Test Çöz

Canlıların Ortak Özellikleri Test | Online Test Çöz

Canlıların Ortak Özellikleri Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin konusu olan İklim Bilgisi Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

YKS (TYT-AYT) Biyoloji Test Çöz

 

Canlıların Ortak Özellikleri Test

Tebrikler - Canlıların Ortak Özellikleri Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A
Aktif olarak yer değiştirme
B
ATP üretme ve kullanma
C
Metabolizmaya sahip olma
D
Metabolik artıkları vücuttan uzaklaştırma
E
Hücresel yapıya sahip olma
Soru 2
  • Bakterilerin ikiye bölünerek yeni bakteriler oluşturması
  • Öglenanın kamçısını kullanarak yer değiştirmesi
  • Kaktüs bitkisinin gövdesinde su depo etmesi
  • Bitkilerin su ve mineral ihtiyacını dış ortamdan karşılaması

Aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisine ait örnek yukarıda verilmemiştir?
A
Üreme
B
Hareket etme
C
Boşaltım
D
Beslenme
E
Uyum
Soru 3
Canlılarla ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi doğru değildir?
A
Canlılar, metabolik faaliyetlerini devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır.
B
Canlılar, yaşadıkları ortamın koşullarına uyum sağlayabilecek yeteneğe sahiptir.
C
Canlılar, yaşamlarını devam ettirebilmek için üremek zorundadır.
D
Canlılar, metabolik faaliyetleri için ihtiyaç duydukları ATP’yi solunumla elde eder.
E
Canlılar, çevrelerindeki değişikliklerden etkilenip tepki oluşturabilir.
Soru 4
Canlı hücrelerde gerçekleşebilen aşağıdaki olaylardan hangisi ATP açığa çıkaran katabolizma (yıkım) olaylarına örnek olarak gösterilebilir?
A
Glukozlardan polisakkaritlerin sentezlenmesi
B
Sitoplazmik yağ damlacığındaki trigliseritlerin ayrışması
C
Amino asitlerin birbirine bağlanarak polipeptitleri oluşturması
D
DNA molekülünün kendini eşlemesi
E
Glukozun, su ve karbondiokside ayrılması
Soru 5
Canlıların ortak özellikleri ile ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Tüm canlılar, bir ya da daha fazla sayıda hücreden oluşur.
B
Tüm canlılar yaşadıkları ortamda hayatta kalabilmelerini sağlayan adaptasyonlara sahiptir.
C
DNA ve RNA, tüm canlılarda ortak olarak bulunan moleküllerdir.
D
Canlıların tümü, kendilerine özgü metabolik olayları gerçekleştirebilir.
E
Bir hücreli canlıların tümü, çevresel uyarılara hareket ederek tepki gösterir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum yapabilen tüm canlı hücrelerde bulunan yapılardan biri değildir?
A
DNA
B
Ribozom
C
Mitokondri
D
Sitoplazma
E
Hücre zarı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için ortak bir özellik olabilir?
A
Genetik materyalin bir zarla sitoplazmadan ayrıldığı hücre yapısına sahip olma
B
İnorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezi yapabilme
C
Metabolizma sonucu oluşturduğu metabolik artıkları vücuttan uzaklaştırma
D
Mitoz bölünmelerle hücre sayısını artırarak büyüme ve gelişme gösterme
E
Gamet oluşumu ve döllenmenin görüldüğü üreme olaylarıyla birey sayısını artırma
Soru 8
Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin tüm üyeleri çok hücrelidir?
A
Protistalar
B
Hayvanlar
C
Arkeler
D
Bakteriler
E
Mantarlar
Soru 9
Canlının kendi iç ortamını çeşitli koşullar bakımından belirli bir aralıkta tutmasına iç denge (homeostasi) denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi canlıların iç dengeyi sağlamak için gerçekleştirdiği fizyolojik olaylara örnek olarak gösterilemez?
A
İnsanların soğukta titremesi, sıcakta terlemesi
B
Aşırı su içen insanların daha fazla idrar çıkarması
C
Karaciğerde depolanmış şekerlerin kana verilmesi
D
Kandaki fazla şekerin karaciğerde glikojene dönüştürülerek depolanması
E
Sürüngen ve kurbağa gibi hayvanların soğukta hareketsiz kalması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bitkileri hayvanlardan ayıran özelliklerden biridir?
A
Özelleşmiş hücrelerinde besin depolama
B
Oksijenli solunum yapabilme
C
Eşeyli ya da eşeysiz olarak üreyebilme
D
Fotosentezle organik besin sentezleme
E
Dış ortamdan ihtiyaç duyduğu besinleri alma
Soru 11
Belirli bir organizma türü üzerindeki araştırmalardan elde edilen bilgiler, diğer organizmalar için de kullanılabilmektedir.

Canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu uygulamanın yapılabilirliğine gerekçe olarak gösterilemez?
A
Hücrelerinde aynı miktarda kromozom bulundurmaları
B
Ortak genetik kodlara sahip olmaları
C
Ortak bir atadan gelmeleri
D
Benzer enzim sistemlerini kullanmaları
E
Benzer yapısal birimlerden oluşmaları
Soru 12
Canlılar eşeyli ve eşeysiz üremeyle çoğalabilir. Eşeysiz üreme, eşeyli üremeye kıyasla daha ekonomik ve hızlı olmasına karşın birçok tür eşeyli üremeyi tercih eder.

Buna göre, eşeyli üremenin canlılar tarafından tercih edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalıtsal çeşitliliği artırma
B
Varyasyonları azaltma
C
İyi özellikleri koruma
D
Üreme maliyetini azaltma
E
Kısa sürede daha fazla çoğalma
Soru 13
Bitkiler damlamayla ya da yapraklarını dökerek hücresel olaylar sırasında açığa çıkan bazı zararlı molekülleri vücutlarından uzaklaştırır.

Buna göre, bitkiler tarafından gerçekleştirilen bu olay, canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisine örnektir?
A
Solunum
B
Üreme
C
Boşaltım
D
Beslenme
E
Gelişme
Soru 14
....... canlıların ortak özelliklerinden biridir. Canlıların bulundukları çevrede yaşamasını sağlayan kalıtsal, yapısal ya da davranışsal değişiklikleri kapsar.

Yukarıdaki açıklamanın doğru olması için boş bırakılan kısmın verilen kavramlardan hangisiyle tamamlanması gerekir?
A
Varyasyon
B
Beslenme
C
Adaptasyon
D
Modifikasyon
E
Mutasyon
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi canlıların tümünde rastlanan ortak özelliklerden biridir?
A
Özelleşmiş hücrelerle hareket etme
B
Boşaltım sistemleriyle zararlı atıkları uzaklaştırma
C
Oksijenli solunumla ihtiyaç duyduğu ATP’leri üretme
D
Üreme hücreleri üreterek neslinin devamını sağlama
E
DNA’daki nükleotit dizisini kalıp olarak kullanıp RNA sentezleme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+