Test Çöz

Bilim Felsefesi Test | Online Test Çöz

Bu sayfamızda Felsefe dersinin konusu olan Bilim Felsefesi testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Felsefe testi için;
 

TYT Felsefe Testleri

 

Bilim Felsefesi Test

Tebrikler - Bilim Felsefesi Test testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bilim, hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. Bilim herkese açıktır; isteyen herkes bilimsel çalışma yapabilir.

Bu parçada bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Nesnellik
B
Tutarlılık
C
Evrensellik
D
Olgusallık
E
Kesinlik
Soru 2
Bilim insanı herkesin bildiği, söylediği şeyleri tekrarlamaz. Önceden bulunmuş, bilinen şeylerden yararlanmakla birlikte, bunlara kendi bilgi ve düşüncelerini ekleyerek yeni sonuçlara ulaşır. O, bir yandan dünyadaki bilimsel gelişmeleri izlerken, öte yandan başkalarının da yararlanabileceği özgün görüş ve bilgilerini bilim dünyasının kullanımına sunar.
Bu parçada bilim insanının hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Hoşgörülü ve ilkeli olma
B
Tarafsız ve kararlı olma
C
Tutarlı ve sistemli olma
D
Akılcı ve seçici olma
E
Yaratıcı ve paylaşımcı olma
Soru 3
Bilim insanları çalışmalarını, belli bir dönemde etkin olan, herkesçe benimsenen, genel kabul gören düşüncelerin etkisinde sürdürürler.

Bu cümle, aşağıdakilerin hangisini vurgulamaktadır?
A
Paradigma
B
Akıl yürütme
C
Öngörü
D
Yasa
E
Hipotez
Soru 4
Bilim insanları kullandıkları bilim diline ait her gözlem önermesini değil, yalnız bilimsel çalışmaları için yararlı olacağını düşündükleri sınamaya değer gözlem önermelerini geçici olarak doğru kabul eder ve araştırmalarını bu çerçevede yürütürler. Örneğin, bir bilim insanının “−275°C’de yaşayan canlılar vardır.” önermesini kanıtlamak amacıyla araştırması gibi.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A
Kuram
B
Tümdengelim
C
Tümevarım
D
Paradigma
E
Hipotez
Soru 5
I. Her bilim dalı, konusu olan somut nesnelerin tüm özellikleriyle değil, yalnızca kendi ilgi alanlarına giren özellikleriyle inceler.
II. Bilim, metafizik konuları değil, evrende şimdiki zamanda var olan, geçmişte var olmuş ve gelecekte var olacak fizik olayları konu edinir.
III. Bilimsel bilgiler içinde matematik hatasızdır, hiçbir şüpheye yer yoktur; doğa bilimleri de sosyal bilimlere göre daha az hatalı olan, daha az şüphe içeren bilgilerden oluşur.

Yukarıdaki bilgiler, bilimin sırasıyla hangi özelliklerine işaret etmektedir?
A
Seçicilik - Nesnellik - Olgusallık
B
Nesnellik - Olgusallık - Evrensellik
C
Evrensellik - Kesinlik - Mantıksallık
D
Seçicilik - Olgusallık - Kesinlik
E
Mantıksallık - Olgusallık - Nesnellik
Soru 6
Bilimde, tekrarlanan gözlem ve deneylerle mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu kısmen kabul edilmiş, ancak yine de gözlem ve deneylerle yanlışlanabilme olasılığı olan birçok açıklama bulunur. Örneğin, kuşlar uçarken yollarını nasıl bulduklarına ait birçok görüş vardır. Bunlardan biri, kuşların yerin manyetik alanını kullanarak yollarını bulduğunu ileri sürmektedir. Başka bir görüş ise, kuşların güneş ve yıldızlar tarafından yönlendirildiğini ileri sürmektedir. Bu görüşler, doğruluğu kısmen kabul edilmiş, ancak yanlışlanabilme olasılıkları da olan açıklamalardır.

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi örneklerle anlatılmaktadır?
A
Teori
B
Yasa
C
Hipotez
D
Olgu
E
Öndeyi
Soru 7
Doğadaki olaylara korkuyla bakan insanlar, bilimin gelişmesiyle bu korkularını aşmıştır. Yağmurun yağmasını, gök gürlemesini, yıldırımların düşmesini, depremlerin oluşmasını önceden birtakım hurafelerle açıklamaya çalışan insan, bilim sayesinde bu olayların nasıl gerçekleştiğini anlamıştır. Böylece bilimin gelişmesi, insanın merak ettiği birçok şeyi öğrenerek cehaletini azaltmıştır.

