Test Çöz

Ahlak Felsefesi Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Felsefe dersinin konusu olan Ahlak Felsefesi testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Felsefe testi için;
 

TYT Felsefe Testleri

 

Ahlak Felsefesi Testi

Tebrikler - Ahlak Felsefesi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • Etik, ahlak üretmez ama ahlak üzerine konuşur.
  • Etik, ahlaksal olanla ilintili bütün sorunları genel, ilkesel ve soyut düzlemde tartışır.
  • Etik, iyi olana değil, bir şeyin iyi olduğu hükmüne nasıl varıldığını sorgular.
  • Etik, ahlak kavramından hareketle eylemlerin anlamını ortaya koyarak doğru ve yanlış yanlarının görülmesini sağlar.


Bu bilgiler etiğin hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A
Rasyonel olma
B
Eleştirel olma
C
Öznel olma
D
Evrensel olma
E
Bütünleyici olma
Soru 2
İnsan, kendi ahlak değerlerini doğrudan yargılamasını sağlayan bir iç yetiye; veya onu bunu yapmaya iten bir iç duyuya sahiptir. Kişi bu yeti aracılığıyla kendi edimlerini, tüm yapıp etmelerini ahlaki bakımdan yargılar. Bazı filozoflar, ahlaki bakımdan neyin doğru neyin yanlış olduğunu, iyi ile kötünün neliğinin dolaysız bir şekilde kavramasını sağlayan bu "ahlaki bilinç"in her insanda var olduğunu savunmuşlardır.

Bu parça, ahlak felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisini açıklamaya yöneliktir?
A
Vicdan
B
Erdem
C
Sorumluluk
D
Mutluluk
E
İyi
Soru 3
"Havaya atılan bir taş düşünebilseydi kendi isteğiyle yere düştüğünü sanırdı."

Spinoza’nın bu sözü, ahlak felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine işaret etmektedir?
A
Vicdan
B
Sorumluluk
C
Erdem
D
Özgürlük
E
Ödev
Soru 4
Alçak gönüllülük, fedakarlık, cömertlik, yiğitlik, bilgelik, cesaret gibi ahlaki bakımdan sürekli iyi ve değerli görülen, yüceltilen, övülen, ön plana çıkartılan değerler, ahlak felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisiyle ifade edilir?
A
Erdem
B
Sorumluluk
C
Ahlak yasası
D
Mutluluk
E
Vicdan
Soru 5
Çocukluğumdan beri iyinin ve kötünün kökeni ile ilgili problem peşimi bırakmıyor, sürekli aklımı kurcalıyordu; acaba insan hangi koşullarda "iyi" ve "kötü" değer yargılarını yarattı, diye...

Bunları söyleyen kişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Değerlerin özünü sorgulamaktadır.
B
Evrensel ahlak yasasını reddetmektedir.
C
İrade özgürlüğünü kabul etmektedir.
D
Etik yaşamın varlığını savunmaktadır.
E
Varlığından kuşku duymaktadır.
Soru 6
En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır; çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur.

Bunları söyleyen kişi, aşağıdaki ahlaki özelliklerden hangisiyle nitelenebilir?
A
Cesur
B
Ölçülü
C
Hedonist
D
Erdemli
E
Gerçekçi
Soru 7
Bir doktorun hastasını tedavi etmesi, doğru ilaçlar vermesi bir iyilik değil, ödevdir; ancak hastayı bilerek tedavi etmemesi veya yanlış ilaç vermesi kötülüktür.

Bu parça, aşağıdaki özgün görüşlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A
Bergson’un sezgici ahlak kuramıyla
B
Dewey’nin yararcılığı esas alan görüşüyle
C
Thomas Hobbes’un bencilik görüşüyle
D
Kant’ın ahlaki emir anlayışıyla
E
Bentham’ın hazzı temel alan yararcı anlayışıyla
Soru 8
I. Determinizm
II. İndeterminizm
III. Otodeterminizm
IV. Liberteryanizm
V. Fatalizm

Yukarıdaki görüşlerden hangileri, ahlaki eylemlerde insan iradesinin özgür olduğunu kabul etmektedir?
A
II, III ve IV
B
II ve IV
C
I, III ve V
D
I, II ve III
E
III, IV ve V
Soru 9
Her insanda, ona neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu doğrudan ve aracısız olarak belirleme imkanı veren bir ahlak duyusu vardır. İnsanlar günlük yaşamlarında bu ahlak duyusuna dayanarak karar verir, eylemde bulunurlar. Örneğin, bir trafik kazasına tanık oldunuz. Burada özgür iradenizin seçmesi gereken iki seçenek var; kazazedelere ya yardım edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. İşte böyle bir durumda sizdeki ahlak duyusu özgür iradenizi yönlendirerek kazazedelere yardım etmenizi sağlayacaktır. Siz kazayı görmezlikten gelip yolunuza devam ettiniz. İşte bu durumda sizdeki ahlak duyusu yanlış yaptığınızı söyleyecektir.

Bu parça aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin ahlak görüşünü yansıtmaktadır?
A
Varoluşçu ahlak
B
Ödev ahlakı
C
Faydacı ahlak
D
Sezgici ahlak
E
Egoist ahlak
Soru 10
Özgürlük diye bir şey yoktur; dünyadaki her şey sadece doğa yasaları çerçevesinde gelişir. Eylemde bulunan kişi, başka türlü eylemde bulunabilme şansına sahip olduğunu sanır; fakat doğa o kişiye alternatif seçenekler bırakmaz; neyi seçeceğini de gösterir.

Bu parçada sözü edilen düşünceler ahlak felsefesindeki görüşlerden hangisine uygundur?
A
Fatalizm
B
Determinizm
C
İndeterminizm
D
Liberteryanizm
E
Otodeterminizm
Soru 11
Ahlak ve etik, genellikle aynı anlamda kullanılmasına rağmen birbirlerinden farklı kavramlardır. Etik bir pusula gibi bireye, yolun ya da rotanın yönlerini belirtmekte ancak hangi yoldan veya rotadan gidilmesi gerektiği konusunu, onun ilgi ve takdirlerine bırakmaktadır. Buna karşın ahlak, yolun ya da rotanın yönlerini belirtmekle yetinmez bireye hangi yoldan veya rotadan gidilmesi gerektiğini de gösterir.

Parçada, "ahlak"ın "etik"ten hangi yönüyle ayrıldığı vurgulanmaktadır?
A
Teorik olması
B
Akla dayalı olması
C
Değerlerin özünü sorgulaması
D
Evrensel olması
E
Normatif olması
Soru 12
Arda, boğulmakta olan Fulya’yı kurtarmak isteyen Fırat’ı engelledi. Arda, ben engellemesem bile Fırat’ın Fulya’yı kurtarması zaten olanaksızdı, her durumda Fulya boğularak ölecekti iddiasını ileri sürdü.

Burada Arda’nın ileri sürdüğü varsayım, ahlak felsefesindeki görüşlerden hangisine uygundur?
A
Fatalizm
B
Determinizm
C
Liberteryanizm
D
İndeterminizm
E
Otodeterminizm
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+