Test Çöz

Türk Edebiyatının Dönemleri Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatının ilk konusu olan “Türk Edebiyatının Dönemleri” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Türk Edebiyatının Dönemleri Testi

Tebrikler - Türk Edebiyatının Dönemleri Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, modern dönem Türk edebiyatı içinde yer almaz?
A
Milli edebiyat
B
Tanzimat edebiyatı
C
Servetifünun edebiyatı
D
Fecriati edebiyatı
E
Halk edebiyatı
Soru 2
Genellikle sözlü ürünlerin verildiği, Türklerin yaşam tarzıyla örtüşen ve yabancı etkilere kapalı bir dönemdir. Sagu, ko­şuk, sav gibi sözlü ürünlerin yanında az sayıda yazılı ürün­ler de bulunmaktadır. Şiirin ön planda olduğu bu dönemde Türklerin milli ölçüsü olan hece kullanılmış, dörtlük nazım birimiyle şiirler oluşturulmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Modern dönem
B
İslamiyet öncesi
C
İslami dönem
D
Cumhuriyet Dönemi
E
Tanzimat Dönemi
Soru 3
Türk edebiyatının dönemleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A
Dini dönem - destan dönemi - modern dönem
B
Destan dönemi - modern dönem - dini dönem
C
Destan dönemi - dini dönem - modern dönem
D
Modern dönem - destan dönemi - dini dönem
E
Dini dönem - modern dönem - destan dönemi
Soru 4
.... rönesans, reform hareketleri, aydınlanma çağı ve sa­nayileşme süreçleri sonunda Batı'da akıl ön plana çıkmış ve bireyin dünya ile ilişkileri önem kazanmıştır. Tüm bunlar Tanzimat'la edebiyatımıza yansımış ve bu dönemde edebi­yatımıza gazete, makale, deneme, roman vb. birçok yeni tür girmiştir. Değişen toplum yaşamı edebi ürünlerde de kendi­sini göstermiştir.

...., dilde gittikçe yoğunlaşan Arapça- Farsça etkisi görü­lür. Anonim ürün azdır. Şiirde daha çok bireysel duygular, tasavvuf ve aşk konuları işlenmiştir. Halk tabakasıyla seçkinlerin dil ve edebiyat anlayışı farklılaşmış, iki farklı edebi­yat ortaya çıkmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Dini dönemde - Destan döneminde
B
Modern dönemde - Dini dönemde
C
Modern dönemde - Destan döneminde
D
Dini dönemde - Modern dönemde
E
Destan döneminde - Dini dönemde
Soru 5
Tanzimat Dönemi'nde oluşan edebi ürünlerle İslami etkide oluşan ürünler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Şiir ağırlıklı olan İslam etkisindeki edebiyatın konusunu da çoğu zaman Allah inancı, ölüm sonrası yaşam, vahdeti vücut gibi dini konular oluştururken Tanzimat Dönemi ürünlerinde ya­şama daha bağlı, maddeye düşkünlük, özgür yaşama isteği gibi konular önem kazanmıştır.

Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasında aşağı­daki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır?
A
Sanat anlayışındaki farklılık
B
Kültürel değişim
C
Lehçe ve şive farklılıkları
D
Coğrafi değişim
E
Din değişikliği
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatının dönemle­riyle ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A
İslamiyet etkisindeki edebiyatımız divan ve halk edebi­yatı adı verilen iki anlayışta gelişmiştir.
B
19.yy. sonrası edebiyatımız Batı etkisine girmiş ve bu anlayışla edebiyatımıza pek çok tür girmiştir.
C
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın başlangıcı Cumhuriyet'in ilanından sonraya rastlar.
D
Aşık, anonim, tekke ürünleri Batı etkisindeki edebiyatımızın en önemli kollarıdır.
E
Türk edebiyatının dönemleri İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi, Batı etkisi olmak üzere üçe ayrılır.
Soru 7
I. Talas Savaşı sonrası yeni bir kültürün varlığıyla ortaya çıkmıştır.
II. Şiirde aruz ölçüsü ve zengin uyak kullanılmıştır.
III. Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.

Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı
B
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
C
Servetifünun Dönemi Edebiyatı
D
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
E
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
Soru 8
İslamiyet Öncesi Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Şiirlerde doğa, aşk, kahramanlık ve Türklerin dünya görüşü işlenmiştir.
B
Anonim özellik taşıyan şiirlere sığır, yuğ, şölen törenleri kaynaklık etmiştir.
C
Bazı şiirlerde aruz ölçüsü ve beyit nazım birimi kullanılsa da temel ölçü hece olmuştur.
D
Biçim, öz, dil bakımından milli unsurlarla edebi ürünler oluşturulmuştur.
E
Sözlü ve yazılı olmak üzere iki kolda varlık göstermiştir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı şiir temaları arasında yer almaz?
A
Kahramanlık
B
Tasavvuf
C
Din
D
Doğa
E
Aşk
Soru 10
I. Coğrafi değişim
II. Siyasi değişim
III. Ekonomik değişim
IV. Dini değişim
V. Kültürel değişim

Yukarıdaki değişimlerden hangileri, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler içinde yer almaz?
A
III. ve IV.
B
II. ve V.
C
II. ve III.
D
IV. ve V.
E
I. ve II.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+