Test Çöz

Din Felsefesi Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Felsefe dersinin konusu olan Sanat Felsefesi testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Felsefe testi için;
 

TYT Felsefe Testleri

 

Din Felsefesi Testi

Tebrikler - Din Felsefesi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Din felsefesinin konusu kısaca dindir. Din felsefesi, dini çelişkiden uzak ve akılcı bir bakış açısıyla ele alır, din üzerine düşünür.

Parçada din felsefesinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Genel olma
B
Eleştirel olma
C
Bütünleyici olma
D
Rasyonel olma
E
Subjektif olma
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi dinlerin amaçları arasında yer almaz?
A
İnsanlardaki Tanrı inancını güçlendirmek
B
İnsanlara iç huzur vermek
C
İnsanları daha dindar kılmak
D
Toplumsal düzeni sağlamak
E
İnsanların dini inancını sorgulamak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin sorguladığı kavramlardan biri değildir?
A
Kutsal
B
Fıtrat
C
İbadet
D
Vahiy
E
Doğruluk
Soru 4
Her din mensuplarından hükümlerinin tasdik edilmesini ister. İnsan bir haberi, haber verenin haberini, hükmünü, samimi bir benimseme ile kesin olarak kabul edip; haberi ve haberin sahibini yalanlamaktan emin olması dinin en başta gelen gereklerindendir. Eğer haberin ve haber verenin doğruluğu ile ilgili içten samimi bir benimseme yoksa dinin diğer hükümleri de reddedilmiş olur.

Parçada açıklanan din felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vahiy
B
İbadet
C
Mucize
D
İman
E
Tevhit
Soru 5
Dinde yüce, yüksek, temiz; çok derin bir saygı uyandıran veya uyandırması gereken; bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması icap eden bir varlık, bir şey veya bir yer için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
İbadet
B
Kutsal
C
Mucize
D
Vahiy
E
Tevhit
Soru 6
Peygamberlik iddiasında bulunan kişi, sözlerinin doğruluğuna insanları inandırmak üzere, peygamberliğini ilan ettiği sırada, insan gücü ve iradesinin üstünde ve doğa kanunlarına aykırı olan birtakım kanıtlar gösterir. Böylelikle diğer insanlar onun peygamber olduğuna kanaat getirir.

Parçada sözü edilen din felsefesi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tevhit
B
Mucize
C
İman
D
Vahiy
E
İbadet
Soru 7
I. Tanrı vardır fakat dünyadan bağımsız olarak var olan hiçbir Tanrı yoktur.
II. Tanrı insanlara doğru ile yanlışı gösterir, onların yaşantılarını düzenler.
III. Peygamber, vahiy, kitap gibi kutsal kişi ve değerler yoktur.
IV. Tanrı’nın nitelikleri ile tabiat arasında hiçbir benzerlik yoktur.

Yukarıdakilerden hangileri "panteizm" yaklaşımının görüşleri arasında değildir?
A
II ve IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
Tanrı sürekli olarak yaratma halindedir ve yaratmış olduğu tüm varlıklarla ilişki içindedir. Peygamberler Tanrı tarafından görevlendirilmiş elçilerdir.

Bu parçadaki görüş, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?
A
Panteizm
B
Agnostisizm
C
Empirizm
D
Teizm
E
Deizm
Soru 9
Tanrı’nın varlığı ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olunamayacağını, Tanrı’nın varlığının da yokluğunun da bilinmeyeceğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Agnostisizm
B
Deizm
C
Panteizm
D
Ateizm
E
Teizm
Soru 10
Bazı insanlar Tanrı’ya inanmakla birlikte, belli bir dinin dogmalarını ve ilkelerini benimsemezler. Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra onu, kendi yasasına göre işlemek üzere kendi başına bıraktığını öne sürerler. Bu Tanrı anlayışı 16. yüzyılda Tanrıtanımazlığın karşıtı olarak ortaya çıkıp, Aydınlanma döneminde de kilise öğretisini eleştirerek akıl dinini savunmuştur.

Bu parçada sözü edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Panteizm
B
Deizm
C
Teizm
D
Panenteizm
E
Agnostisizm
Soru 11
Evrendeki her şey insanın yaşamasına uygun olacak şekildedir. Öyle ki, evrenin başlangıcından bugüne her şey tüm koşullar tam da insan yaşamını mümkün kılacak şekilde ayarlanarak devam ede gelmiştir. Bunun kendiliğinden ve tesadüfen gerçekleşmesini düşünmek akla aykırıdır. Çünkü en basit bir makine bile bir aklı gerektirmektedir. Buna göre makineden daha karmaşık olan evreni üstün akıl Tanrı’ya dayandırmamak akılsızlıktır.

Bu parça, Tanrının varlığı ile ilgili aşağıdaki kanıtlardan hangisine işaret etmektedir?
A
Teleolojik kanıta
B
Ahlak kanıtına
C
Dini tecrübe kanıtına
D
Kozmolojik kanıta
E
Ontolojik kanıta
Soru 12
Kant’a göre, insan yalnızca bilen değil, aynı zamanda özgürce eylemde bulunan bir varlıktır. İnsanın özgürlüğü, Tanrının varlığını gerekli kılmaktadır. Çünkü aksi takdirde iyilik yapan birinin yaptığı iyiliğin ödülünü, kötülük yapanın ise yaptığı kötülüğün cezasını görmesi söz konusu olamaz. O halde adalet ve hakkaniyet, Tanrı’nın var olmasını gerektirir.

Parçada, Tanrı’nın varlığı aşağıdakilerden hangisine dayandırılmıştır?
A
Düzen ve gaye kanıtına
B
Ontolojik kanıta
C
Kozmolojik kanıta
D
Dini tecrübe kanıta
E
Ahlaki kanıta
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+