Test Çöz

Dilin Kullanımından Doğan Türler Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Dilin Kullanımından Doğan Türler” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Dilin Kullanımından Doğan Türleri Testi

Tebrikler - Dilin Kullanımından Doğan Türleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir dilin tarihi gelişim sürecinde, yazıyla tespit edilen dönemlerden önce o dilden ayrılmış ve farklı biçimde gelişmiş kollarına .... denir. Bir başka ifadeyle bir ana dilin karanlık dönemlerde kendisinden ayrılan ve ana dilden önemli farklılıklar içeren kollarıdır.

Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Şive
B
Jargon
C
Argo
D
Ağız
E
Lehçe
Soru 2
Tıp alanında "akut" kelimesi "çabuk ilerleyen hastalık anlamında", "kronik" kelimesi "uzun zamandan beri süren hastalık" anlamında kullanılır.

Bu durum dil içindeki farklılıklardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A
Jargon
B
Şive
C
Ağız
D
Argo
E
Lehçe
Soru 3
I. Bugün ses yapısı, şekil ve anlam bakımından birbirin­den az ya da çok farklılaşmasına reğmen kök bakımın­dan bilinmeyen bir tarihte birleştikleri ortak dil.
II. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu.
III. Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılmış kolu.
IV. Bozulmuş dil anlamına gelmekle birlikte aynı meslek gruplarının kolay anlaşmayı sağlamak için oluşturduk­ları söyleyiş biçimi.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir?
A
Lehçe
B
Şive
C
Jargon
D
Ana dil
E
Ağız
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde argo kullanılmamıştır?
A
Makarayı güzelce sardı ve son işlemi de tamamlamış oldu böylece.
B
Hırsızlar bir gecede yüz bin liralık mücevher araklamasınlar mı?
C
Hilesi anlaşılınca yakayı ele vermemek için oradan bir anda gazladı.
D
Kafamı ütülemenden bıktım, sabah sabah başlama yine!
E
Onun zırtapozun teki olduğunu ben de biliyordum.
Soru 5
(I) Ağızlar, bir dilin yakın zamanda ayrılmış küçük bölgesel kollarıdır. (II) Ağızlar bölge, çevre farklılıklarından ortaya çı­kabildiği gibi, kişilerin meslek ve öğrenim farklılıklarından da kaynaklanabilmektedir. (III) Rize ağzıyla Kars ağzı böl­ge farklılığından; köylü diliyle kentli dili, işçi diliyle memur dili arasındaki fark da çevre, meslek ve eğitim farklılığından doğmuştur. (IV) Her ülkede lehçe, ağız, şive gibi söyleyiş farklılıkları bulunabilir fakat o ülkede belli bir yazı dili vardır. (V) Belli bir kesimin, genellikle de belli bir meslekten olan kişilerin kendi aralarında oluşturdukları bu dile yazı dili den­mektedir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapıl­mıştır?
A
II
B
V
C
IV
D
III
E
I
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru-yanlış" değer­lendirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A
"Adam her şeye maydanoz oluyor, senin anlayacağın armudun biri." cümlesinde argo örneklendirilmiştir. (Y)
B
Metinlerle takip edilen dönemlerde ayrılan kollara bir dilde şive adı verilmektedir. (D)
C
"Atinada kuyumci/ Kemer yapar bel içun/ Bizum sevda­luğumuz/ El içindur el içun" dizelerinde ağız örneklendi­rilmiştir. (D)
D
Türkçenin Çuvaşça ve Yakutça olmak üzere iki lehçesi vardır. (D)
E
İstanbul Türkçesi, dilimizde birlikteliğin sağlanmasında çok etkilir. (D)
Soru 7
I. Şiveler bir dilin metinlerle izlenen tarihi döneminde oluşmuştur.
II. Şivelerdeki söyleyiş farklılıkları lehçede olduğu gibi büyüktür.
III. Türkistan, Özbek ve Kırgız Türklerinin kullandığı dil lehçedir.
IV. Şiveleri konuşan kişilerin birbirlerini anlaması lehçeye göre daha kolaydır.
V. Ağızlar ülke sınırındaki söyleyiş farklılıklarından kay­naklanmaktadır.

Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde bilgi yanlışı ya­pılmıştır?
A
II. ve III
B
I. ve II
C
I. ve III
D
IV. ve V.
E
II. ve IV
Soru 8
...., bir ülkede dilin bölgelere, yörelere göre farklı söyleyiş özellikleri gösteren şeklidir.

Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Standart dil
B
Lehçe
C
Ağız
D
Şive
E
Konuşma dili
Soru 9
Kimi toplum katmanlarının kendi aralarında anlaşmak için geliştirdikleri dil aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lehçe
B
Ağız
C
Şive
D
Konuşma Dili
E
Argo
Soru 10
Bir dilin yazılı metinlerle takip edilemeyecek kadar eski dönemlerinde ayrılmış kollarına verilen addır. Lehçeler ana dilden büyük farklılıklar gösterir. Ses, şekil ve kelime ayrılıkları büyüktür. Türkçenin ..... ve ..... olmak üzere iki lehçesi vardır.

Bu parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A
Özbekçe – Kazakça
B
Kırgızca – Yakutça
C
Çuvaşça – Özbekçe
D
Yakutça – Çuvaşça
E
Türkmence – Azerice
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+