Test Çöz

Doğa ve İnsan Test | Online Test ÇözDoğa ve İnsan Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin ilk konusu olan Doğa ve İnsan Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Doğa ve İnsan Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) Coğrafya Test Çöz

 

Doğa ve İnsan Testi

Tebrikler - Doğa ve İnsan Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi, kli­matolojinin konusu içerisinde yer alır?
A
Rüzgarlar
B
Göller
C
Bitkiler
D
Akarsular
E
Dağlar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevre ko­şullarının insan yaşamına etkisine örnek gösterilemez?
A
Rüzgarlardan elektrik enerjisi üretilmesi
B
Ekvator çevresinde yaşayan insanların giysilerinin ince olması
C
Kurak bölgelerde kerpiç konutların yaygın olması
D
Sağanak yağışların yolları bozması
E
Doğu Karadeniz'de balıkçılıkla uğra­şanların fazla olması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde coğrafyanın dağılıs ilkesinden yararlanılmıştır?
A
Bitki örtüsünün Amazon ve Kongo hav­zalarında çeşitli olması
B
Toprakların fiziksel ve kimyasal çözün­menin sonucunda oluşması
C
Yağış ve sıcaklığın yüksek olduğu yer­lerde ormanların kendini yenileme sü­resinin kısa olması
D
Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde kalıcı kar sınırının alçak olması
E
Dağlık bölgelerde yol yapım maliyetinin yüksek olması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafya öğreniminin insanlara kazandırdığı beceriler­den biri olabilir?
A
Yer şekillerin ilk oluştuğu zamanın bilin­mesi
B
Geçmişte yaşanan savaşların sonuçla­rının öğrenilmesi
C
Coğrafyanın faydalandığı bilim dalları­nın öğrenilmesi
D
İklim olaylarının görülmediği atmosfer katmanlarının öğrenilmesi
E
Doğal çevreyi doğru ve bilinçli kullanıl­ması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, canlıların içinde yaşadığı doğal ortamlardan biri değil­dir?
A
Litosfer
B
Atmosfer
C
Hidrosfer
D
Biyosfer
E
Manto
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, okyanus, deniz, göl, akarsu, kaynak suları, buzullar ve ye­raltı sularına hepsine birlikte verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Biyosfer
B
Atmosfer
C
Hidrosfer
D
Termosfer
E
Litosfer
Soru 7
Türkiye'de bölgeler arasında iklim farklılık­ları belirgin olduğu gibi, çok yakın mesafe­lerde de iklim özellikleri değişebilmektedir.

Bu duruma neden olan doğal olay, aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Matematik konum
B
Yer şekilleri
C
Toprak
D
Enlem
E
Boylam
Soru 8
Beşeri sistemlerde, doğal çevrenin insan faaliyetleri üzerindeki etkisi ön plandadır.

Aşağıdakilerden hangisi, beşeri sistem­lerin konularından biri değildir?
A
Sanayi tesislerinin fazla olduğu alanların sık nüfuslu yerler arasında bulunması
B
Ormanlık bölgelerde ahşap meskenlerin fazla olması
C
Şehirlerin gelişme fonksiyonlarının birbirinden farklı olması
D
Dışarıya akışı olan göllerin sularının tatlı olması
E
Ekvatorda yerleşmelerin yüksek yererde kurulması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafyanın ya­rarlandığı bilim dallarından biri değildir?
A
Litoloji
B
Eczacılık
C
Jeofizik
D
Botanik
E
Meteoroloji
Soru 10
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A
Fiziki coğrafyanın dallarından biri olan klimatoloji jeolojiden yararlanır.
B
Yeraltı zenginlikleri doğal sistemlerden litosferde bulunur.
C
Coğrafyanın dallarında biri olan biyocoğrafya litosfer, hidrosfer ve atmosferi inceler.
D
Yer şekillerini inceleyen bilim dalı jeomorfolidir.
E
İnsanların karalar üzerindeki dağılışını etkileyen önemli doğal unsurlardan biri hidrosferdir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, doğal unsurlar­dan biri olabilir?
A
Kömür
B
Çimento
C
Kağıt
D
Konut
E
Köprü
Soru 12
Kuzeydoğu Anadolu'da yaz yağışlarının et­kisiyle büyükbaş hayvancılık. yaygın iken, Güneydoğu Anadolu'da yaz kuraklığının etkisiyle küçükbaş hayvancılık yaygındır.

Yukarıdaki açıklamada, coğrafyanın han­gisi ilkesi ön plana çıkarılmıştır?
A
Haritalama
B
Karşılıklı ilgi
C
Sebep-sonuç
D
Dağılış
E
Üretim - dağıtım
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafyanın yararlandığı yardımcı bilim dallarından biri değildir?
A
Fizik
B
Demogcafi
C
Padoloji
D
Hidroğrafya
E
Jeoloji
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, fiziki coğrafyanın kapsamında bulunan konulardan biri değildir?
A
Toprak oluşum koşulları
B
Akarsu rejimlerindeki değişmeler
C
Yağış oluşum şekilleri
D
Yükseltinin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkileri
E
İnsanların tarımsal etkinliklerde bulun­maları
Soru 15
Doğal ortamların oluşturulmasında insanların hiçbir rolü bulunmamaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, doğal unsurları oluşturan durumlardann biri değildir?
A
Dağ sıraları
B
Yeraltı suları
C
Fiyortlar
D
Topraklar
E
Fabrikalar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. soru 13 te cevap a şıkkı padolog olması gerekirken orda cevap cevap orda hidrografya olarak seçilmiş araştırdım padoloji ayak sağlığı bilimiymiş coğrafya ve padoloji ne alaka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+