Test Çöz

Cümlenin Öğeleri Test | Online Test Çöz

Bu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Cümlenin Öğeleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Türkçe testi için;
 

TYT Türkçe Testleri

 

Cümlenin Öğeleri Testi

Tebrikler - Cümlenin Öğeleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sanatçı, yapıtının konusunu kendi yaşamından aldığını ön sözde açıkça söylüyor.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A
Neyi?
B
Nerede?
C
Nereden?
D
Kim?
E
Nasıl?
Soru 2
Adam, büyük imkânlara sahip olmadan bu işe devam etmenin kendisi için imkânsız olduğunu anlamıştı.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A
Özne, zarf tümleci, yüklem
B
Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
C
Özne, zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem
D
Özne, belirtili nesne, yüklem
E
Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli cümledir?
A
Çocuklar, büyüklerden sevgi bekler.
B
Çocuklara, davranışlarımızla örnek olmalıyız.
C
Davranışlar çocukları sözlerden daha çok etkiler.
D
Çocuklarla iletişim kurmak zor bir iştir.
E
Çocuklar bir şeyi dinlemekten çabuk sıkılırlar.
Soru 4
İnsan bedeninin zinde ve güçlü kalmasına yardımcı olan C vitamini, yani "askorbit asit" üzerindeki ilk bilimsel araştırmalar 1907 yılında Holst ve Frolich adındaki bilim adamları tarafından yapılan deneylerle, küçük bir laboratuvarda başlamıştır.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A
Dolaylı tümleç
B
Zarf tümleci
C
Yüklem
D
Belirtili nesne
E
Özne
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A
Bundan sonra böyle davranmamalısınız.
B
Biz böylelerini çok gördük.
C
Altı ay süreyle bu pansiyonda kaldık.
D
Bu durum hepimizin canını sıkmaya yetmişti.
E
Dersten sonra biraz dinlendik.
Soru 6
Bir tiyatro kahramanı olan Güzin, toplumdan alınmış çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.

Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
örnektir.
B
kanlı canlı bir örnektir.
C
toplumdan alınmış çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.
D
canlı bir örnektir.
E
çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.
Soru 7
Yüzlerinde aptalca bir gülümseme olan, akılları hep çocuk kalmış kimi insanlar, yaşadıklarının farkında değildir.

Bu cümlenin ögeleri ve ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A
Özne - dolaylı tümleç - yüklem
B
Nesne - zarf tümleci - yüklem
C
Özne - nesne - yüklem
D
Özne - yüklem
E
Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yüklem olmuştur?
A
Eski evimiz de bu kadar genişti.
B
Buraya geleli galiba on iki yıl oluyor.
C
Kapı arkasında ayak sesleri duyuldu.
D
Şehrimiz eskiden bu bakımdan daha talihliydi.
E
Çok talihli insanlardı Anadolu şairleri.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
A
Sabah erkenden kalkıp misafirlerimizi yolcu ettik.
B
Günümüzde beslenme konusunda bilgi kirliliği söz konusudur.
C
Böyle düzenli ve oturmuş bir kurumda çalışmak güzel bir şey.
D
O da çok özenirdi ablası gibi doğal ve candan davranmaya.
E
Kitap okumaktan alınan haz, hiç bir zaman azalmaz.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir?
A
Tedavi olmak için Ankara'ya mı gidecek?
B
Ayşe yatmadan önce kitap mı okuyor?
C
Sabahleyin balkondaki çiçekleri mi suladı?
D
Akşam yemeğini lokantada mı yiyecek?
E
Yeni aldığı kitabı hemen okudu mu?
Soru 11
Duygularını şiirlerine açıkça yansıtırdı.

Bu cümlede geçen altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaylı tümleç
B
Belirtili nesne
C
Özne
D
Edat tümleci
E
Zarf tümleci
Soru 12
Genç sunucu, yılın sunucusu ödülünü gururla aldı.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yer al­mamıştır?
A
Dolaylı tümleç
B
Belirtili nesne
C
Özne
D
Yüklem
E
Zarf Tümleci
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili öge zarf tümleci değildir?
A
Sinirlenince kapıyı hızla kapattı.
B
O sınıfın en başarılı öğrencisiydi.
C
O gün erkenden dışarı çıkmıştı.
D
Ona güvenirim.
E
Arkadaşlarına hep yardımcı olur.
Soru 14
Ağlayarak annesine doğru koştu çocuk.

Bu cümlede geçen altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Belirtisiz nesne
B
Yüklem
C
Belirtili nesne
D
Dolaylı tümleç
E
Özne
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat tümleci vardır?
A
İnsanlar, yaşadıkları topluma yavaşça ayak uy­durur.
B
Baharın gelişiyle bülbül sesiyle doluverdi kırlar.
C
Başarıyı arzulayarak yıllarca durmadan çalıştık.
D
Bütün geceyi kavuşacağı arkadaşını düşünerek geçirdi.
E
Şairler, ustalaştıkça tekrardan kurtulmaya başlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+