Test Çöz

19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test

Tebrikler - 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı ülkesine göç edip zamanla sürekli yerleşime geçen muhacirler, yerli halkla daha çok aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmazlık yaşamıştır?
A
Mezhepsel çatışmalar
B
Su paylaşımı
C
Etnik çatışmalar
D
Kan davaları
E
Arazi anlaşmazlıkları
Soru 2
I. Müslümanların ve gayrimüslimlerin aynı mahallede yaşamaya başlaması
II. Demir yolu yapımına başlanması
III. Telgraf ve posta teşkilatının kurulması

XIX. yüzyıl Osmanlı toplumunda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin toplumsal iletişimi artırıcı nitelikte olduğu söylenebilir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 3
Osmanlı Devleti’nde 1858’deki Arazi Kanunnamesi’yle uzun süre devlet topraklarını işleyenlere bu topraklar özel mülkiyet olarak bırakılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
“Saban giren yer mülk olmaz.” anlayışının devam ettiğinin
B
Toprakların miras olarak bırakılmaması uygulamasının kaldırıldığının
C
Devletin topraklar üzerindeki denetiminin arttığının
D
Tımar sisteminin korunduğunun
E
Kırsal kesimden kentlere doğru göçün özendirildiğinin
Soru 4
Günümüzdeki "modern şehirleşme" sürecinin aşağıdakilerden hangisi ile hız kazandığı belirtilmiştir?
A
Büyük Coğrafya Keşifleri
B
Feodal sistemin yıklışı
C
Sanayi Devrimi
D
Fransız ihtilali
E
Rönesans dönemi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, Fransız Devrimi’nin getirmiş olduğu fikirlerin etkisiyle Osmanlı Devleti’ne karşı bağımsızlığını kazanarak devlet kuran toplumlardan biri değildir?
A
Bulgarlar
B
Arnavutlar
C
Yunanlılar
D
Sırplar
E
Boşnaklar
Soru 6
I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
II. Balkanlarda Panslavizm akımının yayılması
III. Osmanlıcılık düşüncesinin etkinliğinin azalması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin nüfus yapısının değişiminde etkili olduğu söylenebilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve III
Soru 7
XIX. yüzyılda Osmanlı şehirlerinde tren ve buharlı gemiler kullanılmaya başlanmış, limanlar, tren garları, bankalar, oteller, iş hanları ve postaneler açılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı şehirlerinin değişimler yaşamasında etkili olduğu söylenebilir?
A
Dikey hareketliliğin
B
Dışarıdan göçler alınmasının
C
Sınıf bilincinin oluşmasının
D
Teknoloji ve ticaretin gelişmesinin
E
Ağır sanayinin kurulmasının
Soru 8
Bir ülkede değerlendirilen ekonomik kaynakların ülke nüfusunu rahat besleyememesi haline "aşırı nüfuslanma" denir.

Aşağıdakilerden hangisi, aşırı nüfuslanmış ülkelerin sorunlarından biri değildir?
A
İş gücünün pahalı olması
B
Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
C
Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması
D
İthalatın fazla olması
E
İstihdam sorununun yaşanması
Soru 9
Sanayi İnkılabı sonrasında büyüyen şehirlerde, yöneticiler ve sermayedarlar tüketimi teşvik edici politikalar izlemişlerdir.

Bu durumun ortaya çıkardığı yeni iş sektörü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Mühendislik
B
Gazetecilik
C
Reklamcılık
D
Matbaacılık
E
Tüccarlık
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabı sonrasında büyüyen sanayi şehirlerinde ortaya çıkan sorunlar arasında gösterilemez?
A
Kültürel çeşitlilik
B
Konut sıkıntısı
C
Hava kirliliği
D
Düzensiz şehirleşme
E
Altyapı yetersizliği
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi "Kamuoyu"nun etkisi ile ilgili doğru bir bilgidir?
A
Eğitim - öğretim konusunda toplumu uyarması
B
Siyasi kararların alınması ve uygulanmasında iktidar üzerinde baskı oluşturması
C
Dünya'daki gelişmelerle ilgili toplumu aydınlatması
D
Dış tehditlere karşı toplumu sürekli dinamik tutması
E
Ekonomik yaşama yön vermesi
Soru 12
XIX. yüzyılda Avrupa’da telefon, mikrofon, içten yanmalı motor, gramofon, telsiz, lamba, daktilo, araba lastiği ve bisiklet gibi icatlar insanlığın hizmetine sunulmuştur.

Yalnızca bu bilgiye dayanılarak XIX. yüzyılda Avrupa’da görülen bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinde verilen alanlarda değişime neden olduğu savunulamaz?
A
Ulaşım ve haberleşme
B
Sanayi ve ticaret
C
Eğitim ve sağlık
D
Bilim ve teknoloji
E
Kültür ve sanat
Soru 13
Tanzimat Dönemi’nden itibaren Osmanlı şehirlerinde hızlı değişim yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A
Batı tarzı ıslahatların yoğunlaşması
B
Yabancı sermayenin ülkeye girmesi
C
Veraset hukukunun belirlenmesi
D
Avrupa ile ticari ilişkilerin gelişmesi
E
Ulaşım teknolojisinin ilerlemesi
Soru 14
Tarıma ve zanaata dayalı üretimden sanayi-makine üretiminin egemen olduğu endüstriyel üretime geçiş, XVIII. Yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır.

Bu durumun, İngiltere’de neden olduğu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
İşçi sınıfının ortaya çıkması
B
Halkın hayat tarzı ve uğraş alanlarının önemli ölçüde değişmesi
C
Bilim teknik alanındaki gelişmelerin hızlanması
D
Ham madde ve pazara duyulan ihtiyacın artması
E
Tarıma ticaretten daha çok önem verilmesi
Soru 15
Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyıl başlarında, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Anadolu’daki şehirlerin nüfuslarının aşırı derecede arttığı görülmüştür.

Bu durumun, öncelikli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A
Asker sayısının arttırılması
B
İşsizliğin artması
C
Tarımsal üretimin azalması
D
Sanayileşmenin yaşanması
E
Kaybedilen topraklardan göçlerin yaşanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+