Test Çöz

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi | Online Test ÇözDünyanın Şekli ve Hareketleri Testi

Bu yazımızda Coğrafya dersinden Dünya’nın şekli ve hareketleri Konu Testi yer almaktadır. Eğer bu konuyla alakalı eksiğiniz olduğunu hissediyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Konu Özetini inceleyebilirsiniz;
 

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) Coğrafya Test Çöz

 

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi

Tebrikler - Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • Ekvator'un yarıçapının kutuplar yarıçapından 21 km fazla olması
  • Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması
  • Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan şiş­kin olması


Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili olmuştur?
A
Yer çekiminin kutuplarda Ekvator'dan fazla ol­ması
B
Paraleller arasındaki uzaklığın 111 km olması
C
Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi
D
Yerel saat farklarının oluşması
E
Günlük sıcaklık farklarının oluşması
Soru 2
Dünya'nın günlük hareketi aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili değildir?
A
Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
B
Güneş ışınlarının düşme açısı
C
Sıcaklık farkları
D
Cisimlerin gölge boyu
E
Batı rüzgarlarının oluşumu
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeni gü­neş ışınlarının düşme açısı ile açıklanamaz?
A
Toros dağlarının alçak kesimlerinden zirveleri­ne doğru bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
B
Ekvator'dan kutuplara doğru denizlerin tuzlu­luk oranının azalması
C
Yerleşme üst sınırının en yüksek Ekvator ve çevresinde olması
D
Gölge boylarının kutuplara doğru uzaması
E
Kutuplar çevresinde yaklaşık 6 ay gündüz yaşanmasına rağmen sıcaklığın düşük olması
Soru 4
Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içindeki de­ğişimi orta enlemlerde fazladır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A
İnsanların kıyafet değiştirme ihtiyacının fazla olması
B
Mevsimlerin oluşması
C
Hava olaylarının sık sık değişmesi
D
Yıl içinde sıcaklık farklarının fazla olması
E
Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın faz­la olması
Soru 5
  1. Hakkari
  2. Sivas
  3. Sinop


Yukarıda verilen kentler aşağıdaki özellikler­den hangisine göre sıralanmıştır?
A
Yerel saati geri olandan ileri olana
B
Çizgisel hızı fazla olandan az olana
C
Gece ile gündüz süreleri arasındaki zaman farkı fazla olandan az olana
D
Yükseltisi az olandan fazla olana
E
21 aralıkta gündüz süresi kısa olandan uzun olana
Soru 6
Türkiye'de öğle vakti her yerde aynı anda ya­şanmadığı halde saatin her yerde aynı zama­nı göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açık­lanabilir?
A
Bir meridyen boyunca yerel saatin aynı olma­sıyla
B
Orta kuşakta yer almasıyla
C
Doğu batı yönünde fazla geniş olmamasıyla
D
Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almasıyla
E
Ortak saat kullanılmasıyla
Soru 7
21 Mart'ta, A kentinde Güneş başlangıç meridyeninden üç saat önce doğmakta, B kentinde ise başlangıç meridyeninden iki saat sonra doğmak­tadır.

Buna göre, A ve B kentleri arasında kaç dere­celik boylam farkı vardır?
A
15
B
45
C
30
D
75
E
60
Soru 8
Gece süresinin gündüz süresinden 2 saat uzun olduğu bir günde, ulusal saate göre 06:40'da doğan güneş tepe noktasına saat kaçta ulaşır?
A
12:00
B
13:10
C
12:10
D
12:40
E
11:30
Soru 9
21 Mart tarihinde 30° Doğu boylamında saat 06:00 da doğan güneş aynı gün 45° Doğu boy­lamında kaçta batar?
A
19:00
B
17:00
C
16:00
D
18:00
E
15:00
Soru 10
  • Ekvator'un yarıçapının kutuplar yarıçapından 21 km fazla olması
  • Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması
  • Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan şiş­kin olması


Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili olmuştur?
A
Paraleller arasındaki uzaklığın 111 km olması
B
Yer çekiminin kutuplarda Ekvator'dan fazla ol­ması
C
Günlük sıcaklık farklarının oluşması
D
Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi
E
Yerel saat farklarının oluşması
Soru 11
Aydınlanma çizgisi yıl boyunca kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer değiştirir.

Bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı
B
Dünya'nın günlük hareketi
C
Dünya'nın şekli
D
Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş yönü
E
Yörüngenin şekli
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 23 Eylül tarihinde ya­şanan durumlardan biri değildir?
A
Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik düşer.
B
Aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerde güneş aynı anda doğar.
C
Ekvator'daki cisimlerin öğle vakti gölgesi oluş­maz.
D
Dünya'nın her yerinde gece -gündüz eşitliği yaşanır.
E
Güney Yarım Küre'de sonbahar başlangıcıdır.
Soru 13
Hatay'daki gündüz süresi, aşağıdaki tarihler­den hangisinde Sinop'takinden daha uzundur?
A
21 Mart
B
21 Haziran
C
23 Eylül
D
21 Aralık
E
4 Temmuz
Soru 14
22 Haziran'da Güneş gökyüzünde 19 saat kalıp, yılın rekorunu kırar. Beyaz gecelerde insanları, günü doyasıya yaşamanın coşkusu sarar.

Buna göre, verilen tarihte beyaz geceler, aşa­ğıdaki enlem derecelerinden hangisinin geç­tiği yerlerde en güzel şekilde yaşanır?
A
23° Kuzey
B
55° Kuzey
C
D
66° Güney
E
23° Güney
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olmasının ortaya çıkardığı bir durumdur?
A
Mevsimlerin oluşması
B
Gece ile gündüz uzunluklarının değişmesi
C
Şubat ayının 28 gün sürmesi
D
Meltem rüzgarlarının oluşması
E
Matematik iklim kuşaklarının oluşması
Soru 16
Ankara'da belirli bir tarihte yatay düzleme dik duran bir cismin gölgesine bakılarak, Ankara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında yorum yapılamaz?
A
Yerel saati
B
Yaşanan mevsim
C
Deniz seviyesinden yüksekliği
D
Güneş ışınlarının düşme açısı
E
Enlem derecesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenebilecek bir durum değildir?
A
Kutup yıldızından yararlanarak enlem tespitinin yapılabilmesi
B
Yaz mevsimi süresinin kış mevsiminden uzun olması
C
Güneş ışınlarının yılın belli dönemlerinde dik açıyla düşmesi
D
Meridyenler arasındaki mesafenin kuzeye gidildikçe azalması
E
Sürekli rüzgarların, hareket yönünün sağına doğru sapması
Soru 18


21 Haziran tarihinde haritada gösterilen mer­kezlerden hangisinde gündüz süresi daha uzun­dur?
A
II
B
V
C
III
D
IV
E
I
Soru 19
Aşağıdaki olgulardan hangisini oluşturan fak­tör, diğer dördünü oluşturan faktörden farklı­dır?
A
Kuzey ve Güney yarım kürelerde yaz mevsi­mi sürelerinin farklı olması
B
Kuzey Yarım Küre'de yaz gündönümünün ya­şandığı anda Güney Yarım Küre'de kış gün­dönümünün yaşanması
C
Şubat ayının 28 gün sürmesi
D
Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin ocak ayında az, temmuz ayında fazla olması
E
Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
Soru 20


Haritada gösterilen kentlerin hangisinde çiz­gisel hız Kırşehir'e göre daha fazla, Güneş'in doğuşu daha geçtir?
A
Antalya
B
Bolu
C
Siirt
D
Artvin
E
Sinop
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
 
Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın
2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+