Test Çöz

Cümlede Anlam Testi-2 | Online Test ÇözBu sayfamızdan TYT Türkçe dersinin konusu olan Cümlede Anlam-2 testini çözebilirsiniz. Test sonuçlarını bizimle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın 🙂

Daha fazla cümlede anlam ve diğer konular hakkında test çözmek isterseniz aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Cümlede Anlam Testleri

TYT Türkçe Testleri

 

Cümlede Anlam Testi-2

Tebrikler - Cümlede Anlam Testi-2 testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kalemini ustalıkla kullanmasını bilen yazar için, iyi veya kötü konu yoktur. Çünkü bir öyküyü, bir romanı ilginç kılan, yazarın sözcükleri seçme ve kullanma biçimidir.

Bu parçaya göre, öykü ve roman yazmada asıl önemli olan, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Özgünlük
B
Yalınlık
C
Akıcılık
D
Üslup
E
Konu
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi tanım cümle­sidir?
A
İnsan hayatının bir yönünü gerçeğe uygun olarak anlatmaya çalışır, hikaye.
B
Yazar, olayları kendi bakış açısıyla anlatır anıda.
C
Fıkrada günlük konuşma dili kullanılır, yer yer nükteli sözlere de yer verilir.
D
Bir yapıtın ya da düşüncenin incelenip üstün ve eksik yanlarının ortaya konulmasıdır, eleştiri.
E
Makale, öne sürülen düşünceleri bilimsel verilere dayandırır.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?
A
Tarlada çalışan köylülerin alınlarından inci taneleri gibi terler hiç eksik olmazdı.
B
Her yeni gün bizim için pırıl pırıl, tertemiz bir elmas parçasıydı sanki.
C
Birkaç dakika geçmemişti ki atlılar tozu dumana katarak yolcuların yanına geldi.
D
Ovanın üstündeki bulutlar, ışık demetleriyle adeta ipek görünümüne bürünmüştü.
E
Gökyüzünde durmadan dönen siyah kuşlar, mavi bir sayfaya pergelle çizilen daireleri anımsatıyordu.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusudur?
A
Denilebilir ki Ahmet Rasim yaramaz bir çocukluk devresi geçirmiştir.
B
Görülüyor ki o, yaşama gücünü kalbinden alan bir insandır.
C
Ahmet Rasim öğrencilik yıllarında edebiyata ilgi duyan bir çocukmuş.
D
Diyelim ki Ahmet Rasim'in müziğe ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış.
E
Ne var ki yazar son günlerinde kendini tekrar etmeye başlamıştır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinde "tasarı" söz ko­nusudur?
A
Her yıl öğretim kurumlarımızın sayısı artıyor.
B
Bu kitaptaki olaylar dar ve sınırlı bir mekanda geçiyor.
C
Ünlü şairimiz için bir şiir gecesi düzenleyeceğiz.
D
Genç beyinlerimiz bilim yarışmalarında ödüle doymuyor.
E
Yıllık ödevim için bana yardım etmenizi istiyorum.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ön yargı" söz konusudur?
A
Çocukların dikkatini çekmek için canlı bir kapak tasarımı yapılmış.
B
Bu yapıtın da çocuk edebiyatına yeni bir soluk getiremeyeceği belli.
C
Çocukların, şiirle küçük yaşta tanıştırılması gerekir.
D
Bu, ustamızın çocuklar için hazırladığı en güzel yapıtlarından biri.
E
Masalsı anlatım yapıtın bütününde kendisini hissettiriyor
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "öneri" söz konusudur?
A
Gereksiz sözcüklerle şiirin ahengini bozma­nın bir anlamı olmasa gerek.
B
Şiirde sözcükler yerinde güzeldir, ne çıkarıla­bilir ne değiştirilebilir.
C
Artık şiirlerinde kelimeleri yerli yerinde kullanmaya dikkat etmen gerekir.
D
Şairin duyguları, düşünceleri, karakteri elbet­te şiirine belli oranda yansıyacaktır.
E
Bu şairimiz pek alışık olmadığımız biçimleri deneme yoluna gitmiştir.
Soru 8
(I) Sanatçıyı ilk albümünden bu yana dinliyo­rum. (II) Albümleri türküleri sevmemde etkili ol­du. (III) Başka şeyler, büyük şeyler söylemeye yetkin bir sesi olduğunu haber veren çalışmalar ortaya koydu. (IV) Herkesin bildiği "Arda Boyları" türküsünü onun kadar duru ve içli söyleyen olmamıştı. (V) Türküleri seven, sevmeyen her­kes tutuldu "Arda Boyları"na.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A
V
B
II
C
IV
D
III
E
I
Soru 9
(I) Daha çok kırsal yerleşimin ağırlıkta olduğu Kü­re Dağları'ndaki köylerden birine yaklaşıyoruz.(II) Dikkatimizi tarlalarda durmaksızın çalışan, ye­rel giysili kadınlar çekiyor. (III) Sanki bayramlıkla­rını giyinmişler de öyle çalışıyorlar. (IV) Köye gel­diğinizde burada da tüm kadınların birbirinden farklı, renk renk giysiler içinde olduğunu görüyor­sunuz. (V) Normal yaşamın bir parçası olan bu giysilerin ilham kaynağı, Küre Dağları'nın renkli çiçekleri ve ender rastlanan güzellikleri olsa gerek.

Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerin hangisinde bir "tahmin" söz konusudur?
A
II
B
I
C
V
D
IV
E
III
Soru 10
(I) Olgun kültür, kendisini meydana getiren unsurlar arasında tam bir denge kurmuş olan ve kendi değerlerinin farkında olan kültürdür. (II) "Olgun bir dil, olgun bir kültürün ürünüdür." der Eliot. (III) Yine olgun bir dilin, kendisini konuşan mille­tin duygu ve düşünce inceliklerini ifade edebilen bir dil olduğunu söyler. (IV) Klasik bir şair, hem böyle bir dilin ürünüdür hem de bu dili en iyi kul­lanan kişidir. (V) Klasik bir eser de hem milli hem de evrensel değerlere sahip olan eserdir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "dolaylı anlatım" söz konusudur?
A
I
B
II
C
IV
D
III
E
V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

İlgili Makaleler

5 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+