Cümlede Anlam Testi-1 | Online Test Çöz

Cümlede Anlam Testi-1 | Online Test Çöz


Bu sayfamızdan TYT Türkçe dersinin ikinci konusu olan Cümlede Anlam-1 testini çözebilirsiniz. Test sonuçlarını bizimle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın 🙂

Daha fazla cümlede anlam ve diğer konular hakkında test çözmek isterseniz aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Cümlede Anlam Testleri TYT Türkçe Testleri
 

Cümlede Anlam Testi-1

Tebrikler - Cümlede Anlam Testi-1 testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?
A
Toplumumuzda, edebiyata karşı bir ilgisizlik olduğundan söz edilebilir.
B
Tarık Buğra, önce hikayeci sonra romancı olarak edebiyatımızda yer aldı.
C
Türk edebiyatında, bu alanda görülen bütün yeniliklerin babası Nedim'dir.
D
Türk edebiyatı 20. yüzyılda eski ve yeni ara­sında önemli aşamalar geçirdi.
E
Türk halkı şiiri sever; ama şiir gibi görünenleri değil gerçek şiiri sever.
Soru 2
Gerçek sanatçı, hayata dar bir anahtar deliğin­den değil, bir pencere genişliğinden bakan kişidir.

Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi bir sanatçıdan beklenemez?
A
Yaşama farklı yönlerden bakabilmesi
B
Sanatın kuralları içinde hareket etmesi
C
Okuyucunun bakış açısını geliştirmesi
D
Hayata geniş bir açıyla bakabilmesi
E
Olayları yorumlama gücünü geliştirebilmesi
Soru 3
(I) "Arının Uçları", sanatçının 1960'tan sonra yaz­dığı şiirleri içeriyor. (II) Yapıtın önsözünde, sanat­çının eserini sağken yayımlamak istediği anlatılıyor. (III) Ancak yapıt, şairin ölümünden yıllar sonra basılabilmiş. (IV) Şairin ilk şiirleri, Orhan Veli ile Cahit Külebi'nin tarzını çağrıştırıyor. (V) Sa­natçı, şiirlerinden bazılarını da bu iki şaire ithaf ettiğini belirtiyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir yorum söz konusudur?
A
III
B
IV
C
V
D
I
E
II
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur?
A
Bir yapıt, okuru peşinden sürüklemedikçe geleceğe kalamaz.
B
Resimde önemli olan konu değil, konuyu tuvale yansıtma becerisidir.
C
Şair, insanın yalnızlığını son şiirlerinde esrarlı bir şekilde bize sunuyor.
D
Bu öykünün karakterleri hakkında birçok eleştiri yayımlandı.
E
Romancı, çevresindeki insanlara yeni kişilik­ler giydirebilir.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?
A
Resim, görünenle ressamın görmek istedik­lerinin yansımasıdır.
B
Ressam, gördüklerini kendince yorumlayıp tuvaline yansıtır.
C
Bir resimden, ressamın alacağı haz sanatseverinkinden farklıdır.
D
Resim, doğanın ressama göre yeniden şekillendirilmesidir.
E
Bir ressam, varlıkları tuvale aktarırken ona kendinden bir şeyler katar.
Soru 6
Üstün nitelikli bir şiir kötü okunabilir; fakat basit bir şiir iyi okunamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam­ca en yakındır?
A
Kötü bir okuyucu bazı şiirleri iyi okuyabilir.
B
Şiirin niteliği değil, okuyucunun niteliği önemlidir.
C
Kötü şiirler de bazen iyi okunabilir.
D
İyi bir okuyucu kötü şiiri de iyi okuyabilir.
E
İyi şiir kötü okunsa da kötü şiiri güzel oku­mak zordur.
Soru 7
(I) Tam üç yıl, gece gündüz çalıştığım halde, yayımlayabileceğim iki dörtlük yazamamıştım. (II) Dizelerin ardına takılmış, onları bir türlü geliştirememiştim. (III) Geliştirdiklerimi de beğen­memiş, yok etmiştim hemen. (IV) Dergileri izli­yor, o günlerde Ankara'da yapılan şiir söyleşi­lerini hiç kaçırmıyordum. (V) Kimseyi beğenmi­yor ama onlarınki gibisini de yazamıyordum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde öz eleştiri yapılmamıştır?
A
V
B
IV
C
II
D
I
E
III
Soru 8
Kusurlar, su üstünde yüzen saman çöpleri gibi­dir; inci aramak isteyen derinlere dalmalıdır.

Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Hatalar göz önüne çabuk gelir, güzelliklere ulaşmak için çaba harcamak gerekir.
B
Güzel şeyler görmek isteyen önce kendinde­ki güzellikleri ortaya çıkarmalıdır.
C
Kusurlarla uğraştığı için, güzellikleri göremeyenler çok fazladır.
D
Kusurlara takılıp kalanlar, hayatın kıskacında boğulur.
E
Güzellikleri görmek kusurları görmekten daha da zordur bazı durumlarda.
Soru 9
(I) Yapıt vermediği halde gazetelerde yazanlar, gazeteciliğin başından beri vardı. (Il) Örneğin, İkdam gazetesinin sahibi olduğu için gazetede yazma hakkını kendinde gören Abdullah Cev­det bunlardan biridir. (III) O dönemden başka örnekler de vermek mümkündür. (IV) Bugün de bir gazeteye sahip arkadaşların başmakale yaz­malarını hoş görebiliriz. (V) Fakat bilgilerinin ta­vanını aşıp yüksek iddialar peşinde uçmaya kalkarlarsa, bu arkadaşların başlarını bilim disiplininin tavanına vurup parçalama tehlikesi vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "koşula bağlılık" söz konusudur?
A
III
B
II
C
IV
D
V
E
I
Soru 10
Bir sanatçının yapıtları, güncel anlayışların etkisinde ne kadar çok kalırsa değerinden o ka­dar şey yitirir; edebiyat olmaktan çıkar.

Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdaki­lerin hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?
A
Yazınımızda, edebi ürünlerin sayısının artırıl­ması kaliteyi de olumlu etkileyecektir.
B
Her önüne gelen edebiyatla meşgul olursa, gerçek sanat eserlerinin ayrımına varılamaz.
C
Edebiyat, herkesin yapabileceği bir iş değil; kendini sanata adamış insanların uğraş ala­nıdır.
D
Seçkin edebiyatçıların, yeni yetişen genç ya­zarların elinden tutması gerekir.
E
Sürekli değişen anlayışlara esir olan yapıtlar, yazınsal niteliğini koruyamaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

64
23
25
40
24
50

Yorum Yap

Yorumlar 29

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+