10. Sınıf

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (2019-2020)10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Bu yazımızda 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. döneminin ikinci sınavında çıkabilecek soruların, hazırlanmış yazılılarını ve cevaplarını bulabilirsiniz. Bu şekilde sınava girmeden önce bir hazırlık yapıp kendinizi test edebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. yazılılarında çıkması muhtemel konular şu şekildedir:

Şiir

Bu konuda şiir nedir?, şiirin özellikleri ve Türk şiirinin tarihsel gelişimi üzerinde durulur. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Şiirin temasını belirler. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Şiiri yorumlar. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. Aynı zamanda İslamiyet’in kabulünden önceki Türk şiirinde koşuk, sagu, gibi alt başlıkları açıklar. Halk edebiyatı dönemindeki ilahi, nefes, koşma, mani ve türkü gibi başlıkları açıklar. Divan şiiri dönemindeki ise gazel, kaside ve şarkı gibi alt başlıkları inceler.

İsim Tamlamaları
Bu konuda ise metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

Destan/ Efsane
Bu konuda da destan nedir, destanın özellikleri, destanların oluşum aşamalarını ve destan türlerini anlatır. Aynı zamanda efsane nedir, efsanenin özellikleri, efsanenin oluşumu ve Türk edebiyatında efsane alt başlıklarını açıklar. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. Metindeki çatışmaları belirler. Metnin olay örgüsünü belirler. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. Metnin üslup özelliklerini belirler. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Metni yorumlar. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

 
NOT: Farklı soruları çözmeniz amacıyla 3 farklı yazılı eklenmiştir. Sorular birbirinden farklıdır.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-2
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-3
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-4
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YKS 2022'ye Evden Hazırlanın! 7/24 Online EğitimHemen İncele
+