Test Çöz

Sermaye ve Emek Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Sermaye ve Emek testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Sermaye ve Emek Test

Tebrikler - Sermaye ve Emek Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçiş çabalarını olumsuz etkileyen aşağıdaki durumlardan hangisinin doğrudan "ekonomide yabancı ağırlığının fazla olmasından" kaynaklandığı söylenebilir?
A
Yerli sermaye birikiminin yetersiz olması
B
Uzun vadeli kalkınma stratejileri kurulamaması
C
Mesleki uzmanlaşmanın yetersiz olması
D
Bilim ve teknolojik bilgi düzeyinin yetersiz olması
E
Özel girişimlerin bürokratik engellerle karşılaşması
Soru 2
I. Lonca teşkilatının çöküşü
II. Hammadde ihracatının artışı
III. Üretilmiş mamul ithalatının artması

Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabının Osmanlı Devletine etkileriyle ortaya çıkan gelişmelerdendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 3
Baltalimanı Antlaşması ile yerli mallarda iç gümrük uygulaması devam ederken ithal mallardan iç gümrük vergisi alınmamıştır.

Bu uygulama, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına sebep olmuştur?
A
Kapitülasyon verilen devlet sayısı artmıştır.
B
İşsizlik oranı azalmıştır.
C
Paranın değeri yükselmiştir.
D
Yerli tüccarlar, yabancı tüccarlar ile rekabet edemez duruma gelmiştir.
E
Ekonomi rahat bir nefes almıştır.
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçiş çabalarını olumsuz etkileyen aşağıdaki durumlardan hangisinin öncelikle "merkezi otoritenin etkinliğinin zayıf olması" ile ilgili olduğu savunulabilir?
A
Mesleki uzmanlaşmanın yetersiz olması
B
Bilim ve teknolojik bilgi düzeyinin yetersiz olması
C
Mesleki eğitim kurumlarının yetersiz olması
D
Sermaye birikiminin yetersiz olması
E
Uzun vadeli planlamanın yapılamaması
Soru 5
  • İşçi emeğinin sömürülmesi,
  • Köle ticaretinin yaygınlaşması,
  • Yerli kültürlerin yok olması

XIX. yüzyılda dünyada yaşanan bu gelişmeler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A
Viyana Kongresi
B
Silahlanma yarışı
C
Fransız İhtilali
D
Sanayi İnkılabı
E
Napolyon Savaşları
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Osmanlı ekonomisi için söylenemez?
A
Alınan dış borçların büyük kısmı plansız kamu harcamalarına ve sarayların yapımına harcandı.
B
Bu dönemde yaşanan Kırım harbi, Osmanlı maliyesini zor durumda bırakmıştır.
C
Osmanlı devleti, ekonomiyi canlandıracak yatırımları bu dönemde gerçekleştirdi.
D
Bu dönemde masraflarını karşılayamayan Osmanlı devleti iç borçlanma adı verilen “esham-ı cedide” adlı kâğıt paraları yürürlüğe koydu.
E
Fetihlerin durması ve artan savaş maliyetleri bütçe açıklarına neden olmuştur.
Soru 7
"Kuzey Amerika ve Rusya ovaları bizim ekin tarlalarımızdır. Şikago ve Odesa bizim ambarlarımızdır. Kanada ve Baltık bizim kereste ormanlarımızdır. Avustralya’da bizim koyun çiftliklerimiz vardır. Arjantin’de ve Kuzey Amerika’nın batısında kırlarda bizim öküz sürülerimiz yayılır. Peru altınını gönderir, Güney Amerika ve Avustralya altını Londra’ya akar. Hindular ve Çinliler çayı bizim için yetiştirirler."

Yukarıdaki metin daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Aydınlanma
B
Sömürgecilik
C
Uluslararası etkileşim
D
Yönetim anlayışı
E
Sanayileşme
Soru 8
Sanayi Devrimi sonrasında sanayileşen Avrupalı devletler Osmanlı’dan canlı hayvan, buğday, pamuk gibi ürünler alırken daha çok metal ve endüstriyel ürünleri bu ülkeye satmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A
Osmanlı Devleti’nin açık pazar hâline geldiğinin
B
Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin tarıma dayalı olduğunun
C
Osmanlı Devleti’nin sanayileşmeyi gerçekleştiremediğinin
D
Osmanlı Devleti’nin ihracatının, ithalat giderlerini karşıladığının
E
Avrupalı devletlerin Osmanlı’yı sömürdüğünün
Soru 9
Osmanlı sanayisi, esnaf teşkilatlarının kontrolünde iki alanda gelişme göstermiştir.

Sözü edilen alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
A
Haberleşme - ulaşım
B
Savaş - tekstil
C
Ulaşım - savaş
D
Gemicilik - madencilik
E
Tekstil - gemicilik
Soru 10
  • I. Tımar Sistemi
  • II. Lonca Teşkilatı
  • III. Sanayi Sergileri


Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin klasik ekonomik yapısının temel unsurları arasında gösterilebilir?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 11
Osmanlı Devleti’nde 1858’deki Arazi Kanunnamesi’yle uzun süre devlet topraklarını işleyenlere bu topraklar özel mülkiyet olarak bırakılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
Kırsal kesimden kentlere doğru göçün özendirildiğinin
B
Tımar sisteminin korunduğunun
C
“Saban giren yer mülk olmaz.” anlayışının devam ettiğinin
D
Toprakların miras olarak bırakılmaması uygulamasının kaldırıldığının
E
Devletin topraklar üzerindeki denetiminin arttığının
Soru 12
  • I. Ham Madde
  • II. Pazar
  • III. Ucuz İş Gücü


Emperyalist batılı devletler yukarıdaki hangi ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgelerini kullanmışlardır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 13
İngiltere’nin XIX. yüzyılın ilk yarısında izlediği Rusların Boğazlar ve Akdeniz bölgesinde yayılmasını önleme politikası dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisini desteklediği söylenebilir?
A
Fransa’nın Doğu Akdeniz’e ve Mısır’a hâkim olmasını
B
Rusya’nın Mısır’da ayrıcalık elde etmesini
C
Yunanistan’ın bağımsızlığını
D
Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasını
E
Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı’nı
Soru 14
16. yüzyılda Batı Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir. Bu teoriye göre bir ulusun refahı; anaparanın oranına bağlıdır. Bu durum küresel ticaret hacmini değiştirmez.

Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Feodalizm
B
Marksizm
C
Merkantilizm
D
Liberalizm
E
Sosyalizm
Soru 15
Toprağın zenginlik ölçüsü olmaktan çıkıp yerini altın ve gümüş gibi değerli madenlere bırakmasının aşağıdakilerden hangisinin önemini büyük ölçüde kaybetmesine yol açtığı ileri sürülmüştür?
A
Feodalizm
B
Liberalizm
C
Sosyalizm
D
Merkantilizm
E
Marksizm
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+