Test Çöz

Cümlenin Öğeleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Cümlenin Öğeleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Türkçe testi için;
 

TYT Türkçe Testleri

 

Cümlenin Öğeleri Testi

Tebrikler - Cümlenin Öğeleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sanatçı, yapıtının konusunu kendi yaşamından aldığını ön sözde açıkça söylüyor.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A
Neyi?
B
Nereden?
C
Kim?
D
Nasıl?
E
Nerede?
Soru 2
Adam, büyük imkânlara sahip olmadan bu işe devam etmenin kendisi için imkânsız olduğunu anlamıştı.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A
Özne, belirtili nesne, yüklem
B
Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
C
Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem
D
Özne, zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem
E
Özne, zarf tümleci, yüklem
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli cümledir?
A
Çocuklara, davranışlarımızla örnek olmalıyız.
B
Çocuklar bir şeyi dinlemekten çabuk sıkılırlar.
C
Çocuklarla iletişim kurmak zor bir iştir.
D
Çocuklar, büyüklerden sevgi bekler.
E
Davranışlar çocukları sözlerden daha çok etkiler.
Soru 4
İnsan bedeninin zinde ve güçlü kalmasına yardımcı olan C vitamini, yani "askorbit asit" üzerindeki ilk bilimsel araştırmalar 1907 yılında Holst ve Frolich adındaki bilim adamları tarafından yapılan deneylerle, küçük bir laboratuvarda başlamıştır.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A
Belirtili nesne
B
Özne
C
Yüklem
D
Dolaylı tümleç
E
Zarf tümleci
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
A
Biz böylelerini çok gördük.
B
Bundan sonra böyle davranmamalısınız.
C
Altı ay süreyle bu pansiyonda kaldık.
D
Dersten sonra biraz dinlendik.
E
Bu durum hepimizin canını sıkmaya yetmişti.
Soru 6
Bir tiyatro kahramanı olan Güzin, toplumdan alınmış çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.

Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.
B
kanlı canlı bir örnektir.
C
toplumdan alınmış çarpıcı ve kanlı canlı bir örnektir.
D
örnektir.
E
canlı bir örnektir.
Soru 7
Yüzlerinde aptalca bir gülümseme olan, akılları hep çocuk kalmış kimi insanlar, yaşadıklarının farkında değildir.

Bu cümlenin ögeleri ve ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A
Özne - nesne - yüklem
B
Nesne - zarf tümleci - yüklem
C
Özne - yüklem
D
Özne - dolaylı tümleç - yüklem
E
Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yüklem olmuştur?
A
Buraya geleli galiba on iki yıl oluyor.
B
Eski evimiz de bu kadar genişti.
C
Şehrimiz eskiden bu bakımdan daha talihliydi.
D
Kapı arkasında ayak sesleri duyuldu.
E
Çok talihli insanlardı Anadolu şairleri.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
A
Böyle düzenli ve oturmuş bir kurumda çalışmak güzel bir şey.
B
Günümüzde beslenme konusunda bilgi kirliliği söz konusudur.
C
Sabah erkenden kalkıp misafirlerimizi yolcu ettik.
D
O da çok özenirdi ablası gibi doğal ve candan davranmaya.
E
Kitap okumaktan alınan haz, hiç bir zaman azalmaz.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir?
A
Yeni aldığı kitabı hemen okudu mu?
B
Tedavi olmak için Ankara'ya mı gidecek?
C
Akşam yemeğini lokantada mı yiyecek?
D
Ayşe yatmadan önce kitap mı okuyor?
E
Sabahleyin balkondaki çiçekleri mi suladı?
Soru 11
Duygularını şiirlerine açıkça yansıtırdı.

Bu cümlede geçen altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Belirtili nesne
B
Zarf tümleci
C
Özne
D
Dolaylı tümleç
E
Edat tümleci
Soru 12
Genç sunucu, yılın sunucusu ödülünü gururla aldı.

Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yer al­mamıştır?
A
Özne
B
Belirtili nesne
C
Dolaylı tümleç
D
Yüklem
E
Zarf Tümleci
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili öge zarf tümleci değildir?
A
Sinirlenince kapıyı hızla kapattı.
B
Arkadaşlarına hep yardımcı olur.
C
O sınıfın en başarılı öğrencisiydi.
D
Ona güvenirim.
E
O gün erkenden dışarı çıkmıştı.
Soru 14
Ağlayarak annesine doğru koştu çocuk.

Bu cümlede geçen altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaylı tümleç
B
Yüklem
C
Özne
D
Belirtisiz nesne
E
Belirtili nesne
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat tümleci vardır?
A
Bütün geceyi kavuşacağı arkadaşını düşünerek geçirdi.
B
Başarıyı arzulayarak yıllarca durmadan çalıştık.
C
Baharın gelişiyle bülbül sesiyle doluverdi kırlar.
D
İnsanlar, yaşadıkları topluma yavaşça ayak uy­durur.
E
Şairler, ustalaştıkça tekrardan kurtulmaya başlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.