Test Çöz

Metinlerin Sınıflandırılması Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Metinlerin Sınıflandırılması” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Metinlerin Sınıflandırılması Testi

Tebrikler - Metinlerin Sınıflandırılması Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bilimsel metinlerle sanatsal metinler arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uyaklı ve ahenkli sözcüklerle yazılmaları
B
Düzyazı biçiminde oluşturulmaları
C
Yazılış amaçları ile dili kullanma biçimleri
D
Güncel konuları ele almaları
E
Belli bir plan doğrultusunda yazılmaları
Soru 2
Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış. Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz oluğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düşmanları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş. Kedi biraz da utanarak "Ben fazla oyun bilmem ki!" demiş. "Düşmanlarımın elinden kur­tulmak için bir tek yol bilirim, o da kaçmaktır." Tilki "Kedi kardeş!" demiş, "Ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim ama senin durumuna üzülüyorum. Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek." Az sonra bir sürü tazının bağ­rışmalarını duymuşlar.

Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
A
Göstermeye bağlı metinden
B
Felsefi metinden
C
Coşku ve heyecana bağlı metinden
D
Sanatsal metinden
E
Öğretici metinden
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlı­şı vardır?
A
Edebi metinler, sanatçının anlatma, gösterme ya da coşku ile dile getirme biçimlerinden biriyle doğmuştur.
B
Edebi metinlerde sözcükler çok anlamlılığa uygun kullanılmadığı için metnin yorumlanma niteliği de artmaz.
C
Edebi metinler okuyucusuna estetik zevk vermek ve haz uyandırmak için oluşturulur.
D
Edebi metin, dış gerçeğe uyup uymadığı konusunda sorgulanamaz çünkü kurmacadır.
E
Edebi metinlerde dil, ağırlıklı olarak sanatsal işle­viyle kullanılır.
Soru 4
Yazılış amaçları yönüyle metinler öğretici ve sanat­sal metinler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki metin türlerinden hangisi yazılış amacı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A
Roman
B
Tiyatro
C
Fıkra
D
Masal
E
Öykü
Soru 5
Öğretici metinler yazdığını söyleyen bir kimse aşağıdakilerden hangisini bu alanda çalış­ma yapacak olan gençlere öğüt olarak vere­mez?
A
Sanatsal bir dil kullanma kaygısı yaşamayın.
B
Yazdıklarınızdan farklı anlamlar çıkarılmasın.
C
Dilin herkesçe kullanılan anlamını tercih edin.
D
Ne söylediğinizden çok nasıl söylediğinize önem verin.
E
Dilin göndergesel işlevde kullanın.
Soru 6
Aşağıda verilen düzyazi türlerinden hangisi kişisel hayatı konu alan türlerden biri değildir?
A
Deneme
B
Mektup
C
Biyografi
D
Günlük
E
Hatıra
Soru 7
I. Yazılış amacının bilgi aktarımı olması
II. Dilin kullanılış biçimi
III. Belli bir plan dahilinde yazılması
IV. Kullanılan anlatım teknikleri
V. Yazılanların kanıtlanabilir nitelikte olması

Yukarıda verilen numaralanmış özelliklerden hangisi hem öğretici hem de sanatsal metinler için ortaktır?
A
III.
B
I.
C
II.
D
V.
E
IV.
Soru 8
Aşağıda verilen edebi türlerden hangisi olay anlatımına dayalı değildir?
A
Öykü
B
Tiyatro
C
Şiir
D
Masal
E
Roman
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde ayraç içinde verilen yazınsal ürünle kendisinden önce verilen yargı birbiriyle ilgili değildir?
A
Herhangi bir konunun, karşıdakiyle konuşur, sohbet eder gibi bir havayla yazılan yazılardır. (söyleşi)
B
Bir konudaki görüş ve düşünceleri kanıtlamak ve savunmak için yazılan yazılardır. (makale)
C
Yazarın özgürce seçtiği bir konuda kesin sonuçlara gitme­den bir iç konuşma biçiminde yazdığı yazılardır. (deneme)
D
Güncel konularda, ayrıntıya inilmeden, kanıtlama amacı gü­dülmeden yazılan gazete yazılarıdır. (fıkra)
E
Bir eseri veya sanatçıyı olumlu veya olumsuz yönleriyle de­ğerlendiren yazılardır. ( köşe yazısı)
Soru 10
Türklerde seyirlik oyunların en başında gelen ..., geleneksel tiyatro ürünlerimizin içinde çağdaş tiyatroya en yakın olandır. Halkın seyretmesi için ortaya kurulan bir sahnede oynanır. Sade bir dekoru olan oyunun en önemli karakterleri Kavuklu ve Pişekar'dır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge­tirilmelidir?
A
Köy Seyirlik Oyunları
B
Orta Oyunu
C
Dram
D
Trajedi
E
Karagöz
Soru 11
Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıdaki· bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Belli bir metne bağlı kalmadan, irticalen oynanır.
B
Oyunlarda halkın anlayacağı bir dil kullanılmıştır.
C
İki kişiden oluşan oyuncu kadrosuyla sınırlıdır.
D
Anadolu'nun değişik yörelerindeki farklı insan tipleri can­landırılır.
E
Hem güldüren hem de düşündüren oyunlardır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metin tür­lerinden biri değildir?
A
Halk hikayesi
B
Hikaye
C
Anı
D
Mesnevi
E
Roman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+