Test Çöz

Öğretici Metinleri Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Öğretici Metinler” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Öğretici Metinler Testi

Tebrikler - Öğretici Metinler Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden biridir?
A
Makale
B
Eleştiri
C
Mektup
D
Fıkra
E
Roman
Soru 2
I. Okuyucuya bilgi vermek, ona bir ko­nuyu öğretmek amacıyla yazılır.
II. Kurgu değildir, gerçeklik ön plandadır, gerçekler dile getirilir.
III. Ciddi, anlaşılır ve sade bir dille yazılır, sanatsal kaygı taşımaz.
IV. Dil ögeleri yoruma ve çağrışıma açık olarak kullanılmaz.
V. Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılarak kaleme alınır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi, öğretici metinlerde rastlanan özellikler­den biri olamaz?
A
IV
B
II
C
I
D
III
E
V
Soru 3
(I) Güncel olayları, ülke sorunlarını veya herhangi bir konuyu belli bir dünya görüşüne göre ele alıp yorumlayan kısa yazı türüne fıkra denir. (II) Türk basınında fıkra daha çok gazetelerin iç sayfalarında yer almaktadır, fıkra yazarlarına da artık köşe yazarı denmektedir. (III) Fıkra yazarı ele aldığı konuyu etkili, akıcı ve öznel bir anlatımla sunar. (IV) Fıkracı, bütün toplum kesimlerine hitap ettiğini bilir, açık ve samimi bir dil kullanır. (V) Yazdıklarını inandırıcı kılmak için de çeşitli tanık ve belge kullanarak düşüncelerini kanıtlar.

Bu parçanın kaç numaralı cümlesinde "fıkra" türüyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
I.
B
III.
C
IV.
D
V.
E
II.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, anı (hatırat) türünün özelliklerinden biri değildir?
A
Geçmişi, birinci kişinin ağzından, kişisel yargı ve yorumlarla vermesi
B
Tarihsel gerçeklere ışık tutması, yaşananların unutulmasını önlemesi
C
Bir kimsenin yaşamı boyunca kendi başından geçen ya da tanık olduğu önemli olayları anlatması
D
İnsan belleğinde iz bırakan olay, olgu ve durumları anlatması
E
Hem yaşanmakta olanı hem de yaşanmış olayları aktarması
Soru 5
Temeli düşünce olan yazı türüdür. Bu ya­zının konu sınırlaması yoktur. Bir düşünce, toplumsal bir olay, bilimsel bir gerçek, söz sanatları, plastik sanatlar bu yazı türünün konularından bazılarıdır. Bir tez öne sür­mek, bunu savunmak amacıyla yazılır. Bu nedenle yapısı, ortaya atılan bir görüş ve bu görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür.

Bu parçada sözü edilen öğretici metin türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fıkra
B
Makale
C
Röportaj
D
Söyleşi
E
Eleştiri
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açık­lama, ayraç içinde verilen türle ilgili de­ğildir?
A
Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde bir ya da birden çok kişiyle yapılan ko­nuşmalar ve bu konuşmaların aktarıldı­ğı metin türüdür. (Mülakat)
B
Özgürce seçilen bir konuda gelişen, bir konuşma havası içinde biçimlenen, genellikle orta uzunlukta olan kanıtlayı­cı yazılardır. (Fıkra)
C
Yazarın çeşitli olaylar, insanlar ve yerlerle ilgili gözlemlerine, izlenimlerine, araştırma ve incelemelerine dayanarak yazdığı gazete ve dergi yazılarıdır. (Röportaj)
D
Yaptıkları ve yaşamlarıyla okurların ilgi­sini çekebilecek nitelikte olan kişilerin, değişik kaynaklardan yararlanılarak yaşamlarının anlatıldığı yazı türüdür. (Biyografi)
E
Bir sanatçıyı, yapıtı, düşünceyi olum­lu ve olumsuz yanlarıyla ele alan, çö­zümleyen, değerlendiren yazı türüdür. (Eleştiri)
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, öğretici metin­leri edebi metinlerden ayıran özellikler­den biri olamaz?
A
Dilin genellikle göndergesel işleviyle kullanılması
B
Birtakım birimlerin bir ana düşünce et­rafında bir araya gelmesiyle oluşması
C
Bu metinlerin hiçbirinin kurmacaya da­yanmaması
D
Amacının bilgi ve haber vermek, tanıt­mak, kanıları değiştirmek, ikna etmek olması
E
Bir geleneğin içinde oluşup o gelene­ğin özelliklerini taşıması
Soru 8
Türlü sanat, bilim ve meslek dalında ün yapmış kişilerin başlarından geçen ve de­virlerinde olup biten olaylarla ilgili bilgi ve gözlemleri anlatan eserlerdir, abartma yok­tur, duygusal değildir. Tam anımsanmayan olaylar bu anlatımın içinde yer almaz.

Bu parçada özellikleri belirtilen yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gezi yazısı
B
Anı
C
Sohbet
D
Makale
E
Günlük
Soru 9
Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı yapıtında düşsel, duygusal öge­ler aradım. Alıştığım öyküleri bulamadım. Bu yapıtta yazar gençliğini, Kafkasya'daki askerliğini, Birinci Dünya Savaşı yıllarını, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılanları; kısa­ca kendi yaşamını anlatmıştır.

Bu parçada söz edilen yapıtın türü, aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Roman
B
Antoloji
C
Otobiyografi
D
Biyografi
E
Gezi yazısı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, haber yazıları­nın özellikleri arasında yer almaz?
A
Haber yazıları toplumun büyük bir kıs­mını ilgilendirmelidir.
B
Yazan kişi anlattıklarını kendi yorumuy­la yansıtmalıdır.
C
Kolay anlaşılır; akıcı, açık ve duru bir anlatımı olmalıdır.
D
Haber yazılarının günlük ve önemli olması gerekir.
E
Anlatılanlar ilgi çekici olmalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+