Test Çöz

Öğretici Metinleri Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Öğretici Metinler” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Öğretici Metinler Testi

Tebrikler - Öğretici Metinler Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden biridir?
A
Roman
B
Makale
C
Fıkra
D
Eleştiri
E
Mektup
Soru 2
I. Okuyucuya bilgi vermek, ona bir ko­nuyu öğretmek amacıyla yazılır.
II. Kurgu değildir, gerçeklik ön plandadır, gerçekler dile getirilir.
III. Ciddi, anlaşılır ve sade bir dille yazılır, sanatsal kaygı taşımaz.
IV. Dil ögeleri yoruma ve çağrışıma açık olarak kullanılmaz.
V. Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılarak kaleme alınır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi, öğretici metinlerde rastlanan özellikler­den biri olamaz?
A
V
B
I
C
IV
D
II
E
III
Soru 3
(I) Güncel olayları, ülke sorunlarını veya herhangi bir konuyu belli bir dünya görüşüne göre ele alıp yorumlayan kısa yazı türüne fıkra denir. (II) Türk basınında fıkra daha çok gazetelerin iç sayfalarında yer almaktadır, fıkra yazarlarına da artık köşe yazarı denmektedir. (III) Fıkra yazarı ele aldığı konuyu etkili, akıcı ve öznel bir anlatımla sunar. (IV) Fıkracı, bütün toplum kesimlerine hitap ettiğini bilir, açık ve samimi bir dil kullanır. (V) Yazdıklarını inandırıcı kılmak için de çeşitli tanık ve belge kullanarak düşüncelerini kanıtlar.

Bu parçanın kaç numaralı cümlesinde "fıkra" türüyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A
III.
B
V.
C
I.
D
II.
E
IV.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, anı (hatırat) türünün özelliklerinden biri değildir?
A
Hem yaşanmakta olanı hem de yaşanmış olayları aktarması
B
İnsan belleğinde iz bırakan olay, olgu ve durumları anlatması
C
Geçmişi, birinci kişinin ağzından, kişisel yargı ve yorumlarla vermesi
D
Bir kimsenin yaşamı boyunca kendi başından geçen ya da tanık olduğu önemli olayları anlatması
E
Tarihsel gerçeklere ışık tutması, yaşananların unutulmasını önlemesi
Soru 5
Temeli düşünce olan yazı türüdür. Bu ya­zının konu sınırlaması yoktur. Bir düşünce, toplumsal bir olay, bilimsel bir gerçek, söz sanatları, plastik sanatlar bu yazı türünün konularından bazılarıdır. Bir tez öne sür­mek, bunu savunmak amacıyla yazılır. Bu nedenle yapısı, ortaya atılan bir görüş ve bu görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür.

Bu parçada sözü edilen öğretici metin türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Röportaj
B
Fıkra
C
Makale
D
Eleştiri
E
Söyleşi
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açık­lama, ayraç içinde verilen türle ilgili de­ğildir?
A
Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde bir ya da birden çok kişiyle yapılan ko­nuşmalar ve bu konuşmaların aktarıldı­ğı metin türüdür. (Mülakat)
B
Bir sanatçıyı, yapıtı, düşünceyi olum­lu ve olumsuz yanlarıyla ele alan, çö­zümleyen, değerlendiren yazı türüdür. (Eleştiri)
C
Yaptıkları ve yaşamlarıyla okurların ilgi­sini çekebilecek nitelikte olan kişilerin, değişik kaynaklardan yararlanılarak yaşamlarının anlatıldığı yazı türüdür. (Biyografi)
D
Yazarın çeşitli olaylar, insanlar ve yerlerle ilgili gözlemlerine, izlenimlerine, araştırma ve incelemelerine dayanarak yazdığı gazete ve dergi yazılarıdır. (Röportaj)
E
Özgürce seçilen bir konuda gelişen, bir konuşma havası içinde biçimlenen, genellikle orta uzunlukta olan kanıtlayı­cı yazılardır. (Fıkra)
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, öğretici metin­leri edebi metinlerden ayıran özellikler­den biri olamaz?
A
Dilin genellikle göndergesel işleviyle kullanılması
B
Birtakım birimlerin bir ana düşünce et­rafında bir araya gelmesiyle oluşması
C
Bir geleneğin içinde oluşup o gelene­ğin özelliklerini taşıması
D
Amacının bilgi ve haber vermek, tanıt­mak, kanıları değiştirmek, ikna etmek olması
E
Bu metinlerin hiçbirinin kurmacaya da­yanmaması
Soru 8
Türlü sanat, bilim ve meslek dalında ün yapmış kişilerin başlarından geçen ve de­virlerinde olup biten olaylarla ilgili bilgi ve gözlemleri anlatan eserlerdir, abartma yok­tur, duygusal değildir. Tam anımsanmayan olaylar bu anlatımın içinde yer almaz.

Bu parçada özellikleri belirtilen yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Anı
B
Makale
C
Sohbet
D
Günlük
E
Gezi yazısı
Soru 9
Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı yapıtında düşsel, duygusal öge­ler aradım. Alıştığım öyküleri bulamadım. Bu yapıtta yazar gençliğini, Kafkasya'daki askerliğini, Birinci Dünya Savaşı yıllarını, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılanları; kısa­ca kendi yaşamını anlatmıştır.

Bu parçada söz edilen yapıtın türü, aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A
Gezi yazısı
B
Antoloji
C
Otobiyografi
D
Biyografi
E
Roman
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, haber yazıları­nın özellikleri arasında yer almaz?
A
Anlatılanlar ilgi çekici olmalıdır.
B
Haber yazılarının günlük ve önemli olması gerekir.
C
Yazan kişi anlattıklarını kendi yorumuy­la yansıtmalıdır.
D
Haber yazıları toplumun büyük bir kıs­mını ilgilendirmelidir.
E
Kolay anlaşılır; akıcı, açık ve duru bir anlatımı olmalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+