Test Çöz

19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test | Online Test Çöz

Bu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test

Tebrikler - 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı ülkesine göç edip zamanla sürekli yerleşime geçen muhacirler, yerli halkla daha çok aşağıdaki konuların hangisinde anlaşmazlık yaşamıştır?
A
Kan davaları
B
Mezhepsel çatışmalar
C
Etnik çatışmalar
D
Su paylaşımı
E
Arazi anlaşmazlıkları
Soru 2
I. Müslümanların ve gayrimüslimlerin aynı mahallede yaşamaya başlaması
II. Demir yolu yapımına başlanması
III. Telgraf ve posta teşkilatının kurulması

XIX. yüzyıl Osmanlı toplumunda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin toplumsal iletişimi artırıcı nitelikte olduğu söylenebilir?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 3
Osmanlı Devleti’nde 1858’deki Arazi Kanunnamesi’yle uzun süre devlet topraklarını işleyenlere bu topraklar özel mülkiyet olarak bırakılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A
“Saban giren yer mülk olmaz.” anlayışının devam ettiğinin
B
Kırsal kesimden kentlere doğru göçün özendirildiğinin
C
Toprakların miras olarak bırakılmaması uygulamasının kaldırıldığının
D
Devletin topraklar üzerindeki denetiminin arttığının
E
Tımar sisteminin korunduğunun
Soru 4
Günümüzdeki "modern şehirleşme" sürecinin aşağıdakilerden hangisi ile hız kazandığı belirtilmiştir?
A
Fransız ihtilali
B
Büyük Coğrafya Keşifleri
C
Rönesans dönemi
D
Sanayi Devrimi
E
Feodal sistemin yıklışı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, Fransız Devrimi’nin getirmiş olduğu fikirlerin etkisiyle Osmanlı Devleti’ne karşı bağımsızlığını kazanarak devlet kuran toplumlardan biri değildir?
A
Bulgarlar
B
Sırplar
C
Arnavutlar
D
Boşnaklar
E
Yunanlılar
Soru 6
I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
II. Balkanlarda Panslavizm akımının yayılması
III. Osmanlıcılık düşüncesinin etkinliğinin azalması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin nüfus yapısının değişiminde etkili olduğu söylenebilir?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 7
XIX. yüzyılda Osmanlı şehirlerinde tren ve buharlı gemiler kullanılmaya başlanmış, limanlar, tren garları, bankalar, oteller, iş hanları ve postaneler açılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı şehirlerinin değişimler yaşamasında etkili olduğu söylenebilir?
A
Dikey hareketliliğin
B
Sınıf bilincinin oluşmasının
C
Teknoloji ve ticaretin gelişmesinin
D
Ağır sanayinin kurulmasının
E
Dışarıdan göçler alınmasının
Soru 8
Bir ülkede değerlendirilen ekonomik kaynakların ülke nüfusunu rahat besleyememesi haline "aşırı nüfuslanma" denir.

Aşağıdakilerden hangisi, aşırı nüfuslanmış ülkelerin sorunlarından biri değildir?
A
İstihdam sorununun yaşanması
B
İthalatın fazla olması
C
Sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
D
İş gücünün pahalı olması
E
Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması
Soru 9
Sanayi İnkılabı sonrasında büyüyen şehirlerde, yöneticiler ve sermayedarlar tüketimi teşvik edici politikalar izlemişlerdir.

Bu durumun ortaya çıkardığı yeni iş sektörü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Matbaacılık
B
Tüccarlık
C
Mühendislik
D
Gazetecilik
E
Reklamcılık
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi İnkılabı sonrasında büyüyen sanayi şehirlerinde ortaya çıkan sorunlar arasında gösterilemez?
A
Kültürel çeşitlilik
B
Altyapı yetersizliği
C
Hava kirliliği
D
Düzensiz şehirleşme
E
Konut sıkıntısı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi "Kamuoyu"nun etkisi ile ilgili doğru bir bilgidir?
A
Siyasi kararların alınması ve uygulanmasında iktidar üzerinde baskı oluşturması
B
Dış tehditlere karşı toplumu sürekli dinamik tutması
C
Ekonomik yaşama yön vermesi
D
Dünya'daki gelişmelerle ilgili toplumu aydınlatması
E
Eğitim - öğretim konusunda toplumu uyarması
Soru 12
XIX. yüzyılda Avrupa’da telefon, mikrofon, içten yanmalı motor, gramofon, telsiz, lamba, daktilo, araba lastiği ve bisiklet gibi icatlar insanlığın hizmetine sunulmuştur.

Yalnızca bu bilgiye dayanılarak XIX. yüzyılda Avrupa’da görülen bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinde verilen alanlarda değişime neden olduğu savunulamaz?
A
Sanayi ve ticaret
B
Kültür ve sanat
C
Ulaşım ve haberleşme
D
Eğitim ve sağlık
E
Bilim ve teknoloji
Soru 13
Tanzimat Dönemi’nden itibaren Osmanlı şehirlerinde hızlı değişim yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A
Avrupa ile ticari ilişkilerin gelişmesi
B
Batı tarzı ıslahatların yoğunlaşması
C
Veraset hukukunun belirlenmesi
D
Yabancı sermayenin ülkeye girmesi
E
Ulaşım teknolojisinin ilerlemesi
Soru 14
Tarıma ve zanaata dayalı üretimden sanayi-makine üretiminin egemen olduğu endüstriyel üretime geçiş, XVIII. Yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır.

Bu durumun, İngiltere’de neden olduğu gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A
Ham madde ve pazara duyulan ihtiyacın artması
B
Halkın hayat tarzı ve uğraş alanlarının önemli ölçüde değişmesi
C
Tarıma ticaretten daha çok önem verilmesi
D
İşçi sınıfının ortaya çıkması
E
Bilim teknik alanındaki gelişmelerin hızlanması
Soru 15
Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyıl başlarında, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Anadolu’daki şehirlerin nüfuslarının aşırı derecede arttığı görülmüştür.

Bu durumun, öncelikli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A
Sanayileşmenin yaşanması
B
Tarımsal üretimin azalması
C
Kaybedilen topraklardan göçlerin yaşanması
D
İşsizliğin artması
E
Asker sayısının arttırılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+