Test Çöz

Cümle Türleri Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Türkçe dersinin konusu olan Cümle Türleri testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Türkçe testi için;
 

TYT Türkçe Testleri

 

Cümle Türleri Testi

Tebrikler - Cümle Türleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımın­dan diğerlerinden farklıdır?
A
Dinlediği her müzik parçasını enine boyuna değerlendiriyordu.
B
O, ne kadar da dikkat çekici ve etkileyici bir tabloydu böyle!
C
Bu yörenin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancı­lıktır.
D
Günün en sevdiğim zamanı sabahtır.
E
Atilla, bu konuyu sınıfta en iyi kavrayan arkadaşımdı.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
A
Yazılarını, yayımlamadan önce hiç kimseye göstermezdi asla.
B
Gürültü yapıp kardeşimin dikkatini dağıtmak istemiyordum.
C
Akşamları erken yatmayı bir türlü beceremezdim.
D
Burada eski iş yerindeki sıcak ortamı bulamadığını söyledi az önce.
E
İşine karışılmadıkça kimseyle olumsuz bir diyaloğa girdiği görülmemiştir.
Soru 3
I. Önümüzdeki sene biz de bir edebiyat dergisi çıkaralım.
II. Yağışların azalmasıyla sulamada problemler oluştu.
III. Bilgisayardaki programlardan bazıları yavaş çalışıyordu.
IV. Buradaki çayın buz gibi bir suyu vardı.
V. Yıllardır kentte yaşamasına rağmen köy yaşamına özlem duyuyordu.

Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi istek cüm­lesidir?
A
IV
B
III
C
II
D
I
E
V
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi olumlu, kurallı isim cümlesidir?
A
Dolabımda beş takım elbise vardı.
B
Sakindi araç trafiği düne göre.
C
Bence bu renk seçimi uygun değil.
D
Başarılıydı bence geçen günkü tiyatro eseri.
E
Konuşmayı senin yapman uygun olur.
Soru 5
Sık sık öksürüyor, söz almak istediğini belli ediyor.

Bu cümlenin yapı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Bağlı
B
Basit
C
Birleşik
D
Bağımsız sıralı
E
Bağımlı sıralı
Soru 6
I. Yenilgiyi daha baştan kabul eden insanlar, hiçbir zaman zafere kavuşamazlar.
II. Yanlışını tekrarlayan insan, yanlışa alışır.

Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalar­dan hangisi yanlıştır?
A
Cümlelerde farklı türde eylemsiler kullanılmıştır.
B
İki cümlede de nesne yoktur.
C
İki cümlede de dolaylı tümleç vurgulanmıştır.
D
İkisi de birleşik cümledir.
E
İki cümlenin yüklemi de aynı kiple çekimlenmiştir.
Soru 7
"Mutlu olmayanların yanında mutluluğunuzdan söz etme­yin." cümlesi için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğrudur?
A
Sıralı cümledir.
B
Ünlem cümlesidir.
C
Ad cümlesidir.
D
Devrik cümledir.
E
Birleşik cümledir.
Soru 8
Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi, erken yaşta tanış­mış olmaya bağlıdır.

Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisin­de doğru olarak verilmiştir?
A
Sıralı, olumlu, kurallı, isim
B
Birleşik, olumlu, kurallı, isim
C
Basit, olumlu, kurallı, isim
D
Birleşik, olumsuz, kurallı, isim
E
Birleşik, olumlu, kurallı, fiil
Soru 9
Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel Serde erkeklik var, ağlayamam

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalar­dan hangisi yanlıştır?
A
Bir eylemsi kullanılmıştır.
B
Emir kipiyle çekimlenmiş eylem vardır.
C
Son dizede iki yüklem vardır.
D
İkinci dize, sıralı cümledir.
E
Birinci dize birleşik cümledir.
Soru 10
Şimdi güneş batmış, bozkır tamamen kararmıştı.

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde ve­rilmiştir?
A
Sıralı, kurallı, olumlu, eylem cümlesi
B
Sıralı, devrik, olumlu, ad cümlesi
C
Birleşik, kurallı, olumlu, ad cümlesi
D
Birleşik, devrik, olumlu, ad cümlesi
E
Basit, kurallı, olumlu, eylem cümlesi
Soru 11
I. Yersin içersin sofrasından üç yüz senedir
II. Kuvvetlisin ama kuvvet hak değil
III. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan
IV. Mevsimler soğumuş, sular azalmış
V. Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil

Numaralanmış dizeleri oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
I'inci anlamca olumludur.
B
III'üncü eksiltili cümledir.
C
V'inci kurallı isim cümlesidir.
D
IV'üncü sıralı cümledir.
E
II'nci bağlı cümledir.
Soru 12
Yazdıklarım belki bugün okunmayacaktır. Yarın da okunmayabilir. Ama yıllar sonra bu yazdıklarımdan faydalanan beş kişi de olsa bundan mutluluk duyarım. O zaman anlarım, bugün yaşadığım çilenin meyvesi o beş kişidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Ad cümlesi
B
Sıralı cümle
C
Birleşik cümle
D
Devrik cümle
E
Basit cümle
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A
Bir şairin özgün olması, şiirlerinin etkili olması için yeterli değildir.
B
Başarılı olamayacağın endişesi duyman çok yersiz bana göre.
C
Maçın başlamasına saatler olmasına rağmen stadyum dolmuştu tamamen.
D
Şunu hemen belirtmeliyim ki davranışlarınız çok çocukça.
E
Sözlerine başlamadan önce onu inceden inceye süzdü.
Soru 14
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi girişik birleşik bir cümledir?
A
Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.
B
Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil.
C
At bulunur, meydan bulunmaz; meydan bulunur, at bulunmaz.
D
Baba, oğluna bir bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
E
Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinden eksik etmez.
Soru 15
Anadolu'nun hatta insanlığın on beş bin yılına tanıklık eden fotoğraflardır bunlar.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Birden fazla yargısı vardır.
B
Özne ve yüklemden oluşmuştur.
C
Anlamca ve biçimce olumludur.
D
Devrik bir cümledir.
E
Yüklemi türemiş bir fiildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+