyak kulla­nılmıştır?
A
Çünkü Mevla'm kul eyledi sana özümü Bastığın yerlere sürsem yüzüm gözümü
B
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar
C
Kandilli yüzerken uykularda Mehtabı sürükledik sularda
D
Alemde gündüz gönlüme işkencedir Bence bayram ufukta gün bitincedir
E
Giydi al kanlarımın tuncunu yıllarca etim Boğdu düşmanı yurdumda benim iskeletim
Soru 8
I. Şiirde verilmek istenen duyguya göre ses tonunun dü­zenlenmesidir.
II. Sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkile­yici bir bütün oluşturmasıdır.
III. Dizelerdeki bazı sözcüklerin veya hecelerin diğerlerine göre daha güçlü, baskılı söylenmesidir.
IV. Şiirin dizelerinde hecelerin sayısına ya da açıklık-ka­palılık özelliklerine göre oluşturduğu ahenktir.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki terimlerden han­gisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir?
A
Ritim
B
Ölçü
C
Redif
D
Tonlama
E
Vurgu
Soru 9
Oturmuş ak gelin taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Bir selam gönderdim başın üstüne
Alırım kız seni komam ellere

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Düz uyağın aaab biçimi kullanılmıştır.
B
Hem ek hem de sözcük biçiminde redif kullanılmıştır.
C
Halk edebiyatına ait özellikler sergilemektedir.
D
Zengin uyak kullanılmıştır.
E
11 'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kafiye türü kullanılmıştır?
A
Önünde saygıyla eğilsin dağlar Parlasın yurdunda cihangir tuğlar
B
Bastığın her noktada nabzımı duymalıydın Masasına mum diye ruhumu koymalıydın
C
Gözlerimden kalbine çağlayan akar gülüm Kurduğun tüm bentleri bir anda yıkar gülüm
D
O gülsün çünkü handan olurum güldüğünde Selam söyle kalbimden sana her geldiğinde
E
Belki de bir hayaldi o, bir düştü bu yerde Bitmeyen bir şarkıydı, bir gülüştü bu yerde
Soru 11
Bu dünyaya kalmayalum
Fanidür aldanmayalum
Bir iken ayrılmayalum
Gel dosta gidelüm gönül

Biz bu cihandan göçelüm
Ol dost iline uçalum
Arzu hevadan geçelüm
Gel dosta gidelüm gönül

Yukarıda iki dörtlüğü alınan şiirin teması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
İnsan ne yaşarsa yaşasın dünya güzelliklerine doymaz.
B
Bu dünya yaşanmaya değmez, en iyisi bir an önce ölmek ve dosta kavuşmaktır.
C
İnsanlar arasında ayrım yapmak, ikilik çıkarmak yanlıştır.
D
Dünyaya kanmayıp, arzularından uzaklaşan insan Allah'a ulaşır.
E
Her insanın mutlaka bir dosta ihtiyacı vardır.
Soru 12
Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar
Her yıl biraz daha benimsediğim
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar?

Bu şiirin teması bir cümleyle verilmek istense aşağıdakiler­den hangisi doğru cümle olur?
A
İnsanlar istemeseler de yaşlanmayı kabul etmek zorundadır.
B
Ölüm duygusu her zaman insanları rahatsız etmiştir.
C
İnsan kimi zaman yaşadığı olaylara bir anlam veremez.
D
Yaşlanmak insana olumsuzluk ve üzüntü verir.
E
Tabiattaki değişmeler insan ruhu üstünde etkilidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

2
3
2
2
1
2

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+