Test Çöz

Fecr-i Ati Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Fecr-i Ati Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Fecri Ati Edebiyatı Testi

Tebrikler - Fecri Ati Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sanat anlayışı bakımından "sanat için sanat" düşüncesine bağlı olan bu sanatçılar "Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesini benimsemişlerdir. Dil ve üslup açısından Edebiyat-ı cedide’nin etkisinde kalmışlardır. Arapça ve Farsça kelimelere, bu dillerin kurallarına göre yapılmış tamlamalara büyük oranda yer veren bir dil kullanmışlardır

Bu parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fecriati
B
Milli Edebiyat
C
Tanzimat I. Dönem
D
Servetifünun
E
Tanzimat II. Dönem
Soru 2
1901 yılında Servetifünun’un dağılmasıyla 1908 yılına kadar edebiyat dünyasında oluşan boşluğa tepki duyan gençlerin meydana getirdiği bir topluluktur. “....” anlamına gelen Fecriati ismini kendilerine uygun gören gençler, edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluk olmaları açısından önemlidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A
Geleceğin ışığı
B
Geleceğin teminatı
C
Fenlerin serveti
D
Yenilikçi edebiyat
E
Aydınlığın yolu
Soru 3
I. Servetifünun’a tepki duyup Fecriati adında bir dergi çıkarmaları
II. Ahmet Haşim dışında diğer sanatçıların topluluğun düşüncelerini devam ettirmemeleri
III. Yetenekli sanatçıları bir araya getirmeyi istemeleri
IV. Dil ve üslup bakımından Edebiyatıcedide’nin devamı olmaları
V. Gazeteciliğe ve tiyatroya önem vermeleri

Yukarıdaki belirlemelerden hangi ikisi Fecriati topluluğu için söylenemez?
A
II. ve IV.
B
IV. ve V.
C
I. ve II.
D
I. ve V.
E
III. ve IV.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğu için söylenemez?
A
Genç olmaları, ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve güçlü biçimde gelişen Millî Edebiyat akımının etkileri gibi nedenlerle etkili olamamışlardır.
B
Topluluğun sanatçıları eleştirdikleri sanatçılardan daha iyi eserler ortaya koyamamış, sanatta bireysellikten uzaklaşamamışlardır.
C
Topluluk 1918’de dağılmış, topluluğun üyeleri farklı edebî yönelimlerle eserler vermeye devam etmişlerdir.
D
Bildiride edebiyatın hoşça vakit geçirme aracı olmadığını belirtmişler, edebiyatın ciddi bir iş olduğunu savunmuşlar, Avrupa’daki benzerlerinin küçük bir örneği olmak istediklerini söylemişlerdir.
E
Ahmet Haşim, Emin Bülent, Hamdullah Suphi, Refik Halit, Fuat Köprülü, Yakup Kadri, Faik Ali, İzzet Melih gibi sanatçılar, topluluğun üyeleridir.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde Fecriati topluluğuna katılmamış bir sanatçı vardır?
A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Emin Bülent Serdaroğlu
B
Cenap Şahabettin - Celal Sahir Erozan
C
Ali Canip Yöntem - Mehmet Fuat Köprülü
D
Şahabettin Süleyman – Süleyman Nazif
E
Hamdullah Suphi Tanrıöver - Refik Halit Karay
Soru 6
Edebiyat tarihimizde bir grup adına ilk beyannameyi Fecriâtî, kuruluşundan 11 ay sonra 24 Şubat 1910’da Servetifünun dergisinde yayımlamış ve bu dergiyi yayın organı olarak benimsemiştir. Beyannameye, daha önce Servetifünun zümresinde yer alan iki isimle, o sıralardaki edebî faaliyetlerin önde gelen gençlerinden 19 isim imza koymuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen beyannameye imza atmamıştır?
A
Ahmet Haşim
B
Mehmet Fuat Köprülü
C
Ali Canip Yöntem
D
Reşat Nuri Güntekin
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Soru 7
Fecriâtî’de yer alan Yakup Kadri, Refik Halit, Ali Canip, Mehmet Ali Tevfik, Fuat Köprülü, Celal Sahir, Hamdullah Suphi gibi isimler daha sonra Millî Edebiyat hareketi içinde yer almışlardır. Ancak Fecriâtî dışında herhangi bir edebî topluluğa katılmamış olan .... gibi isimler de vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Mehmet Akif Ersoy
B
Yahya Kemal
C
Cenap Şehabettin
D
Tevfik Fikret
E
Ahmet Haşim
Soru 8
Ahmet Haşim, Fecriati yöneliminin en önemli ismidir. Şiirlerinde musikiye önem vermiştir. İzlenimci bir anlayışla saf şiir örnekleri meydana getirmiştir. Şiirini Fecriati’den sonraki yıllarda da geliştirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçının bir şiiri değildir?
A
Merdiven
B
Süvari
C
O Belde
D
Bir Günün Sonunda Arzu
E
Aziz İstanbul
Soru 9
Fecriati Dönemi'nin oyun yazarı ve şairidir. Sanat bakımından zayıf olan şiirleri bireysel konuları içe­rir. Dönemin etkili ismi Ahmet Haşim'in etkisinde­dir. Adalar, Kamer ve Zühre şairi olarak tanınır. Şi­irlerindeki temalar aşk ve kadındır.

Yukarıda sözü edilen Fecriati sanatçısı kimdir?
A
İzzet Melih
B
Şehabettin Süleyman
C
Fazıl Ahmet Aykaç
D
Emin Bülend Serdaroğlu
E
Tahsin Nahit
Soru 10
"Destansı" yönü ağır basan epik şiirler yazmış­tır. Bireysel ve toplumsal şiirler de yazmıştır. Benzetme ve istiareler şiirlerinde sıklıkla gö­rülür. Victor Hugo'nun "Mavi Gözlü Yunan Ço­cuğu" adlı şiirine karşı yazmış olduğu "Kin" şi­iriyle tanınır. Hatay'a Selam, Dev Şarkısı şiir türünde eseridir.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Emin Bülent Serdaroğlu
B
Tahsin Nahit
C
Ahmet Haşim
D
Şahabettin Süleyman
E
Fazıl Ahmet Aykaç
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+