Test Çöz

Sanat Felsefesi Test | Online Test ÇözBu sayfamızda Felsefe dersinin konusu olan Sanat Felsefesi testini çözebilirsiniz. Sonuçlarınızı yorumlar bölümünden bizimle paylaşmayı unutmayın.
 
Daha fazla Felsefe testi için;
 

TYT Felsefe Testleri

 

Sanat Felsefesi Testi

Tebrikler - Sanat Felsefesi Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ünlü bir ressamın yaptığı resimdeki gülün kokusu yoktur; sadece seyredersiniz. Ancak bu seyirden aldığınız haz, bir gülü kokladığınızda aldığınız hazdan daha üstündür. Çünkü gül dolu bir bahçede bulunursanız, bir süre sonra kokuya alışır ve sonra hiçbir koku duymaz olursunuz. Veya elinizdeki gül de bir süre sonra çürür ve yok olur gider. Buna karşın resimdeki gül kokmasa da ona olan beğeniniz ve hayranlığınız devam eder.

Bu parça, sanat eserlerinin hangi özelliğini vurgulanmaktadır?
A
Biricik olma
B
Evrensel olma
C
Kurgusal olma
D
Öznel olma
E
Kalıcı olma
Soru 2
I. Sanat felsefesi, hem doğadaki hem sanattaki güzelliği inceler.
II. Düşünürlerin estetik ile ilgili görüşleri sanat felsefesi tarafından sorgulanır.
III. Sanat felsefesinin alanı estetiğe göre daha geniş kapsamlıdır.
IV. Sanat eserleri, estetiğin de sorgulama alanı içinde yer alır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
II ve IV
B
III ve IV
C
II ve III
D
I ve III
E
I ve II
Soru 3
Dünyanın neresinde ve hangi sanatçı tarafından üretilirse üretilsin, her insanda hayranlık uyandıran; dili, inancı, rengi ne olursa olsun herkesi ağlatan, herkesi güldüren, herkesi düşündüren bir özelliği vardır sanat yapıtlarının.

Bu parçada, sanat yapıtlarında hangi özelliğin bulunduğu vurgulanmaktadır?
A
Biriciklik
B
Öznellik
C
Somutluk
D
Evrensellik
E
Kalıcılık
Soru 4
Beğeni yargısı, ne bir bilgi yargısıdır ne de bir ahlak yargısıdır; o, yalnızca bir estetiktir. Beğeni yargısında bulunurken dayandığımız şey, yalnızca haz duyma ya da duymama gibi kişisel olan duygularımızdır. Buna karşılık bilgi ve ahlak yargıları, her türlü kişisel değerlendirme ve duygularımızdan uzak bir niteliğe sahiptirler.

Bu parçada beğeni yargısının hangi özelliğe sahip olduğu vurgulanmaktadır?
A
Benzersiz olma
B
Evrensel olma
C
Pratik kaygıdan uzak olma
D
İmgesel olma
E
Subjektif olma
Soru 5
Günümüz dünyasında insan ile eser birbirinden iyice kopmuştur. Eserde artık sanat görünmez olmuştur. Bir eserin güzel olması onu sanat yapmaz. Sanat eseri ancak bir defa yaratılabilir. Sanatçı kendi eserinin bir benzerini yapmak istediğinde bu eser bir kopyadan öteye gitmeyecektir. Sanatta kopya ve taklidin hiçbir değeri yoktur. Çünkü bir eser ne kadar güzel olsa da birbirinden ayırt edilemeyen, birbirinin aynısı olduğu için sanat sayılamaz. Şu an sanat değil, yığın üretimi vardır; kişiliğin uzantısı olan eserler değil. Bu anlamda iş de, eser de dilsizdir. İnsan sadece düğmelere basarak, makine kollarını çevirerek veya bir şeyleri kopyalayarak estetik değerden yoksun, birbirinin tekrarı bir üretim içindedir.

Bu parçada bir sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Somutluğu
B
Kalıcılığı
C
Evrenselliği
D
Güzelliği
E
Özgünlüğü
Soru 6
Leonardo da Vinci resimle ayna arasındaki benzerliğe işaret ederken, eğer yaptığınız resmin, doğada konu olarak seçtiğiniz nesnelere tam benzeyip benzemediğini anlamak istiyorsanız bir ayna alıp ve bu nesnelerin orada nasıl yansıdığına bakılmasını, aynada görülenle resimdekinin karşılaştırılmasını önerir. Shakespeare'i öven bir yazar, onun okura hayatı doğrulukla yansıtan bir ayna tuttuğunu söyler. Stendhal, Kırmızı ve Siyah'ta romanı, yol boyunca gezdirilen bir ayna olduğunu ifade eder.

