10. Sınıf

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (2019-2020)10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Bu yazımızda 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 2. döneminin ikinci sınavında çıkabilecek soruların, hazırlanmış yazılılarını ve cevaplarını bulabilirsiniz. Bu şekilde sınava girmeden önce bir hazırlık yapıp kendinizi test edebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. yazılılarında çıkması muhtemel konular şu şekildedir:

Anı

Bu konuda anı nedir, anının özellikleri ve anının tarihsel gelişimi anlatılır. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve
bunların işlevlerini belirler. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler Metnin üslup özelliklerini belirler. Metinde yazara/metne özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. Ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumlar/görüşler; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendirir. Metinde yazarın bakış açısını belirler. Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendirir. Metni yorumlar. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini bilir.

Haber Metni

Bu konuda ise haber yazısı nedir, haber yazısının özelliklerini anlatır. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler Metnin üslup özelliklerini belirler. Metinde yazara/metne özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir (Cümle yapıları, deyimler, kelime kadrosu, söz sanatları, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk vb.) Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. Ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumlar/görüşler; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendirir. Metinde yazarın bakış açısını belirler. Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendirir. Metni yorumlar. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini bilir.

Gezi Yazısı (Seyahatname)

Bu konuda da gezi yazısı nedir, gezi yazısının özellikleri, gezi yazısının çeşitleri ve gezi yazısı örneklerini anlatır. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler Metnin üslup özelliklerini belirler. Metinde yazara/metne özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir (Cümle yapıları, deyimler, kelime kadrosu, söz sanatları, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk vb.) Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder. Ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumlar/görüşler; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendirir. Metinde yazarın bakış açısını belirler. Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendirir. Metni yorumlar. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini bilir.
 
NOT: Farklı soruları çözmeniz amacıyla 3 farklı yazılı eklenmiştir. Sorular birbirinden farklıdır.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-2
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-3
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-4
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-5
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+