Test Çöz

Noktalama İşaretleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Noktalama İşaretleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Türkçe testi için;
 

TYT Türkçe Testleri

 

Noktalama İşaretleri Testi

Tebrikler - Noktalama İşaretleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, bir cümlenin sonuna gelmez?
A
Kesme işareti
B
Ünlem işareti
C
Üç nokta
D
Nokta
E
Soru işareti
Soru 2
  • Anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
  • Sayılara gelen ekleri ayırmada kullanılır.
  • Tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerinden sonra kullanılır.
  • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
  • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir?
A
İki nokta (:)
B
Nokta (.)
C
Üç nokta (...)
D
Kesme İşareti (ʼ)
E
Virgül (,)
Soru 3
Noktanın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yok­tur?
A
Cümlede sıralanan sözcükleri tür ve takım olarak gruplandırır.
B
Bitmiş cümlelerin sonuna gelir.
C
Bibliyografik künyelerin sonunda kullanılır.
D
Bazı kısaltmalarda kullanılır.
E
Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı birbirinden ayırır.
Soru 4
Bilim dallarından fizik, kimya ve astronomi ( ) sanat dalların­dan müzik, edebiyat ve mimari ile ilgilendi.

Bu cümlede parantezle ( ) belirtilen yere aşağıdaki nokta­lama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A
Üç nokta
B
Kısa çizgi
C
Virgül
D
Noktalı virgül
E
İki nokta
Soru 5
I. 1976 ( ) 1986 arasında bu romanı kaleme almış.
II. Ah ( ) kolumda iki günden beri bir sancı var!
III. Denizde neşeli yunuslar ve beyaz dalgalar ( )
IV. Bu müzik aletini kaç yıldır kullanıyorsunuz ( )

Yukarıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uy­gun noktalama işaretleri getirildiğinde hangisi tek kalır?
A
Kısa Çizgi
B
Soru İşareti
C
Nokta
D
Üç nokta
E
Virgül
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı var­dır?
A
Erkek çocuklarından Mehmet, Murat, Ali; kız çocukların­dan Zeynep, Aslı, Neriman elemeyi geçebilmiş.
B
Hey, arabayı buraya park edemezsin!
C
Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın pek çok eserini okudum.
D
"Yarın otobüsle Kastamonu'ya gideceğim," dedi.
E
Peki, teklifinizi biz de kabul ediyoruz.
Soru 7
Hitaplardan sonra virgül kullanılabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde virgül (,) buna örnek olabilecek bir kullanımdadır?
A
Çocuklar, bana öyle geliyor ki, aciliyeti de bu işi başaramayacak.
B
Kardeşlerim, okullarını iyi derece ile bitirip düzgün işlere girdiler.
C
Hemşerilerim, diğer seçimlerde olduğu gibi beni bu seçimde de yalnız bırakmadı.
D
Gençler, elbette ki bizden daha güzel bir dünyada yaşayacaklar.
E
Arkadaşlar, burada anlattıklarım sizleri de ilgilendiriyor.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, boş bırakılan yere noktalı virgül (;) konmalıdır?
A
Bir an ( ) ne yalan söyleyeyim, ben de biraz tereddüt ettim.
B
Şiir, hayata renk katar, onu canlandırır ( ) hikaye, yaşamın yükünü çeker.
C
Bu eser ( ) yazarın gençlik yıllarındaki gerçekçi gözlemlerinin ürünüdür.
D
Öğretmenler ( ) gençleri yetiştirirken kendilerini de yetiştirirler.
E
Senden istediklerim şunlar ( ) Saygılı ol, çalış ve bir şeyleri başar!
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki noktanın (:) kullanımı yanlıştır ?
A
Bir tek şey öğrenmişti: Her işte, önce kendi gücüne güvenmeliydi.
B
Bilirim, romanda insana dair çok şey var: aşk, ayrılık, tutku, suç, ihanet...
C
Nedenini ani anlamadığımız bir heyecanla: - Beni de yanınıza alın, diye bağırdı.
D
Hasan şöyle seslendi: "Ağaç, ağaçtır ve ağaçlar konuşmazlar."
E
Mutluluk kapısının tek anahtarı vardır: sevgi.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti (" ") yanlış kullanılmıştır?
A
Tahtaya "uluslararası şiddet" diye bir şey yazdı.
B
"Bir insanı sevmekle başlar her şey." demiş Sait Faik.
C
"Gitmek" değil, "kaçmak" diyorum ben bu yaptığınıza.
D
Tanzimat edebiyatının en etkili sanatçılarından biri olan Namık Kemal "1840-1888" kırk sekiz yaşında ölmüştür.
E
Kurda "Boynun neden kalındır?" diye sormuşlar, "Kendi işimi kendim görürüm de onun için." demiş.
Soru 11
Gizli bir şey kalmadı artık dünyada (I) Evlerimizde, odalarımızda bile yalnız değiliz, büyük bir göz izliyor bizi (II) Her yerde, telefonda konuşurken, yolda yürürken (III) Eski deyişle, mahremiyet kalktı ortadan bütünüyle (IV) isterlerse evinizde ne olup bitiyor, ne konuşuluyor, kilometrelerce öteden bilebilirler, öğrenebilirler (V)

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (...) konmalıdır?
A
V
B
II
C
III
D
I
E
IV
Soru 12
Bu araştırma; okumayı seven (I) yorumlayıp tartışan (II) paylaşmasını bilen (III) yarınını (IV) ülkesini, geleceğini düşünen (V) gençlerin birlikte çalışarak iki yılda bitirdiği bir çalışmanın sonucudur.

Bu cümlede numaralı yerlerin hangisinde noktalama işareti konmasına gerek yoktur?
A
I.
B
II.
C
V.
D
IV.
E
III.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) doğru kullanılmıştır?
A
1 Eylül’de okulların açılacağı doğru mu?
B
Selin Hanım’mıydı az önce buradan geçen?
C
Ankara’lı seymenler sahadaki yerini aldı.
D
Ayşe’lerin bu akşam size geleceği doğru mu?
E
İngilizce’sini geliştirmek için ders alıyor.
Soru 14
Özel ad ( ) bir tek varlığa verilmiş addır ( ) İstanbul, Asya, Zeynep, Karabaş ( )

Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A
(;) (:) (.)
B
(,) (;) (...)
C
(.) (...) (.)
D
(,) (:) (...)
E
(,) (.) (...)
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla ( ) belirtilen yere iki nokta (:) getirilmelidir?
A
Bizim şu anda yapacağımız tek şey ( ) sakin olmak ve anlatılanları dikkatle dinlemektir.
B
Sınavımın iyi geçtiğini duyunca babam ( ) ne diyeceğini şaşırmıştı bana.
C
Onun en çok konuşmasını seviyorum ( ) her sözcüğü tane tane söylüyor.
D
Bu aralar kafası biraz karşık ( ) ne yapıp etsek de onu biraz rahatlatsak?
E
İstanbul Boğazı, İstanbul'u ikiye ayırır ( ) Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+