Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri arasında göste­rilemez?
A
Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
B
Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk ko­nuları işlenmiştir.
C
Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
D
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kulla­nılmıştır.
E
Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A
Koşma - mani - şarkı - türkü
B
Koşuk - türkü - şarkı - destan
C
Destan - koşuk - sagu - sav
D
Destan - koşma - ağıt - türkü
E
Koşuk - sagu - sav - şarkı
Soru 3
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet ön­cesi Türk destanlarından değildir?
A
Türeyiş
B
Göç
C
Ergenekon
D
Gılgamış
E
Şu
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanla­rın tümü Türklere aittir?
A
Bozkurt - Şehname - Ergenekon - Şu
B
Ergenekon - Göç - Bozkurt - Manas
C
Alp Er Tunga - Göç - Mahabarata - İlyada
D
Manas - Alp Er Tunga - Türeyiş - Şinto
E
Türeyiş - Gılgamış - Kalevala - Manas
Soru 5
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ----; ölüm­den duyulan acının dile getirildiği şiirlere ----; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ----denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
şarkı - mersiye - mesnevi
B
mani - sagu - sav
C
ürkü - ağıt - destan
D
koşuk - sagu - destan
E
koşma - ağıt - koçaklama
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?
A
Chanson de Roland - Ramayana - Gılgamış
B
Mahabarata - Kaybolmuş Cennet - Şehname
C
İgor - Kaybolmuş Cennet - Chanson de Roland
D
Alp Er Tunga - Cid - Kurtarılmış Kudüs
E
Kurtarılmış Kudüs - Şinto - Manas
Soru 7
Orhun Yazıtları'yla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıstır?
A
Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
B
İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
C
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
D
Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabe­siyle yazılmıştır.
E
Yalın bir dille oluşturulmuştur.
Soru 8
Kitab-ı Dede Korkut'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
B
Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
C
Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
D
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
E
Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A
Koşma
B
Mani
C
Koşuk
D
Türkü
E
Ağıt
Soru 10
Eski Türklerde yılda bir defa, belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine .... denirdi. Kurban ve ziyafet törenleri .... adını alırken bu törenlerde .... denen şairler kopuz eş­liğinde koşuklar söylerdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?
A
sığır, şölen, baksı
B
yuğ, kam, baksı
C
sığır, şölen, rahip
D
sagu, ozan, şaman
E
şölen, yuğ, şaman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

2024 TYT Konuları
2024 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

3 Yorum

    1. Okulda da zaten öyle gösteriliyor. Oradaki Kırgızlardan kasıt ”Ön Kırgızlar” ki onlar ilk Türk boylarından birisidir. Günümüz Kırgızları Moğollarla akrabadır ondan karıştırmış olabilirsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+