Test Çöz

Sanatsal Metinler Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Sanatsal Metinler” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Sanatsal Metinler Testi

Tebrikler - Sanatsal Metinler Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
"Evvel zaman içinde ... " Belirli bir zaman göstermez. Hangi tarihte? Burası bilinmez. "Bir padişah varmış ... " Hangi padişah?" Ne zaman yaşamış? Bunları da bilemeyiz.

Parçada yazarın niteliklerini saydığı tür, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Masal
B
Öykü
C
Deneme
D
Roman
E
Tiyatro
Soru 2
Bir mekan, zaman ve kişiler etrafında ge­lişen, olay örgüsünü şiir halinde anlatan metin türüdür. Türk edebiyatında Tanzi­mat sonrasında gelişen bu türün en güzel örneklerini Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy vermiştir. Genellikle üç bölümden oluşur, ilk bölümde anlatılmak istenen olay­dan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edi­lir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi amaçlayan cüm­leler yer alır.

Bu parçada sözü edilen yazın türü, aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Destan
B
Öykü
C
Manzum hikaye
D
Mesnevi
E
Masal
Soru 3
I. Ulusların hayatını derinden etkileyen olayları, olağanüstü özellikler katarak anlatır.
II. Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan olağanüstü olayları anlatan edebi türdür.
III. Gerçek veya hayalı birtakım olayların, maceraların nesilden nesile aktarılmasıyla oluşur.
IV. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olaylar geniş ve ayrıntılı olarak mensur biçimde anlatılır.

Numaralanmış cümlelerde, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A
Roman
B
Masal
C
Halk hikayeleri
D
Destan
E
Mesnevi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi destanların özelliklerinden biri değildir?
A
Doğal afet, savaş, göç gibi toplumu etkileyen olayları konu edinmesi
B
Anonim ürünlerden olması
C
Olağanüstü özelliklere sahip kahramanların olması
D
Ait olduğu ulusun ortak görüşlerini yansıtması
E
Kahramanların toplumun içinden kişiler olması
Soru 5
Genellikle halk tarafından oluşturulan, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan ve konusu tamamen hayal ürünü olan bu türde anlatılan olaylar olağanüstüdür. Yer ve zaman kavramları belirsizdir. "Tekerleme, olay ve dilek" bölümlerinden oluşur. Hindistan'da doğduğu sanılan bu türün yazanı belli olmamakla birlikte günümüzde yapma (yazarı belli olan) olanlarına da rastlamak mümkündür.

Bu parçada sözü edilen yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Roman
B
Halk hikayesi
C
Öykü
D
Masal
E
Destan
Soru 6
I. Anı
II. Hikaye
III. Masal
IV. Destan

Yukarıda verilen metin türlerinin gerçeğe en uzak olanından en yakın olana doğru sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
III-I-II-IV
B
IV-I-II-III
C
I-III-II-IV
D
II-I-IV-III
E
III-IV-II-I
Soru 7
Klasik Türk edebiyatına Fars edebiyatından geçmiştir. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Edebiyatımıza girişi 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip'le olmuştur. Türk edebiyatının manzum romanlarından sayılabilir. Bu türün edebiyatımızda bilinen ilk örneği Kutadgu Bilig'dir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen yazın türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mektup
B
Mesnevi
C
Gazel
D
Kaside
E
Tezkire
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metin değildir?
A
Biyografi
B
Hikaye
C
Roman
D
Masal
E
Tiyatro
Soru 9
Sanatsal metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Üsluba önem verilir.
B
Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerden oluşur.
C
Yaşamın içinden olaylar, olduğu gibi aktarılır.
D
İnsanlarda estetik bir zevk uyandırmak amacıyla yazılır.
E
Dil daha çok, sanatsal işlevde kullanılır.
Soru 10
Güneyden yanık yeşil, kavlayan bir yaz kokusu geliyor. Bunaltan sıcaklara karşı doğal bir koruma görevi yüklenmesi düşünülen bu gölgelik bile böylesi bir sıcakta işlevini yerine getiremiyor. Akşam serinliği denebilecek tatlı bir esintiyi umut etmek bile umutsuzluğun ta kendisi. Hala boğucu, hala bunaltıcı... Şuracıkta oturan insanların yılgın durgunluğuna şaşkın, umursamaz, biraz da alacı bakan dağlar öyle çok da uzakta değil sanki. Dağ başlarının bol esintili özgür soluğunu düşünmek beni rahatlatmıyor, yüreğimde bir sancıyı alevlendiriyor.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A
Anlatmaya bağlı metin
B
Bilimsel metin
C
Felsefi metin
D
Öğretici metin
E
Göstermeye bağlı metin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+