Test Çöz

Şiir Türleri Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Şiir Türleri ” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Şiir Türleri Testi

Tebrikler - Şiir Türleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Hayatın trajik ya da komik yanlarını göz önünde canlandıran şiirlerdir.
II. Bir düşünceyi aşılamak, bir konuda öğüt ve bilgi ver­mek amacıyla yazılan duygu yönü zayıf şiirlerdir.
III. Bir kişiyi, bir durumu veya olayı yeren, toplumun aksa­yan yönlerini eleştiren şiirlerdir.
IV. Duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan, dünya edebiyatında en çok işlenen ve sevilen şiir türüdür.

Numaralı cümlelerde aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden söz edilmemiştir?
A
Didaktik
B
Lirik
C
Satirik
D
Dramatik
E
Pastoral
Soru 2
I. Çoban, kır, dağ, orman, yayla, köy hayatını, doğal güzellikleri, manzaraları ve bunlara duyulan özlemleri an­latan şiirlerdir.
II. Türk ve dünya edebiyatında pastoral şiirin en güzel ör­neklerini "fabl" adı verilen şiirler oluşturmuştur.
III. Bir ozanın ya da çobanın ağzından yazılıp kır yaşamı­nın çekiciliğini, güzelliğini anlatan kısa şiirlere idil adı verilir.
IV. Birkaç çobanın kır yaşamı üzerine karşılıklı konuşma­lar tarzında yazılan pastoral şiirlere "eglog" denir.
V. Bir çobanın ölümünden sonra arkadaşlarının ölen ço­ban için yazdıkları duygu dolu şiirlere "eleji"denir.

Pastoral şiirle ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisin­de bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A
II
B
IV
C
III
D
I
E
V
Soru 3
I. Satirik - taşlama, yergi
II. Didaktik - öğretici, yol gösterici
III. Epik - koçaklama, yiğitlik
IV. Pastoral - güzelleme, varsağı
V. Dramatik - komedya, tragedya

Numaralı yerlerin hangisinde şiir türleri, ilgili oldukları kavramlarla eşleştirilirken bir yanlışlık yapılmıştır?
A
I
B
IV
C
III
D
II
E
V
Soru 4
Aşağıdaki dizelerin hangisi lirik bir şiirden alınmıştır?
A
Benek benek, nakış nakış dünyayı Nasıl da süslemiş gör sarı çiçek
B
Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler Ne güzeldin sen nasıl eşsiz bir yazdı
C
İş gelmez elinden gitmez bir kare Aslında neslinde giymemiş hare
D
İlim kıymet bulmaz cahil elinde Mal fayda olmaz cahil elinde
E
Durma git evladım, açıktır yolun Cenge sıvansın o bükülmez kolun
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi epik bir şiirden alınmış olabilir?
A
O gece gördüm, onun gözlerinde gördüm Gün ne güzel doğarmış meğer açık denizde
B
Baş yorgun, yaslanır yeşil otlara Göz dalgın, uzanır ta bulutlara
C
Tarihin dilinden düşmez bu destan Nehirler gazidir, dağlar kahraman
D
Varıp yoldaş olma sen uğursuza Komşu olma namussuza arsıza
E
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak Ben aşkımla bahar getirdim sana
Soru 6
Cıvıl cıvıl, sessiz duran yuvalar
Kelebekler birbirini kovalar
Halı gibi nakışlandı ovalar
Bölük bölük sarı, yeşil, mor şimdi

Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lirik
B
Satirik
C
Epik
D
Dramatik
E
Pastoral
Soru 7
Üçkağıtçı düzen geçip gitmeden
Her ocakta üç beş baykuş ötmeden
Çabuk "Devlet malı deniz" bitmeden
Sonra geç kalırsın yağmaya bebek

Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisidir?
A
Pastoral şiir
B
Lirik şiir
C
Satirik şiir
D
Dramatik şiir
E
Epik şiir
Soru 8
Bilim, sanat, felsefe, din, ahlak gibi alanlarda öğretimi kolaylaştırmak için başvurulan bu türün ilk örneklerini eski Yunan şairi Hesiodos vermiştir.

Yukarıda tanıtılan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Epik şiir
B
Pastoral şiir
C
Dramatik şiir
D
Didaktik şiir
E
Lirik şiir
Soru 9
Sahra, Bingöl Çobanları gibi şiirleri dahil ettiğimiz türün kurucu­su eski Yunan edebiyatındaki Theokritos'tur.

Yukarıdaki parçada tanıtılan şiir türü aşağıdakilerden hangi­sidir?
A
Satirik şiir
B
Lirik şiir
C
Pastoral şiir
D
Dramatik şiir
E
Didaktik şiir
Soru 10
Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Üzgün kırılmış gibi en ince yerinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

İşlenen konu dikkate alınırsa, dörtlük hangi şiir türüne örnek olarak gösterile­bilir?
A
Lirik
B
Epik
C
Pastoral
D
Dramatik
E
Didaktik
Soru 11
Son yirmi adımı uçuyorduk
Almıştı herkes dipçiğini avucuna
Yine bir duraklama
Geldik düşman süngüsünün ucuna

Bu dörtlük, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A
Dramatik
B
Didaktik
C
Lirik
D
Epik
E
Pastoral
Soru 12
Kumaş verdim terzilerden birine
Var olsun eline almadan dikti
Kırk dokuz adamla selam yolladım
Ellinci selamı almadan dikti

Bu dizelerde, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?
A
Pastoral
B
Lirik
C
Epik
D
Satirik
E
Dramatik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+