Fiiller (Eylemler) Test | Online Test Çöz

Fiiller (Eylemler) Test | Online Test Çöz

Bu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Sözcük Türlerinden Eylemler testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 

Fiiller (Eylemler) Testi

Tebrikler - Fiiller (Eylemler) Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A
Öykülerinde toplumsal problemlerden çok toplum içindeki bireyin sorunlarıyla ilgilenmiştir.
B
Hiçbir akıma ve yazara bağlı kalmadan kendi üslubu ile bir ilk olmuştur sanatçı.
C
Yazar, içerik ve biçim olarak alışılmış kalıpların dışında özgün bir tavır takınmıştır.
D
Onun, bireysel üslup oluşturma yolundaki çabası genç sanatçılara örnek olmalı.
E
İlk dönem yazılarındaki umuttan sonra Sait Faik, giderek karamsar bir anlatım tarzını benimsiyor.
Soru 2
Nesne alabilen fiiller kılış (iş) fiilleridir. Buna göre,
I. Kütüphanedeki kitapların yerini değiştirdim.
II. Bugünlerde durmadan kitap okuyorum.
III. O, hâlâ küçük bir kulübede yaşıyor.
IV. Akşama doğru hava birden karardı.
V. Gün geçtikçe çocuğun boyu uzuyor.

cümlelerinin hangi ikisinde yüklem, kılış bildiren fiildir?
A
I. ve III.
B
I. ve II.
C
III. ve IV.
D
II. ve III.
E
IV. ve V.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A
Boş kaldıkça öyküler, şiirler yazıyorum.
B
Günde en az beş saat çalışacaksın.
C
Romandan çok kısa bir bölüm okudu.
D
O, bu tür şarkıları çok sever.
E
Geleceğiyle ilgili kararları kendisi versin.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Önümüzdeki ay, İstanbul'a giderim.
B
Hiçbir sözünü tutmuyor, üstelik çok şımarıktır.
C
O yarın sabaha doğru burada olur.
D
Her akşam yatmadan önce on sayfa kitap okuyor.
E
Beni rahatsız etmeyin, şu anda yazı yazıyorum.
Soru 5
"Geçmişteki güzel günleri unutamazsın." cümlesindeki "unutamazsın" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Yapısı bakımından türemiştir.
B
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimidir.
C
II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
D
Haber kipiyle çekimlenmiştir.
E
Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
Soru 6
"Gülmece anlayışı evrensel değil, ulusal bir anlayıştır." cümlesinde altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sıfatla nitelenmiştir.
B
Basit zamanlı fiildir.
C
Kaynaştırma ünsüzü almıştır.
D
Ek eylem almıştır.
E
Yüklem görevli söz öbeği içindedir.
Soru 7
Eylemler, farklı anlam özellikleri gösterirler. Kimileri hareketi nereye kadar götüren, "kılış" eylemleridir; kimileri öznenin içinde bulunduğu durumu bildiren "durum" eylemleridir; kimileri de kendi kendine olma anlamı taşıyan "oluş" eylemleridir.

I. ağlamak, oturmak, yazmak
II. taşımak, bakmak, gevşemek
III. gezmek, izlemek, anlamak
IV. paslanmak, yatmak, gülmek
V. doymak, büyümek, uyumak

Numaralanmış eylem dizilerinin hangisinde yukarıda sözü edilen eylemlerin tümüne örnek verilmiştir?
A
III.
B
II.
C
I.
D
IV.
E
V.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, geniş zaman üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir?
A
Arada bir hatırımızı sormayı unutmaz.
B
Ne olursun, bizi bu sıkıntıdan kurtar!
C
Şoför, sizi evinize kadar götürsün.
D
Onlar, bu tür filmleri severler.
E
Büyüyünce olanları daha iyi anlarsın.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "gereklilik kipi, II. çoğul kişi" biçiminde çekimlenmiştir?
A
Törende hepiniz hazır bulunmalısınız.
B
Topladığınız meyveleri şuradaki sepete boşaltın.
C
Çalışırsan tüm zorlukları yenebileceğini unutmamalısın.
D
Bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
E
Bizler de size yardım edebiliriz sanırım.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil "oluş" bildirmektedir?
A
Saatlerce konuşup gülüşmüştük.
B
Bu hafta matematik ve coğrafya çalışıyorum.
C
Hizmetçi kız, kristal vazoyu kırmıştı.
D
Kış günlerinde hava erkenden kararıyordu.
E
Her sabah birkaç kilometre yürüyormuş.
Soru 11
"Etmek" eylemi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A
Sınavdan hiç beklemediği bir not alması çocukcağızı perişan etti.
B
Ben sana söylemiştim, insan ne ederse kendine eder, diye.
C
Ankara'ya her gelişinde beni ziyaret etmesi büyük bir incelikti.
D
Ablam az önce telefon etti ders çıkışında kütüphaneye gidecekmiş.
E
"Nazar etme ne olur, çalış senin de olur." sözünü çok severim.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir eylemdir?
A
Bunun böyle olduğunu dostları da söylemişti.
B
Çocuklarıyla çok sert konuşuyordu.
C
Babam sonunda bana da hak verdi.
D
Yardım almasa eve dönemeyecekti.
E
Cesaretini ve tarafsızlığını beğenmiştik.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

1
0
0
0
0
0

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+