Test Çöz

Cümle Türleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Cümle Türleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Türkçe testi için;
 

TYT Türkçe Testleri

 

Cümle Türleri Testi

Tebrikler - Cümle Türleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımın­dan diğerlerinden farklıdır?
A
Günün en sevdiğim zamanı sabahtır.
B
Dinlediği her müzik parçasını enine boyuna değerlendiriyordu.
C
Bu yörenin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancı­lıktır.
D
O, ne kadar da dikkat çekici ve etkileyici bir tabloydu böyle!
E
Atilla, bu konuyu sınıfta en iyi kavrayan arkadaşımdı.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
A
Gürültü yapıp kardeşimin dikkatini dağıtmak istemiyordum.
B
Burada eski iş yerindeki sıcak ortamı bulamadığını söyledi az önce.
C
Yazılarını, yayımlamadan önce hiç kimseye göstermezdi asla.
D
İşine karışılmadıkça kimseyle olumsuz bir diyaloğa girdiği görülmemiştir.
E
Akşamları erken yatmayı bir türlü beceremezdim.
Soru 3
I. Önümüzdeki sene biz de bir edebiyat dergisi çıkaralım.
II. Yağışların azalmasıyla sulamada problemler oluştu.
III. Bilgisayardaki programlardan bazıları yavaş çalışıyordu.
IV. Buradaki çayın buz gibi bir suyu vardı.
V. Yıllardır kentte yaşamasına rağmen köy yaşamına özlem duyuyordu.

Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi istek cüm­lesidir?
A
I
B
IV
C
II
D
III
E
V
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi olumlu, kurallı isim cümlesidir?
A
Başarılıydı bence geçen günkü tiyatro eseri.
B
Bence bu renk seçimi uygun değil.
C
Konuşmayı senin yapman uygun olur.
D
Sakindi araç trafiği düne göre.
E
Dolabımda beş takım elbise vardı.
Soru 5
Sık sık öksürüyor, söz almak istediğini belli ediyor.

Bu cümlenin yapı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Basit
B
Bağımsız sıralı
C
Birleşik
D
Bağlı
E
Bağımlı sıralı
Soru 6
I. Yenilgiyi daha baştan kabul eden insanlar, hiçbir zaman zafere kavuşamazlar.
II. Yanlışını tekrarlayan insan, yanlışa alışır.

Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalar­dan hangisi yanlıştır?
A
İki cümlede de nesne yoktur.
B
Cümlelerde farklı türde eylemsiler kullanılmıştır.
C
İki cümlenin yüklemi de aynı kiple çekimlenmiştir.
D
İki cümlede de dolaylı tümleç vurgulanmıştır.
E
İkisi de birleşik cümledir.
Soru 7
"Mutlu olmayanların yanında mutluluğunuzdan söz etme­yin." cümlesi için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğrudur?
A
Ünlem cümlesidir.
B
Birleşik cümledir.
C
Ad cümlesidir.
D
Devrik cümledir.
E
Sıralı cümledir.
Soru 8
Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi, erken yaşta tanış­mış olmaya bağlıdır.

Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisin­de doğru olarak verilmiştir?
A
Birleşik, olumlu, kurallı, isim
B
Birleşik, olumlu, kurallı, fiil
C
Birleşik, olumsuz, kurallı, isim
D
Sıralı, olumlu, kurallı, isim
E
Basit, olumlu, kurallı, isim
Soru 9
Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel Serde erkeklik var, ağlayamam

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalar­dan hangisi yanlıştır?
A
Emir kipiyle çekimlenmiş eylem vardır.
B
Bir eylemsi kullanılmıştır.
C
Birinci dize birleşik cümledir.
D
İkinci dize, sıralı cümledir.
E
Son dizede iki yüklem vardır.
Soru 10
Şimdi güneş batmış, bozkır tamamen kararmıştı.

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde ve­rilmiştir?
A
Sıralı, devrik, olumlu, ad cümlesi
B
Birleşik, devrik, olumlu, ad cümlesi
C
Basit, kurallı, olumlu, eylem cümlesi
D
Birleşik, kurallı, olumlu, ad cümlesi
E
Sıralı, kurallı, olumlu, eylem cümlesi
Soru 11
I. Yersin içersin sofrasından üç yüz senedir
II. Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil
III. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan
IV. Mevsimler soğumuş, sular azalmış
V. Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil

Numaralanmış dizeleri oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
V'inci kurallı isim cümlesidir.
B
II'nci bağlı cümledir.
C
I'inci anlamca olumludur.
D
IV'üncü sıralı cümledir.
E
III'üncü eksiltili cümledir.
Soru 12
Yazdıklarım belki bugün okunmayacaktır. Yarın da okunmayabilir. Ama yıllar sonra bu yazdıklarımdan faydalanan beş kişi de olsa bundan mutluluk duyarım. O zaman anlarım, bugün yaşadığım çilenin meyvesi o beş kişidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Basit cümle
B
Devrik cümle
C
Sıralı cümle
D
Birleşik cümle
E
Ad cümlesi
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A
Maçın başlamasına saatler olmasına rağmen stadyum dolmuştu tamamen.
B
Sözlerine başlamadan önce onu inceden inceye süzdü.
C
Şunu hemen belirtmeliyim ki davranışlarınız çok çocukça.
D
Başarılı olamayacağın endişesi duyman çok yersiz bana göre.
E
Bir şairin özgün olması, şiirlerinin etkili olması için yeterli değildir.
Soru 14
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi girişik birleşik bir cümledir?
A
Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.
B
Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil.
C
Baba, oğluna bir bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
D
Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez.
E
At bulunur, meydan bulunmaz; meydan bulunur, at bulunmaz.
Soru 15
Anadolu'nun hatta insanlığın on beş bin yılına tanıklık eden fotoğraflardır bunlar.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Birden fazla yargısı vardır.
B
Anlamca ve biçimce olumludur.
C
Devrik bir cümledir.
D
Yüklemi türemiş bir fiildir.
E
Özne ve yüklemden oluşmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+