Fiiller (Eylemler) Test | Online Test Çöz

Fiiller (Eylemler) Test | Online Test Çöz


Bu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Sözcük Türlerinden Eylemler testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 

Fiiller (Eylemler) Testi

Tebrikler - Fiiller (Eylemler) Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A
Öykülerinde toplumsal problemlerden çok toplum içindeki bireyin sorunlarıyla ilgilenmiştir.
B
Onun, bireysel üslup oluşturma yolundaki çabası genç sanatçılara örnek olmalı.
C
Hiçbir akıma ve yazara bağlı kalmadan kendi üslubu ile bir ilk olmuştur sanatçı.
D
Yazar, içerik ve biçim olarak alışılmış kalıpların dışında özgün bir tavır takınmıştır.
E
İlk dönem yazılarındaki umuttan sonra Sait Faik, giderek karamsar bir anlatım tarzını benimsiyor.
Soru 2
Nesne alabilen fiiller kılış (iş) fiilleridir. Buna göre,
I. Kütüphanedeki kitapların yerini değiştirdim.
II. Bugünlerde durmadan kitap okuyorum.
III. O, hâlâ küçük bir kulübede yaşıyor.
IV. Akşama doğru hava birden karardı.
V. Gün geçtikçe çocuğun boyu uzuyor.

cümlelerinin hangi ikisinde yüklem, kılış bildiren fiildir?
A
II. ve III.
B
I. ve II.
C
I. ve III.
D
III. ve IV.
E
IV. ve V.
Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A
Geleceğiyle ilgili kararları kendisi versin.
B
Günde en az beş saat çalışacaksın.
C
Romandan çok kısa bir bölüm okudu.
D
O, bu tür şarkıları çok sever.
E
Boş kaldıkça öyküler, şiirler yazıyorum.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A
Önümüzdeki ay, İstanbul'a giderim.
B
Hiçbir sözünü tutmuyor, üstelik çok şımarıktır.
C
O yarın sabaha doğru burada olur.
D
Beni rahatsız etmeyin, şu anda yazı yazıyorum.
E
Her akşam yatmadan önce on sayfa kitap okuyor.
Soru 5
"Geçmişteki güzel günleri unutamazsın." cümlesindeki "unutamazsın" fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
B
Haber kipiyle çekimlenmiştir.
C
Yeterlik fiilinin olumsuz biçimidir.
D
Yapısı bakımından türemiştir.
E
II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
Soru 6
"Gülmece anlayışı evrensel değil, ulusal bir anlayıştır." cümlesinde altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sıfatla nitelenmiştir.
B
Ek eylem almıştır.
C
Basit zamanlı fiildir.
D
Kaynaştırma ünsüzü almıştır.
E
Yüklem görevli söz öbeği içindedir.
Soru 7
Eylemler, farklı anlam özellikleri gösterirler. Kimileri hareketi nereye kadar götüren, "kılış" eylemleridir; kimileri öznenin içinde bulunduğu durumu bildiren "durum" eylemleridir; kimileri de kendi kendine olma anlamı taşıyan "oluş" eylemleridir.

I. ağlamak, oturmak, yazmak
II. taşımak, bakmak, gevşemek
III. gezmek, izlemek, anlamak
IV. paslanmak, yatmak, gülmek
V. doymak, büyümek, uyumak

Numaralanmış eylem dizilerinin hangisinde yukarıda sözü edilen eylemlerin tümüne örnek verilmiştir?
A
II.
B
IV.
C
V.
D
III.
E
I.
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, geniş zaman üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir?
A
Arada bir hatırımızı sormayı unutmaz.
B
Şoför, sizi evinize kadar götürsün.
C
Onlar, bu tür filmleri severler.
D
Ne olursun, bizi bu sıkıntıdan kurtar!
E
Büyüyünce olanları daha iyi anlarsın.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem "gereklilik kipi, II. çoğul kişi" biçiminde çekimlenmiştir?
A
Topladığınız meyveleri şuradaki sepete boşaltın.
B
Bu ilacı düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
C
Törende hepiniz hazır bulunmalısınız.
D
Bizler de size yardım edebiliriz sanırım.
E
Çalışırsan tüm zorlukları yenebileceğini unutmamalısın.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil "oluş" bildirmektedir?
A
Bu hafta matematik ve coğrafya çalışıyorum.
B
Kış günlerinde hava erkenden kararıyordu.
C
Hizmetçi kız, kristal vazoyu kırmıştı.
D
Saatlerce konuşup gülüşmüştük.
E
Her sabah birkaç kilometre yürüyormuş.
Soru 11
"Etmek" eylemi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A
Ben sana söylemiştim, insan ne ederse kendine eder, diye.
B
"Nazar etme ne olur, çalış senin de olur." sözünü çok severim.
C
Ablam az önce telefon etti ders çıkışında kütüphaneye gidecekmiş.
D
Sınavdan hiç beklemediği bir not alması çocukcağızı perişan etti.
E
Ankara'ya her gelişinde beni ziyaret etmesi büyük bir incelikti.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem hem birleşik yapılı hem de birleşik zamanlı bir eylemdir?
A
Bunun böyle olduğunu dostları da söylemişti.
B
Yardım almasa eve dönemeyecekti.
C
Çocuklarıyla çok sert konuşuyordu.
D
Babam sonunda bana da hak verdi.
E
Cesaretini ve tarafsızlığını beğenmiştik.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

1
0
0
0
0
2

Yorum Yap

Yorumlar 0

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+