Bu parçada, bilimin hangi değerinden söz edilmektedir?
A
Teknolojik
B
Toplumsal
C
Pragmatik
D
Entelektüel
E
Ahlaki
Soru 8
  • Bilim insanının normal olarak araştırmak istediği ancak çeşitli nedenlerle vazgeçmek zorunda kalması
  • Bilim insanının, değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri basit, anlaşılır bir yolla açıklayacak biçimde örgütlediği gözlemler, tanımlar ve ilkeler sistemi


Yukarıda bilimsel araştırmayla ilgili sırasıyla hangi kavramların açıklaması verilmiştir?
A
Dakiklik − Yasa
B
Açıklık − Olgu
C
Sınırlılık − Kuram
D
Nesnellik − Öngörü
E
Düzenlilik − Hipotez
Soru 9
Bilim bir çeşit bilgiye götüren yoldur. Sorular ortaya atarak ve gözlemlenebilir veriler üzerinden akıl yürüterek açıklama üretir. Konusu doğa yani maddedir. Felsefe ve din ile de karşılıklı ilişkisi olabilir ancak metafizikle ilgilenmez. Çünkü bilimde tekrar tekrar sınama yapılabilmelidir. Felsefede de sistematik biçimde bilgi üretilebilir ama sınanabilirliği olmayabilir.

Bu parçada, bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A
Nesnel olma
B
Evrensel olma
C
Olgusal olma
D
Birikimsel olma
E
Tutarlı olma
Soru 10
Felsefede bir filozofun görüşlerinin bir başka filozof tarafından doğrulanması veya onaylanması söz konusu değildir; filozoflardan da böyle bir şey beklenmez, zaten böyle bir beklenti felsefenin de doğasına aykırıdır. Ancak bilimde, bir bilim adamının bulgusu başka bilim adamlarınca doğrulanması, onaylanması beklenir. Aksi durumda o bilgi bilimsel olarak kabul edilmez. Örneğin, Kopernik, dünya ve diğer gezegenlerin güneşin çevresinde döndüğünü savunmuş; Tycho Brahe de, yaptığı araştırmalarla onun görüşlerini doğrulamıştır. Bu yönüyle bilimde, felsefede olduğu gibi görecelilik yoktur.

Parçada, "bilimin"in "felsefe"den hangi yönüyle ayrıldığı vurgulanmaktadır?
A
Objektif olma
B
Birikimsel olma
C
Kesin olma
D
Evrensel olma
E
Olgusal olma
Soru 11
Bilimin temel hedeflerinden biri, olaylarla ilgili isabetli öngörülerde bulunmak, böylelikle doğayı kontrol etmektir. Fakat deprem ile ilgili yıllardır birçok bilimsel araştırma yapılmasına karşın olası depremleri önceden haber verecek kesin bir bilgiye ulaşılabilmiş değildir. Ancak bu başarısızlık, yapılan çalışmaların bilimsel olmadığını göstermez. Zaten her bilimsel çalışma da mutlaka bir başarıyla taçlanmak zorunda değildir. Bilimin şu an için depremle ilgili kesin bilgilere ulaşamamış olması bir gün ulaşamayacağı anlamına da gelmez. Bir bilgiyi bilimsel yapan şey, karşılaştığımız problemleri çözme başarısında değil, dünyaya bilimsel olarak yaklaşmaktan geçer.

Bu parçada karşı çıkılan bilimsellik ölçütü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uygulanabilirlik
B
Doğrulanabilirlik
C
Yanlışlanabilirlik
D
Sınanabilirlik
E
Açıklanabilirlik
Soru 12
"Bilgiyi başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama kâr ve şöhret ya da bunun gibi aşağılık şeyler için değil; yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara."

Bacon’ın bu sözleri aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
Bilimin etik değerini
B
Bilimin entelektüel değerini
C
Bilimin pratik değerini
D
Bilimin evrensel değerini
E
Bilimin teorik değerini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


2024 TYT Konuları
2024 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+