İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test | Online Test Çöz

Bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi

Tebrikler - İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri arasında göste­rilemez?
A
Benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
B
Kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş ve aşk ko­nuları işlenmiştir.
C
Sığır, şölen ve yuğ törenlerinde sözlü ürünler ortaya konmuştur.
D
Koşma, türkü, ninni gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
E
Yabancı dillerin etkisinden uzak bir dil kulla­nılmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?
A
Koşuk - türkü - şarkı - destan
B
Destan - koşma - ağıt - türkü
C
Destan - koşuk - sagu - sav
D
Koşma - mani - şarkı - türkü
E
Koşuk - sagu - sav - şarkı
Soru 3
Aşağıdaki destanlardan hangisi İslamiyet ön­cesi Türk destanlarından değildir?
A
Şu
B
Göç
C
Türeyiş
D
Ergenekon
E
Gılgamış
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde verilen destanla­rın tümü Türklere aittir?
A
Alp Er Tunga - Göç - Mahabarata - İlyada
B
Manas - Alp Er Tunga - Türeyiş - Şinto
C
Bozkurt - Şehname - Ergenekon - Şu
D
Ergenekon - Göç - Bozkurt - Manas
E
Türeyiş - Gılgamış - Kalevala - Manas
Soru 5
İslamiyet öncesi Türk edebiyatında; yiğitlik, aşk, doğa güzelliklerinin anlatıldığı şiirlere ----; ölüm­den duyulan acının dile getirildiği şiirlere ----; toplumu etkileyen savaş, göç, afet gibi büyük olayların anlatıldığı uzun şiirlere ----denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril­melidir?
A
mani - sagu - sav
B
koşuk - sagu - destan
C
şarkı - mersiye - mesnevi
D
koşma - ağıt - koçaklama
E
ürkü - ağıt - destan
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü doğal destanlardan oluşmaktadır?
A
İgor - Kaybolmuş Cennet - Chanson de Roland
B
Mahabarata - Kaybolmuş Cennet - Şehname
C
Chanson de Roland - Ramayana - Gılgamış
D
Kurtarılmış Kudüs - Şinto - Manas
E
Alp Er Tunga - Cid - Kurtarılmış Kudüs
Soru 7
Orhun Yazıtları'yla ilgili olarak aşağıdaki yar­gılardan hangisi yanlıstır?
A
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
B
Türklerin ulusal alfabesi olan Göktürk alfabe­siyle yazılmıştır.
C
Göktürklerin, bağımsızlıkları için Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmıştır.
D
İlk kez Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
E
Yalın bir dille oluşturulmuştur.
Soru 8
Kitab-ı Dede Korkut'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir.
B
15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
C
Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünüdür.
D
Düzyazı ve şiir parçalarından oluşmuştur.
E
Anlatılanların tümü, gerçek olaylardan oluşmaktadır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait ürünlerden biridir?
A
Mani
B
Koşuk
C
Türkü
D
Koşma
E
Ağıt
Soru 10
Eski Türklerde yılda bir defa, belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine .... denirdi. Kurban ve ziyafet törenleri .... adını alırken bu törenlerde .... denen şairler kopuz eş­liğinde koşuklar söylerdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakiler­den hangileri getirilmelidir?
A
yuğ, kam, baksı
B
sığır, şölen, baksı
C
sığır, şölen, rahip
D
sagu, ozan, şaman
E
şölen, yuğ, şaman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.


Üniversite Taban Puanları 2020
2020 TYT Konuları
2020 AYT Konuları


Yurtdışı Eğitim Fırsatları

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

5
1
3
5
1
2

Yorum Yap

Yorumlar 2

  • Hulya karadag
    6.sorudaki Manas -Kirgizlarin ama turklerin olarak secenek koymussunuz yanlis
    • Haşim Savsak
      Geri bildiriminiz için teşekkürler. Gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
YKS 2020'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen incele
+