Test Çöz

Doğa ve İnsan Test | Online Test ÇözDoğa ve İnsan Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin ilk konusu olan Doğa ve İnsan Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Doğa ve İnsan Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) Coğrafya Test Çöz

 

Doğa ve İnsan Testi

Tebrikler - Doğa ve İnsan Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi, kli­matolojinin konusu içerisinde yer alır?
A
Göller
B
Akarsular
C
Rüzgarlar
D
Dağlar
E
Bitkiler
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevre ko­şullarının insan yaşamına etkisine örnek gösterilemez?
A
Ekvator çevresinde yaşayan insanların giysilerinin ince olması
B
Doğu Karadeniz'de balıkçılıkla uğra­şanların fazla olması
C
Sağanak yağışların yolları bozması
D
Rüzgarlardan elektrik enerjisi üretilmesi
E
Kurak bölgelerde kerpiç konutların yaygın olması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde coğrafyanın dağılıs ilkesinden yararlanılmıştır?
A
Toprakların fiziksel ve kimyasal çözün­menin sonucunda oluşması
B
Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde kalıcı kar sınırının alçak olması
C
Bitki örtüsünün Amazon ve Kongo hav­zalarında çeşitli olması
D
Dağlık bölgelerde yol yapım maliyetinin yüksek olması
E
Yağış ve sıcaklığın yüksek olduğu yer­lerde ormanların kendini yenileme sü­resinin kısa olması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafya öğreniminin insanlara kazandırdığı beceriler­den biri olabilir?
A
Doğal çevreyi doğru ve bilinçli kullanıl­ması
B
Geçmişte yaşanan savaşların sonuçla­rının öğrenilmesi
C
Coğrafyanın faydalandığı bilim dalları­nın öğrenilmesi
D
İklim olaylarının görülmediği atmosfer katmanlarının öğrenilmesi
E
Yer şekillerin ilk oluştuğu zamanın bilin­mesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, canlıların içinde yaşadığı doğal ortamlardan biri değil­dir?
A
Atmosfer
B
Manto
C
Hidrosfer
D
Biyosfer
E
Litosfer
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, okyanus, deniz, göl, akarsu, kaynak suları, buzullar ve ye­raltı sularına hepsine birlikte verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atmosfer
B
Litosfer
C
Hidrosfer
D
Termosfer
E
Biyosfer
Soru 7
Türkiye'de bölgeler arasında iklim farklılık­ları belirgin olduğu gibi, çok yakın mesafe­lerde de iklim özellikleri değişebilmektedir.

Bu duruma neden olan doğal olay, aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Toprak
B
Yer şekilleri
C
Boylam
D
Enlem
E
Matematik konum
Soru 8
Beşeri sistemlerde, doğal çevrenin insan faaliyetleri üzerindeki etkisi ön plandadır.

Aşağıdakilerden hangisi, beşeri sistem­lerin konularından biri değildir?
A
Dışarıya akışı olan göllerin sularının tatlı olması
B
Şehirlerin gelişme fonksiyonlarının birbirinden farklı olması
C
Sanayi tesislerinin fazla olduğu alanların sık nüfuslu yerler arasında bulunması
D
Ormanlık bölgelerde ahşap meskenlerin fazla olması
E
Ekvatorda yerleşmelerin yüksek yererde kurulması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafyanın ya­rarlandığı bilim dallarından biri değildir?
A
Botanik
B
Meteoroloji
C
Jeofizik
D
Litoloji
E
Eczacılık
Soru 10
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A
Yeraltı zenginlikleri doğal sistemlerden litosferde bulunur.
B
Coğrafyanın dallarında biri olan biyocoğrafya litosfer, hidrosfer ve atmosferi inceler.
C
Yer şekillerini inceleyen bilim dalı jeomorfolidir.
D
İnsanların karalar üzerindeki dağılışını etkileyen önemli doğal unsurlardan biri hidrosferdir.
E
Fiziki coğrafyanın dallarından biri olan klimatoloji jeolojiden yararlanır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, doğal unsurlar­dan biri olabilir?
A
Konut
B
Kağıt
C
Çimento
D
Köprü
E
Kömür
Soru 12
Kuzeydoğu Anadolu'da yaz yağışlarının et­kisiyle büyükbaş hayvancılık. yaygın iken, Güneydoğu Anadolu'da yaz kuraklığının etkisiyle küçükbaş hayvancılık yaygındır.

Yukarıdaki açıklamada, coğrafyanın han­gisi ilkesi ön plana çıkarılmıştır?
A
Haritalama
B
Karşılıklı ilgi
C
Sebep-sonuç
D
Üretim - dağıtım
E
Dağılış
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafyanın yararlandığı yardımcı bilim dallarından biri değildir?
A
Hidroğrafya
B
Padoloji
C
Jeoloji
D
Fizik
E
Demogcafi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, fiziki coğrafyanın kapsamında bulunan konulardan biri değildir?
A
Yağış oluşum şekilleri
B
Yükseltinin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkileri
C
İnsanların tarımsal etkinliklerde bulun­maları
D
Toprak oluşum koşulları
E
Akarsu rejimlerindeki değişmeler
Soru 15
Doğal ortamların oluşturulmasında insanların hiçbir rolü bulunmamaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, doğal unsurları oluşturan durumlardann biri değildir?
A
Yeraltı suları
B
Dağ sıraları
C
Fiyortlar
D
Topraklar
E
Fabrikalar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. soru 13 te cevap a şıkkı padolog olması gerekirken orda cevap cevap orda hidrografya olarak seçilmiş araştırdım padoloji ayak sağlığı bilimiymiş coğrafya ve padoloji ne alaka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+