Test Çöz

Canlıların Ortak Özellikleri Test | Online Test ÇözCanlıların Ortak Özellikleri Online Test

Bu yazımızda Coğrafya dersinin konusu olan İklim Bilgisi Konu Testi yer almaktadır. Konuyla alakalı ön bilgilerinizin eksik olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki butona tıklayarak konu özetine ulaşabilirsiniz;
 

YKS (TYT-AYT) Biyoloji Test Çöz

 

Canlıların Ortak Özellikleri Test

Tebrikler - Canlıların Ortak Özellikleri Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A
Metabolik artıkları vücuttan uzaklaştırma
B
Metabolizmaya sahip olma
C
ATP üretme ve kullanma
D
Hücresel yapıya sahip olma
E
Aktif olarak yer değiştirme
Soru 2
  • Bakterilerin ikiye bölünerek yeni bakteriler oluşturması
  • Öglenanın kamçısını kullanarak yer değiştirmesi
  • Kaktüs bitkisinin gövdesinde su depo etmesi
  • Bitkilerin su ve mineral ihtiyacını dış ortamdan karşılaması

Aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisine ait örnek yukarıda verilmemiştir?
A
Beslenme
B
Üreme
C
Uyum
D
Boşaltım
E
Hareket etme
Soru 3
Canlılarla ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi doğru değildir?
A
Canlılar, yaşadıkları ortamın koşullarına uyum sağlayabilecek yeteneğe sahiptir.
B
Canlılar, çevrelerindeki değişikliklerden etkilenip tepki oluşturabilir.
C
Canlılar, metabolik faaliyetleri için ihtiyaç duydukları ATP’yi solunumla elde eder.
D
Canlılar, yaşamlarını devam ettirebilmek için üremek zorundadır.
E
Canlılar, metabolik faaliyetlerini devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır.
Soru 4
Canlı hücrelerde gerçekleşebilen aşağıdaki olaylardan hangisi ATP açığa çıkaran katabolizma (yıkım) olaylarına örnek olarak gösterilebilir?
A
Amino asitlerin birbirine bağlanarak polipeptitleri oluşturması
B
Glukozun, su ve karbondiokside ayrılması
C
Glukozlardan polisakkaritlerin sentezlenmesi
D
Sitoplazmik yağ damlacığındaki trigliseritlerin ayrışması
E
DNA molekülünün kendini eşlemesi
Soru 5
Canlıların ortak özellikleri ile ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
DNA ve RNA, tüm canlılarda ortak olarak bulunan moleküllerdir.
B
Tüm canlılar yaşadıkları ortamda hayatta kalabilmelerini sağlayan adaptasyonlara sahiptir.
C
Canlıların tümü, kendilerine özgü metabolik olayları gerçekleştirebilir.
D
Bir hücreli canlıların tümü, çevresel uyarılara hareket ederek tepki gösterir.
E
Tüm canlılar, bir ya da daha fazla sayıda hücreden oluşur.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum yapabilen tüm canlı hücrelerde bulunan yapılardan biri değildir?
A
DNA
B
Ribozom
C
Sitoplazma
D
Hücre zarı
E
Mitokondri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için ortak bir özellik olabilir?
A
Gamet oluşumu ve döllenmenin görüldüğü üreme olaylarıyla birey sayısını artırma
B
İnorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezi yapabilme
C
Genetik materyalin bir zarla sitoplazmadan ayrıldığı hücre yapısına sahip olma
D
Mitoz bölünmelerle hücre sayısını artırarak büyüme ve gelişme gösterme
E
Metabolizma sonucu oluşturduğu metabolik artıkları vücuttan uzaklaştırma
Soru 8
Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin tüm üyeleri çok hücrelidir?
A
Mantarlar
B
Protistalar
C
Bakteriler
D
Hayvanlar
E
Arkeler
Soru 9
Canlının kendi iç ortamını çeşitli koşullar bakımından belirli bir aralıkta tutmasına iç denge (homeostasi) denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi canlıların iç dengeyi sağlamak için gerçekleştirdiği fizyolojik olaylara örnek olarak gösterilemez?
A
İnsanların soğukta titremesi, sıcakta terlemesi
B
Karaciğerde depolanmış şekerlerin kana verilmesi
C
Kandaki fazla şekerin karaciğerde glikojene dönüştürülerek depolanması
D
Sürüngen ve kurbağa gibi hayvanların soğukta hareketsiz kalması
E
Aşırı su içen insanların daha fazla idrar çıkarması
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bitkileri hayvanlardan ayıran özelliklerden biridir?
A
Özelleşmiş hücrelerinde besin depolama
B
Dış ortamdan ihtiyaç duyduğu besinleri alma
C
Eşeyli ya da eşeysiz olarak üreyebilme
D
Fotosentezle organik besin sentezleme
E
Oksijenli solunum yapabilme
Soru 11
Belirli bir organizma türü üzerindeki araştırmalardan elde edilen bilgiler, diğer organizmalar için de kullanılabilmektedir.

Canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu uygulamanın yapılabilirliğine gerekçe olarak gösterilemez?
A
Ortak genetik kodlara sahip olmaları
B
Benzer enzim sistemlerini kullanmaları
C
Benzer yapısal birimlerden oluşmaları
D
Ortak bir atadan gelmeleri
E
Hücrelerinde aynı miktarda kromozom bulundurmaları
Soru 12
Canlılar eşeyli ve eşeysiz üremeyle çoğalabilir. Eşeysiz üreme, eşeyli üremeye kıyasla daha ekonomik ve hızlı olmasına karşın birçok tür eşeyli üremeyi tercih eder.

Buna göre, eşeyli üremenin canlılar tarafından tercih edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Varyasyonları azaltma
B
Kalıtsal çeşitliliği artırma
C
İyi özellikleri koruma
D
Kısa sürede daha fazla çoğalma
E
Üreme maliyetini azaltma
Soru 13
Bitkiler damlamayla ya da yapraklarını dökerek hücresel olaylar sırasında açığa çıkan bazı zararlı molekülleri vücutlarından uzaklaştırır.

Buna göre, bitkiler tarafından gerçekleştirilen bu olay, canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisine örnektir?
A
Gelişme
B
Boşaltım
C
Solunum
D
Üreme
E
Beslenme
Soru 14
....... canlıların ortak özelliklerinden biridir. Canlıların bulundukları çevrede yaşamasını sağlayan kalıtsal, yapısal ya da davranışsal değişiklikleri kapsar.

Yukarıdaki açıklamanın doğru olması için boş bırakılan kısmın verilen kavramlardan hangisiyle tamamlanması gerekir?
A
Mutasyon
B
Beslenme
C
Adaptasyon
D
Varyasyon
E
Modifikasyon
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi canlıların tümünde rastlanan ortak özelliklerden biridir?
A
Boşaltım sistemleriyle zararlı atıkları uzaklaştırma
B
Üreme hücreleri üreterek neslinin devamını sağlama
C
Oksijenli solunumla ihtiyaç duyduğu ATP’leri üretme
D
DNA’daki nükleotit dizisini kalıp olarak kullanıp RNA sentezleme
E
Özelleşmiş hücrelerle hareket etme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Test sonuçlarını aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+