Test Çöz

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi | Online Test ÇözDünyanın Şekli ve Hareketleri Testi

Bu yazımızda Coğrafya dersinden Dünya’nın şekli ve hareketleri Konu Testi yer almaktadır. Eğer bu konuyla alakalı eksiğiniz olduğunu hissediyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Konu Özetini inceleyebilirsiniz;
 

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Konu Anlatımı

YKS (TYT-AYT) Coğrafya Test Çöz

 

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi

Tebrikler - Dünyanın Şekli ve Hareketleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • Ekvator'un yarıçapının kutuplar yarıçapından 21 km fazla olması
  • Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması
  • Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan şiş­kin olması


Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili olmuştur?
A
Günlük sıcaklık farklarının oluşması
B
Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi
C
Yer çekiminin kutuplarda Ekvator'dan fazla ol­ması
D
Paraleller arasındaki uzaklığın 111 km olması
E
Yerel saat farklarının oluşması
Soru 2
Dünya'nın günlük hareketi aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili değildir?
A
Cisimlerin gölge boyu
B
Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
C
Batı rüzgarlarının oluşumu
D
Sıcaklık farkları
E
Güneş ışınlarının düşme açısı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeni gü­neş ışınlarının düşme açısı ile açıklanamaz?
A
Kutuplar çevresinde yaklaşık 6 ay gündüz yaşanmasına rağmen sıcaklığın düşük olması
B
Toros dağlarının alçak kesimlerinden zirveleri­ne doğru bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
C
Yerleşme üst sınırının en yüksek Ekvator ve çevresinde olması
D
Ekvator'dan kutuplara doğru denizlerin tuzlu­luk oranının azalması
E
Gölge boylarının kutuplara doğru uzaması
Soru 4
Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içindeki de­ğişimi orta enlemlerde fazladır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A
Hava olaylarının sık sık değişmesi
B
İnsanların kıyafet değiştirme ihtiyacının fazla olması
C
Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın faz­la olması
D
Mevsimlerin oluşması
E
Yıl içinde sıcaklık farklarının fazla olması
Soru 5
  1. Hakkari
  2. Sivas
  3. Sinop


Yukarıda verilen kentler aşağıdaki özellikler­den hangisine göre sıralanmıştır?
A
Yerel saati geri olandan ileri olana
B
21 aralıkta gündüz süresi kısa olandan uzun olana
C
Gece ile gündüz süreleri arasındaki zaman farkı fazla olandan az olana
D
Çizgisel hızı fazla olandan az olana
E
Yükseltisi az olandan fazla olana
Soru 6
Türkiye'de öğle vakti her yerde aynı anda ya­şanmadığı halde saatin her yerde aynı zama­nı göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açık­lanabilir?
A
Bir meridyen boyunca yerel saatin aynı olma­sıyla
B
Ortak saat kullanılmasıyla
C
Orta kuşakta yer almasıyla
D
Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almasıyla
E
Doğu batı yönünde fazla geniş olmamasıyla
Soru 7
21 Mart'ta, A kentinde Güneş başlangıç meridyeninden üç saat önce doğmakta, B kentinde ise başlangıç meridyeninden iki saat sonra doğmak­tadır.

Buna göre, A ve B kentleri arasında kaç dere­celik boylam farkı vardır?
A
60
B
75
C
45
D
15
E
30
Soru 8
Gece süresinin gündüz süresinden 2 saat uzun olduğu bir günde, ulusal saate göre 06:40'da doğan güneş tepe noktasına saat kaçta ulaşır?
A
12:00
B
12:10
C
11:30
D
13:10
E
12:40
Soru 9
21 Mart tarihinde 30° Doğu boylamında saat 06:00 da doğan güneş aynı gün 45° Doğu boy­lamında kaçta batar?
A
16:00
B
18:00
C
17:00
D
15:00
E
19:00
Soru 10
  • Ekvator'un yarıçapının kutuplar yarıçapından 21 km fazla olması
  • Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden uzun olması
  • Dünya'nın kutuplardan basık, Ekvator'dan şiş­kin olması


Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden han­gisi üzerinde etkili olmuştur?
A
Yerel saat farklarının oluşması
B
Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi
C
Paraleller arasındaki uzaklığın 111 km olması
D
Günlük sıcaklık farklarının oluşması
E
Yer çekiminin kutuplarda Ekvator'dan fazla ol­ması
Soru 11
Aydınlanma çizgisi yıl boyunca kutup daireleri ile kutup noktaları arasında yer değiştirir.

Bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yörüngenin şekli
B
Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı
C
Dünya'nın şekli
D
Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş yönü
E
Dünya'nın günlük hareketi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 23 Eylül tarihinde ya­şanan durumlardan biri değildir?
A
Aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerde güneş aynı anda doğar.
B
Güney Yarım Küre'de sonbahar başlangıcıdır.
C
Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik düşer.
D
Dünya'nın her yerinde gece -gündüz eşitliği yaşanır.
E
Ekvator'daki cisimlerin öğle vakti gölgesi oluş­maz.
Soru 13
Hatay'daki gündüz süresi, aşağıdaki tarihler­den hangisinde Sinop'takinden daha uzundur?
A
4 Temmuz
B
21 Mart
C
23 Eylül
D
21 Aralık
E
21 Haziran
Soru 14
22 Haziran'da Güneş gökyüzünde 19 saat kalıp, yılın rekorunu kırar. Beyaz gecelerde insanları, günü doyasıya yaşamanın coşkusu sarar.

Buna göre, verilen tarihte beyaz geceler, aşa­ğıdaki enlem derecelerinden hangisinin geç­tiği yerlerde en güzel şekilde yaşanır?
A
23° Kuzey
B
23° Güney
C
66° Güney
D
E
55° Kuzey
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olmasının ortaya çıkardığı bir durumdur?
A
Gece ile gündüz uzunluklarının değişmesi
B
Matematik iklim kuşaklarının oluşması
C
Mevsimlerin oluşması
D
Şubat ayının 28 gün sürmesi
E
Meltem rüzgarlarının oluşması
Soru 16
Ankara'da belirli bir tarihte yatay düzleme dik duran bir cismin gölgesine bakılarak, Ankara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında yorum yapılamaz?
A
Deniz seviyesinden yüksekliği
B
Enlem derecesi
C
Yerel saati
D
Yaşanan mevsim
E
Güneş ışınlarının düşme açısı
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenebilecek bir durum değildir?
A
Güneş ışınlarının yılın belli dönemlerinde dik açıyla düşmesi
B
Yaz mevsimi süresinin kış mevsiminden uzun olması
C
Sürekli rüzgarların, hareket yönünün sağına doğru sapması
D
Meridyenler arasındaki mesafenin kuzeye gidildikçe azalması
E
Kutup yıldızından yararlanarak enlem tespitinin yapılabilmesi
Soru 18


21 Haziran tarihinde haritada gösterilen mer­kezlerden hangisinde gündüz süresi daha uzun­dur?
A
V
B
I
C
III
D
II
E
IV
Soru 19
Aşağıdaki olgulardan hangisini oluşturan fak­tör, diğer dördünü oluşturan faktörden farklı­dır?
A
Eylül ekinoksunun 2 gün gecikmesi
B
Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin ocak ayında az, temmuz ayında fazla olması
C
Kuzey ve Güney yarım kürelerde yaz mevsi­mi sürelerinin farklı olması
D
Şubat ayının 28 gün sürmesi
E
Kuzey Yarım Küre'de yaz gündönümünün ya­şandığı anda Güney Yarım Küre'de kış gün­dönümünün yaşanması
Soru 20


Haritada gösterilen kentlerin hangisinde çiz­gisel hız Kırşehir'e göre daha fazla, Güneş'in doğuşu daha geçtir?
A
Artvin
B
Bolu
C
Sinop
D
Antalya
E
Siirt
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
 
Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın


2023 TYT Konuları
2023 AYT Konuları
Üniversite Taban Puanları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+