Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri arasında göste­rilemez?
A
Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
B
Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.
C
Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
D
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kulla­nılmıştır.
E
Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk ko­nuları işlenmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A
Destan - koşuk - sagu - sav
B
Koşuk - türkü - şarkı - destan
C
Koşuk - sagu - sav - şarkı
D
Koşma - mani - şarkı - türkü
E
Destan - koşma - ağıt - türkü
Soru 3
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet ön­cesi Türk destanlarından değildir?
A
Şu
B
Türeyiş
C
Ergenekon
D
Gılgamış
E
Göç
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanla­rın tümü Türklere aittir?
A
Alp Er Tunga - Göç - Mahabarata - İlyada
B
Türeyiş - Gılgamış - Kalevala - Manas
C
Manas - Alp Er Tunga - Türeyiş - Şinto
D
Bozkurt - Şehname - Ergenekon - Şu
E
Ergenekon - Göç - Bozkurt - Manas
Soru 5
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ----; ölüm­den duyulan acının dile getirildiği şiirlere ----; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ----denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
koşma - ağıt - koçaklama
B
şarkı - mersiye - mesnevi
C
koşuk - sagu - destan
D
ürkü - ağıt - destan
E
mani - sagu - sav
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?
A
Alp Er Tunga - Cid - Kurtarılmış Kudüs
B
Mahabarata - Kaybolmuş Cennet - Şehname
C
Chanson de Roland - Ramayana - Gılgamış
D
İgor - Kaybolmuş Cennet - Chanson de Roland
E
Kurtarılmış Kudüs - Şinto - Manas
Soru 7
Orhun Yazıtları'yla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıstır?
A
Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
B
Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabe­siyle yazılmıştır.
C
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
D
Yalın bir dille oluşturulmuştur.
E
İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
Soru 8
Kitab-ı Dede Korkut'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
B
Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
C
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
D
Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
E
Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A
Koşma
B
Koşuk
C
Türkü
D
Ağıt
E
Mani
Soru 10
Eski Türklerde yılda bir defa, belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine .... denirdi. Kurban ve ziyafet törenleri .... adını alırken bu törenlerde .... denen şairler kopuz eş­liğinde koşuklar söylerdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?
A
sığır, şölen, baksı
B
yuğ, kam, baksı
C
sagu, ozan, şaman
D
şölen, yuğ, şaman
E
sığır, şölen, rahip
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

3 Yorum

    1. Okulda da zaten öyle gösteriliyor. Oradaki Kırgızlardan kasıt ”Ön Kırgızlar” ki onlar ilk Türk boylarından birisidir. Günümüz Kırgızları Moğollarla akrabadır ondan karıştırmış olabilirsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+