Türk Dili ve Edebiyatı

Sayışma Tekerlemeleri ÖrnekleriSayışma Tekerlemesi Nedir?

Sayışma tekerlemeleri, oyunlara başlamadan önce, kimin ebe olacağını seçmek için söylenir.
 

Sayışma Tekerlemeleri Örnekleri

Şimdi sizlere sayışma tekerlemeleri ile ilgili kısa ve uzun örnekler vereceğiz.
 
İğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuş
Arabaya koş
Çıngıldaklı mıngıldaklı koş


Ene mene dostum
Ben sana küstüm
Armudu kestim
Tavana astım
Tap dedi düştü
Kargalar uçtu
Annem yoğurt getirdi
Kedi burnunu batırdı
O kediyi na’pmalı
Minareden atmalı
Minarede bir kuş var
Kanadında gümüş var
Eniştemin cebinde
Türlü türlü yemiş var


Çıktım erik dalına
Baktım tren yoluna
Üç gemi geliyor
Biri ağa
Biri paşa
Ortancası Kemal Paşa


Piri piri pambuk
İbrişime sandık
Gittim deve yoluna
Deve yolu bitpazarı
Deve yolunda ayı
Ayı beni korkuttu
Kulağını sarkıttı
Andala mandala
Çek şunu
Sandala


Ooooo
İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Al çık, balçık
Sana dedim
Sen çık.


Abam abama küstü
Cam elimi kesti
Amcam yoğurt getirdi
Kedi burnunu batırdı
Kedinin burnunu kestiler
Minareye astılar
Minarenin kilidi
Akşam gelen kim idi
Amcamın oğlu Musacık
Eli kolu kısacık
Çekil buradan topacık.


İne mine
Papucumu giyme
Çarşıya gitme
Leblebi alma
Kıtır kıtır yeme
Bana da getirme


O piti piti
Karamela sepeti
Terazi lastik, jimnastik
Biz size geldik, bitlendik
Hamama gittik temizlendik


Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Kırmızı mum.


Ooo!
İğne miğne
Ucu düğme
Filfilince
Kuşdilince
Horoz öttü
Tavuk tepti
Bülbül kızı selam etti
Selamına dua etti
Al çık, balçık
Sana dedim sen çık.


Ooooo!
Elma attım denize
Geliyor yüze yüze
Ben vuruldum Filiz’e
Filiz Akın
Evi yakın
Onu gören Cüneyt Arkın
Kın kın kın
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sana dedim sen çık


Çık çıkalım çayıra
Yem verelim ördeğe
Ördek yemini yemeden
Ciyak miyak demeden
Aldım baktım
Seni çıkardım


Çalıya vardım
Çalı kestim
Çalı bizim nemizedir
Arı bizden temizedir
Lepçük lüpçük
Çıkana bir boncuk.


Üşüdüm üşüdüm
Damdan elma düşürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
On deve gördüm


Ya şundadır
Ya bunda
Keçe külah başında
Helvacının kızında.


Birem ikem
Kamçı dikem
Saram sakız
Doram dokuz
Tamam otuz.


Ovalama dovalama
Kedi kuşu kovalama
Halkada bülbül
Çıkana da sümbül
Çektik, çıktık.
Ovalama dovalama
Çengi çember
Miskü anber
Tazı tuzu
Berber kızı
Yazın geldin
Yazalalım
Yuzulalım
Bir ipliğe dizilelim
Teker teker çizilelim
Encik mencik
Gök boncuk.


Ebe ebe nesi var
Ayağında mesi var
Daha başka nesi var
Karga gibi sesi var.


Ebe ebe ebeci
Ver elini Cebeci
Doktorların ilacı
Ebegümeci.


Hendek mendek
Saksağan leylek
Çikolata sümbül melek
Meleğin kızı
Yaz olası
Kız olası
Ey burnundan asılası.


Oyunun başı
şu çeşmeden su taşı
Çeşmenin suyu kesik
Kovanın dibi delik
Sana geldi ebelik.


