Test Çöz

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi Testi

Tebrikler - Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Önemli bir toplumsal olay sebep ve sonuçlarıyla ele alınabilir.
II. Okuyucuya geçmişin herhangi bir kesiti anlatılabilir.
III. Bireyin iç dünyası mercek altına alınabilir.
IV. Bir yer betimlenerek okura olayın içindeymiş, oradaymış izlenimi verilebilir.

Numaralanmış cümlelerde edebiyat, aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkilendirilmemiştir?
A
Tarih
B
Sosyoloji
C
Psikoloji
D
Felsefe
E
Coğrafya
Soru 2
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, "Sodom ve Gomore" de mütareke yıllarının İstanbul’unda yaşanan toplumsal erozyonun çarpıcı örneklerini verir. Bu eserlerde genel anlamda Batılılaşmayı yanlış anlamış züppe tiplerin vardığı aşama anlatılır.

Bu parçadaki sözü edilen roman aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A
Felsefe
B
Sosyoloji
C
Psikoloji
D
Dil bilimi
E
Coğrafya
Soru 3
İzmir'in işgalinde Yunanlıların, kocasını ve oğlunu öldürme­leri üzerine önce İstanbul'a gelen ve sahip olduğu Türklük şuuru ve mücadele azmiyle İstanbullu gençlerin bilinçlenmesini sağlayan Ayşe'nin uyandırdığı heyecana kapılan subaylar Anadolu'ya geçerler. Çeteler düşmanla savaş­maktadır. Türk kadını da bu savaşta canını ortaya koymuş, ordusunun yanında yer almıştır. Bu savaş çok çetindir, hat­ta milletimizin sırtında "ateşten bir gömlek"tir.
Yukarıda, Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" adlı yapı­tının konusu belirtilmiştir.

Bu metin edebiyatın aşağıdaki bilim dallarından hangi­siyle ilişkisini göstermektedir?
A
Psikoloji
B
Tarih
C
Coğrafya
D
Felsefe
E
Mantık
Soru 4
Edebiyat aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle daha az ilişkilidir?
A
Felsefe
B
Sosyoloji
C
Tarih
D
Kimya
E
Psikoloji
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde edebiyatın insanı konu alan diğer bilim dallarıyla ilişkisi konusunda bilgi yanlışı ya­pılmıştır?
A
Edebi eserde olaylar belli mekanlarda geçer ve o mekanın kahramanlar üzerindeki etkisine yer verilir. Böylece edebiyat, coğrafya biliminden yararlanmış olur.
B
Her eser bir fikir akımının etkisiyle oluşur, sanatçısının düşünce sistemini taşır, bu da edebiyat ile felsefeyi bir­birine yaklaştırır.
C
Edebiyat, toplumsal olaylardan etkilendiği için tarih ile edebiyatın yolları sıklıkla kesişir.
D
Edebiyat da bilim gibi insanı temel aldığından, bilimden etkilenir ancak nesnel verilere dayalı olan sanat, bilim­den bu özelliğiyle ayrılır.
E
Edebi ürünler, ait oldukları topluma dair pek çok unsuru bünyesinde taşıdığından edebiyat ile sosyoloji birbirini besler.
Soru 6
Yarın arifeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan beyaz kurbanlar, küçük küçük çayırlıkta otluyorlardı. Karşıda... Yarım mil ötede Toygun Paşa'nın son kuşatmasından çılgın kışın hiddeti sayesinde kurtulan Zigetvar Kalesi, sönmüş bir yanardağ gibi, simsiyah duruyordu. Hava bozuktu. Ufku, küflü demir renginde, ağır bulut yığınları eziyor, sürü sürü geçen kargalar tam hisarın üstünden uçarken sanki gizli bir kara haber götürüyorlarmış gibi, acı acı bağırıyorlardı. He­pimiz büyük bir hüzün içindeydik, içimizde bir tek söz etme isteği bile yoktu.

Bu metinde edebiyatın aşağıda belirtilen bilim dalların­dan hangisiyle ilişkisini örnekleyen bir kullanım yoktur?
A
Coğrafya
B
Sosyoloji
C
Tarih
D
Psikoloji
E
Felsefe
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi "edebiyat-tarih" ilişkisini örnek­lendirmez?
A
Tarihi karakterlerin edebi eserlerde başkahraman olma­sı
B
Sanatçıların yaşadıkları dönemin önemli olaylarından etkilenmeleri
C
Edebi ürünlerde tarihi olayların konu olarak seçilmesi
D
Edebiyatın da tarih gibi olayları neden-sonuç ilişkisi içinde açıklaması
E
Tarihteki olayların edebiyatın dönemlere ayrılmasını etkilemesi
Soru 8
Orası bir sulak vaha boğazıdır; altından süzme zeytinyağı renginde, elinizi sürseniz bulaşacağını sandığınız parlak, koyu bir çay akar. Kenarında yapraklarının ters tarafları rüzgarla güneşe dönünce gümüşlenen narin kavaklar dizili, kof gölgeler serilidir. incecik, yumuşak, sık otlarla bir kürk gibi kaplı olan yamaçlar kibrinden adeta kabarmış, heybetli görünmeye çalışır. Kısacası dinlenilecek, uyuyup rahat edi­lecek, hoş yerdir.

Bir öyküden alınan bu parçada aşağıdaki bilim dalların­dan hangisinin verilerinden yararlanılmıştır?
A
Sosyoloji
B
Felsefe
C
Tarih
D
Coğrafya
E
Psikoloji
Soru 9
I. Kırk yılda bir olsun gülümsemeyen, ters yüzlü, söyleyişi soğuk olduğu kadar tutuk, kıt bir adamdı. Pek duygulu değildi. Bezgin görünmesine karşın yine de sevimli bir görünüşü vardı. Eş dost toplantılarında göz­lerinde iyilik parıldardı. Bu yönü hiçbir zaman sözle­rinden anlaşılmaz, yüzünden okunur, davranışlarında daha açık bir şekilde belirginleşirdi.
II. Aşağı indik, sabah kahvelerimizi içtik. Süt annemin el­lerini öptük. Bu Frengi, daha beter Şark pitoreskinin içine batırmak için yayan olarak Fatih'e götürdüm. Ca­minin karşısındaki kahveye oturduk. Bir nargile ısmar­ladım. Dışarı üflemesin diye evvela ehemmiyetle içmek ameliyesini öğrettim. Keyiflerimiz gelmeye başlıyordu.

Numaralanmış parçaların anlatımında aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır?
A
Psikoloji - sosyoloji
B
Mantık - felsefe
C
Sosyoloji - tarih
D
Tarih - coğrafya
E
Coğrafya - tarih
Soru 10
Evvela dişlerimiz döküldü
Sonra saçlarımız
Arkasından birer birer arkadaşlarımız
Şu canım dünyanın orta yerinde
Yalnız başına yapayalnız
Kırılmış kolumuz, kanadımız
Tatlı canımızdan usanmışız

I. Gerçeklik dönüştürülerek yansıtılmıştır.
II. Betimleyici ifadeler kullanılmıştır.
III. Psikolojik ögelere yer verilmiştir.
IV. Doğaya özgü bir özellik insana aktarılmıştır.
V. Sözcükler yan ve mecaz anlam değeri yönünden zayıftır.

Bu dizelerle ilgili numaralanmış belirlemelerin hangisin­de yanlışlık yapılmıştır?
A
IV
B
V
C
I
D
II
E
III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+