Türkü Nedir? Türkünün Özellikleri, Türkü Örnekleri | Bilgenç

Türkü Nedir? Türkünün Özellikleri, Türkü Örnekleri

Türkü Nedir?

Türkü Nedir? Diye soracak olursak…

  • Kendine özgü bir ezgiyle söylenen nazım biçimidir.
  • Genellikle söyleyeni belli değildir. Adları bilinen saz şairlerinin söyledikleri de zamanla halka mal olmuştur.
  • Daima bir ezgiyle söylenen (besteli), düzenleyicisi bilinmeyen ya da unutulmuş olan, değişik konulardan söz eden, genelde hecenin 7’li, 8’li ve 11 ‘li kalıbıyla oluş­turulan şiirlerdir.
  • Yapı olarak iki bölümden oluşur: Birinci bölüm asıl bölüm olan bent bölümüdür. İkinci bölüm ise bendin sonunda yinelenen nakarattır; buna bağlama ya da kavuş­tak denir.
  • Bölgelere göre ad alabilir: Elazığ, Uşak, Urfa…

Türküler yapıları, ezgileri ve konularına göre ayrı gruplara ayrılır:

Yapılarına Göre Türküler

Bentleri mani dörtlükleriyle kurulan türküler (mani dörtlükleriyle kurulan kavuştaksız türküler, kavuştakları mani biçiminde olan türküler, kavuştakları bir dize olan türküler, kavuştakları iki dize olan türküler, kavuştakları üç dize olan türküler, kavuştakları dört dize olan türküler), bentleri beyitlerle kurulan türküler (beyitlerle kurulan kavuştaksız türküler, kavuştakları bir dize olan türküler, kavuştakları iki dize olan türküler, kavuştakları üç dize olan türküler, kavuştakları dört dize olan türküler)


Ezgilerine Göre Türküler

Divan, bozlak, koşma, hoyrat, kayabaşı, Çukurova usulsüz türkülerdir; usullü türküler ise oyun havalandır.


Konularına Göre Türküler

Ninniler, çocuk türküleri, doğa türküleri, aşk türküleri, kahramanlık ve askerlik türküleri, tören türküleri, iş türküleri, karşılıklı türküleri, ölüm türküleri (ağıtlar), oyun türküleri…

Türkü Örnekleri

Akşamın vaktı geçti
Bir güzel baktı geçti
Zülfünü kemend etmiş
Boynuma taktı geçti

Arpa biçtim göğ iken
İçinde çakır tiken
Ben seni gizli sevdim
Sen kız ben oğlan iken

Kaladan endim bağa
Gül sarılmış yaprağa
Nazlısından ayrılan
Nasıl girer toprağa


Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
Avlasam çöllerde saz ile seni
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
Vursam yaralasam söz ile seni

Kurulma sevdiğim güzelim deyin
Bağlama karayı alları geyin
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
Sestesem elime tuz ile seni

Koyun olsan otlatırdım yaylada
Tellerini yoldurmazdım hoyrata
Balık olsan takla dönsen deryada
Düşürsem toruma hız ile seni

Veysel der ismini koymam dilimden
Ayrı düştüm vatanımdan elimden
Kuş olsan da kurtulmazdın elimden
Eğer görse idim göz ile seni

Üniversite Taban Puanları 2019 İçin Tıklayınız.


TYT Konuları
AYT Konuları

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

1
0
0
0
0
1

Yorum Yap

Yorumlar 0