İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri arasında göste­rilemez?
A
Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk ko­nuları işlenmiştir.
B
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kulla­nılmıştır.
C
Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
D
Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
E
Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A
Destan - koşma - ağıt - türkü
B
Koşuk - sagu - sav - şarkı
C
Destan - koşuk - sagu - sav
D
Koşuk - türkü - şarkı - destan
E
Koşma - mani - şarkı - türkü
Soru 3
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet ön­cesi Türk destanlarından değildir?
A
Türeyiş
B
Gılgamış
C
Şu
D
Ergenekon
E
Göç
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanla­rın tümü Türklere aittir?
A
Türeyiş - Gılgamış - Kalevala - Manas
B
Manas - Alp Er Tunga - Türeyiş - Şinto
C
Alp Er Tunga - Göç - Mahabarata - İlyada
D
Ergenekon - Göç - Bozkurt - Manas
E
Bozkurt - Şehname - Ergenekon - Şu
Soru 5
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ----; ölüm­den duyulan acının dile getirildiği şiirlere ----; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ----denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
koşma - ağıt - koçaklama
B
şarkı - mersiye - mesnevi
C
ürkü - ağıt - destan
D
koşuk - sagu - destan
E
mani - sagu - sav
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?
A
Mahabarata - Kaybolmuş Cennet - Şehname
B
İgor - Kaybolmuş Cennet - Chanson de Roland
C
Kurtarılmış Kudüs - Şinto - Manas
D
Chanson de Roland - Ramayana - Gılgamış
E
Alp Er Tunga - Cid - Kurtarılmış Kudüs
Soru 7
Orhun Yazıtları'yla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıstır?
A
İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
B
Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabe­siyle yazılmıştır.
C
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
D
Yalın bir dille oluşturulmuştur.
E
Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
Soru 8
Kitab-ı Dede Korkut'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
B
Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
C
Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
D
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
E
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A
Koşuk
B
Ağıt
C
Türkü
D
Mani
E
Koşma
Soru 10
Eski Türklerde yılda bir defa, belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine .... denirdi. Kurban ve ziyafet törenleri .... adını alırken bu törenlerde .... denen şairler kopuz eş­liğinde koşuklar söylerdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?
A
sagu, ozan, şaman
B
sığır, şölen, baksı
C
sığır, şölen, rahip
D
şölen, yuğ, şaman
E
yuğ, kam, baksı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

10
2
3
9
1
4

Yorum Yap

Yorumlar 2

  • Hulya karadag
    6.sorudaki Manas -Kirgizlarin ama turklerin olarak secenek koymussunuz yanlis
    • Haşim Savsak
      Geri bildiriminiz için teşekkürler. Gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+