Test Çöz

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Dünya Gücü Osmanlı Devleti testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Dünya Gücü Osmanlı Test

Tebrikler - Dünya Gücü Osmanlı Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Fatih Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin fetih politikasında ticaret yollarını denetim altına alma ve Anadolu’da siyasi birliği sağlama amaçları etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin bu fetih politikasına uygun olduğu savunulamaz?
A
Kırım’ın alınmasının
B
Trabzon ve Sinop’un alınmasının
C
İstanbul’un fethedilmesinin
D
Otranto’nun ele geçirilmesinin
E
Amasra’nın ele geçirilmesinin
Soru 2
I. Balkan devletleriyle saldırmazlık anlaşmalarının yapılması
II. Yiv ve set tekniğinin kullanıldığı şahi toplarının döktürülmesi
III. Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nın inşa edilmesi

İstanbul’u fethetmek için yapılan bu hazırlıklardan hangilerinin askerî teknolojinin gelişmesinde etkili olduğu ileri sürülebilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 3
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet kendisini Kayzer-i Rum (Roma imparatoru) ilan ederek Mora’daki Rum despotluklarını, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ve Bizans saltanat sülalesine mensup birçok aileyi ortadan kaldırmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in bu faaliyetlerle;

I. Ortodoks halkın güvenini kazanma,
II. Osmanlı egemenlik anlayışını değiştirme,
III. Bizans’ın yeniden kurulma olasılığına son verme

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalıştığı söylenemez?
A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin;

I. Venedik ve Fransa’ya kapitülasyon hakkının tanınması,
II. Baharat Yolu’na hâkim olmak için Mısır’ın fethedilmesi,
III. Şii Safevi tehlikesini önlemek için Çaldıran Savaşı’nın gerçekleştirilmesi

faaliyetlerinden hangileri ekonomik açıdan güçlenme hedefinin askerî faaliyetler üzerinde etkili olduğunu gösterir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 5
Osmanlı ülkesinde üretilmeyen ürünlere duyulan ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki yollardan hangisine başvurduğu söylenebilir?
A
Sanayi yatırımlarına öncelik tanıma
B
Avrupa devletlerine kapitülasyon verme
C
Uluslararası ticarete engel olma
D
Halkın tüketim miktarını denetleme
E
Avrupa devletlerinden dış borç alma
Soru 6
Osmanlı Devleti’nde Yükselme Dönemi’nde gayrimüslimlerden toplanan cizye vergisi gelirlerinde büyük artış olmuştur.

Bu durumun temel sebebinin aşağıdakilerden hangisi olduğu ileri sürülebilir?
A
Tımar sisteminin uygulanmaya koyulması
B
Doğu - batı ticaret yollarına hâkim olunması
C
Devlet kurumsallaşmasına önem verilmesi
D
Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması
E
Balkanlarda başarılı fetihlerin gerçekleştirilmesi
Soru 7
I. Kültürel birliğin oluşması
II. Memur ve kurum sayısının artması
III. Devletin gelir-gider oranlarında değişimler yaşanması

Osmanlı Devleti’nde egemenlik alanının genişlemesinin bu durumlardan hangileri üzerinde etkili olması beklenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 8
Yavuz Sultan Selim’in, Memlukları yıkmasından sonra Osmanlı padişahları halife unvanını kullanmaya başlamışlardır. Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Milliyetçilik
B
Demokrasi
C
Aristokrasi
D
Teokrasi
E
Laik devlet
Soru 9
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde doğu ve batı yönünde ayrıca denizlerde başarılı fetih hareketlerinin yürütülmesine aşağıdakilerden hangisinin olanak sağladığı savunulabilir?
A
Avrupa’da feodal düzenin sona ermesinin
B
Egemenlik hakkının ilahi kaynaklara dayandırılmasının
C
Avrupa tarzında örgütlenmiş güçlü bir orduya sahip olunmasının
D
Devletin savaşları finanse edecek yeterli ekonomik gücünün bulunmasının
E
Devşirme kökenlilerin orduda görevlendirilmesinin
Soru 10
Sokullu Mehmet Paşa’nın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi onun, Osmanlı Devleti’ne karşı bir Haçlı ittifakının oluşmasını önlemeye yönelik hareket ettiğini gösterir?
A
Açe’ye teknik ve askerî yardım göndermesi
B
Kıbrıs Adası’nın fethine karşı çıkması
C
Don-Volga Projesi’ni hayata geçirmeye çalışması
D
Tımar topraklarını iltizama vermesi
E
Akdeniz ve Kızıldeniz’i bir kanal ile birleştirmeyi planlaması
Soru 11
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması’nda, Avusturya kralının protokol bakımından sadrazama eşit olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre,

I. Osmanlı Devleti diplomatik faaliyetlerle siyasi alanda üstünlüğünü Avusturya’ya kabul ettirmiştir.
II. Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında hukuksal eşitlik sağlanmıştır.
III. Osmanlı Devleti, Avusturya karşısında toprak bütünlüğünü güvence altına almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlıların 16. yüzyılda; Akdeniz egemenliğinin sağlanmasında katkısı yoktur?
A
Don Volga Kanalı Projesi
B
Trablusgarp'ın fethi
C
Tunus'un fethi
D
Preveze Deniz Savaşı
E
Süveyş Projesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+