Test Çöz

Fiiller (Eylemler) Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Sözcük Türlerinden Eylemler testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 

Fiiller (Eylemler) Testi

Tebrikler - Fiiller (Eylemler) Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A
Onun, bireysel üslup oluşturma yolundaki çabası genç sanatçılara örnek olmalı.
B
Öykülerinde toplumsal problemlerden çok toplum içindeki bireyin sorunlarıyla ilgilenmiştir.
C
Yazar, içerik ve biçim olarak alışılmış kalıpların dışında özgün bir tavır takınmıştır.
D
İlk dönem yazılarındaki umuttan sonra Sait Faik, giderek karamsar bir anlatım tarzını benimsiyor.
E
Hiçbir akıma ve yazara bağlı kalmadan kendi üslubu ile bir ilk olmuştur sanatçı.
Soru 2
Nesne alabilen fiiller kılış (iş) fiilleridir. Buna göre,
I. Kütüphanedeki kitapların yerini değiştirdim.
II. Bugünlerde durmadan kitap okuyorum.
III. O, hâlâ küçük bir kulübede yaşıyor.
IV. Akşama doğru hava birden karardı.
V. Gün geçtikçe çocuğun boyu uzuyor.

cümlelerinin hangi ikisinde yüklem, kılış bildiren fiildir?
A
IV. ve V.
B
III. ve IV.
C
I. ve III.
D
I. ve II.
E
II. ve III.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A
Romandan çok kısa bir bölüm okudu.
B
Geleceğiyle ilgili kararları kendisi versin.
C
Boş kaldıkça öyküler, şiirler yazıyorum.
D
O, bu tür şarkıları çok sever.
E
Günde en az beş saat çalışacaksın.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Hiçbir sözünü tutmuyor, üstelik çok şımarıktır.
B
Önümüzdeki ay, İstanbul'a giderim.
C
Her akşam yatmadan önce on sayfa kitap okuyor.
D
O yarın sabaha doğru burada olur.
E
Beni rahatsız etmeyin, şu anda yazı yazıyorum.
Soru 5
"Geçmişteki güzel günleri unutamazsın." cümlesindeki "unutamazsın" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
B
Yapısı bakımından türemiştir.
C
Haber kipiyle çekimlenmiştir.
D
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimidir.
E
II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
Soru 6
"Gülmece anlayışı evrensel değil, ulusal bir anlayıştır." cümlesinde altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yüklem görevli söz öbeği içindedir.
B
Basit zamanlı fiildir.
C
Ek eylem almıştır.
D
Kaynaştırma ünsüzü almıştır.
E
Sıfatla nitelenmiştir.
Soru 7
Eylemler, farklı anlam özellikleri gösterirler. Kimileri hareketi nereye kadar götüren, "kılış" eylemleridir; kimileri öznenin içinde bulunduğu durumu bildiren "durum" eylemleridir; kimileri de kendi kendine olma anlamı taşıyan "oluş" eylemleridir.

I. ağlamak, oturmak, yazmak
II. taşımak, bakmak, gevşemek
III. gezmek, izlemek, anlamak
IV. paslanmak, yatmak, gülmek
V. doymak, büyümek, uyumak

Numaralanmış eylem dizilerinin hangisinde yukarıda sözü edilen eylemlerin tümüne örnek verilmiştir?
A
III.
B
II.
C
I.
D
IV.
E
V.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, geniş zaman üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir?
A
Şoför, sizi evinize kadar götürsün.
B
Arada bir hatırımızı sormayı unutmaz.
C
Onlar, bu tür filmleri severler.
D
Ne olursun, bizi bu sıkıntıdan kurtar!
E
Büyüyünce olanları daha iyi anlarsın.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "gereklilik kipi, II. çoğul kişi" biçiminde çekimlenmiştir?
A
Çalışırsan tüm zorlukları yenebileceğini unutmamalısın.
B
Bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
C
Bizler de size yardım edebiliriz sanırım.
D
Törende hepiniz hazır bulunmalısınız.
E
Topladığınız meyveleri şuradaki sepete boşaltın.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil "oluş" bildirmektedir?
A
Hizmetçi kız, kristal vazoyu kırmıştı.
B
Bu hafta matematik ve coğrafya çalışıyorum.
C
Kış günlerinde hava erkenden kararıyordu.
D
Saatlerce konuşup gülüşmüştük.
E
Her sabah birkaç kilometre yürüyormuş.
Soru 11
"Etmek" eylemi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A
Sınavdan hiç beklemediği bir not alması çocukcağızı perişan etti.
B
"Nazar etme ne olur, çalış senin de olur." sözünü çok severim.
C
Ben sana söylemiştim, insan ne ederse kendine eder, diye.
D
Ablam az önce telefon etti ders çıkışında kütüphaneye gidecekmiş.
E
Ankara'ya her gelişinde beni ziyaret etmesi büyük bir incelikti.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir eylemdir?
A
Babam sonunda bana da hak verdi.
B
Çocuklarıyla çok sert konuşuyordu.
C
Bunun böyle olduğunu dostları da söylemişti.
D
Cesaretini ve tarafsızlığını beğenmiştik.
E
Yardım almasa eve dönemeyecekti.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+