Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri arasında göste­rilemez?
A
Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
B
Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
C
Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.
D
Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk ko­nuları işlenmiştir.
E
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kulla­nılmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A
Destan - koşma - ağıt - türkü
B
Destan - koşuk - sagu - sav
C
Koşuk - türkü - şarkı - destan
D
Koşuk - sagu - sav - şarkı
E
Koşma - mani - şarkı - türkü
Soru 3
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet ön­cesi Türk destanlarından değildir?
A
Ergenekon
B
Gılgamış
C
Şu
D
Göç
E
Türeyiş
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanla­rın tümü Türklere aittir?
A
Ergenekon - Göç - Bozkurt - Manas
B
Bozkurt - Şehname - Ergenekon - Şu
C
Türeyiş - Gılgamış - Kalevala - Manas
D
Alp Er Tunga - Göç - Mahabarata - İlyada
E
Manas - Alp Er Tunga - Türeyiş - Şinto
Soru 5
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ----; ölüm­den duyulan acının dile getirildiği şiirlere ----; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ----denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
şarkı - mersiye - mesnevi
B
mani - sagu - sav
C
koşuk - sagu - destan
D
ürkü - ağıt - destan
E
koşma - ağıt - koçaklama
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?
A
İgor - Kaybolmuş Cennet - Chanson de Roland
B
Mahabarata - Kaybolmuş Cennet - Şehname
C
Alp Er Tunga - Cid - Kurtarılmış Kudüs
D
Kurtarılmış Kudüs - Şinto - Manas
E
Chanson de Roland - Ramayana - Gılgamış
Soru 7
Orhun Yazıtları'yla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıstır?
A
İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
B
Yalın bir dille oluşturulmuştur.
C
Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabe­siyle yazılmıştır.
D
Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
E
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
Soru 8
Kitab-ı Dede Korkut'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
B
Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
C
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
D
Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
E
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A
Mani
B
Koşma
C
Türkü
D
Ağıt
E
Koşuk
Soru 10
Eski Türklerde yılda bir defa, belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine .... denirdi. Kurban ve ziyafet törenleri .... adını alırken bu törenlerde .... denen şairler kopuz eş­liğinde koşuklar söylerdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?
A
şölen, yuğ, şaman
B
sığır, şölen, baksı
C
sagu, ozan, şaman
D
sığır, şölen, rahip
E
yuğ, kam, baksı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

İlgili Makaleler

3 Yorum

    1. Okulda da zaten öyle gösteriliyor. Oradaki Kırgızlardan kasıt ”Ön Kırgızlar” ki onlar ilk Türk boylarından birisidir. Günümüz Kırgızları Moğollarla akrabadır ondan karıştırmış olabilirsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+