Paragrafta Yapı Testi | Online Test Çöz

Paragrafta Yapı Testi | Online Test Çöz


Bu sayfamızdan TYT Türkçe dersinin konusu olan Paragrafta Yapı testini çözebilirsiniz. Test sonuçlarını bizimle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın 🙂

Daha fazla paragrafta anlam ve diğer konular hakkında test çözmek isterseniz aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz.

Paragraf Testleri TYT Türkçe Testleri
 

Paragrafta Yapı Testi

Tebrikler - Paragrafta Yapı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cüm­lesi olmaya en uygundur?
A
Okuyucularımızdan elinizdeki öykülerin, on­ların yaşamlarını nasıl etkilediğine dair başka mektuplar da aldık.
B
Öykülerin içindeki espriler de size moral ve­recek ve sizin yükünüzü hafifletecek.
C
Bir öykü öyle anlatılmalı ki gereken dersi ge­rektiği yerde verebilsin.
D
İçimizdeki kıvılcımın parlamasını sağlayan bu öyküler pek çok insan tarafından okunmuş­tur.
E
Bu öykülerin bazılarını, sevdiğiniz biriyle ya da bir arkadaşınızla paylaşmak isteyeceksi­niz.
Soru 2
Eğer bir şair dostunuz varsa, yandınız demektir. Çünkü----. Özellikle şiire yoğunlaştığı anlarda kimseyle ilgilenmek istemezler. Ona yolda rastladığınızda sizi görmeyebilir, yıllardır tanışıyor olsanız dahi, sizi ilk kez görüyormuş gibi davranabilir. Sakın bu davranışlar karşısında paniğe kapılıp, dostluğunuzu ondan esirge­meyin. Çünkü, ----.

Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangileri geti­rilmelidir?
A
şair toplumun öncüsüdür - onun amacı size yaklaşmaktır
B
şairler anlaşılmaz insanlardır - şiir ilham işidir
C
şairin amacı şiirine malzeme toplamaktır - onun dostu şiirleridir
D
şair yaşamın güler yüzünü yansıtır - şiir onun yaşamdaki tek uğraşıdır
E
dünyanın en zor insanlarıdır onlar - şair dostunuzun gözü o an şiirden başka bir şey görmemektedir
Soru 3
--- Bunlar bende zamanla bir edebiyat zevki oluşturdu. Sonraları bu zevkime bir uyan edebiyat eserleri seçmeye ve onları okumaya başladım. Zamanla gördüm ki kitaplığım sadece belli türdeki kitaplarla dolmuş ve ben farkında olmadan kendimi sınırlamışım.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A
Önceleri roman, şiir, öykü ne bulduysam oku­dum.
B
Baştan beri seçici bir okurdum.
C
Kitap okumak benim için vazgeçilmez bir tutkuydu.
D
Okuduğum seçici kitaplar yazma alışkanlığı kazandırdı.
E
Başarılı sayılan yazarları hep eleştirdim.
Soru 4
(I) Kimi okursanız okuyun, sonunda aynı düşünceye varıyorsunuz. (II) Şairler, bir zamanlar eri­şilmez dostluklar kurmuşlar. (III) Kişisel karak­terleri, düşünceleri pek uyuşmasa bile, şiir onla­rı birleştirmeye yetmiş. (IV) Şiirlerinde hayata dair konulara yer vermişler. (V) İsterse uzaklar­da, sürgünde olsunlar; aralarında karalar, deniz­ler bulunsun. (VI) Onlar, yine güneşin doğuşunu ve batışını birlikte seyredebilmenin mutluluğunu paylaşmışlar dostlarıyla.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
VI.
B
II.
C
III.
D
V.
E
IV.
Soru 5
--- Onun süzgecinden geçmek, biz gençler için bir bakıma çağdaş Türk edebiyatına kabul olunmakla eş anlamlıydı. Dergide o ayın en iyi öyküsünü kırmızı çerçeve içine alırdı. Yazımın kırmızı dikdörtgen içine girmesi için çırpınıp dururdum. Arkadaşlarımın öykülerini rakip yarışmacı dikkatiyle okurdum. Öykü yıllıklarını defalarca gözden geçirirdim.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A
Yazılarımızı gönderdiğimiz dergiye sıklıkla gi­derdik.
B
Gençlik yıllarımızda bu dergiye çok yazı gönderirdik.
C
Dergimiz, istekli, genç yazarların yazılarına açıktı.
D
Dergimizin genel yayın yönetmeni çok titizdi.
E
Dergimiz, uzun yıllar yayınını başarıyla sür­dürdü.
Soru 6
Kesin konuşanlardan, konuşurken büyüklenen­lerden korktuğum kadar hiç kimseden kork­mam ben. Doğrularına tapınır gibi bağlıdır onlar. Yanılabilecekleri akıllarının ucundan bile geç­mez. Böylelerine hadi kabul ettirin bakalım ku­surlarını; yanılabileceklerini düşündürün! Öze­leştirinin faziletini anlatın anlatabilirseniz, ----.

