Cümlede Anlam Testi-1 | Online Test Çöz

Cümlede Anlam Testi-1 | Online Test Çöz

Bu sayfamızdan TYT Türkçe dersinin ikinci konusu olan Cümlede Anlam-1 testini çözebilirsiniz. Test sonuçlarını bizimle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın 🙂

Daha fazla cümlede anlam ve diğer konular hakkında test çözmek isterseniz aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Cümlede Anlam Testleri TYT Türkçe Testleri
 

Cümlede Anlam Testi-1

Tebrikler - Cümlede Anlam Testi-1 testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?
A
Türk edebiyatında, bu alanda görülen bütün yeniliklerin babası Nedim'dir.
B
Tarık Buğra, önce hikayeci sonra romancı olarak edebiyatımızda yer aldı.
C
Türk edebiyatı 20. yüzyılda eski ve yeni ara­sında önemli aşamalar geçirdi.
D
Toplumumuzda, edebiyata karşı bir ilgisizlik olduğundan söz edilebilir.
E
Türk halkı şiiri sever; ama şiir gibi görünenleri değil gerçek şiiri sever.
Soru 2
Gerçek sanatçı, hayata dar bir anahtar deliğin­den değil, bir pencere genişliğinden bakan kişidir.

Bu cümleye göre aşağıdakilerden hangisi bir sanatçıdan beklenemez?
A
Yaşama farklı yönlerden bakabilmesi
B
Okuyucunun bakış açısını geliştirmesi
C
Sanatın kuralları içinde hareket etmesi
D
Olayları yorumlama gücünü geliştirebilmesi
E
Hayata geniş bir açıyla bakabilmesi
Soru 3
(I) "Arının Uçları", sanatçının 1960'tan sonra yaz­dığı şiirleri içeriyor. (II) Yapıtın önsözünde, sanat­çının eserini sağken yayımlamak istediği anlatılıyor. (III) Ancak yapıt, şairin ölümünden yıllar sonra basılabilmiş. (IV) Şairin ilk şiirleri, Orhan Veli ile Cahit Külebi'nin tarzını çağrıştırıyor. (V) Sa­natçı, şiirlerinden bazılarını da bu iki şaire ithaf ettiğini belirtiyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir yorum söz konusudur?
A
III
B
II
C
I
D
IV
E
V
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde bir değerlendirme söz konusudur?
A
Romancı, çevresindeki insanlara yeni kişilik­ler giydirebilir.
B
Şair, insanın yalnızlığını son şiirlerinde esrarlı bir şekilde bize sunuyor.
C
Bu öykünün karakterleri hakkında birçok eleştiri yayımlandı.
D
Resimde önemli olan konu değil, konuyu tuvale yansıtma becerisidir.
E
Bir yapıt, okuru peşinden sürüklemedikçe geleceğe kalamaz.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?
A
Resim, görünenle ressamın görmek istedik­lerinin yansımasıdır.
B
Bir resimden, ressamın alacağı haz sanatseverinkinden farklıdır.
C
Resim, doğanın ressama göre yeniden şekillendirilmesidir.
D
Bir ressam, varlıkları tuvale aktarırken ona kendinden bir şeyler katar.
E
Ressam, gördüklerini kendince yorumlayıp tuvaline yansıtır.
Soru 6
Üstün nitelikli bir şiir kötü okunabilir; fakat basit bir şiir iyi okunamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlam­ca en yakındır?
A
Şiirin niteliği değil, okuyucunun niteliği önemlidir.
B
Kötü şiirler de bazen iyi okunabilir.
C
Kötü bir okuyucu bazı şiirleri iyi okuyabilir.
D
İyi şiir kötü okunsa da kötü şiiri güzel oku­mak zordur.
E
İyi bir okuyucu kötü şiiri de iyi okuyabilir.
Soru 7
(I) Tam üç yıl, gece gündüz çalıştığım halde, yayımlayabileceğim iki dörtlük yazamamıştım. (II) Dizelerin ardına takılmış, onları bir türlü geliştirememiştim. (III) Geliştirdiklerimi de beğen­memiş, yok etmiştim hemen. (IV) Dergileri izli­yor, o günlerde Ankara'da yapılan şiir söyleşi­lerini hiç kaçırmıyordum. (V) Kimseyi beğenmi­yor ama onlarınki gibisini de yazamıyordum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde öz eleştiri yapılmamıştır?
A
III
B
V
C
IV
D
II
E
I
Soru 8
Kusurlar, su üstünde yüzen saman çöpleri gibi­dir; inci aramak isteyen derinlere dalmalıdır.

Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakiler­den hangisidir?
A
Kusurlara takılıp kalanlar, hayatın kıskacında boğulur.
B
Kusurlarla uğraştığı için, güzellikleri göremeyenler çok fazladır.
C
Hatalar göz önüne çabuk gelir, güzelliklere ulaşmak için çaba harcamak gerekir.
D
Güzellikleri görmek kusurları görmekten daha da zordur bazı durumlarda.
E
Güzel şeyler görmek isteyen önce kendinde­ki güzellikleri ortaya çıkarmalıdır.
Soru 9
(I) Yapıt vermediği halde gazetelerde yazanlar, gazeteciliğin başından beri vardı. (Il) Örneğin, İkdam gazetesinin sahibi olduğu için gazetede yazma hakkını kendinde gören Abdullah Cev­det bunlardan biridir. (III) O dönemden başka örnekler de vermek mümkündür. (IV) Bugün de bir gazeteye sahip arkadaşların başmakale yaz­malarını hoş görebiliriz. (V) Fakat bilgilerinin ta­vanını aşıp yüksek iddialar peşinde uçmaya kalkarlarsa, bu arkadaşların başlarını bilim disiplininin tavanına vurup parçalama tehlikesi vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "koşula bağlılık" söz konusudur?
A
III
B
IV
C
II
D
I
E
V
Soru 10
Bir sanatçının yapıtları, güncel anlayışların etkisinde ne kadar çok kalırsa değerinden o ka­dar şey yitirir; edebiyat olmaktan çıkar.

Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdaki­lerin hangisi arasında anlamca bir yakınlık vardır?
A
Edebiyat, herkesin yapabileceği bir iş değil; kendini sanata adamış insanların uğraş ala­nıdır.
B
Sürekli değişen anlayışlara esir olan yapıtlar, yazınsal niteliğini koruyamaz.
C
Yazınımızda, edebi ürünlerin sayısının artırıl­ması kaliteyi de olumlu etkileyecektir.
D
Seçkin edebiyatçıların, yeni yetişen genç ya­zarların elinden tutması gerekir.
E
Her önüne gelen edebiyatla meşgul olursa, gerçek sanat eserlerinin ayrımına varılamaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

35
19
18
30
13
38

Yorum Yap

Yorumlar 20

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+