10. Sınıf

10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları (2019-2020)10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Bu yazımızda 10. sınıf Kimya dersinin 2. döneminin ilk sınavında çıkabilecek soruların, hazırlanmış yazılılarını ve cevaplarını bulabilirsiniz. Bu şekilde sınava girmeden önce bir hazırlık yapıp kendinizi test edebilirsiniz.

10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. yazılılarında çıkması muhtemel konular şu şekildedir:

Asitler ve Bazlar

Bu konuda asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özellikleri, asitlikleriyle ilişkilendirilir. Kirecin, sabunun ve deterjanların ciltte oluşturduğu kayganlık hissi baziklikle ilişkilendirilir. Asitler ve bazların bazı renkli maddelerin (çay, üzüm suyu, kırmızı lahana) rengini değiştirmesi deneyleri yapılarak indikatör kavramı ve pH kâğıdı tanıtılır. Sirke, limon suyu, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve sodyum klorür çözeltilerinin asitlik veya bazlık değerlerinin pH kâğıdı kullanılarak yorumlanması sağlanır. pH kavramı asitlik ve bazlık ile ilişkilendirilerek açıklanır. Logaritmik tanıma girilmez. Günlük hayatta kullanılan tüketim maddelerinin ambalajlarında yer alan pH değerlerinin asitlik‐bazlıkla ilişkilendirilmesi sağlanır. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler su ortamında H3O+ iyonu oluşturma, bazlar ise OH‐ iyonu oluşturma özellikleriyle tanıtılarak basit örnekler verilir. Su ile etkileşerek asit/baz oluşturan CO2, SO2 ve N2O5 maddelerinin çözeltilerinin neden asit gibi davrandığı; NH3 ve CaO maddelerinin çözeltilerinin de neden baz gibi davrandığı bu tepkimeler üzerinden açıklanır. Lewis asit‐baz tanımına girilmez.

Asitler ve Bazların Tepkimeleri

Bu konuda ise asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Nötralleşme tepkimeleri, asidin ve bazın mol sayıları üzerinden açıklanır. Sodyum hidroksit ile sülfürik asidin etkileşiminden sodyum sülfat oluşumu deneyi yaptırılarak asit, baz ve tuz kavramları ilişkilendirilir. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. Asitlerin ve bazların metallerle etkileşerek hidrojen gazı oluşturması reaksiyonlarına örnekler verilir; aktif metal, yarısoy metal, soy metal ve amfoter metal kavramları üzerinde durulur. Alüminyum metalinin amfoterlik özelliğini gösteren deney yaptırılır. Nitrik asit, sülfürik asit ve hidroflorik asidin soy metal ve cam/porselen aşındırma özelliklerine değinilir. Tepkime denklemlerine girilmez. Derişik sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asidin nem çekme ve çözünürken ısı açığa çıkarma özellikleri nedeniyle yol açtıkları tehlikeler vurgulanır.

Hayatımızda Asitler ve Bazlar

Bu konuda asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. Asit yağmurlarının oluşumuna, çevreye ve tarihi eserlere etkilerine değinilir. Kirecin ve kostiğin yağ, saç ve deriye etkisi deney yapılarak açıklanır. Öğrencilerin asit ve bazların fayda ve zararları hakkında bilişim teknolojileri kullanarak araştırma yapmaları, elde ettikleri bilgileri kaynak belirterek özetlemeleri ve yazılı olarak sunmaları sağlanır. Bilişim teknolojilerini kullanırken siber güvenlik kurallarına uymanın gerekliliği hatırlatılır. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. Birbiriyle karıştırılması sakıncalı evsel kimyasallara (çamaşır suyu ile tuz ruhu) örnekler verilir. Asit ve baz ambalajlarındaki güvenlik uyarılarına dikkat çekilir. Aşırı temizlik malzemesi ve lavabo açıcı kullanmanın sağlık, çevre ve tesisat açısından sakıncaları üzerinde durulur. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenmeyi ve metal eşyaların paslarını gidermek için yöntem ve malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur.

Tuzlar

Bu konuda da tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. Sodyum klorür, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat ve amonyum klorür tuzları üzerinde durulur.
 
NOT: Farklı soruları çözmeniz amacıyla 3 farklı yazılı eklenmiştir. Sorular birbirinden farklıdır.

10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları
10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-2
10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-3
10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-4
10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-5
10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-6
10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları-7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+