Test Çöz

Fiiller (Eylemler) Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Sözcük Türlerinden Eylemler testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 

Fiiller (Eylemler) Testi

Tebrikler - Fiiller (Eylemler) Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A
Onun, bireysel üslup oluşturma yolundaki çabası genç sanatçılara örnek olmalı.
B
Hiçbir akıma ve yazara bağlı kalmadan kendi üslubu ile bir ilk olmuştur sanatçı.
C
İlk dönem yazılarındaki umuttan sonra Sait Faik, giderek karamsar bir anlatım tarzını benimsiyor.
D
Öykülerinde toplumsal problemlerden çok toplum içindeki bireyin sorunlarıyla ilgilenmiştir.
E
Yazar, içerik ve biçim olarak alışılmış kalıpların dışında özgün bir tavır takınmıştır.
Soru 2
Nesne alabilen fiiller kılış (iş) fiilleridir. Buna göre,
I. Kütüphanedeki kitapların yerini değiştirdim.
II. Bugünlerde durmadan kitap okuyorum.
III. O, hâlâ küçük bir kulübede yaşıyor.
IV. Akşama doğru hava birden karardı.
V. Gün geçtikçe çocuğun boyu uzuyor.

cümlelerinin hangi ikisinde yüklem, kılış bildiren fiildir?
A
I. ve III.
B
I. ve II.
C
IV. ve V.
D
III. ve IV.
E
II. ve III.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A
Boş kaldıkça öyküler, şiirler yazıyorum.
B
O, bu tür şarkıları çok sever.
C
Geleceğiyle ilgili kararları kendisi versin.
D
Günde en az beş saat çalışacaksın.
E
Romandan çok kısa bir bölüm okudu.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
O yarın sabaha doğru burada olur.
B
Hiçbir sözünü tutmuyor, üstelik çok şımarıktır.
C
Beni rahatsız etmeyin, şu anda yazı yazıyorum.
D
Her akşam yatmadan önce on sayfa kitap okuyor.
E
Önümüzdeki ay, İstanbul'a giderim.
Soru 5
"Geçmişteki güzel günleri unutamazsın." cümlesindeki "unutamazsın" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
B
Yapısı bakımından türemiştir.
C
Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
D
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimidir.
E
Haber kipiyle çekimlenmiştir.
Soru 6
"Gülmece anlayışı evrensel değil, ulusal bir anlayıştır." cümlesinde altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yüklem görevli söz öbeği içindedir.
B
Sıfatla nitelenmiştir.
C
Kaynaştırma ünsüzü almıştır.
D
Ek eylem almıştır.
E
Basit zamanlı fiildir.
Soru 7
Eylemler, farklı anlam özellikleri gösterirler. Kimileri hareketi nereye kadar götüren, "kılış" eylemleridir; kimileri öznenin içinde bulunduğu durumu bildiren "durum" eylemleridir; kimileri de kendi kendine olma anlamı taşıyan "oluş" eylemleridir.

I. ağlamak, oturmak, yazmak
II. taşımak, bakmak, gevşemek
III. gezmek, izlemek, anlamak
IV. paslanmak, yatmak, gülmek
V. doymak, büyümek, uyumak

Numaralanmış eylem dizilerinin hangisinde yukarıda sözü edilen eylemlerin tümüne örnek verilmiştir?
A
II.
B
IV.
C
V.
D
III.
E
I.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, geniş zaman üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir?
A
Arada bir hatırımızı sormayı unutmaz.
B
Büyüyünce olanları daha iyi anlarsın.
C
Ne olursun, bizi bu sıkıntıdan kurtar!
D
Onlar, bu tür filmleri severler.
E
Şoför, sizi evinize kadar götürsün.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "gereklilik kipi, II. çoğul kişi" biçiminde çekimlenmiştir?
A
Bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
B
Topladığınız meyveleri şuradaki sepete boşaltın.
C
Çalışırsan tüm zorlukları yenebileceğini unutmamalısın.
D
Törende hepiniz hazır bulunmalısınız.
E
Bizler de size yardım edebiliriz sanırım.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil "oluş" bildirmektedir?
A
Bu hafta matematik ve coğrafya çalışıyorum.
B
Her sabah birkaç kilometre yürüyormuş.
C
Kış günlerinde hava erkenden kararıyordu.
D
Hizmetçi kız, kristal vazoyu kırmıştı.
E
Saatlerce konuşup gülüşmüştük.
Soru 11
"Etmek" eylemi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A
Ankara'ya her gelişinde beni ziyaret etmesi büyük bir incelikti.
B
Ben sana söylemiştim, insan ne ederse kendine eder, diye.
C
"Nazar etme ne olur, çalış senin de olur." sözünü çok severim.
D
Ablam az önce telefon etti ders çıkışında kütüphaneye gidecekmiş.
E
Sınavdan hiç beklemediği bir not alması çocukcağızı perişan etti.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir eylemdir?
A
Çocuklarıyla çok sert konuşuyordu.
B
Babam sonunda bana da hak verdi.
C
Yardım almasa eve dönemeyecekti.
D
Cesaretini ve tarafsızlığını beğenmiştik.
E
Bunun böyle olduğunu dostları da söylemişti.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+