İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri arasında göste­rilemez?
A
Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
B
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kulla­nılmıştır.
C
Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
D
Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.
E
Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk ko­nuları işlenmiştir.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A
Koşuk - türkü - şarkı - destan
B
Koşma - mani - şarkı - türkü
C
Koşuk - sagu - sav - şarkı
D
Destan - koşuk - sagu - sav
E
Destan - koşma - ağıt - türkü
Soru 3
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet ön­cesi Türk destanlarından değildir?
A
Şu
B
Ergenekon
C
Türeyiş
D
Gılgamış
E
Göç
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanla­rın tümü Türklere aittir?
A
Alp Er Tunga - Göç - Mahabarata - İlyada
B
Bozkurt - Şehname - Ergenekon - Şu
C
Türeyiş - Gılgamış - Kalevala - Manas
D
Manas - Alp Er Tunga - Türeyiş - Şinto
E
Ergenekon - Göç - Bozkurt - Manas
Soru 5
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ----; ölüm­den duyulan acının dile getirildiği şiirlere ----; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ----denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
koşma - ağıt - koçaklama
B
ürkü - ağıt - destan
C
mani - sagu - sav
D
koşuk - sagu - destan
E
şarkı - mersiye - mesnevi
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?
A
Chanson de Roland - Ramayana - Gılgamış
B
Kurtarılmış Kudüs - Şinto - Manas
C
Alp Er Tunga - Cid - Kurtarılmış Kudüs
D
İgor - Kaybolmuş Cennet - Chanson de Roland
E
Mahabarata - Kaybolmuş Cennet - Şehname
Soru 7
Orhun Yazıtları'yla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıstır?
A
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
B
İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
C
Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabe­siyle yazılmıştır.
D
Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
E
Yalın bir dille oluşturulmuştur.
Soru 8
Kitab-ı Dede Korkut'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
B
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
C
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
D
Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
E
Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A
Mani
B
Türkü
C
Koşma
D
Ağıt
E
Koşuk
Soru 10
Eski Türklerde yılda bir defa, belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine .... denirdi. Kurban ve ziyafet törenleri .... adını alırken bu törenlerde .... denen şairler kopuz eş­liğinde koşuklar söylerdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?
A
sagu, ozan, şaman
B
sığır, şölen, rahip
C
şölen, yuğ, şaman
D
yuğ, kam, baksı
E
sığır, şölen, baksı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

12
2
3
9
2
5

Yorum Yap

Yorumlar 2

  • Hulya karadag
    6.sorudaki Manas -Kirgizlarin ama turklerin olarak secenek koymussunuz yanlis
    • Haşim Savsak
      Geri bildiriminiz için teşekkürler. Gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+