Test Çöz

Cümle Türleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Cümle Türleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Türkçe testi için;
 

TYT Türkçe Testleri

 

Cümle Türleri Testi

Tebrikler - Cümle Türleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımın­dan diğerlerinden farklıdır?
A
Dinlediği her müzik parçasını enine boyuna değerlendiriyordu.
B
Günün en sevdiğim zamanı sabahtır.
C
Bu yörenin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancı­lıktır.
D
Atilla, bu konuyu sınıfta en iyi kavrayan arkadaşımdı.
E
O, ne kadar da dikkat çekici ve etkileyici bir tabloydu böyle!
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
A
Burada eski iş yerindeki sıcak ortamı bulamadığını söyledi az önce.
B
Yazılarını, yayımlamadan önce hiç kimseye göstermezdi asla.
C
Akşamları erken yatmayı bir türlü beceremezdim.
D
Gürültü yapıp kardeşimin dikkatini dağıtmak istemiyordum.
E
İşine karışılmadıkça kimseyle olumsuz bir diyaloğa girdiği görülmemiştir.
Soru 3
I. Önümüzdeki sene biz de bir edebiyat dergisi çıkaralım.
II. Yağışların azalmasıyla sulamada problemler oluştu.
III. Bilgisayardaki programlardan bazıları yavaş çalışıyordu.
IV. Buradaki çayın buz gibi bir suyu vardı.
V. Yıllardır kentte yaşamasına rağmen köy yaşamına özlem duyuyordu.

Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi istek cüm­lesidir?
A
II
B
I
C
V
D
III
E
IV
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi olumlu, kurallı isim cümlesidir?
A
Konuşmayı senin yapman uygun olur.
B
Başarılıydı bence geçen günkü tiyatro eseri.
C
Bence bu renk seçimi uygun değil.
D
Sakindi araç trafiği düne göre.
E
Dolabımda beş takım elbise vardı.
Soru 5
Sık sık öksürüyor, söz almak istediğini belli ediyor.

Bu cümlenin yapı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Bağımlı sıralı
B
Basit
C
Birleşik
D
Bağlı
E
Bağımsız sıralı
Soru 6
I. Yenilgiyi daha baştan kabul eden insanlar, hiçbir zaman zafere kavuşamazlar.
II. Yanlışını tekrarlayan insan, yanlışa alışır.

Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalar­dan hangisi yanlıştır?
A
İki cümlenin yüklemi de aynı kiple çekimlenmiştir.
B
İki cümlede de nesne yoktur.
C
İki cümlede de dolaylı tümleç vurgulanmıştır.
D
İkisi de birleşik cümledir.
E
Cümlelerde farklı türde eylemsiler kullanılmıştır.
Soru 7
"Mutlu olmayanların yanında mutluluğunuzdan söz etme­yin." cümlesi için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğrudur?
A
Ünlem cümlesidir.
B
Sıralı cümledir.
C
Ad cümlesidir.
D
Birleşik cümledir.
E
Devrik cümledir.
Soru 8
Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi, erken yaşta tanış­mış olmaya bağlıdır.

Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisin­de doğru olarak verilmiştir?
A
Birleşik, olumsuz, kurallı, isim
B
Sıralı, olumlu, kurallı, isim
C
Basit, olumlu, kurallı, isim
D
Birleşik, olumlu, kurallı, fiil
E
Birleşik, olumlu, kurallı, isim
Soru 9
Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel Serde erkeklik var, ağlayamam

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalar­dan hangisi yanlıştır?
A
İkinci dize, sıralı cümledir.
B
Emir kipiyle çekimlenmiş eylem vardır.
C
Birinci dize birleşik cümledir.
D
Bir eylemsi kullanılmıştır.
E
Son dizede iki yüklem vardır.
Soru 10
Şimdi güneş batmış, bozkır tamamen kararmıştı.

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde ve­rilmiştir?
A
Birleşik, devrik, olumlu, ad cümlesi
B
Birleşik, kurallı, olumlu, ad cümlesi
C
Sıralı, devrik, olumlu, ad cümlesi
D
Sıralı, kurallı, olumlu, eylem cümlesi
E
Basit, kurallı, olumlu, eylem cümlesi
Soru 11
I. Yersin içersin sofrasından üç yüz senedir
II. Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil
III. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan
IV. Mevsimler soğumuş, sular azalmış
V. Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil

Numaralanmış dizeleri oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
III'üncü eksiltili cümledir.
B
II'nci bağlı cümledir.
C
I'inci anlamca olumludur.
D
V'inci kurallı isim cümlesidir.
E
IV'üncü sıralı cümledir.
Soru 12
Yazdıklarım belki bugün okunmayacaktır. Yarın da okunmayabilir. Ama yıllar sonra bu yazdıklarımdan faydalanan beş kişi de olsa bundan mutluluk duyarım. O zaman anlarım, bugün yaşadığım çilenin meyvesi o beş kişidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Sıralı cümle
B
Ad cümlesi
C
Birleşik cümle
D
Basit cümle
E
Devrik cümle
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A
Başarılı olamayacağın endişesi duyman çok yersiz bana göre.
B
Sözlerine başlamadan önce onu inceden inceye süzdü.
C
Bir şairin özgün olması, şiirlerinin etkili olması için yeterli değildir.
D
Maçın başlamasına saatler olmasına rağmen stadyum dolmuştu tamamen.
E
Şunu hemen belirtmeliyim ki davranışlarınız çok çocukça.
Soru 14
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi girişik birleşik bir cümledir?
A
Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez.
B
Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil.
C
Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.
D
At bulunur, meydan bulunmaz; meydan bulunur, at bulunmaz.
E
Baba, oğluna bir bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
Soru 15
Anadolu'nun hatta insanlığın on beş bin yılına tanıklık eden fotoğraflardır bunlar.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Birden fazla yargısı vardır.
B
Yüklemi türemiş bir fiildir.
C
Anlamca ve biçimce olumludur.
D
Özne ve yüklemden oluşmuştur.
E
Devrik bir cümledir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.