İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz


Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri arasında göste­rilemez?
A
Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.
B
Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
C
Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
D
Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk ko­nuları işlenmiştir.
E
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kulla­nılmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A
Koşma - mani - şarkı - türkü
B
Koşuk - türkü - şarkı - destan
C
Koşuk - sagu - sav - şarkı
D
Destan - koşuk - sagu - sav
E
Destan - koşma - ağıt - türkü
Soru 3
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet ön­cesi Türk destanlarından değildir?
A
Türeyiş
B
Gılgamış
C
Göç
D
Ergenekon
E
Şu
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanla­rın tümü Türklere aittir?
A
Ergenekon - Göç - Bozkurt - Manas
B
Türeyiş - Gılgamış - Kalevala - Manas
C
Bozkurt - Şehname - Ergenekon - Şu
D
Alp Er Tunga - Göç - Mahabarata - İlyada
E
Manas - Alp Er Tunga - Türeyiş - Şinto
Soru 5
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ----; ölüm­den duyulan acının dile getirildiği şiirlere ----; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ----denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
ürkü - ağıt - destan
B
koşma - ağıt - koçaklama
C
şarkı - mersiye - mesnevi
D
mani - sagu - sav
E
koşuk - sagu - destan
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?
A
Alp Er Tunga - Cid - Kurtarılmış Kudüs
B
Mahabarata - Kaybolmuş Cennet - Şehname
C
İgor - Kaybolmuş Cennet - Chanson de Roland
D
Kurtarılmış Kudüs - Şinto - Manas
E
Chanson de Roland - Ramayana - Gılgamış
Soru 7
Orhun Yazıtları'yla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıstır?
A
İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
B
Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
C
Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabe­siyle yazılmıştır.
D
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
E
Yalın bir dille oluşturulmuştur.
Soru 8
Kitab-ı Dede Korkut'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
B
Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
C
Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
D
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
E
Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A
Mani
B
Türkü
C
Koşma
D
Ağıt
E
Koşuk
Soru 10
Eski Türklerde yılda bir defa, belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine .... denirdi. Kurban ve ziyafet törenleri .... adını alırken bu törenlerde .... denen şairler kopuz eş­liğinde koşuklar söylerdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?
A
şölen, yuğ, şaman
B
yuğ, kam, baksı
C
sığır, şölen, baksı
D
sığır, şölen, rahip
E
sagu, ozan, şaman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

15
3
4
9
2
5

Yorum Yap

Yorumlar 2

  • Hulya karadag
    6.sorudaki Manas -Kirgizlarin ama turklerin olarak secenek koymussunuz yanlis
    • Haşim Savsak
      Geri bildiriminiz için teşekkürler. Gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+