Rafta bardak
içinde zambak
Ben koyayım sen bak
Aydın’da incir
İzmir’de üzüm
Bursa’da en güzel
şeftali yenir.


Bir iki
Kurnaz tilki
Fındık fıstık
Kadifeden yastık
Alçık balçık
Sen çık.


Masal masal maliki
Yıldız saydım on iki
On ikinin yarısı
Sağımcının karısı
Sağar sağar getirir
Geyik burnunu batırır
Geyik kimin
Ali Ağa’nın
Ali Ağa’nın nesi var
Püsküllüce fesi var.


Oooo!
Ali Dayı’nın atları
Kıyır kıyır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçin de bülbül şakır
O bülbül benim olsa
iki kardeşim olsa
Bir ay, biri yıldız
Biri oğlan, biri kız.
Allı kiraz
Ballı kiraz
Kiraz vakti geçti
Eşim seni seçti.
Bahçelerde tahta
Biz gidiyoz (gidiyoruz) bu hafta
Nenemiz doğurdu
Adı olsun Fatma
Aman taralellim
Canım taralellim
Ebe ebe ümbüs
Saçları sünbüs.


İğne battı
Canımı yaktı
Tombul kuş
Arabaya koş
Arabanın tekeri
İstanbul’un şekeri
Hop hop
Altıntop
Bundan başka oyun yok.


El epelek elden çıkan topalak
Sarı kızın sarısı
Sarı koyunun derisi
İndim gittim kulağına
Kulağında bir ayı var
Ayı beni korkuttu
Kulağına sarkıttı
Alla gittim
Pulla gittim
Çek ayağının birisini.


Tım tım tım.
Hacı baba dum dum
Sakalına kondum
Yüz para buldum
Beş kere döndüm
Pazara gittim pazar yok
Eve geldim annem yok
Çocuk ağlar beşik yok
Çorba pişmiş kaşık yok
Konuk gelmiş döşek yok


Gınıfı gındalifo
Adelek badelek
Yaz
Yazda bir
Güz
Güzde bir
Tömtömelaki tök


Engik mengik
Engarebik dibik
Effer keffer
Mangal mucak
Tas
Tus
Pis


Ene mene
Enişteme
Lale kökü
Demir otu
Tas tus
Engili mengili kız


Yapma yupma
Dengil dütme
Açılgan buçulgan
Felfele
Oturan kuş
Allı gelin
Pullu gelin
Çek ayağını
Tilli gelin


Evci gelir ev alır
Göncü gelir gön alır
Bir mut
İki mut
Üç mut
Beş mut
Altı mut
Sekiz mut
Dokuz mut
On mut
Combut


Hop hop hop başı
Altın bilezik kaşı
Senin baban bey ise
Benimki de yüzbaşı
Yüzbaşının atları
Kihil kihil kişniyor
Bu ne için kişniyor?
Arpa için kişniyor
Arpayı nerden almalı?
Satırcıdan almalı
Satırcıda yok imiş
Kilimcide çok imiş


Fındık fıstık
Kadife yastık
Vallah yenge
Ben basmadım
Horoz bastı


İni bini
Ucu dini
Kavun karpuz
Sarı yıldız
As, tıs, pis


Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?


İğne iplik
Yıldız diplik
Muammerim makineyim
Sarmanım sandukayım
Bülbülüm çıksın gülüm


Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı


Bir cam
iki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam


Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top
Bir iki bir tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top
Türkü mürkü
Ninemin eski kürkü
Bir çektim yırtıldı
Ninem dikmekten kurtuldu


Bir ben
Hiken hiken
Ayva diken
Saran sekiz
Saran dokuz
Kamçılı başlı
Kara domuz
Alcık balcık
Sana dedim
Sen çık


İftarda bardak
İçinde zambak
Ben kokayım
Sen bak
Ali babaya
Kon gamaya
Konamazsan
Bin kamaya
Eveleme develeme
Deve kuşu kovalama
Çengi çember
Miski amber
Tazi tuzu
Ne zaman geldin
Yazın geldim
Yazılalım çizilelim
Bir tahtaya dizilelim
Ancık boncuk
Çocuk sen çık


