Fiiller (Eylemler) Test | Online Test Çöz

Fiiller (Eylemler) Test | Online Test Çöz

Bu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Sözcük Türlerinden Eylemler testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 

Fiiller (Eylemler) Testi

Tebrikler - Fiiller (Eylemler) Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A
İlk dönem yazılarındaki umuttan sonra Sait Faik, giderek karamsar bir anlatım tarzını benimsiyor.
B
Yazar, içerik ve biçim olarak alışılmış kalıpların dışında özgün bir tavır takınmıştır.
C
Hiçbir akıma ve yazara bağlı kalmadan kendi üslubu ile bir ilk olmuştur sanatçı.
D
Onun, bireysel üslup oluşturma yolundaki çabası genç sanatçılara örnek olmalı.
E
Öykülerinde toplumsal problemlerden çok toplum içindeki bireyin sorunlarıyla ilgilenmiştir.
Soru 2
Nesne alabilen fiiller kılış (iş) fiilleridir. Buna göre,
I. Kütüphanedeki kitapların yerini değiştirdim.
II. Bugünlerde durmadan kitap okuyorum.
III. O, hâlâ küçük bir kulübede yaşıyor.
IV. Akşama doğru hava birden karardı.
V. Gün geçtikçe çocuğun boyu uzuyor.

cümlelerinin hangi ikisinde yüklem, kılış bildiren fiildir?
A
I. ve III.
B
I. ve II.
C
IV. ve V.
D
II. ve III.
E
III. ve IV.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A
Romandan çok kısa bir bölüm okudu.
B
Boş kaldıkça öyküler, şiirler yazıyorum.
C
Geleceğiyle ilgili kararları kendisi versin.
D
O, bu tür şarkıları çok sever.
E
Günde en az beş saat çalışacaksın.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Her akşam yatmadan önce on sayfa kitap okuyor.
B
Hiçbir sözünü tutmuyor, üstelik çok şımarıktır.
C
Beni rahatsız etmeyin, şu anda yazı yazıyorum.
D
Önümüzdeki ay, İstanbul'a giderim.
E
O yarın sabaha doğru burada olur.
Soru 5
"Geçmişteki güzel günleri unutamazsın." cümlesindeki "unutamazsın" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
B
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimidir.
C
Yapısı bakımından türemiştir.
D
II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
E
Haber kipiyle çekimlenmiştir.
Soru 6
"Gülmece anlayışı evrensel değil, ulusal bir anlayıştır." cümlesinde altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yüklem görevli söz öbeği içindedir.
B
Sıfatla nitelenmiştir.
C
Ek eylem almıştır.
D
Kaynaştırma ünsüzü almıştır.
E
Basit zamanlı fiildir.
Soru 7
Eylemler, farklı anlam özellikleri gösterirler. Kimileri hareketi nereye kadar götüren, "kılış" eylemleridir; kimileri öznenin içinde bulunduğu durumu bildiren "durum" eylemleridir; kimileri de kendi kendine olma anlamı taşıyan "oluş" eylemleridir.

I. ağlamak, oturmak, yazmak
II. taşımak, bakmak, gevşemek
III. gezmek, izlemek, anlamak
IV. paslanmak, yatmak, gülmek
V. doymak, büyümek, uyumak

Numaralanmış eylem dizilerinin hangisinde yukarıda sözü edilen eylemlerin tümüne örnek verilmiştir?
A
II.
B
V.
C
III.
D
I.
E
IV.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, geniş zaman üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir?
A
Ne olursun, bizi bu sıkıntıdan kurtar!
B
Şoför, sizi evinize kadar götürsün.
C
Arada bir hatırımızı sormayı unutmaz.
D
Onlar, bu tür filmleri severler.
E
Büyüyünce olanları daha iyi anlarsın.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "gereklilik kipi, II. çoğul kişi" biçiminde çekimlenmiştir?
A
Bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
B
Topladığınız meyveleri şuradaki sepete boşaltın.
C
Çalışırsan tüm zorlukları yenebileceğini unutmamalısın.
D
Bizler de size yardım edebiliriz sanırım.
E
Törende hepiniz hazır bulunmalısınız.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil "oluş" bildirmektedir?
A
Kış günlerinde hava erkenden kararıyordu.
B
Saatlerce konuşup gülüşmüştük.
C
Her sabah birkaç kilometre yürüyormuş.
D
Bu hafta matematik ve coğrafya çalışıyorum.
E
Hizmetçi kız, kristal vazoyu kırmıştı.
Soru 11
"Etmek" eylemi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A
Sınavdan hiç beklemediği bir not alması çocukcağızı perişan etti.
B
Ankara'ya her gelişinde beni ziyaret etmesi büyük bir incelikti.
C
Ben sana söylemiştim, insan ne ederse kendine eder, diye.
D
"Nazar etme ne olur, çalış senin de olur." sözünü çok severim.
E
Ablam az önce telefon etti ders çıkışında kütüphaneye gidecekmiş.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir eylemdir?
A
Babam sonunda bana da hak verdi.
B
Çocuklarıyla çok sert konuşuyordu.
C
Bunun böyle olduğunu dostları da söylemişti.
D
Yardım almasa eve dönemeyecekti.
E
Cesaretini ve tarafsızlığını beğenmiştik.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

0
0
0
0
0
0

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+