Test Çöz

Şiir Bilgisi Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Şiir Bilgisi” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Şiir Bilgisi Testi

Tebrikler - Şiir Bilgisi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, şiirin ahenk un­surlarından biri değildir?
A
Redif
B
İmge
C
Ölçü
D
Aliterasyon
E
Uyak
Soru 2
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen uyak çeşidi kullanılmamış­tır?
A
Bir umut önünde koştuğum zaman Geçmişi anarak coştuğum zaman (tunç uyak)
B
Seni kim şimdi bağlayıp saracak Kim şifalar verip de kurtaracak (tam uyak)
C
Bütün neşeleri toplayıp götüren Ey şimal rüzgarı, hasret dolu tren (zengin uyak)
D
Bülbül eyler güle naz Ağlayan çok gülen az (cinaslı uyak)
E
Onu korkuyla seyreder gibidir Duyulan hep onun hikayesidir (yarım uyak)
Soru 3
Gün batmada istanbul'un üstünde Haliç'ten
Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten

Gök şimdi yeşil, şimdi kızıl, şimdi turuncu
Camilerin andırmada mermerleri tuncu

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Zengin uyak
B
Yineleme
C
Ölçü
D
Redif
E
Yarım uyak
Soru 4
Bir sır ki yalnız, yalnız gözlerimiz konuştu
Bir sır ki yalnız, yalnız sen ve ben biliyoruz
Bir sır ki ruhumuzu enginlerinde uçtu
Bir sır ki gece gibi, deniz gibi hudutsuz

Bu dörtlüğün uyak türü ve düzeni aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Tam uyak - abaa
B
Zengin uyak - abab
C
Yarım uyak - abab
D
Tam uyak - abab
E
Zengin uyak - aabb
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A
İki ses benzerliğine dayanan uyağa tam uyak denir.
B
Bir şiirde uyak, rediften sonra gelir.
C
Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.
D
Dize sonlarında uyak olmadan da redif bulunabilir.
E
Uyak; yazılışları, okunuşları aynı; anlam ve görevleri farklı olan ek veya sözcüklerdir.
Soru 6
Sallanı sallanı gelen sevgilim
Söyle kömür gözlüm kimin yarisin
Kız senin derdinle derbeder oldum
Söyle ince bellim kimin yarisin

Bu dizelerdeki duraklar ve ölçü aşağıdakilerin hangisin­de doğru verilmiştir?
A
6+5= 11'li hece ölçüsü
B
6+4= 10'lu hece ölçüsü
C
5+6= 11'li hece ölçüsü
D
5+7= 12'Ii hece ölçüsü
E
4+4+3= 11'li hece ölçüsü
Soru 7
Birbiri ile uyaklı sözcüklerden biri, diğerinin içinde aynen yer alırsa tunç kafiye oluşur. Tunç kafiye, bir zengin uyak türü­dür.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde tunç uyak kulla­nılmıştır?
A
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar
B
Kandilli yüzerken uykularda Mehtabı sürükledik sularda
C
Alemde gündüz gönlüme işkencedir Bence bayram ufukta gün bitincedir
D
Giydi al kanlarımın tuncunu yıllarca etim Boğdu düşmanı yurdumda benim iskeletim
E
Çünkü Mevla'm kul eyledi sana özümü Bastığın yerlere sürsem yüzüm gözümü
Soru 8
I. Şiirde verilmek istenen duyguya göre ses tonunun dü­zenlenmesidir.
II. Sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkile­yici bir bütün oluşturmasıdır.
III. Dizelerdeki bazı sözcüklerin veya hecelerin diğerlerine göre daha güçlü, baskılı söylenmesidir.
IV. Şiirin dizelerinde hecelerin sayısına ya da açıklık-ka­palılık özelliklerine göre oluşturduğu ahenktir.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki terimlerden han­gisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir?
A
Ölçü
B
Tonlama
C
Redif
D
Vurgu
E
Ritim
Soru 9
Oturmuş ak gelin taşın üstüne
Taramış zülfünü kaşın üstüne
Bir selam gönderdim başın üstüne
Alırım kız seni komam ellere

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Zengin uyak kullanılmıştır.
B
Halk edebiyatına ait özellikler sergilemektedir.
C
11 'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
D
Hem ek hem de sözcük biçiminde redif kullanılmıştır.
E
Düz uyağın aaab biçimi kullanılmıştır.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir kafiye türü kullanılmıştır?
A
O gülsün çünkü handan olurum güldüğünde Selam söyle kalbimden sana her geldiğinde
B
Önünde saygıyla eğilsin dağlar Parlasın yurdunda cihangir tuğlar
C
Belki de bir hayaldi o, bir düştü bu yerde Bitmeyen bir şarkıydı, bir gülüştü bu yerde
D
Bastığın her noktada nabzımı duymalıydın Masasına mum diye ruhumu koymalıydın
E
Gözlerimden kalbine çağlayan akar gülüm Kurduğun tüm bentleri bir anda yıkar gülüm
Soru 11
Bu dünyaya kalmayalum
Fanidür aldanmayalum
Bir iken ayrılmayalum
Gel dosta gidelüm gönül

Biz bu cihandan göçelüm
Ol dost iline uçalum
Arzu hevadan geçelüm
Gel dosta gidelüm gönül

Yukarıda iki dörtlüğü alınan şiirin teması aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Dünyaya kanmayıp, arzularından uzaklaşan insan Allah'a ulaşır.
B
Her insanın mutlaka bir dosta ihtiyacı vardır.
C
İnsan ne yaşarsa yaşasın dünya güzelliklerine doymaz.
D
Bu dünya yaşanmaya değmez, en iyisi bir an önce ölmek ve dosta kavuşmaktır.
E
İnsanlar arasında ayrım yapmak, ikilik çıkarmak yanlıştır.
Soru 12
Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar
Her yıl biraz daha benimsediğim
Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar?

Bu şiirin teması bir cümleyle verilmek istense aşağıdakiler­den hangisi doğru cümle olur?
A
Yaşlanmak insana olumsuzluk ve üzüntü verir.
B
İnsan kimi zaman yaşadığı olaylara bir anlam veremez.
C
Ölüm duygusu her zaman insanları rahatsız etmiştir.
D
Tabiattaki değişmeler insan ruhu üstünde etkilidir.
E
İnsanlar istemeseler de yaşlanmayı kabul etmek zorundadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+