Test Çöz

Tarih ve Zaman Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Tarih ve Zaman testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Tarih ve Zaman Testi

Tebrikler - Tarih ve Zaman Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarihi olaylar arasında "neden-sonuç" ilişkisi kurabilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğu söylenebilir ?
A
Olayların yaşandığı zamanlar
B
Olayda yer alanların ekonomik yapıları
C
Tarih öncesi veya Tarihi devirlerde olduğu
D
Olaya karışan devletlerin yönetim biçimleri
E
Olayların geçtiği yer
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Tarih bilimini diğer bilim dallarından ayıran özellikler arasında gösterilemez?
A
Geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
B
Gerçekleri araştırması
C
Tekrarlanamaz olaylarla uğraşması
D
Deney ve gözlem yöntemlerini kullanamaması
E
Kanunlarının olmaması
Soru 3
Tarih Öncesi Dönemi araştıran bir bilim adamının aşağıdaki bilim dallarından hangisinin yardımına ihtiyaç duymadığı söylenebilir?
A
Antropoloji
B
Arkeoloji
C
Filoloji
D
Paleografya
E
Etnografya
Soru 4
Yontma Taş Devri'nde yaşayan insanların göçer bir yaşam sürdürmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etken olduğu söylenebilir?
A
Yaşamlarını avcılıkla sürdürmeleri
B
Savaş tekniğinde ileri olmaları
C
Nüfuslarının az olması
D
Şehir devletleri biçiminde yaşamaları
E
Ticaretle uğraşmaları
Soru 5
Tarih konularına, zamana ve mekana göre sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin zamana göre sınıflandırıldığı söylenebilir?
A
Uygarlık Tarihi
B
Ankara Tarihi
C
Türkiye Tarihi
D
Orta Çağ Tarihi
E
Orta Asya Tarihi
Soru 6
I. Mondros'tan sonra başlayan işgallere karşı Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı'nı başlatması
II. Versay Antlaşması'nı tanımayan Alman­ların İkinci Dünya Savaşı'nı başlatması
III. Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu Türkleri­nin Bizanslıları yenmesi,
IV. Haçlı Seferleri'nin amacına ulaşamadan sona ermesi

Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde neden-sonuç ilişkisinin olduğu söylenebi­lir?
A
I. ve III.
B
III. ve IV.
C
II. ve III.
D
II. ve IV.
E
I. ve II.
Soru 7
Tarihte göçebe yaşam tarzının sona ermesinde ve yerleşik yaşama geçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etken olduğu söylenebilir?
A
Tek Tanrılı dinlerin ortaya çıkması
B
Nüfusun artması
C
Ticaret hayatının başlaması
D
Tarım hayatının başlaması
E
Yazının bulunması
Soru 8
Madenden yoksun olan bir bölgede made­ni eşyalara ve silahlara rastlanmış olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Siyasi alanda güçlü oldukları
B
Sanatta ileri gittikleri
C
Maden işçiliğinde ileri oldukları
D
Diğer ülkelerle ticaret yaptıkları
E
Savaşçı kavim oldukları
Soru 9
"Tarih, tarihsel gelişim sürecinde oluşan ve yinelenmesi olanaklı olmayan olaylardır." diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini iddiasına kanıt olarak gösteremez?
A
Kırım'ın Fethi'ni
B
Kurtuluş Savaşı'nı
C
Yüzyıl Savaşları'nı
D
Bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarını
E
Malazgirt Meydan Savaşı'nı
Soru 10
I. Olayları bu günün koşulları içinde değerlendirmek
II. Olayların bütün yönlerini, var olan tüm belgelerin aydınlatıcı ışığında irdelemek
III. Olayları belli bir dünya görüşü çevresinde incelemek

Yukarıdakilerden hangileri, bir tarih araştırmacısının objektif bir araştırma için izlemesi gereken yöntemler arasında gösterilemez?
A
Yalnız I
B
II. ve III.
C
Yalnız II
D
I. ve III.
E
I. ve II.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi tarih okumanın ve öğrenmenin insanlığa kattığı değerlerden biri değildir?
A
İnsan ve insanlık sevgisi kazandırması
B
Yurt ve ulus sevgisini yaratması
C
İnsan düşüncelerini olgunlaştırması
D
Üstün ırk, tek şef, tek lider düşüncesini benimsetmesi
E
Geçmişteki yanlışlıklardan ders çıkarmayı öğretmesi
Soru 12
Cilalı Taş Dönemi'nde yaşanan;
  • Topraktan gereç ve eşyaların yapılması
  • Toprağın işlenmeye başlanması
  • Yerleşim birimi olarak köylerin kurulması

gelişmelerinin, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin hazırladığı söylenemez?
A
Tüketici toplum biçiminden üretici toplu­ma geçilmesine
B
Kollektif yaşam biçiminin egemen olmasına
C
Zanaat anlayışının gelişmesine
D
Yerleşik yaşama geçilmesine
E
Özel mülkiyet duygusunun gelişmesine
Soru 13
"insanlık, tarih öncesi dönemlerini her yerde aynı anda yaşamamıştır." diyen bir tarih­çi bunun nedeni olarak toplumların hangi özelliğine dikkat çekmez?
A
Genetik yapısı
B
Coğrafi konum
C
Kültürel gelişmişlik
D
Ekonomik farklılık
E
Siyasi birikim
Soru 14
Bir yerleşim yerinde yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan buluntulardan burada yaşayan insan topluluklarının tarihsel gelişim sürecine uygun olarak yaşadıkları görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğru­lamaz?
A
Tunçtan yapılmış heykeli demir kılıçtan önce şekillendirmeleri
B
Önceleri avcılık ve toplayıcılıkla yaşamları­nı sürdürmeleri
C
Taştan yapılmış ilkel baltayı topraktan ya­pılmış kap-kacaktan önce yapmaları
D
İlk tarım aracı karasabanı Cilalı Taş Dev­rinde yapmaları
E
İlk yerleşim birimi köylerini Yontma Taş Devrinde kurmaları
Soru 15
Değişik ören yerlerinde yapılan kazı çalış­malarında benzer özellikler gösteren araç ve gereçlere rastlanılması;
I. İstila, göç, savaş ya da ticaretin uygarlık­lar arasında etkileşim yaratması
II. insanların dönemsel gereksinimlerinin birbirine benzer olması
III. Tarih öncesi dönemleri bütün uygarlıklar aşağı yukarı aynı zamanda yaşaması

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
A
II. ve III.
B
I. ve II.
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+