Bu parçaya göre sanat nedir?
A
Gerçeğin sırrına ulaşmaktır.
B
İdeal güzelliğin aranmasıdır.
C
Doğadaki nesnelerin taklit edilmesidir.
D
Sanatçının mükemmeli yaratmasıdır.
E
İnsanın doğa içerisinde varoluşudur.
Soru 7
Kant, güzelliğin, imgelemimizin özgür oyununda köklenen ilgisiz hazzı ortaya çıkardığını öne sürer. Ona göre, güzellik amaç tasarımı olmaksızın amaçlılık biçimine sahiptir ve o evrensel bir hazzın nesnesidir. Güzellik, duygularla ilişki içindeki yargı yetisinden ortaya çıkar. Güzel hakkındaki düşüncemizi içsel olarak güzel olmayan bir dünyaya taşırız ve biz güzeli moral iyinin bir sembolü sayarız.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A
Doğada güzellik yoktur.
B
Güzellik insan yaratımıdır.
C
Gerçek güzel doğayı en iyi yansıtandır.
D
Güzelliğin amacı kendi içindedir.
E
Ortak estetik beğeniler vardır.
Soru 8
Doğada güzel bulduğumuz bir nesne, örneğin güzel bir kadın, bir resmin objesi olduğunda doğadaki güzelliğini sürdürür mü? Başarılı bir sanat yapıtı olsun ya da olmasın, doğadaki güzel kadın bir sanat yapıtı olarak da güzel midir? Doğada güzel bulmadığımız, çirkin diye nitelediğimiz bir nesne, bir sanat yapıtı olunca yine, doğada çirkin olduğu için çirkin olmayı sürdürür mü? Yoksa başarılı bir sanat yapıtı ise, o zaman ‘güzel’ olarak değerlendirilebilir mi? Doğadaki güzelliğin, sanat güzelliği ile örtüşmesi gibi, doğadaki çirkinlik ile sanattaki çirkinlik de örtüşür mü?

Bu parçada aşağıdaki problemlerden hangisi sorgulanmaktadır?
A
Ortak estetik yargıların imkanı
B
Güzelliği belirleyen ölçütlerin ne olduğu
C
Sanat eserinin niteliklerinin ne olduğu
D
Güzelliğin kaynağının ne olduğu
E
Sanata etki eden unsurların ne olduğu
Soru 9
İnsan giderek teknik araç-gereçlerle donanımlı bir çevrede yaşamak zorunda kalmaktadır. İnsan doğal güzelliklerden uzak, teknik adamların yaptığı aletlerle, onların oluşturduğu ortamlarda yaşayacaktır; öyleyse bu çevrenin hem yararlı hem de güzel olması gerekir. Bunun için çağdaş hayatta bir taraftan desinatörlük, çevre düzenleme, bir taraftan ergonomi gibi bilgi alanları, teknik aletlerin ve ortamların hem faydalı hem de güzel olmasına çalışmaktadırlar.

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Teknoloji, estetiğin somutlaşmış biçimidir.
B
İnsan bir nesnenin hem faydalı hem güzel olmasını istemektedir.
C
Teknolojiyle birlikte ortak estetik beğeniler oluşmuştur.
D
Bir nesne faydalıysa aynı zamanda güzeldir.
E
İnsan teknik ile aradığı güzelliğe ulaşmıştır.
Soru 10
Bir bebek, bir çiçek veya bir doğa manzarası bazen herkeste ortak bir kanı oluşturabiliyor, onları herkes güzel bulabiliyor. Fakat çoğu zaman bu böyle değildir. Kendi çocuğumuz bize güzel görünürken, sevmediğimiz bir kişinin çocuğunu güzel bulmayabiliriz. Dünyanın en güzel insanı seçilen zayıf beyaz bir kadın, Moritanya’da güzel bulunmaz. Çünkü oradaki geçerli güzellik ölçütü şişmanlıktır. Onlara göre, en güzel kadınlar en şişman olanlarıdır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?
A
Güzellik algısının göreceli olduğu
B
Güzelliğin farklı anlamlar içerdiği
C
Güzelliğin nesnenin bir özelliği olduğu
D
Güzelliğin görsellikten ibaret olmadığı
E
Herkesin güzelliğe dair bir ilgisinin olduğu
Soru 11
Aristoteles’e göre, doğada hoşlanmayarak baktığımız bir obje, bir sanat eseri haline gelince, ona hoşlanarak bakarız. Örneğin, doğada tiksinti uyandıran hayvanlar, cesetler bir resme konu olduğunda beğenerek baktığımız gibi.

Aristoteles bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?
A
Doğanın sanat güzelliği için örnek olduğuna
B
Doğa güzelliği ile sanat güzelliğinin ayrılığına
C
Güzelliğin kişilere göre değişen göreliliğine
D
Güzelliğin sanat ile sınırlı olduğuna
E
Güzelliği belirleyen nesnel ölçütlerin varlığına
Soru 12
Güzellik fenomeni, güzel bulduğumuz nesnelerden soyutlayarak elde ettiğimiz bir kavramdır. Bir film, bir ev, bir müzik, bir insan, bir ağaç, bir portre, bir at, bir şiir; bunların hepsi güzel olmaları bakımından ortaktır. Ancak bunların her birinin güzellikleri farklıdır. Bir ağacın, bir attan daha güzel olduğunu söyleyemeyiz; bir ağaç ancak başka bir ağaçtan, bir at başka bir attan, bir insan da başka bir insandan daha güzel olabilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A
Güzelliğin göreceli bir değer olduğu
B
Güzelliğin içerik ve biçimden oluştuğu
C
Her objenin güzellik ölçütünün farklı olduğu
D
Güzelliğin yalnızca beğeniye dayanmadığı
E
Güzelliğin nesnenin bir özelliği olduğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+