İğne iğne üç düğme
Fil filince
Kuş dilince
Horoz öttü
Tavuk tepti
Kadın kıza sitem etti
Alnı akçacık
Sen oyundan çok


Karga karga gak dedi
Bin duvara bak dedi
Hacı nine kına döver
Ben bilirim kimi sever
Altın Paşayı sever
Altın paşa konakta
Gümüş yüzük parmakta
Getir kızı götüreyim
Atlara bindireyim
Saraydan geçireyim
Has ekmek pus ekmek
Bir buzağıcık


Eveleme
Develeme
Önce altı
Elma yedi
Limon sekiz
Serçe dokuz
Toramana
Donu kara
Ak devenin
Çatı kara


Ooo ooo ondurma
Yiyeceğim dondurma
Oyundan ben çıksam
Anya manya
Kumpanya
Ben çıktım ya


Çıt pıt
Nerden geldin
Ordan çık
Kız saçların kıvırcık
Sen bu oyundan çık


Sarı öküz saza gider
Boynuzu düze gider
Ben kızı almaya geldim
Verirseniz kıza geldim
Vermezseniz tuza geldim
Kızınıza güllü derler
Oğlumuza ünlü derler


Nereden geliyon
Dayımgilden
Altına ne açtılar
Perde
Nerede oturdun
Kuru yerde
Sana ne boğazladılar
Koç
Neresini yedin
Hiç
Üstün neden unlu
Değirmenden geliyorum
Nöbet var mıydı yok muydu
Cakçaksını işittim
Üstün neden çömlek
Sudan geçtim
Derin miydi sığ mıydı
Kenarını sürdüm
Bıyığın neden uzun
Kuş eti yedim
Yağlı mıydı yağsız mıydı
Uçarken gördüm


İp ip bilmeden
Delme sülük delmeden
Horoz tepeli
Tepe başı gül pazar
İçinde tilki gezer
Tilki beni korkuttu
Korkumdan suya düştüm
Bir kaplumbağaylan döğüstüm
Kaplumbağa bey imiş
Başı dümbelek imiş
Çek ayak
Çenber dayak


Kızlar gider Halep’e
Anne ben de gideyim
Elli deve güdeyim
Ellisi katar katar
Al gömlek suya batar
Al gömlek benim olsun
İçinde tenim olsun
Ali kardaşım olsun
Veli yoldayım olsun


Hanım ayağa dursana
Yük dibine varsana
Baş kabı doldursana
Hıdır’ı yola salsana
Ay koşa koşa gelsene
Gelip selam versene
Çömçeni doldursana
Koşanı yola salsana
Ay uyruğu uyruğu
Sakalı it kuyruğu
Güzel bir oyun eyler
Kuzunu koyun eyler
Yığar bayram bohçası
Her yerde düğün eyler
Nevruz nevruz bahara
Güller güller nübara
Bahçenizde gül olsun
Gül olsun bülbül olsun


Ambarlar hep açıldı
Alaca boncuk saçıldı
Alaca has boncuk
İlik düğme kaytancık
Üstad terzi diktiği
Yengem hanım giydiği
İyip Şam’a varasın
Şam’dan üzüm alasın
Üzümü kızlara veresin
Kızlara helal edesin


Ey kız taşı
Kız taşı
Yüzüğün elmas taşı
Senin baban bey başı
Benim babam subaşı
Subaşının gelinciği
Ayvalık’ın bürümcüğü
Salınsın göreyim
Sırma saçın öreyim
Getir kahve içeyim
Aksaray’a göçeyim
Aksaray’ın kilidi
İlim ilim ilidi
Akşam gelen kim idi
Dayım oğlu Musacık
Kolu budu kısacık


Uç uç kırlangıç
Kırlangıcın saçağı
Eskicinin bıçağı
Elimi kestim neyleyim
Yağlık getir sileyim
Yağlığımı yoğurdum
Gelinciği doğurdum
Balcı kızı bıçakta
Kahve döğen ocakta
Atlara bindireyim
Köylere göndereyim

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YKS 2023'e Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+