Test Çöz

Tarih ve Zaman Test | Online Test Çöz

Bu sayfamızda Tarih dersinin konusu olan Tarih ve Zaman testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Tarih testi için;
 

TYT-AYT Tarih Testleri

 

Tarih ve Zaman Testi

Tebrikler - Tarih ve Zaman Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarihi olaylar arasında "neden-sonuç" ilişkisi kurabilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğu söylenebilir ?
A
Olayların geçtiği yer
B
Olayların yaşandığı zamanlar
C
Tarih öncesi veya Tarihi devirlerde olduğu
D
Olaya karışan devletlerin yönetim biçimleri
E
Olayda yer alanların ekonomik yapıları
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Tarih bilimini diğer bilim dallarından ayıran özellikler arasında gösterilemez?
A
Tekrarlanamaz olaylarla uğraşması
B
Gerçekleri araştırması
C
Kanunlarının olmaması
D
Deney ve gözlem yöntemlerini kullanamaması
E
Geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
Soru 3
Tarih Öncesi Dönemi araştıran bir bilim adamının aşağıdaki bilim dallarından hangisinin yardımına ihtiyaç duymadığı söylenebilir?
A
Antropoloji
B
Etnografya
C
Filoloji
D
Paleografya
E
Arkeoloji
Soru 4
Yontma Taş Devri'nde yaşayan insanların göçer bir yaşam sürdürmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etken olduğu söylenebilir?
A
Şehir devletleri biçiminde yaşamaları
B
Yaşamlarını avcılıkla sürdürmeleri
C
Ticaretle uğraşmaları
D
Savaş tekniğinde ileri olmaları
E
Nüfuslarının az olması
Soru 5
Tarih konularına, zamana ve mekana göre sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin zamana göre sınıflandırıldığı söylenebilir?
A
Türkiye Tarihi
B
Uygarlık Tarihi
C
Ankara Tarihi
D
Orta Çağ Tarihi
E
Orta Asya Tarihi
Soru 6
I. Mondros'tan sonra başlayan işgallere karşı Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı'nı başlatması
II. Versay Antlaşması'nı tanımayan Alman­ların İkinci Dünya Savaşı'nı başlatması
III. Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu Türkleri­nin Bizanslıları yenmesi,
IV. Haçlı Seferleri'nin amacına ulaşamadan sona ermesi

Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde neden-sonuç ilişkisinin olduğu söylenebi­lir?
A
I. ve III.
B
III. ve IV.
C
II. ve IV.
D
II. ve III.
E
I. ve II.
Soru 7
Tarihte göçebe yaşam tarzının sona ermesinde ve yerleşik yaşama geçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etken olduğu söylenebilir?
A
Yazının bulunması
B
Nüfusun artması
C
Tek Tanrılı dinlerin ortaya çıkması
D
Ticaret hayatının başlaması
E
Tarım hayatının başlaması
Soru 8
Madenden yoksun olan bir bölgede made­ni eşyalara ve silahlara rastlanmış olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Maden işçiliğinde ileri oldukları
B
Siyasi alanda güçlü oldukları
C
Sanatta ileri gittikleri
D
Diğer ülkelerle ticaret yaptıkları
E
Savaşçı kavim oldukları
Soru 9
"Tarih, tarihsel gelişim sürecinde oluşan ve yinelenmesi olanaklı olmayan olaylardır." diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini iddiasına kanıt olarak gösteremez?
A
Malazgirt Meydan Savaşı'nı
B
Bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarını
C
Yüzyıl Savaşları'nı
D
Kurtuluş Savaşı'nı
E
Kırım'ın Fethi'ni
Soru 10
I. Olayları bu günün koşulları içinde değerlendirmek
II. Olayların bütün yönlerini, var olan tüm belgelerin aydınlatıcı ışığında irdelemek
III. Olayları belli bir dünya görüşü çevresinde incelemek

Yukarıdakilerden hangileri, bir tarih araştırmacısının objektif bir araştırma için izlemesi gereken yöntemler arasında gösterilemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I. ve III.
D
I. ve II.
E
II. ve III.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi tarih okumanın ve öğrenmenin insanlığa kattığı değerlerden biri değildir?
A
İnsan düşüncelerini olgunlaştırması
B
Geçmişteki yanlışlıklardan ders çıkarmayı öğretmesi
C
İnsan ve insanlık sevgisi kazandırması
D
Yurt ve ulus sevgisini yaratması
E
Üstün ırk, tek şef, tek lider düşüncesini benimsetmesi
Soru 12
Cilalı Taş Dönemi'nde yaşanan;
  • Topraktan gereç ve eşyaların yapılması
  • Toprağın işlenmeye başlanması
  • Yerleşim birimi olarak köylerin kurulması

gelişmelerinin, aşağıdakilerden hangisinin oluşmasına zemin hazırladığı söylenemez?
A
Kollektif yaşam biçiminin egemen olmasına
B
Zanaat anlayışının gelişmesine
C
Özel mülkiyet duygusunun gelişmesine
D
Yerleşik yaşama geçilmesine
E
Tüketici toplum biçiminden üretici toplu­ma geçilmesine
Soru 13
"insanlık, tarih öncesi dönemlerini her yerde aynı anda yaşamamıştır." diyen bir tarih­çi bunun nedeni olarak toplumların hangi özelliğine dikkat çekmez?
A
Siyasi birikim
B
Ekonomik farklılık
C
Genetik yapısı
D
Kültürel gelişmişlik
E
Coğrafi konum
Soru 14
Bir yerleşim yerinde yapılan kazı çalışmasında ortaya çıkan buluntulardan burada yaşayan insan topluluklarının tarihsel gelişim sürecine uygun olarak yaşadıkları görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğru­lamaz?
A
İlk tarım aracı karasabanı Cilalı Taş Dev­rinde yapmaları
B
Önceleri avcılık ve toplayıcılıkla yaşamları­nı sürdürmeleri
C
İlk yerleşim birimi köylerini Yontma Taş Devrinde kurmaları
D
Taştan yapılmış ilkel baltayı topraktan ya­pılmış kap-kacaktan önce yapmaları
E
Tunçtan yapılmış heykeli demir kılıçtan önce şekillendirmeleri
Soru 15
Değişik ören yerlerinde yapılan kazı çalış­malarında benzer özellikler gösteren araç ve gereçlere rastlanılması;
I. İstila, göç, savaş ya da ticaretin uygarlık­lar arasında etkileşim yaratması
II. insanların dönemsel gereksinimlerinin birbirine benzer olması
III. Tarih öncesi dönemleri bütün uygarlıklar aşağı yukarı aynı zamanda yaşaması

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II. ve III.
D
Yalnız II
E
I. ve II.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


YKS 2024'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+