Test Çöz

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi | Online Test Çöz

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi

Bu yazımızda Coğrafya dersinden Dünya’nın şekli ve hareketleri Konu Testi yer almaktadır. Eğer bu konuyla alakalı eksiğiniz olduğunu hissediyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Konu Özetini inceleyebilirsiniz;
 

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) Coğrafya Test Çöz

 

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi

Tebrikler - Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • Ekvator'un yarıçapının kutuplar yarıçapından 21 km fazla olması
  • Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması
  • Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan şiş­kin olması


Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili olmuştur?
A
Yerel saat farklarının oluşması
B
Yer çekiminin kutuplarda Ekvator'dan fazla ol­ması
C
Paraleller arasındaki uzaklığın 111 km olması
D
Günlük sıcaklık farklarının oluşması
E
Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi
Soru 2
Dünya'nın günlük hareketi aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili değildir?
A
Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
B
Cisimlerin gölge boyu
C
Güneş ışınlarının düşme açısı
D
Batı rüzgarlarının oluşumu
E
Sıcaklık farkları
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeni gü­neş ışınlarının düşme açısı ile açıklanamaz?
A
Yerleşme üst sınırının en yüksek Ekvator ve çevresinde olması
B
Toros dağlarının alçak kesimlerinden zirveleri­ne doğru bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
C
Ekvator'dan kutuplara doğru denizlerin tuzlu­luk oranının azalması
D
Kutuplar çevresinde yaklaşık 6 ay gündüz yaşanmasına rağmen sıcaklığın düşük olması
E
Gölge boylarının kutuplara doğru uzaması
Soru 4
Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içindeki de­ğişimi orta enlemlerde fazladır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A
Hava olaylarının sık sık değişmesi
B
Mevsimlerin oluşması
C
İnsanların kıyafet değiştirme ihtiyacının fazla olması
D
Yıl içinde sıcaklık farklarının fazla olması
E
Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın faz­la olması
Soru 5
  1. Hakkari
  2. Sivas
  3. Sinop


Yukarıda verilen kentler aşağıdaki özellikler­den hangisine göre sıralanmıştır?
A
Yükseltisi az olandan fazla olana
B
Gece ile gündüz süreleri arasındaki zaman farkı fazla olandan az olana
C
Yerel saati geri olandan ileri olana
D
21 aralıkta gündüz süresi kısa olandan uzun olana
E
Çizgisel hızı fazla olandan az olana
Soru 6
Türkiye'de öğle vakti her yerde aynı anda ya­şanmadığı halde saatin her yerde aynı zama­nı göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açık­lanabilir?
A
Bir meridyen boyunca yerel saatin aynı olma­sıyla
B
Ortak saat kullanılmasıyla
C
Doğu batı yönünde fazla geniş olmamasıyla
D
Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almasıyla
E
Orta kuşakta yer almasıyla
Soru 7
21 Mart'ta, A kentinde Güneş başlangıç meridyeninden üç saat önce doğmakta, B kentinde ise başlangıç meridyeninden iki saat sonra doğmak­tadır.

Buna göre, A ve B kentleri arasında kaç dere­celik boylam farkı vardır?
A
60
B
75
C
30
D
45
E
15
Soru 8
Gece süresinin gündüz süresinden 2 saat uzun olduğu bir günde, ulusal saate göre 06:40'da doğan güneş tepe noktasına saat kaçta ulaşır?
A
13:10
B
12:00
C
11:30
D
12:40
E
12:10
Soru 9
21 Mart tarihinde 30° Doğu boylamında saat 06:00 da doğan güneş aynı gün 45° Doğu boy­lamında kaçta batar?
A
18:00
B
17:00
C
16:00
D
19:00
E
15:00
Soru 10
  • Ekvator'un yarıçapının kutuplar yarıçapından 21 km fazla olması
  • Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması
  • Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan şiş­kin olması


Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili olmuştur?
A
Günlük sıcaklık farklarının oluşması
B
Yerel saat farklarının oluşması
C
Yer çekiminin kutuplarda Ekvator'dan fazla ol­ması
D
Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi
E
Paraleller arasındaki uzaklığın 111 km olması
Soru 11
Aydınlanma çizgisi yıl boyunca kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer değiştirir.

Bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yörüngenin şekli
B
Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş yönü
C
Dünya'nın şekli
D
Dünya'nın günlük hareketi
E
Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 23 Eylül tarihinde ya­şanan durumlardan biri değildir?
A
Güney Yarım Küre'de sonbahar başlangıcıdır.
B
Ekvator'daki cisimlerin öğle vakti gölgesi oluş­maz.
C
Dünya'nın her yerinde gece -gündüz eşitliği yaşanır.
D
Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik düşer.
E
Aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerde güneş aynı anda doğar.
Soru 13
Hatay'daki gündüz süresi, aşağıdaki tarihler­den hangisinde Sinop'takinden daha uzundur?
A
21 Mart
B
21 Haziran
C
4 Temmuz
D
21 Aralık
E
23 Eylül
Soru 14
22 Haziran'da Güneş gökyüzünde 19 saat kalıp, yılın rekorunu kırar. Beyaz gecelerde insanları, günü doyasıya yaşamanın coşkusu sarar.

Buna göre, verilen tarihte beyaz geceler, aşa­ğıdaki enlem derecelerinden hangisinin geç­tiği yerlerde en güzel şekilde yaşanır?
A
23° Kuzey
B
C
66° Güney
D
55° Kuzey
E
23° Güney
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olmasının ortaya çıkardığı bir durumdur?
A
Meltem rüzgarlarının oluşması
B
Mevsimlerin oluşması
C
Matematik iklim kuşaklarının oluşması
D
Gece ile gündüz uzunluklarının değişmesi
E
Şubat ayının 28 gün sürmesi
Soru 16
Ankara'da belirli bir tarihte yatay düzleme dik duran bir cismin gölgesine bakılarak, Ankara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında yorum yapılamaz?
A
Güneş ışınlarının düşme açısı
B
Yaşanan mevsim
C
Yerel saati
D
Deniz seviyesinden yüksekliği
E
Enlem derecesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenebilecek bir durum değildir?
A
Kutup yıldızından yararlanarak enlem tespitinin yapılabilmesi
B
Sürekli rüzgarların, hareket yönünün sağına doğru sapması
C
Güneş ışınlarının yılın belli dönemlerinde dik açıyla düşmesi
D
Meridyenler arasındaki mesafenin kuzeye gidildikçe azalması
E
Yaz mevsimi süresinin kış mevsiminden uzun olması
Soru 18


21 Haziran tarihinde haritada gösterilen mer­kezlerden hangisinde gündüz süresi daha uzun­dur?
A
V
B
IV
C
I
D
II
E
III
Soru 19
Aşağıdaki olgulardan hangisini oluşturan fak­tör, diğer dördünü oluşturan faktörden farklı­dır?
A
Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin ocak ayında az, temmuz ayında fazla olması
B
Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
C
Şubat ayının 28 gün sürmesi
D
Kuzey ve Güney yarım kürelerde yaz mevsi­mi sürelerinin farklı olması
E
Kuzey Yarım Küre'de yaz gündönümünün ya­şandığı anda Güney Yarım Küre'de kış gün­dönümünün yaşanması
Soru 20


Haritada gösterilen kentlerin hangisinde çiz­gisel hız Kırşehir'e göre daha fazla, Güneş'in doğuşu daha geçtir?
A
Artvin
B
Bolu
C
Siirt
D
Sinop
E
Antalya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
 
Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+