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonu­na aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A
size hiçbir zaman katılmadıklarını söyleye­cekler
B
içlerinde bir şeylerin değiştiğini hissedecek­siniz bir zaman sonra
C
sonuçta bütün emeğinizin boşa gittiğini göreceksiniz
D
siz anlattıkça kendi doğruları bir kat daha yer edecek içlerinde
E
bunu başaramayacağınızı er geç anlayacak­sınız
Soru 7
(I) Bazı eleştirilerde eleştirmen, esere nesnel ölçütlerle yaklaşmaz. (II) Eleştirmenin, esere oku­yucu gözüyle baktığı bu tür eleştirilerde belirli ölçütleri yoktur. (III) Tek ölçüt, eleştirmenin ken­di beğenisidir. (IV) "Beğendim, beğenmedim, hoşuma gitti ya da gitmedi." türünden yargılar egemendir eleştiriye. (V) Öznel yargıların hakim olduğu bu eleştirilere deneme havası hakimdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinden sonra "Ele aldığı yapıtı bir okur gibi de­ğerlendirmeye çalışır." sözü getirilirse par­çanın anlam bütünlüğü bozulmaz?
A
II.
B
III.
C
V.
D
I.
E
IV.
Soru 8
--- Bir kez tiyatronun konusu nesne değil ya­şamdır. Resim nesnenin gerçeğinden, tiyat­roysa yaşamın gerçeğinden yola çıkar. Sonra resmin, nesnenin gerçeğini bozduğu oranda tiyatro, yaşam gerçeğini bozmaz. Fakat tiyatro­nun da başka bir sorunu var: Tiyatroda seyirci duygulanmak istiyor, tıpkı resme bakanın resmi anlamak istemesi gibi.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre getirilebilecek cümle aşağıdakilerden hangi­si olabilir?
A
Resim ve tiyatro aynı kaynaktan beslenir.
B
Tiyatro ve resmin birbirinden ayrılmaz yönleri vardır.
C
Resim için söylenecek her söz, tiyatro için söylenemez.
D
Resim her yönüyle tiyatroya benzer.
E
Tiyatro eserleri konusunu yaşamdan alır.
Soru 9
(I) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirleri kitap haline getirildi. (II) Elime geçtiği günden beri bu kitabı sık sık karıştırıyorum. (III) Onun şiirlerini tekrar tekrar okuyup şiir anlayışı üzerinde düşünüyo­rum. (IV) Tanpınar'ın şairliği, eserleriyle bir bütün olarak değerlendirilince daha bir önem kazanıyor. (V) Böyle yapınca Haşim'den bu yana gelen şiir kuşakları içinde onun yeri daha iyi görülebili­yor. (VI) Şiirimizde bağlı olduğu şiir anlayışı ve kendisinden sonra gelen şairlere etkisi açıkça be­liriyor.

Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikin­ci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uy­gun olur?
A
V.
B
IV.
C
III.
D
VI.
E
II.
Soru 10
(I) 1940'11 yıllarda şairliğe heveslenen bazı gençler, çocuksu söyleyişlere yaslanan şiirler yazmaya başladılar. (II) Şiirin özünde öteden beri var olan bütün sınırları aşma gayreti içine girdiler. (III) Toplumsal kaygılar taşımayan bu şairlerin ölçü, uyak, ahenk gibi bir derdi de olmadı hiç. (IV) Zamanla serbest şiirin genç ustalarını da yanlarına çektiler. (V) Ne var ki yazdıkları yayımlanmayan, okurlarıyla sağlıklı iletişimden yoksun bu sanatçılar, zamanla unutulup gittiler.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yerine "Sosyal gerçeklere sırt çeviren bu sanatçılar, şiirin bütün kurallarını hiçe saydılar." cümlesi getirilirse parçanın anlamın­da bir değişme olmaz?
A
III.
B
IV.
C
II.
D
I.
E
V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

111
49
44
91
58
80

Yorum Yap

Yorumlar 20

YKS 2021'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+