Tarih

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi:

Devşirme fiilinden gelmiştir. Anlam olarak toplanmak manasına gelir. Balkanlarda ve Rumeli’de üstün yetenekli çocukların sıkı bir eğitimden geçirilerek yönetici ve asker olarak yetiştirilmesidir. Bu çocuklar İslam’ı ve Türklerin örf ve adetlerini öğrenmeleri için 3-8 sene arası Anadolu’da Türk ailelere verilirdi. Buradan çıkan çocuklar tekrar İstanbul’a getirilirdi. Acemi oğlan adını alarak kabiliyetlerine göre yetiştirilirdi. Devşirmeler hiçbir zaman köle olarak kabul edilmemiş ve köle olarak görülmemiştir. Çünkü İslam hukukunda bir Müslüman hiçbir zaman köle olarak kabul edilemezdi. Devşirmede her zaman gönüllülük esastır. Herhangi bir şekilde zorla Türkleştirme ve Müslümanlaştırma söz konusu değildir. Devşirmelerden askeri yeteneği en iyi olanlar Yeniçeri ocağına diğerleri de askeri yeteneğine göre sırasıyla orduda lağımcı, topçu ve tersane hizmetine verilirdi. Bunlardan zeki olanlar ise saraya Enderun mektebine gönderilirdi. Bu çocukların yaşı 8-12 arası değişirdi. Ama ideal olarak tercih edilen 15 yaş olmuştur.

Bu sistemi Osmanlı’dan önce bir çok İslam ülkesinde Gulam sistemi adıyla uygulanmıştır. Osmanlıda devşirme sisteminin en temel kurallarından biri de Osmanlı’nın kendi tebaasından (halk) olmasıdır. Bu sistem ilk kez Çelebi Mehmet zamanında Balkanlar’da uygulanmıştır. II. Murat zamanında kanunlaştırılmıştır. İlk başta sadece Rumeli’de yapılan bu sistem daha sonra Anadolu’da uygulanmaya başlamıştır. Devşirmeler Kapıkulu ve Bostancı ocağının temelini oluştururlar.

Devşirme asker alırken dikkat edilen özellikler:

  • Dikkat çekmeyecek esmerler alınır sarışınlar alınmazdı.
  • Tek çocuklar keller köseler doğuştan sünnetli olanlar ve aşırı uzun boylular alınmazdı.
  • Ailesi ölmüşler terbiye ve görgüden yoksun olmaları endişesiyle alınmazdı.
  • Kahya çocukları açıkgözlü olma endişesiyle alınmazdı.
  • Genellikle Rum, Sırp, Bulgar, Boşnak ve Hırvat çocuklar tercih edilirdi.
  • Türk. Kürt, Acem, Rus, Gürcü ve Çingene çocukları devşirilmezdi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+