Test Çöz

Fiiller (Eylemler) Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Sözcük Türlerinden Eylemler testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 

Fiiller (Eylemler) Testi

Tebrikler - Fiiller (Eylemler) Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A
Yazar, içerik ve biçim olarak alışılmış kalıpların dışında özgün bir tavır takınmıştır.
B
Hiçbir akıma ve yazara bağlı kalmadan kendi üslubu ile bir ilk olmuştur sanatçı.
C
Öykülerinde toplumsal problemlerden çok toplum içindeki bireyin sorunlarıyla ilgilenmiştir.
D
İlk dönem yazılarındaki umuttan sonra Sait Faik, giderek karamsar bir anlatım tarzını benimsiyor.
E
Onun, bireysel üslup oluşturma yolundaki çabası genç sanatçılara örnek olmalı.
Soru 2
Nesne alabilen fiiller kılış (iş) fiilleridir. Buna göre,
I. Kütüphanedeki kitapların yerini değiştirdim.
II. Bugünlerde durmadan kitap okuyorum.
III. O, hâlâ küçük bir kulübede yaşıyor.
IV. Akşama doğru hava birden karardı.
V. Gün geçtikçe çocuğun boyu uzuyor.

cümlelerinin hangi ikisinde yüklem, kılış bildiren fiildir?
A
I. ve II.
B
IV. ve V.
C
III. ve IV.
D
I. ve III.
E
II. ve III.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A
Günde en az beş saat çalışacaksın.
B
Geleceğiyle ilgili kararları kendisi versin.
C
O, bu tür şarkıları çok sever.
D
Romandan çok kısa bir bölüm okudu.
E
Boş kaldıkça öyküler, şiirler yazıyorum.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Önümüzdeki ay, İstanbul'a giderim.
B
O yarın sabaha doğru burada olur.
C
Beni rahatsız etmeyin, şu anda yazı yazıyorum.
D
Hiçbir sözünü tutmuyor, üstelik çok şımarıktır.
E
Her akşam yatmadan önce on sayfa kitap okuyor.
Soru 5
"Geçmişteki güzel günleri unutamazsın." cümlesindeki "unutamazsın" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimidir.
B
Haber kipiyle çekimlenmiştir.
C
II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
D
Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
E
Yapısı bakımından türemiştir.
Soru 6
"Gülmece anlayışı evrensel değil, ulusal bir anlayıştır." cümlesinde altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yüklem görevli söz öbeği içindedir.
B
Basit zamanlı fiildir.
C
Sıfatla nitelenmiştir.
D
Kaynaştırma ünsüzü almıştır.
E
Ek eylem almıştır.
Soru 7
Eylemler, farklı anlam özellikleri gösterirler. Kimileri hareketi nereye kadar götüren, "kılış" eylemleridir; kimileri öznenin içinde bulunduğu durumu bildiren "durum" eylemleridir; kimileri de kendi kendine olma anlamı taşıyan "oluş" eylemleridir.

I. ağlamak, oturmak, yazmak
II. taşımak, bakmak, gevşemek
III. gezmek, izlemek, anlamak
IV. paslanmak, yatmak, gülmek
V. doymak, büyümek, uyumak

Numaralanmış eylem dizilerinin hangisinde yukarıda sözü edilen eylemlerin tümüne örnek verilmiştir?
A
V.
B
IV.
C
III.
D
II.
E
I.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, geniş zaman üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir?
A
Ne olursun, bizi bu sıkıntıdan kurtar!
B
Şoför, sizi evinize kadar götürsün.
C
Arada bir hatırımızı sormayı unutmaz.
D
Büyüyünce olanları daha iyi anlarsın.
E
Onlar, bu tür filmleri severler.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "gereklilik kipi, II. çoğul kişi" biçiminde çekimlenmiştir?
A
Törende hepiniz hazır bulunmalısınız.
B
Topladığınız meyveleri şuradaki sepete boşaltın.
C
Çalışırsan tüm zorlukları yenebileceğini unutmamalısın.
D
Bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
E
Bizler de size yardım edebiliriz sanırım.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil "oluş" bildirmektedir?
A
Saatlerce konuşup gülüşmüştük.
B
Kış günlerinde hava erkenden kararıyordu.
C
Her sabah birkaç kilometre yürüyormuş.
D
Hizmetçi kız, kristal vazoyu kırmıştı.
E
Bu hafta matematik ve coğrafya çalışıyorum.
Soru 11
"Etmek" eylemi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A
Sınavdan hiç beklemediği bir not alması çocukcağızı perişan etti.
B
Ben sana söylemiştim, insan ne ederse kendine eder, diye.
C
"Nazar etme ne olur, çalış senin de olur." sözünü çok severim.
D
Ankara'ya her gelişinde beni ziyaret etmesi büyük bir incelikti.
E
Ablam az önce telefon etti ders çıkışında kütüphaneye gidecekmiş.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir eylemdir?
A
Yardım almasa eve dönemeyecekti.
B
Bunun böyle olduğunu dostları da söylemişti.
C
Babam sonunda bana da hak verdi.
D
Çocuklarıyla çok sert konuşuyordu.
E
Cesaretini ve tarafsızlığını beğenmiştik.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+