Anonim Halk Edebiyatı Konu Anlatım, Genel Özellikleri | Bilgenç

Anonim Halk Edebiyatı Konu Anlatım, Genel Özellikleri

Anonim Halk Edebiyatı

Kim tarafından söylendiği bilinmeyen, halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu edebiyat koludur. Sözlü geleneğe dayanır. Halk diliyle söylenir. Anonim halk edebiyatı ürünlerini; mani, ninni, türkü, destan, tekerleme, bilmece, masal, karagöz, ortaoyunu, meddahlık, atasözü olarak sıralayabiliriz. Bu ürünler­de ölüm, aşk, hasret, yiğitlik gibi tüm insanlığı ilgilen­diren konular işlenir.


Anonim Halk Edebiyatı Özellikleri

  • Süslü anlatımdan uzak oldukça sade bir dil kullanılmıştır.
  • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  • Ne zaman, nerede, kim tarafından yaratıldığı belli olmayan, dilsel ürünlerin tümüne birden verilen addır ortak halk edebiyatı.
  • Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa geçerek ortaklaşa kullanılmaya başlamıştır. Bu yönden ortak halk edebiyatı yazılı değil, sözlü bir edebiyattır.
  • Maniler, destanlar, türküler, masallar, türkülü türküsüz halk hikayeleri, ninniler, ağıtlar, bilmeceler, tekerlemeler, atasözleri, deyimler, meddah hikayeleri, kara­göz ve benzeri oyunlar. .. bu edebiyatın önemli ürünlerini oluşturmaktadır.
  • Nazım birimi genellikle dörtlüktür. Dörtlüğün bozulmasıyla oluşan nazım şekil­leri vardır.

Anonim Halk Edebiyatında Şiir Dışındaki Ürünler


Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

Orta oyunu, karagöz, kukla, köy seyirlik oyunları ve meddah bu gruba girer. Genellikle güldürü, taklit ve söz hünerine dayanır. Öğretici yönü olmakla bir­likte eğlendiricilik özelliği öne çıkar. Doğaçlamaya dayanan tüluat tiyatrosu örneğidir. Oyunların başında ve sonunda kalıplaşmış sözler vardır. Olumlu ve olumsuz tipler (iyi-kötü, bilgili-cahil) karşı karşıya getirilir. Sahne çok basittir. Dekor hemen hemen yoktur.

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu Örnekleri
Meddah
Orta Oyunu
Karagöz
Köy Seyirlik

Anonim Halk Edebiyatında Nazım Şekilleri

Üniversite Taban Puanları 2019 İçin Tıklayınız.


TYT Konuları
AYT Konuları

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

1
0
0
0
0
0

Yorum Yap

Yorumlar 0