Test Çöz

Cümlede Anlam Testi-1 | Online Test ÇözBu sayfamızdan TYT Türkçe dersinin ikinci konusu olan Cümlede Anlam-1 testini çözebilirsiniz. Test sonuçlarını bizimle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın 🙂

Daha fazla cümlede anlam ve diğer konular hakkında test çözmek isterseniz aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

 

Cümlede Anlam Testi-1

Tebrikler - Cümlede Anlam Testi-1 testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?
A
Tarık Buğra, önce hikayeci sonra romancı olarak edebiyatımızda yer aldı.
B
Türk edebiyatı 20. yüzyılda eski ve yeni ara­sında önemli aşamalar geçirdi.
C
Türk halkı şiiri sever; ama şiir gibi görünenleri değil gerçek şiiri sever.
D
Türk edebiyatında, bu alanda görülen bütün yeniliklerin babası Nedim'dir.
E
Toplumumuzda, edebiyata karşı bir ilgisizlik olduğundan söz edilebilir.
Soru 2
Gerçek sanatçı, hayata dar bir anahtar deliğin­den değil, bir pencere genişliğinden bakan kişidir.

Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi bir sanatçıdan beklenemez?
A
Yaşama farklı yönlerden bakabilmesi
B
Hayata geniş bir açıyla bakabilmesi
C
Sanatın kuralları içinde hareket etmesi
D
Okuyucunun bakış açısını geliştirmesi
E
Olayları yorumlama gücünü geliştirebilmesi
Soru 3
(I) "Arının Uçları", sanatçının 1960'tan sonra yaz­dığı şiirleri içeriyor. (II) Yapıtın önsözünde, sanat­çının eserini sağken yayımlamak istediği anlatılıyor. (III) Ancak yapıt, şairin ölümünden yıllar sonra basılabilmiş. (IV) Şairin ilk şiirleri, Orhan Veli ile Cahit Külebi'nin tarzını çağrıştırıyor. (V) Sa­natçı, şiirlerinden bazılarını da bu iki şaire ithaf ettiğini belirtiyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir yorum söz konusudur?
A
II
B
V
C
I
D
IV
E
III
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur?
A
Resimde önemli olan konu değil, konuyu tuvale yansıtma becerisidir.
B
Bu öykünün karakterleri hakkında birçok eleştiri yayımlandı.
C
Şair, insanın yalnızlığını son şiirlerinde esrarlı bir şekilde bize sunuyor.
D
Bir yapıt, okuru peşinden sürüklemedikçe geleceğe kalamaz.
E
Romancı, çevresindeki insanlara yeni kişilik­ler giydirebilir.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?
A
Bir resimden, ressamın alacağı haz sanatseverinkinden farklıdır.
B
Resim, görünenle ressamın görmek istedik­lerinin yansımasıdır.
C
Ressam, gördüklerini kendince yorumlayıp tuvaline yansıtır.
D
Resim, doğanın ressama göre yeniden şekillendirilmesidir.
E
Bir ressam, varlıkları tuvale aktarırken ona kendinden bir şeyler katar.
Soru 6
Üstün nitelikli bir şiir kötü okunabilir; fakat basit bir şiir iyi okunamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam­ca en yakındır?
A
Şiirin niteliği değil, okuyucunun niteliği önemlidir.
B
İyi şiir kötü okunsa da kötü şiiri güzel oku­mak zordur.
C
Kötü şiirler de bazen iyi okunabilir.
D
İyi bir okuyucu kötü şiiri de iyi okuyabilir.
E
Kötü bir okuyucu bazı şiirleri iyi okuyabilir.
Soru 7
(I) Tam üç yıl, gece gündüz çalıştığım halde, yayımlayabileceğim iki dörtlük yazamamıştım. (II) Dizelerin ardına takılmış, onları bir türlü geliştirememiştim. (III) Geliştirdiklerimi de beğen­memiş, yok etmiştim hemen. (IV) Dergileri izli­yor, o günlerde Ankara'da yapılan şiir söyleşi­lerini hiç kaçırmıyordum. (V) Kimseyi beğenmi­yor ama onlarınki gibisini de yazamıyordum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde öz eleştiri yapılmamıştır?
A
I
B
III
C
V
D
II
E
IV
Soru 8
Kusurlar, su üstünde yüzen saman çöpleri gibi­dir; inci aramak isteyen derinlere dalmalıdır.

Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Güzel şeyler görmek isteyen önce kendinde­ki güzellikleri ortaya çıkarmalıdır.
B
Kusurlara takılıp kalanlar, hayatın kıskacında boğulur.
C
Güzellikleri görmek kusurları görmekten daha da zordur bazı durumlarda.
D
Hatalar göz önüne çabuk gelir, güzelliklere ulaşmak için çaba harcamak gerekir.
E
Kusurlarla uğraştığı için, güzellikleri göremeyenler çok fazladır.
Soru 9
(I) Yapıt vermediği halde gazetelerde yazanlar, gazeteciliğin başından beri vardı. (Il) Örneğin, İkdam gazetesinin sahibi olduğu için gazetede yazma hakkını kendinde gören Abdullah Cev­det bunlardan biridir. (III) O dönemden başka örnekler de vermek mümkündür. (IV) Bugün de bir gazeteye sahip arkadaşların başmakale yaz­malarını hoş görebiliriz. (V) Fakat bilgilerinin ta­vanını aşıp yüksek iddialar peşinde uçmaya kalkarlarsa, bu arkadaşların başlarını bilim disiplininin tavanına vurup parçalama tehlikesi vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "koşula bağlılık" söz konusudur?
A
I
B
V
C
IV
D
III
E
II
Soru 10
Bir sanatçının yapıtları, güncel anlayışların etkisinde ne kadar çok kalırsa değerinden o ka­dar şey yitirir; edebiyat olmaktan çıkar.

Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdaki­lerin hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?
A
Her önüne gelen edebiyatla meşgul olursa, gerçek sanat eserlerinin ayrımına varılamaz.
B
Seçkin edebiyatçıların, yeni yetişen genç ya­zarların elinden tutması gerekir.
C
Edebiyat, herkesin yapabileceği bir iş değil; kendini sanata adamış insanların uğraş ala­nıdır.
D
Sürekli değişen anlayışlara esir olan yapıtlar, yazınsal niteliğini koruyamaz.
E
Yazınımızda, edebi ürünlerin sayısının artırıl­ması kaliteyi de olumlu etkileyecektir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
 

Cümlede Anlam Testleri

TYT Türkçe Testleri

İlgili Makaleler

33 Yorum

  1. 4 doğru 6 yanlış : ( neden ana dili İspanyolca olan bir ülkede doğmadım ki Türkçe çok zor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+