Test Çöz

Bilgi Felsefesi Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Felsefe dersinin konusu olan Bilgi Felsefesi testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Felsefe testi için;
 

TYT Felsefe Testleri

 

Bilgi Felsefesi Testi

Tebrikler - Bilgi Felsefesi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Felsefe tarihi boyunca filozoflar, “Doğru bilgi nedir?” sorusuna cevap arayışı içinde olmuşlardır. Doğru bilgi, kesinliği hiçbir olasılık içermeyecek, hiçbir kuşku duyulmayacak şekilde emin olarak bilinen bilgidir.

Bu parçaya göre, bilginin doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yararlılık
B
Uygunluk
C
Apaçıklık
D
Tutarlılık
E
Tümel uzlaşım
Soru 2
Güvenilir bir harita, bize yolumuzu bulmamızı ve gideceğimiz yere varabilmemizi sağlar. Bunun gibi, kurallarına göre oluşturulan bir dil de bize, dünyanın gerçekliğini bulmamızı sağlar. Bu anlamda bir tümceyi anlamak, bir dili anlamak demektir. Bir dili anlamak da bir haritaya sahip olmaktır. Bir haritaya sahip olmakla halihazırda zaten birçok anlamlandırma olanağını ediniriz.

Bu parçada sözü edilen bilgi görüşü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kritisizm
B
Empirizm
C
Analitik felsefe
D
Rasyonalizm
E
Pozitivizm
Soru 3
İnsan, kendinden bağımsız olarak var olan gerçekliğin bilgisini elde edemez. Çünkü gerçekliğin bilgisini elde etmek için insanın bilgi yeteneği ve kapasitesi yeterli değildir.

Bu parçada dile getirilen görüş hangi felsefi akıma yakındır?
A
Empirizm
B
Pozitivizm
C
Kritisizm
D
Septisizm
E
Rasyonalizm
Soru 4
İdeal olan, bireyin güvenle sığınabileceği ve onu değişimin fırtınalarından koruyacak mükemmel ve değişmez bir gerçek değildir. İdeal olanı insanın günlük yaşamının düzenlenmesindeki etkisi, uygulamadaki sonuçları belirler.

Bunları söyleyen kişinin görüşü, bilgi kuramıyla ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A
Pozitivizm
B
Rasyonalizm
C
Empirizm
D
Pragmatizm
E
Septisizm
Soru 5
Deniz suyu temiz midir, kirli midir? Bu soruya kesin bir cevap vermek olanaksızdır. Bir bakıma deniz suyu hem temizdir hem kirlidir. Söz gelimi, birçok canlı için hayat kaynağı olan deniz suyu, insanlar için mide bulandırıcıdır; fakat bazı balıklar ancak deniz suyunda yaşayabilir. Değerler de böyledir; benim için doğru ve iyi olan şey, bir başka toplumda yaşayan kişi için yanlış ve kötü olabilir.

Bunları söyleyen kişinin görüşü, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır?
A
Pozitivizm
B
Kritisizm
C
Rölativizm
D
Rasyonalizm
E
Empirizm
Soru 6
Sokrates insanlarda doğuştan var olan bilgiyi açığa çıkartırken karşılıklı konuşma yöntemini uygular. Bu yöntem iki aşamadan oluşur: İroni (alaya alma) ve maiotik (doğurtma). Sokrates, ilk aşamada karşısındakiyle konuşurken bir şeyler bildiğini sanan kişiye aslında hiçbir şey bilmediğini alaylı bir şekilde kanıtlar. İkinci aşamada ise, yine ustaca sorduğu sorularla hiçbir şey bilmediğini düşünen kişinin, aklında doğuştan var olan bilgilerini açığa çıkarır.

Bu düşüncelere sahip Sokrates, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A
Septik
B
Rasyonalist
C
Empirist
D
Pozitivist
E
Pragmatist
Soru 7
Protagoras’ın "İnsan her şeyin ölçüsüdür" ifadesinden aşağıdaki anlamların hangisi çıkarılamaz?
A
Her insan duyu bakımından farklı yaratılmıştır.
B
Her şey görecelidir.
C
Nesneler olduğu gibi algılanmaz.
D
Doğrunun ne olduğu insana göre değişir.
E
Özneden bağımsız mutlak bir bilgi yoktur.
Soru 8
İnsan zihnini bilgi bakımından analiz ettiğimizde, zihninin tüm içeriklerinin bize duyular ve deney tarafından sağlanan malzemeye indirgenebilir; bu malzeme ise algılardan başka hiçbir şey değildir. Buna göre zihnimiz, yalnızca tecrübe ettiğimiz ideleri, duyum ve izlenimleri bilebilir.

Bu parçada sözü edilen bilgi görüşü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Analitik felsefe
B
Kritisizm
C
Empirizm
D
Rasyonalizm
E
Pozitivizm
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi "pragmatizm" bilgi görüşüne uygun bir ifadedir?
A
Herkesin onayladığı bilgi doğru ve yararlıdır.
B
Bilginin doğruluğunu ancak yararı belirler.
C
Bilginin değeri sonuçlarından bağımsızdır.
D
Bir bilgi nesnesine uygunsa doğrudur.
E
Bir bilgi akla uygunsa yararlıdır.
Soru 10
I. Kesin olarak sınanabilir ve kanıtlanabilir bilgidir.
II. Dünden bugüne birikimli olarak ilerleyen bilgidir.
III. Akla dayalı olup, çelişkilere yer vermeyen bilgidir.
IV. Birçok bilginin birleştirilmesi, sentezi olan bilgidir.

Yukarıdakilerden hangileri felsefi bilgi için söylenebilir?
A
III ve IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 11
Birçok insan, hali hazırdaki güncel dünyanın tarihsel ve kültürel gerçeklerine aldırmadan, mevcut şartları hiç dikkate almadan, eylemini bir teorinin direktifine göre yönlendirir. Bu tip insanlara göre, eylemlerin kaynağında bulunan teori, her türlü olmuş, olacak ve olması muhtemel her sorunu çözer. Öyle ki, teorinin sınırları dışında herhangi bir hakikat yoktur; bütün hakikat bu teorinin sınırları içindedir, teori her türlü hakikati içermektedir.

Parçada sözü edilen anlayış, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Pragmatizm
B
Entüisyonizm
C
Rölativizm
D
Dogmatizm
E
Septisizm
Soru 12
Varlığın, var olmanın odağında “zaman” yer alır. Zamana, bilimin ölçülebilen bir olguymuş gibi yaklaşmak onu kavramaya yetmez. Zaman insan bilincinin bir oluşumu ve yaratıcı gelişimidir. Zeka, akıp giden zaman içinde ancak varlığın sınırlı bir kesitini bilebilir. Ancak zamansal varoluş da diyebileceğimiz yaşam ancak doğrudan ve aracısız bir şekilde kavranabilir. Bu ise zekanın olanaklarını aşar. Zeka durağan haldeki maddeyi kavrar; ancak asıl kavranması gereken doğanın iç yüzü, gerçeğin özü olan sürekli bir oluş ve atılım içinde olanı hayatı kavrayamaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin görüşleri vurgulanmaktadır?
A
Descartes’ın rasyonalizmi
B
Kant’ın kritisizmi
C
Platon’un idealizmi
D
Bergson’un entüisyonizmi
E
Comte’un pozitivizmi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+