Türk Dili ve Edebiyatı

Açık Oturum Nedir | Açık Oturumun Özellikleri NelerdirAçık Oturum Nedir?

Toplumun tümünü, ya da belli bir bölümünü ilgilendiren ana sorunlar üzerinde, bu sorunlara dair derin bilgisi ve deneyimi bulunan kişilerin bir masa başında toplanarak tartışmalarına açık oturum denir. Açık oturumun diğer tartışma türlerinden en belirgin farkı, son bölümde izleyicilerin de tartışmaya katılmasıdır.

Açık oturum, bir salonda toplanan dinleyicilerin gözü önünde yürütülebildiği gibi, radyoda ve televizyonda da yapılabilmektedir. Ancak radyo ve televizyonda foruma gitmek, yani dinleyici ve seyircilerin de görüş ve düşüncelerine başvurmak olanağı yoktur. Sadece dinleyici ya da seyircilerin telefonla, konuya açıklık getirilmesi bakımından, oturuma katılanlara birtakım sorular yöneltmelerine olanak vardır.

Yapı ve yöntem yönünden açık oturum paneli andırır. Açık oturumda çeşitli görüş ve düşüncelere sahip bir konuşmacı grubu, büyük bir dinleyici topluluğu önünde birlikte tartışıp birlikte düşünür, çözüm önerileri getirir. Konuşmacıların sayısı sınırlı olur. Genellikle bu kişiler üzerinde tartışılacak konu alanında tanınmış kişiler olmalıdır.

Açık oturumların konusu da geniş halk yığınlarını ilgilendirici bir nitelik taşımalıdır. Daha doğrusu bir sorunu içinde barındırmalıdır. Hemen belirtelim ki, açık oturumun seçilen konu üzerinde sağlıklı bir tartışma havası içinde yürümesi büyük ölçüde oturumu yönetecek kişinin yani başkanın tutumuna bağlıdır. Zamanı iyi kullanma, konuşmacılara eşit süre tanıma, zaman zaman soracağı sorularla konuşmacıların konuya bakış açılarını sınırlandırma ya da genişletme, yöneticinin tutumunu belirleyen niteliklerdir.

Açık oturumda konuşmalar, hem genel bir toplantıda çeşitli meslek dallarından seçilmiş bir grup tarafından yapılan tartışma şeklinde bir panel hem münazara hem de bir sofra sohbeti rahatlığı içinde, aynı konu üzerinde bir sıra gözeterek yapılan konuşmalar anlamındaki sempozyum niteliğindedir. Bu tür açık oturumlarda konu, ayrı açılardan ele alınarak tartışılır.

Panel ve sempozyum niteliği taşıyan açık oturumlarda konuşmacıların değişik iş kollarından seçilmelerinin nedeni, o konunun belli bir görüş açısı içinde kalmasını önlemektir. Örneğin tarımsal kalkınmamızın nasıl sağlanacağı konusunda yapılan bir açık oturumda, tarımcı, veteriner, eğitimci, ekonomist, gazeteci gibi türlü meslek adamlarını bir araya getirmek yararlı olur.
 

Açık Oturumun Özellikleri Nelerdir

 • Yapı ve yöntem yönünden açık oturum da paneli andırır. Çeşitli görüş ve düşüncelere sahip bir konuşmacı grubunun, büyük bir dinleyici topluluğu önünde birlikte tartışıp birlikte düşünmeleridir.
 • Açık oturumlar panellere göre daha büyük bir mekanda ve dinleyici önünde düzenlenir.
 • Konuşmacıların sayısı 3-6 gibi sınırlı bir sayıdır. Genellikle bu kişiler, üzerinde tartışılacak konu alanında tanınmış kişilerdir.
 • Konuşmalar 10-15 dakika gibi, belirli bir süreyle sınırlandırılır.
 • Açık oturumların konusu geniş halk yığınlarını ilgilendirici bir nitelik taşır. Daha doğrusu bir sorunu içinde barındırır. Hemen belirtelim ki, açık oturumun seçilen konu üzerinde sağlıklı bir tartışma havası içinde yürümesi büyük ölçüde oturumu yönetecek kişinin tutumuna bağlıdır.
 • Bir başkan tarafından yönetilen açık oturumlarda konuşmalar sırasıyla yapılır.
 • Başkan, konuyu ana hatlarıyla dinleyicilere sunar.
 • Başkan konuşmalar boyunca tarafsız davranmaya, süreyi dengeli kullandırmaya ve konuşmacıların birbirlerine olan uygunsuz davranışlarında asla müsamaha göstermemeli ve kesin tavırlı olmalıdır.
 • Konuşmacılar başkanın yönetiminde iki üç tur konuşturulur.
 • Zamanı iyi kullanma, konuşmacılara eşit süre tanıma, zaman zaman soracağı sorularla konuşmacıların konuya bakış açılarını sınırlandırma ya da genişletme, yöneticinin tutumunu belirleyen niteliklerdir.
 • Öğrenciler, bazı münazara konuları üzerinde sınıf içi ve okul çapında açık oturumlar düzenlemek suretiyle bu alanda da kendilerini eğitmelidirler. Okullardaki açık oturumlarda küçük toplum sorunları üzerinde durulabileceği gibi, okul içi sorunlara da eğilmek olanağı vardır.
 • Açık oturumlarda bir sonuca varmak amaçlanmaz, amaç dinleyicileri bilgilendirmekdir.
 • Açık oturum yapıldıktan sonra başkan, son noktada ortaya çıkan manzarayı toparlar; bir özet yapar ve açık oturumu kapatır.
 • Açık oturumlarda bir konu, farklı görüşe sahip uzmanlarca tartışılırken panellerde uzmanlar konunun farklı yönlerini ele alırlar.

 

Açık Oturumda Başkanın Görevleri

Açık oturumu, konu üzerinde bilgisi bulunan bir başkan yönetir. Başkanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • Başkan konuyu ortaya koyar.
 • Oturumun planını ortaya koyar.
 • Bir sıra gözeterek ve oturumun süresine göre konuşmaları sınırlayarak konuşmacılara söz verir.
 • Arada söze karışarak ya da söz keserek, oturumda ortaya çıkması öngörülen fikrin belirlenmesi için bazı noktaların açıklanmasını konuşmacıdan isteyebilir.
 • Konuşmacıların birbirlerine karşı kişisel sataşmalarda bulunmalarını önler. Oturum bitince, konuşmaların ve konuşmalardan çıkan görüş ayrılıklarının, birleşme noktalarının bir özetini yaparak oturumun vardığı sonucu belirtir.

 

Açık Oturumda Konuşmacıların Özellikleri

Açık oturuma katılan konuşmacıların iyi hazırlanmış olmaları, önemli toplum sorunlarının bir çözüme bağlanmasına ışık tutacak sağlam fikir ve düşünceler getirmelerinin yanı sıra kendilerini dinleyenlere, televizyonda seyredenlere ve tartışma arkadaşlarına karşı saygılı olmaları unutulmaması gereken koşullardandır.
 
» Diğer sözlü anlatım türleri hakkında bilgi almak için Sözlü Anlatım Türleri adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+