Test Çöz

Doğa ve İnsan Test | Online Test Çöz

Doğa ve İnsan Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin ilk konusu olan Doğa ve İnsan Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

Doğa ve İnsan Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) Coğrafya Test Çöz

 

Doğa ve İnsan Testi

Tebrikler - Doğa ve İnsan Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki doğal unsurlardan hangisi, kli­matolojinin konusu içerisinde yer alır?
A
Rüzgarlar
B
Bitkiler
C
Göller
D
Dağlar
E
Akarsular
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevre ko­şullarının insan yaşamına etkisine örnek gösterilemez?
A
Ekvator çevresinde yaşayan insanların giysilerinin ince olması
B
Kurak bölgelerde kerpiç konutların yaygın olması
C
Rüzgarlardan elektrik enerjisi üretilmesi
D
Doğu Karadeniz'de balıkçılıkla uğra­şanların fazla olması
E
Sağanak yağışların yolları bozması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde coğrafyanın dağılıs ilkesinden yararlanılmıştır?
A
Bitki örtüsünün Amazon ve Kongo hav­zalarında çeşitli olması
B
Sıcaklığın düşük olduğu yerlerde kalıcı kar sınırının alçak olması
C
Yağış ve sıcaklığın yüksek olduğu yer­lerde ormanların kendini yenileme sü­resinin kısa olması
D
Dağlık bölgelerde yol yapım maliyetinin yüksek olması
E
Toprakların fiziksel ve kimyasal çözün­menin sonucunda oluşması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafya öğreniminin insanlara kazandırdığı beceriler­den biri olabilir?
A
Yer şekillerin ilk oluştuğu zamanın bilin­mesi
B
İklim olaylarının görülmediği atmosfer katmanlarının öğrenilmesi
C
Coğrafyanın faydalandığı bilim dalları­nın öğrenilmesi
D
Geçmişte yaşanan savaşların sonuçla­rının öğrenilmesi
E
Doğal çevreyi doğru ve bilinçli kullanıl­ması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, canlıların içinde yaşadığı doğal ortamlardan biri değil­dir?
A
Atmosfer
B
Biyosfer
C
Manto
D
Hidrosfer
E
Litosfer
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, okyanus, deniz, göl, akarsu, kaynak suları, buzullar ve ye­raltı sularına hepsine birlikte verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hidrosfer
B
Biyosfer
C
Atmosfer
D
Litosfer
E
Termosfer
Soru 7
Türkiye'de bölgeler arasında iklim farklılık­ları belirgin olduğu gibi, çok yakın mesafe­lerde de iklim özellikleri değişebilmektedir.

Bu duruma neden olan doğal olay, aşağı­dakilerden hangisidir?
A
Enlem
B
Yer şekilleri
C
Toprak
D
Matematik konum
E
Boylam
Soru 8
Beşeri sistemlerde, doğal çevrenin insan faaliyetleri üzerindeki etkisi ön plandadır.

Aşağıdakilerden hangisi, beşeri sistem­lerin konularından biri değildir?
A
Ormanlık bölgelerde ahşap meskenlerin fazla olması
B
Ekvatorda yerleşmelerin yüksek yererde kurulması
C
Şehirlerin gelişme fonksiyonlarının birbirinden farklı olması
D
Dışarıya akışı olan göllerin sularının tatlı olması
E
Sanayi tesislerinin fazla olduğu alanların sık nüfuslu yerler arasında bulunması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafyanın ya­rarlandığı bilim dallarından biri değildir?
A
Jeofizik
B
Botanik
C
Meteoroloji
D
Litoloji
E
Eczacılık
Soru 10
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A
İnsanların karalar üzerindeki dağılışını etkileyen önemli doğal unsurlardan biri hidrosferdir.
B
Coğrafyanın dallarında biri olan biyocoğrafya litosfer, hidrosfer ve atmosferi inceler.
C
Fiziki coğrafyanın dallarından biri olan klimatoloji jeolojiden yararlanır.
D
Yeraltı zenginlikleri doğal sistemlerden litosferde bulunur.
E
Yer şekillerini inceleyen bilim dalı jeomorfolidir.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, doğal unsurlar­dan biri olabilir?
A
Konut
B
Çimento
C
Kömür
D
Kağıt
E
Köprü
Soru 12
Kuzeydoğu Anadolu'da yaz yağışlarının et­kisiyle büyükbaş hayvancılık. yaygın iken, Güneydoğu Anadolu'da yaz kuraklığının etkisiyle küçükbaş hayvancılık yaygındır.

Yukarıdaki açıklamada, coğrafyanın han­gisi ilkesi ön plana çıkarılmıştır?
A
Haritalama
B
Üretim - dağıtım
C
Sebep-sonuç
D
Dağılış
E
Karşılıklı ilgi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafyanın yararlandığı yardımcı bilim dallarından biri değildir?
A
Fizik
B
Hidroğrafya
C
Padoloji
D
Jeoloji
E
Demogcafi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, fiziki coğrafyanın kapsamında bulunan konulardan biri değildir?
A
İnsanların tarımsal etkinliklerde bulun­maları
B
Yağış oluşum şekilleri
C
Yükseltinin sıcaklık dağılışı üzerindeki etkileri
D
Toprak oluşum koşulları
E
Akarsu rejimlerindeki değişmeler
Soru 15
Doğal ortamların oluşturulmasında insanların hiçbir rolü bulunmamaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, doğal unsurları oluşturan durumlardann biri değildir?
A
Dağ sıraları
B
Fabrikalar
C
Topraklar
D
Fiyortlar
E
Yeraltı suları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın


2024 TYT Konuları
2024 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. soru 13 te cevap a şıkkı padolog olması gerekirken orda cevap cevap orda hidrografya olarak seçilmiş araştırdım padoloji ayak sağlığı bilimiymiş coğrafya ve padoloji ne alaka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+